tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Krótka konsultacja dla absolwentów

Cena: 50-100 zł

Jeśli wziąłeś udział w szkoleniach grupowych, ale z upływem czasu masz pytania, to umówmy się na krótką konsultację telefoniczną lub online przez Skype.

Do kogo jest skierowana ta oferta?

Krótka konsultacja może być potrzebna absolwentom szkoleń grupowych lub online, którzy już dysponują szeroką wiedzą, ale chcieliby porozmawiać o rozwoju swojego dziecka.

Niektóre klientki przyznały się, że przez kilka lat nie korzystały z wiedzy zdobytej podczas szkolenia i zapomniały wiele informacji. Dokumentacja szkoleniowa nie odpowiada na ich pytania. Dziecko uczy się czytać w przedszkolu lub szkole inną metodą, a matce zależy, aby usprawnić tę umiejętność: poprawić szybkość i zrozumienie.

Inne klientki uczyły dzieci matematyki metodą Cudowne Dziecko, ale przerwały naukę. Przez wiele miesięcy używały różnych pomocy edukacyjnych i książeczek, a teraz dziecko nie jest zainteresowane matematyką. Matka chciałaby wznowić sesje matematyki metodą Cudowne Dziecko, ale nie wie, jak to zrobić.

Niektórzy rodzice znaleźli nowe pomoce dydaktyczne, słyszeli o nowych zajęciach dla dzieci i chcieliby poradzić się, czy są one korzystne dla rozwoju. Za namową znajomych korzystają z pomocy edukacyjnych lub książek, ale mają wątpliwości, czy nie wzmacniają zbytnio umiejętności logicznych kosztem zdolności., kreatywności I wyobraźni.

Inne klientki nie mogły wziąć udziału w szkoleniu, ale wysłały na zajęcia męża, który przez pewien czas wykorzystywał zdobytą wiedzę stymulując rozwój maleństwa, ale później porzucił to. Po wielu miesiącach matka chciałaby wznowić naukę. Przeczytała dokumentację, a mąż odpowiedział tylko na część jej pytań – stąd wątpliwości.

Niektórzy absolwenci dawno nie korzystali z informacji zdobytych na szkoleniu i chcieliby sobie je powtórzyć. Inni systematycznie ćwiczą, ale ich działania wydają się monotonne i mało interesujące. Szukają pomysłów na uatrakcyjnienie swoich codziennych działań i chcieliby połączyć wiedzę zdobytą na wielu szkoleniach.

Możesz powtórnie wziąć udział w szkoleniu. Powtórka kosztuje tylko 99 zł. Jeśli jednak szukasz odpowiedzi na indywidualne pytania, to jest oferta dla Ciebie!

Szczegółowy opis oferty

1. Rozmowa telefoniczna – Czas trwania: do 30 min – Cena: 50 zł

2. Spotkanie online (Skype) – Czas trwania: do 60 minut – Cena: 100 zł

Jeśli rozmowa lub spotkanie się przedłuży, proszę po upływie opłaconego czasu poinformowac o chęci przedłużenia i dopłacienia. Rozmowę telefoniczną i spotkanie online można przedłużyć o 30 minut w cenie 50 zł.

Krótka konsultacja jest indywidualna rozmową absolwenta szkoleń grupowych z dr Anetą Czerską na tematy objęte szkoleniami, w których Klient brał udział.

Czym „Krótka konsultacja dla absolwentów” różni się od „Konsultacji indywidualnej”

Krótka konsultacja dla absolwentów

Dla kogo: dla absolwenta szkoleń grupowych – dziecko i małżonek nie biorą udziału

O czym: o zagadnieniach objętych tematyką szkoleń, w których Klient wziął udział

Czas trwania: 30 minut lub wielokrotność tego czasu zgodnie z potrzebami klienta

Cena: 50 zł za 30 minut

Cel: odpowiedź na pytania Klienta, przypomnienie technik poznanych na szkoleniu, uatrakcyjnienie codziennych działań Rodzica, połączenie wiedzy zdobytej na wielu szkoleniach

Konsultacja indywidualna

Dla kogo: dla nowych klientów – w konsultacji zazwyczaj biorą udział rodzice i dziecko

O czym: ocena i opracowanie indywidualnego planu wspierania rozwoju jednego dziecka

Czas trwania: 60 minut

Cena: 390 zł

Cel: ocena rozwoju dziecka, opracowanie zaleceń działań, które wspierać będą rozwój dziecka, w szczególności zdiagnozowanie i omówienie najsłabszych obszarów rozwoju

Jak skorzystać z oferty

  1. Wybierz rodzaj i czas Krótkiej konsultacji dla absolwentów
  2. Opłać wybraną usługę
  3. Powiadom mailem o dokonanej opłacie i napisz, w jakich szkoleniach wziąłeś udział i jakiego typu zagadnienia chciałbyś poruszyć podczas rozmowy. Podaj numer telefonu.

 Tematy szkoleń grupowych

 Wybierz lub zbierz je wszystkie

Menu