tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Punkty wspólne i różnice metody Domana i metody dr Anety Czerskiej

Post 80 of 362

W metodzie Cudowne Dziecko, opracowanej przez dr Anetę Czerską, prezentuje się dziecku całe wyrazy na dużych kartach, a nie sylaby czy litery, dlatego można ją nazwać metodą globalną. Do metod globalnych należy też metoda Glenna Domana, którą on nazwał „Cichą rewolucją”.

Nazwa „metoda globalna” nie jest nazwą żadnej z tych metod, a raczej skupia uwagę na tym, co prezentujemy dziecku. W obu metodach są to całe wyrazy. Określenie „metoda globalna” zostało wymyślone przez rodziców w Polsce, a nie przez autorów tychże metod.

Patrząc na karty edukacyjne używane w obu metodach, można odnieść wrażenie, że różnice są niewielkie. Jest to jednak mylne wrażenie. Różnice są przede wszystkim w samym sposobie użycia tych materiałów, a więc w sposobie nauki.

Stosując różne działania osiągamy różne efekty. Celem metody Domana jest nauczenie na pamięć, jak wyglądają wyrazy, aby dziecko widząc wyraz rozumiało jego znaczenie. Przy okazji Doman postuluje stymulację wzroku, słuchu i mowy.

Poprawna stymulacja mózgu jest także założeniem metody dr Czerskiej, ale o wiele ważniejsze jest zapobieganie dysfunkcjom i rozwijanie zdolności. Dziecko oglądając całe wyrazy samo rozszyfrowuje kod liter – dochodzi do wniosku jaki dźwięk reprezentuje dana litera. Dzięki temu w przyszłości będzie umiało przeczytać dowolne wyrazy, a nie tylko te, które zobaczyło wcześniej na kartach.

W swojej pracy doktorskiej dr Czerska przedstawiła punkty wspólne i różnice względem innych wczesnodzieciecych metod nauki czytania.

Opisuje 14 obszarów, w których metody te są różne.

Więcej informacji i zdjęć można zobaczyć w opisie pracy doktorskiej.

Kliknij, aby powiększyć i przeczytać.

Również w książce „Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecieca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko”, Autorka  zawarła rozdział opisujący skutki stosowania wcześniej innych metod w tym metody Domana.

Opisuje w nim, jak bardzo zniekształcają metodę Domana blogerzy w swoich krótkich instrukcjach.

Zestawy edukacyjne dostępne na polskim rynku, które powołują się na metodę Domana, kaleczą najważniejsze założenia metody Domana.

Między innymi z tych powodów rodzice nie mogą odnieść sukcesów.

Kliknij, aby powiększyć i przeczytać.

Z tych powodów często na szkoleniach aż 60% uczestników stanowią rodzice, którzy wcześniej stosowali metodę Domana i zrezygnowali. Od dr Anety Czerskiej oczekują, iż przywróci ich działaniom lekkość i radość oraz że zagwarantuje efekty.

Najważniejsze metody nauki czytania – jak zmieniają mózg dziecka?

 

This article was written by dr Aneta Czerska

Menu