Aktualności

Nauka czytania metodą Domana z pozoru jest prosta, ale chcąc ją realizować natrafiamy na szereg problemów.

Czytanie globalne jest często przeciwstawiane nauce czytania przez składanie głosek. Co to jest czytanie globalne? Czytanie globalne to nauka czytania przez obserwowanie całych wyrazów, często prezentowanych wielokrotnie, w celu zapamiętania...

Wspomnienia dziecka różnią się od wspomnień rodziców. Sprawdźmy jak bardzo.