tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

 • Sprawdź, które umiejętności są kluczowe i co im zagraża.
 • Czy wiesz, że już teraz możesz ocenić poziom inteligencji?
 • Czy umiesz wspierać rozwój neurologiczny w sześciu obszarach?

Zapraszamy do wysłania zapytania

Do około 3 roku życia zakończył się rozwój szóstego poziomu funkcjonalnego.

Wraz z rozwojem sześciu poprzednich poziomów funkcjonalnych rozwoju mózgu: 1) rdzenia kręgowego i przedłużonego, 2) mostu, 3) śródmózgowia, 4) początkowego poziomu korowego, 5) wczesnego poziomu korowego i 6) pierwotnego poziomu korowego, dziecko osiągnęło 6 umiejętności:

 • Sprawność wzrokowa: rozpoznawanie symboli wizualnych i liter w zakresie doświadczenia,
 • Sprawność słuchowa: rozumienie 2000 słów i prostych zdań,
 • Sprawność dotykowa: rozpoznawanie dotykiem cech przedmiotów,
 • Sprawność ruchowa: chodzenie i bieganie doskonałym wzorcem naprzemiennym,
 • Mowa: używanie 2000 słów i budowanie prostych zdań,
 • Sprawność manualna: posługiwanie się obiema rękami z przewagą sprawności jednej ręki.

Na podstawie szybkości rozwoju ruchowego i manualnego możesz ocenić poziom inteligencji – w czym pomożemy Ci poniżej. Ale to nie szybkość jest najważniejsza, a kolejność kluczowych etapów rozwoju.

Ocena szybkości rozwoju pomaga przewidzieć, czy dziecko osiągnie kolejne kluczowe umiejętności czy też będzie miało z tym problemy. Przyczyny opóźnień mogą być dwie:

 • po stronie dziecka: problemy neurologiczne,
 • po stronie rodzica: nieświadome utrudnianie rozwoju.

Nawet jeśli twoja pociecha osiągnie kluczowe umiejętności nieco później, ważniejsze jest, aby niczego nie przeoczyć. Niestety statystyczne polskie dziecko omija pełzanie i raczkuje w sposób, który nie gwarantuje poprawnego rozwoju odpowiednich struktur mózgu. Więcej informacji na ten temat uzyskasz poniżej.

Od trzeciego do szóstego roku rozwija się siódmy poziom funkcjonalny mózgu: pierwotny poziom korowy. O rozwoju tego etapu możemy wnioskować obserwując sprawność dziecka w sześciu obszarach: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu, mowy i sprawności manualnej.

 VII poziom neurologicznego rozwoju dziecka

6 lat

W wieku sześciu lat dziecko powinno osiągnąć następujące cele w sześciu obszarach:

 • Sprawność wzrokowa: czytanie z ustaloną dominacją jednego oka
 • Sprawność słuchowa: rozpoznawanie słownictwa w pełnym zakresie
 • Sprawność dotykowa: zdolność identyfikowania przedmiotów dotykiem,
 • Sprawność ruchowa: sprawne posługiwanie się jedną nogą zgodną z dominacją półkulową,
 • Mowa: używanie pełnego słownictwa i budowanie złożonych zdań o prawidłowej strukturze,
 • Sprawność manualna: używanie ręki do pisania zgodnie z dominacją półkulową.

Ocena tempa

 • Jeśli dziecko osiągnie wszystkie te umiejętności pod koniec 6 roku życia, to mówimy o średnim tempie. Poziom inteligencji ruchowej wynosi wtedy 100.
 • Jeśli osiągnie powyższe umiejętności w czasie o połowę krótszym, mówimy wtedy, że poziom inteligencji wynosi 200, a tempo jest szybkie.
 • Maluszki, których rozwój jest przez rodziców nieświadomie blokowany, lub które mają problemy neurologiczne albo uszkodzenie mózgu, mogą potrzebować na osiągnięcie tego celu więcej czasu, nawet 6 lat. Poziom inteligencji wynosi wtedy 50.

Powinno Cię niepokoić, jeśli dziecko:

 • ma skrzyżowaną lateralizację: dominująca ręka, noga, oko i ucho nie leżą po tej samej stronie ciała,
 • chodzi nie w pełni samodzielnie lub nie w pełni sprawnie, a chodząc samodzielnie upada lub zderza się z przedmiotami,
 • niechętnie i rzadko biega,
 • wcześniej nie pełzało lub nie raczkowało właściwym ruchem naprzemiennym,
 • chodzi na palcach np. sprężynując i unosząc pięty,
 • staje na palcach, ale robi to nieświadomie,
 • ma trudności z równowagą, nabija sobie guzy i robi sobie rany,
 • nie lubi lub nie wykonuje jakiejkolwiek z wymienionych aktywności fizycznych: bujanie, skakanie, przewroty, wspinanie, kręcenie, chodzenie po murkach, zjeżdżanie.
 • nie umie segregować przedmiotów uwzględniając ich cechy charakterystyczne,
 • ma problemy z identyfikacją liter (jeśli wcześniej było ich uczone), myli np. p, d, b.
 • o ile było uczone czytania, robi to od tyłu lub czyta bez zrozumienia,
 • nie mówi z użyciem pełnego słownictwa lub nie buduje zdań złożonych,
 • nie rozumie pełnego słownictwa, nie rozumie poleceń słownych,
 • nie lubi bawić się małymi przedmiotami,
 • ręce nie współpracują przy precyzyjnych ruchach z użyciem małych przedmiotów,
 • nie chwyta wystarczająco silnie, aby podnieść całą wagę swojego ciała,
 • jest podatne na rozpraszanie uwagi,
 • ma kłopoty ze spokojnym siedzeniem podczas jedzenia lub rysowania,
 • czuje dyskomfort, unika lub przestrasza się nagłych dźwięków,
 • ma brak poczucia bezpieczeństwa lub odczuwa nadmierne reakcje emocjonalne na stresujące zdarzenia,
 • nie lubi lub nie akceptuje zmian,
 • nie potrafi ocenić używanej siły, przez co sprawia innym ból,
 • nie potrafi ocenić prędkości,
 • potrafi przez długi czas zająć się sobą, siedząc w miejscu i niewiele się poruszając.

Jeśli obserwujesz choćby jeden z niepokojących objawów, umów się na konsultację z dr Anetą Czerską oraz weź udział w szkoleniu grupowym lub online Ruch kluczem do inteligencjiTwoje dziecko jest nieśmiałe, ma kłopoty z nowymi sytuacjami lub łatwo się dekoncentruje? Pomóż mu uporać się z niewygaśniętymi odruchami.

Chcesz wspierać  wzrok, słuch, mowę, a przy tym myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną? Nauka czytania metodą dr Czerskiej  i dziecięca matematyka dr Czerskiej zapewnią właściwe bodźce.

Jak stymulować rozwój dziecka w wieku między 3-6 lat?

Pod koniec trzeciego roku życia znacząco spadła plastyczność mózgu. Z tego powodu wygasają naturalne zdolności, z którymi rodzi się każdy człowiek, o ile nie były wcześniej wzmacniane i rozwijane.

Mózg dziecka coraz bardziej przypomina mózg osoby dorosłej. Do 6 roku życia przyjmujemy, że mózg będzie ukształtowany w 80%. Wprowadzenie poprawek i zmian, będzie wtedy bardzo trudnym zadaniem.

Nawet jeśli Twoje dziecko ma 5 lat i pozostał ostatni rok okresu największej plastyczności mózgu, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Podczas tego nadchodzącego roku w mózgu dziecka dzieje się więcej niż od szóstego roku do końca życia. Dlatego możesz zrobić dla dziecka więcej TERAZ niż przez wszystkie lata edukacji.

Naturalne zdolności można jeszcze przywrócić. Im szybciej zaczniesz, tym będzie to łatwiejsze. Nadal warto rozwijać zdolności matematyczne, słuch absolutny, zdolności językowe, choć czas jest naszym przeciwnikiem.

Lateralizacja

Między trzecim a szóstym rokiem życia powinna ustalić się lateralizacja, czyli dominująca ręka, nowa, oko i ucho. Tymczasem powstają dwa problemy.

Mimo iż nikt dzisiaj nie wiąże lewej ręki dziecka i wiemy, że mózg musi sam dokonać wyboru ręki wiodącej, to nadal nie zdajemy sobie sprawy, jak codziennie, wiele razy dziennie sugerujemy dziecku wybór ręki i zaburzamy proces lateralizacji.

O tym jak możemy zniszczyć rozwój dziecka, dając mu w nieodpowiednim czasie hulajnogę, deskorolkę czy deskę snowbordową, dowiesz się na szkoleniu Ruch kluczem do inteligencji.

Kiedy już mózg dokona wyboru (SAM!!!), co powinno nastąpić do wieku 6 lat, wtedy może się okazać, że lateralizacja jest skrzyżowana. O dziecku, które jest praworęczne, lewooczne i obunożne, powiemy, że ma skrzyżowaną lateralizację.

Dziecko ze skrzyżowaną lateralizacją prawdopodobnie będzie cierpieć na dysleksję. Będzie miało bardzo duże problemy, aby nauczyć się czytać w szkole przez składanie liter. Po wielu monotonnych ćwiczeniach może nauczyć się składania liter, ale będzie czytać bez zrozumienia.

Szczęśliwie takie problemy nie przydarzają się dzieciom, które uczyły się czytać we wczesnym dzieciństwie metodą Cudowne Dziecko. Kiedy rodzice rozpoczynają naukę czytania, często nie wiedzą jeszcze, czy ich pociecha ma predyspozycje do dysleksji. Badania stwierdzające dysleksję są przeprowadzane dopiero, kiedy dziecko ma 10 lat, ale wtedy jest już za późno na stymulację mózgu i zmianę organizacji neurologicznej. Nadal możemy uczyć czytania metodą Cudowne Dziecko, aby pomóc dziecku w nauce, jednak niewielkie są szanse na poprawę połączeń nerwowych.

Na koniec VII poziomu funkcjonalnego mózgu, co dla większości dzieci oznacza wiek 6 lat, mózg dziecka jest już niemalże w pełni rozwinięty. W tym wielu dziecko może płynnie czytać i wykonywać działania matematyczne, ale metoda, którą uczysz swoją pociechę, ma znaczenie dla rozwoju mózgu i pomnażania lub wygaszania zdolności.

 • Czy wiesz, że ucząc liter w zbyt młodym wieku, blokujesz kreatywność i pamięć fotograficzną małego dziecka?

Znajomość liter nie przyda się dziecku, jeśli nie posiada ono umiejętności analizy i syntezy głoskowej, która jest charakterystyczna dla dzieci w wieku 6 lat.

 • Czy wiesz, że większość rodziców oceniło negatywnie efekty stosowania wcześniej innych metod?

To, że próbowałaś/eś innej metody, oznacza, że z dużą łatwością zauważysz zalety tej oferty: docenisz prostotę harmonogramu, a jednocześnie unikalne korzyści dla rozwoju dziecka.

Dr Aneta Czerska zbadała efekty wczesnej nauki czytania w 10-letnich badaniach, unikalnych na skalę światową. Opracowana przez nią metoda Cudowne Dziecko rozwija intelekt, kreatywność, pamięć fotograficzną, wyobraźnię i myślenie operacyjne od pierwszych dni życia. Dzieci mogą zapamiętywać całe wyrazy jak obrazy, podobnie jak w metodzie Domana. Jednak najważniejsze jest to, że rozszyfrowują kod liter – same dochodzą do wniosku, która litera odpowiada za który dźwięk – dzięki czemu zaczynają czytać dowolne teksty samoistnie.

Tę nową, unikalną metodę nauki czytania możesz poznać na szkoleniu dla rodziców „Jak nauczyć małe dziecko czytać w pół minuty dziennie„.  Możesz również poznać ją dzięki najnowszej publikacji naukowej dr Anety Czerskiej „Czytanie dla rozwoju”.

  

Czy znasz cztery wiodące metody nauki czytania? Każda z nich nadaje się dla dziecka w innym wieku, gdyż każda korzysta z innych umiejętności mózgu.

Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że nauka czytania zmienia mózg – każda z metod inaczej.

Kliknij na ilustrację, aby przeczytać artykuł i  przyjrzeć się skutkom stosowania różnych rodzajów metod dla rozwoju mózgu.

Matematyka jest dla najmłodszych bardzo łatwa, gdyż od urodzenia dysponują one zdolnościami matematycznymi, które nieużywane wygasają – najczęściej do 3 roku życia. Rodzice przedszkolaków muszą włożyć w naukę matematyki więcej pracy, ale warto, gdyż poświęcając zaledwie trzy minuty dziennie możemy odzyskać zdolności matematyczne. Dlatego jak najszybciej weź udział w szkoleniu Cudowna matematyka i zacznij prawidłową stymulację naturalnych zdolności matematycznych, aby je odzyskać.

Choć ze zdolnościami matematycznymi rodzą się wszystkie dzieci, to w klasie zerowej nadal ponad połowa dzieci jest obdarzona uzdolnieniami matematycznymi, a 1/4 jest wybitnie uzdolniona. Po ośmiu miesiącach nauki liczba wybitnie uzdolnionych uczniów spada o połowę, wskazują wyniki badań prof. zw. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Badając młodzież szkolną uważa się, że uzdolnienia matematyczne przejawia 8-12 procent uczniów. Oznacza to, że edukacja szkolna nie tylko nie rozwija zdolności matematycznych, ale je zabija. Tylko kochający i zaangażowany rodzic może się temu przeciwstawić. Nie pozwól, aby brak wiedzy na temat potrzeb rozwojowych spowodował dyskalkulię czy inne trudności w szkolnej nauce matematyki.

Artykuły o wczesnej nauce matematyki znajdziesz na stronie:

Rozwój inteligencji

Metoda nauki czytania i matematyki została tak opracowana przez dr Anetę Czerską, aby wspierać rozwój wzroku, słuchu, mowy, pamięci, wyobraźni, myślenia operacyjnego i kreatywności. Jeśli taka prawidłowa stymulacja zajmuje ci kilka minut dziennie i chcesz przedłużyć wasze edukacyjne zabawy, to możesz sięgnąć po Bity inteligencji.

Wiedza, która jest na nich zaprezentowana zadziwi nie tylko ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum, ale nawet dorosłego, a to dlatego, że nie powinniśmy traktować dzieci infantylnie. Są to młodzi, bardzo zdolni ludzie, których umysły są bardziej błyskotliwe, choć nie dysponują wiedzą, jaką my posiadamy. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby ją dziecku zaprezentować – szybko, prosto, zrozumiale.

      

Przypomnijmy, że odwrocie kart znajdziesz setki informacji, z których będziesz korzystać przez wiele tygodni, jeśli weźmiesz udział w warsztatach dla rodziców  „Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka„.

Jeśli chcesz zacząć prawidłowo dbać i przestać blokować rozwój dziecka, już teraz zapisz się na szkolenia, na których zdobędziesz niezbędne przygotowanie.

Zajęcia prowadzi dr Anna Czerska – autorka metody wszechstronnego rozwoju „Cudowne Dziecko”. Aby umówić się na spotkanie napisz: instytut@cudownedziecko.pl lub zadzwoń: 501 184 420. Zapisz się na szkolenie już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby, które nie mogą przyjechać na szkolenie grupowe, mogą odbyć indywidualne szkolenie online w formie skróconej. Pamiętaj jednak, że jest to forma zastępcza i nie zapewnia tak gruntownego przygotowania jak jednodniowe zajęcia grupowe.

Czytaj więcej

Chcesz przeczytać wprowadzenie i poznać teorię, aby lepiej rozumieć rady praktyczne?

Chcesz wiedzieć, jakie kluczowe umiejętności musi osiągnąć dziecko na poprzednim etapie?

Menu