Baza wiedzy

7 etapów rozwoju mózgu twojego dziecka

Rozwój dziecka 12 miesięcy

Na co zwrócić uwagę w rozwoju dziecka 12 miesięcy?

Rozwój dziecka, które ma 12 miesięcy związany jest z samodzielną nauką chodzenia. Dziecko będzie poruszać się, mając przy tym uniesione ręce dla utrzymania równowagi. Z tego samego powodu będzie też stawiać szeroko nogi. Ważne jest jednak, w jaki sposób  uczy się tej umiejętności oraz jaki ostatecznie osiągnie dystans i jakość ruchów.

Rozwój dziecka można w każdej chwili poprawić i przyspieszyć. Jest to łatwe, ale żeby poprawić, trzeba najpierw mieć odwagę spojrzeć na rozwój dziecka krytycznym okiem i dostrzec najsłabsze punkty. Wtedy możemy uzupełnić ich rozwój, unikając dysfunkcji i problemów w przyszłości. Im szybciej, tym łatwiej.

Dzięki tej stronie dowiesz się, jakie kluczowe umiejętności powinno osiągnąć dziecko w wieku około 12 miesięcy oraz określisz tempo rozwoju i jego iloraz inteligencji.

Jeśli chcesz:

 • zacząć prawidłowo wspierać wszechstronny rozwój, m.in. intelektualny, motoryczny i manualny, emocjonalny,
 • dowiedzieć się, jak go przyspieszyć, a nie blokować, co jest bardzo łatwe,
 • poznać ponad 30 gadżetów, które blokują rozwój dziecka, ale używają ich wszyscy rodzice,
 • uzupełnić słabe punkty rozwoju dziecka,
 • zacząć prawidłowo wspierać potencjał intelektualny,
 • uaktywnić, zachować i rozwinąć słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne,

to pełną wiedzę zyskasz tylko podczas szkoleń: grupowych lub indywidualnych online.

Rozwój dziecka 7-12 miesięcy chodzenie przy meblach 8 miesięcy

Ocena rozwoju dziecka w wieku 12 miesięcy

Oceniając rozwój dziecka w 12 miesiącu życia, sprawdzimy, czy osiągnęło ono kluczowe umiejętności, charakterystyczne dla wieku 12 miesięcy. Konieczne jest jednak sprawdzenie, czy osiągnęło ono także wszystkie wcześniejsze umiejętności związane z dojrzewaniem trzech wcześniejszych poziomów funkcjonalnych mózgu. Więcej na ten temat dowiesz się we wstępie.

Na czym polega rozwój dziecka w wieku 12 miesięcy

Chcąc zrozumieć, dlaczego musimy dopilnować osiągnięcia wcześniejszych umiejętności, można porównać  rozwój dziecka mającego 12 miesięcy do budowy domu. Zanim rozpoczniemy budowę 4 piętra, należy się upewnić, że budowa wcześniejszych została ukończona. W przeciwnym wypadku, wszelkie niedoróbki wyjdą na jaw przy eksploatacji domu, ale będą dużo trudniejsze do naprawienia lub będą miały szerokie konsekwencje. Podobnie jest z rozwojem dziecka. Dodatkowo teraz łatwiej będzie naprawić wszelkie słabe punkty. Plastyczność mózgu jest teraz największa, a więc wprowadzenie poprawek w budowie mózgu będzie najłatwiejsze.

rozwój dziecka 0-6 lat prawidłowy i nieprawidłowy schemat

Typowe problemy w rozwoju dziecka w 12 miesiącu życia

Najczęściej rozwój dziecka w wieku 12 miesięcy jest zaniedbany na trzech pierwszych etapach rozwoju:

 1. Okres noworodkowy – rozwój dziecka 4 tygodnie – kiedy dojrzewa rdzeń kręgowy i rdzeń przedłużony
 2. Wczesny okres niemowlęcy – rozwój dziecka 10 tygodni – kiedy dojrzewa most
 3. Pośredni okres niemowlęcy – rozwój dziecka 7 miesięcy – kiedy dojrzewa śródmózgowie

Najczęściej rozwój dziecka w wieku 12 miesięcy jest zaniedbany w trzech obszarach:

 • sprawności motorycznej,
 • sprawności manualnej,
 • słuchu.

Co powinno umieć dziecko w 12 miesiącu życia?

Pełzanie – kluczowa umiejętność dla II etapu rozwoju

Większość dzieci pełza zbyt wolno, a przy tym nie odpychają się w równym stopniu prawą, jak i lewą nogą. Często mają słabe mięśnie brzucha. Jeśli ręce są słabsze niż nogi to  ręce grzęzną pod ciałem, a dziecko nie potrafi ich wyjąć spod siebie. Czasem maluchy  odpychają się jednocześnie dwoma nogami. Inne zarzucają najpierw lewą stronę ciała, a następnie prawą. Tymczasem ruch powinien być naprzemienny. O większości dzieci można powiedzieć, że nie pełzają na tyle dynamicznie, aby pokonać łączny dzienny dystans 50 metrów. Zatem dwa pierwsze etapy nie zostały rozwinięte[1]. Trzeba je uzupełnić.

Raczkowanie – kluczowa umiejętność dla III etapu rozwoju

Bardzo wiele dzieci raczkuje zbyt mało i zbyt wolno. Na początku stają one w pozycji na rękach i kolanach i bujają ciałem. Raczkując często pozostawiają w tyle jedną nogę. Bywa, że rzucają do przodu ręce i podciągają obie nogi. Inne przesuwają najpierw do przodu prawą rękę i prawą nogę, po czym uruchamiają lewe kończyny. W efekcie nie są w stanie osiągnąć:

 • właściwej dynamiki,
 • poprawnego naprzemiennego ruchu kończyn,
 • dystansu 400 metrów dziennie.

Wtedy nie zostaje ukończona budowa trzeciej struktury mózgu: mostu.

Jak dbać o rozwój dziecka, które ma 12 miesięcy?

W przeważającej większości rozwój dziecka do 12 miesiąca życia nie przebiega w pełni optymalnie, ani poprawnie. Większość rodziców nie dostrzega problemów, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Po prostu nie wiedzą, na co zwrócić uwagę. W trosce o dobro dziecka konsultują się nawet ze specjalistą.

Niestety wielu specjalistów bagatelizuje sytuację, gdyż nie potrafi pomóc. Na przykład specjalista, który nie wie, jak ułatwić dziecku naukę pełzania, będzie bagatelizować jego rolę w rozwoju dziecka. Może nie wiedzieć, że do nauki pełzania są potrzebne silne mięśnie brzucha. Być może nie wie, jak je wzmocnić u tak małego dziecka. Być może nie wie, jak w ogóle sprawdzić, czy te mięśnie są silne czy słabe. Tego zapewne nie wie też rodzic i dlatego nie może obiektywnie ocenić specjalisty. Większość z nas nie wie, czego nie wie i jak bardzo ta wiedza byłaby użyteczna. 

Co zrobić, jeśli wykryjemy zaniedbane obszary?

Zatem bardzo łatwo jest przeoczyć zaniedbane obszary. Jeśli więc uda się nam je dostrzec, to możemy je naprawić. Zatem warto docenić to odkrycie, zamiast je bagatelizować lub zamartwiać się.


Zakładając, że dotychczasowy rozwój dziecka do wieku 12 miesięcy przebiegał prawidłowo, popatrzmy jakie umiejętności powinno ono osiągnąć, kiedy kształtuje się czwarty poziom funkcjonalny rozwoju mózgu (patrz: Kalendarz rozwoju dziecka 0-6 lat).

Rozwój dziecka 12 miesięcy

Późny okres niemowlęcy
IV poziom funkcjonalny, kiedy dojrzewa most

W rozwoju dziecka, które ma 12 miesięcy powinniśmy obserwować dojrzewanie czwartego poziom funkcjonalnego mózgu: początkowego poziom korowy[1]. O rozwoju tego etapu możemy wnioskować obserwując sprawność dziecka w sześciu obszarach: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu, mowy i sprawności manualnej.

Rozwój wzroku u dziecka, które ma 12 miesięcy

W zakresie wzroku w rozwoju dziecka, które ma 12 miesięcy oczekujemy prawidłowej zbieżności gałek ocznych z poczuciem głębi. Każde z oczu widzi płaski obraz. Dziecko uczy się zestawienia dwóch płaskich obrazów i interpretowania ich w celu rozumienia trójwymiarowości świata. Jeśli jednak nie ma prawidłowej zbieżności gałek ocznych, to osiągnięcie tej umiejętności nie będzie możliwe. Zaburzy to też funkcjonowanie i dojrzewanie innych obszarów.

Rozwój słuchu u dziecka 12 miesięcy

W zakresie słuchu w rozwoju dziecka, które ma 12 miesięcy spodziewamy się rozumienia znaczenia 2 słów. Wbrew pozorom sprawdzenie tego nie jest łatwe, gdyż dziecko bardzo dużo rozumie z kontekstu sytuacyjnego, jak i wnioskuje ze znaczenia dźwięków, które danej sytuacji towarzyszą. Na przykład, kiedy tata wraca do domu, dziecko reaguje na pukanie do drzwi, a nie na dźwięk słowa tata.

Rozwój dotyku u dziecka 12 miesięcy

W zakresie dotyku w rozwoju dziecka, które ukończyło 12 miesięcy oczekujemy rozumienia trójwymiarowości przedmiotów i otaczającego świata. Dotyk jest coraz sprawniejszy, a na tym etapie wspomaga zrozumienie trójwymiarowości otaczającego świata, co było celem także dla rozwoju dziecka 7-12 miesięcy w zakresie wzroku.

Sprawność ruchowa w rozwoju dziecka 12 miesięcy

W zakresie sprawności ruchowej w rozwoju dziecka, które ma 12 miesięcy, obserwować będziemy samodzielne chodzenie, z zachowaniem równowagi na dystansie 12 metrów non stop. Dziecko powinno  codziennie chodzić sprawniej i pokonywać łączy dzienny dystans 180 m.

Rozwój mowy u dziecka 12 miesięcy

W zakresie mowy w rozwoju dziecka, które ma 12 miesięcy, spodziewamy się używania 2 słów w określonym znaczeniu. Na tym etapie maluch nie tylko rozumie 2 słowa (patrz: słuch), ale także potrafi powiedzieć 2 słowa i używa ich właściwie i świadomie w określonym znaczeniu, chcąc wywołać konkretną reakcję otoczenia.

Sprawność manualna w rozwoju dziecka 12 miesięcy

W zakresie sprawności manualnej w rozwoju dziecka, które ma 12 miesięcy oczekujemy korowego przeciwstawiania kciuka w jednej ręce. Wcześniejszy chwyt pęsetkowy ulega modyfikacji. Ulega zmianie położenie kciuka. Dziecko chwyta przeciwstawiając kciuk pozostałym palcom ręki.


Ocena poziomu inteligencji i szybkości rozwoju dziecka w wieku 12 miesięcy

 • Jeśli maluszek osiągnie wszystkie powyższe umiejętności pod koniec  pierwszego roku, to mówimy o szybkim tempie. Poziom inteligencji oznaczamy jako 200.
 • Jeśli w wieku 12 miesięcy dziecko nie potrafi samodzielnie przejść jednorazowo dystansu 12 metrów, a dziennie 180 metrów, to sprawdźmy raczkowanie. Jeśli dziecko w wieku 12 miesięcy raczkuje prawidłowym wzorcem na dystansie 400 metrów, to jego rozwój przebiega w średnim tempie. Poziom inteligencji wynosi 100.
 • Gdy w wieku 12 miesięcy dziecko raczkuje, ale ruchy nie są naprzemienne i dynamiczne, a dziecko nie potrafi jeszcze osiągnąć dziennego dystansu 400 metrów, to rozwija się w tempie wolnym. Poziom inteligencji wynosi 50, o ile wcześniej dziecko pełzało prawidłowym ruchem naprzemiennym na dystansie 50 metrów dziennie.
 • .

Przypomnijmy jednak, że o ile szybkość jest ważna, to kolejność jest kluczowa. Zatem ważniejsze od tego, co powinno umieć dziecko w wieku 12 miesięcy jest to, czy wcześniej osiągnęło ono wszystkie wcześniejsze kluczowe umiejętności. Najważniejsze, aby nie ominąć żadnej fazy, a przede wszystkim żadnej z umiejętności.

Ocena szybkości rozwoju dziecka w wieku 12 miesięcy jest pomocna, aby przewidzieć ewentualne problemy z osiągnięciem kolejnych kluczowych umiejętności. Przyczyny wolnego tempa są omówione we wstępie: Kalendarz rozwoju dziecka 0-6 lat


Po co określamy poziom i szybkość rozwoju dziecka?

Dzięki określeniu tempa rozwoju dziecka w wieku 7-12 miesięcy, możemy przewidzieć, na ile poprawnie będzie przebiegać dalszy rozwój. Jeśli niemowlę osiąga wszystkie kluczowe umiejętności w spodziewanym czasie, zatem prawdopodobnie nie będzie miało też kłopotów w osiągnięciu kolejnych etapów. Wtedy rodzic może zająć się naturalnymi zdolnościami, z jakimi rodzi się każde małe dziecko: słuchem absolutnym, zdolnościami językowymi i matematycznymi.

Jeśli rozwój dziecka w wieku 7-12 miesięcy jest opóźniony, to będzie ono miało problemy, aby w oczekiwanym czasie osiągnąć kolejne kluczowe umiejętności, niezależnie od tego, co jest przyczyną. Przyczyny trzeba usunąć. Należy też ułatwić niemowlęciu osiągnięcie kolejnych umiejętności. Dodatkowo należy uzupełnić rozwój zaniedbanych struktur mózgu, o których słabości świadczą nieosiągnięte kluczowe umiejętności. Wszystkie szczegółowe informacje zyskasz na szkoleniach.

Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka w 12 miesiącu?

Powinno Cię niepokoić, jeśli dziecko:

 • wcześniej nie pełzało lub nie raczkowało prawidłowym ruchem naprzemiennym, z właściwą dynamiką, opisaną wyżej,
 • chodzi, ale głównie przytrzymując się mebli, innych przedmiotów lub za rękę,
 • nie pokonuje jeszcze dystansu 12 metrów non stop oraz 180 metrów dziennie – chodząc samodzielnie,
 • staje bezwiednie na palcach,
 • nie rozpoznaje znaczenia dwóch słów,
 • nie używa dwóch słów w określonym znaczeniu, chcąc  wywołać określoną reakcję otoczenia,
 • przewraca się, zderza z przedmiotami, nabija sobie guzy,
 • nie chwyta maleńkich obiektów, przeciwstawiając kciuk pozostałym palcom.

rozwój dziecka 7-12 miesięcy-nauka-chodzenia

Możesz naprawić nieprawidłowy rozwój dziecka 7-12 miesięcy

Warto zdać sobie szybko sprawę, że jeśli maluch jest na tyle silny, że staje przy meblach, to nauczenie go pełzania i raczkowania będzie już niemożliwe. Możesz jednak uzupełnić wszystkie słabe punkty rozwoju dziecka. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli doradzić wybór szkolenia.

Co zagraża rozwojowi dziecka w wieku 7-12 miesięcy?

Istnieje ogrom działań i przedmiotów, których stosowanie bardzo często prowadzi do zaburzeń lub opóźnień w rozwoju dziecka[3]. Można je podzielić na kilka kategorii:

 • ubrania, np. wiele rodzajów obuwia i okrycia stopy,
 • zabawki dla dzieci,
 • sprzęty dla małego dziecka, jak wiele rodzajów rowerków, fotelików, wózków itp,
 • meble, które jedne aktywności ułatwiają, ale w nieprawidłowy sposób, a inne aktywności utrudniają,
 • naczynia, np. pewne rodzaje kubków lub butelek,
 • produkty spożywcze, które prawie zawsze znajdują się w diecie małego dziecka,
 • działania rodzica, np. nieprzemyślana pomoc w jednych aktywnościach i brak zachęty do innych.

Jak wspierać Rozwój dziecka 12 miesięcy

Jeśli dotychczas stworzyłeś wspaniałe warunki, dzięki którym twoje dziecko z łatwością osiągnęło wspomniane wyżej cele, to opierając się na tym fundamencie, z łatwością możesz dalej dbać o rozwój dziecka w wieku 12 miesięcy:

 • usprawnić jego wzrok, słuch mowę, sprawność motoryczną i dotyk, co służyć będzie ogólnemu rozwojowi neurologicznemu,
 • zająć się  jego naturalnymi zdolnościami muzycznymi, językowymi czy matematycznymi,
 • pomnażać jego inteligencję dostarczając wiedzy, która będzie bazą dla myślenia operacyjnego,
 • dalej wspierać prawidłowy rozwój motoryczny, w zakresie dużej i małej motoryki.
 • pomnożyć inteligencję emocjonalną, wychowując młodego, chętnie współpracującego, dobrze zmotywowanego, spokojnego, szczęśliwego człowieka, który identyfikować się będzie z twoimi zasadami,
 • stworzyć wspaniałe warunki dla rozwoju poprzez modyfikację diety.

Jak wspierać rozwój dziecka w pierwszym roku


Rozwój dziecka 7-12 miesięcy

Wzrok, mowa i inteligencja w rozwoju dziecka 12-miesięcznego

W rozwoju dziecka w wieku 12 miesięcy oczekujemy prawidłowej zbieżność gałek ocznych. Każde z oczu widzi obraz płaski. Ludzki mózg potrafi te obrazy nałożyć na siebie i zinterpretować w taki sposób, aby rozumieć trójwymiarowość otaczającego świata. Jeśli oczy maluszka nie są skierowane w jednym kierunku, to mózg nie otrzymuje dwóch prawie identycznych obrazów i nie może ich nałożyć, a więc także nie jest w stanie zrozumieć trójwymiarowości świata zewnętrznego.

Problemy w tym zakresie przełożą się na problemy z dotykiem, a nawet motoryki całego ciała. Nie rozumiejąc trójwymiarowości wzrokiem, nie można jej zarządzać także ciałem. Maluszki, które uczą się chodzić, zderzają się z przedmiotami i przewracają. Wszystko dlatego, że mają kłopot w ocenie odległości i położenia innych obiektów i własnego ciała względem tych obiektów.

Stymulowanie wzroku w rozwoju dziecka 12 miesięcy

Wielu rodziców, sądzi, że powinni stymulować wzrok czarno-białymi książeczkami. Niestety nie wiedzą, że takie kontrastowe książki i karty wspierają widzenie tylko na pierwszym poziomie funkcjonalnym i z tego powodu nadają się dla noworodków.

Wielu skarży się, że ich pociecha utraciła zainteresowanie takimi kontrastowymi, czarno-białymi książkami. To zrozumiałe. Autorzy takich pomocy edukacyjnych wprowadzają rodziców w błąd twierdząc, że ich produkt będzie służył jeszcze wiele miesięcy.

Tymczasem 7-8-miesięczny malec powinien był osiągnąć cele dla trzeciego poziomu funkcjonalnego mózgu. Z tego powodu potrzebuje bodźców dostosowanych do tego, co już potrafi i co ma osiągnąć w wieku 12 miesięcy. Pomożemy mu w tym, prezentując wyrazy, cyfry lub działania matematyczne. Tego typu obrazy nadal będą kontrastowe, a prezentowane kształty będą znacznie trudniejsze dla wzroku.

Wczesna nauka czytania i wczesna nauka matematyki przeniesie twoją pociechę na wyższy poziom intelektualny.

książki do nauki czytania i samodzielnego czytania zestaw do nauki czytania karty gry

Komplet książek, gier i kart do nauki czytania wyrazów i zdań pod tytułem „9 książek na 9 tygodni” zawiera 9 zestawów do nauki czytania. Ta nowa i innowacyjna metoda została tak opracowana, aby od urodzenia wspierać wzrok, słuch, mowę, myślenie operacyjne, wyobraźnię, kreatywność oraz inteligencję. Efekty potwierdzili rodzice w 10-letnich badaniach naukowych, które zwieńczone zostały doktoratem.

Maluszki, które miały problemy z prawidłową zbieżnością oczu, uzyskiwały zbieżność gałek i poczucie głębi już po dwóch tygodniach od rozpoczęcia wczesnej nauki czytania. Dzieje się tak dlatego, że nauka czytania jest owocem prawidłowej stymulacji wzroku.

Jak pokazano w badaniach, maluszki uczące się czytania mówiły lepiej niż ich rówieśnicy, gdyż w tym samym czasie rodzice stymulowali słuch, a tym samym mowę.

Polecane szkolenia

Nauka czytania

Wczesna nauka matematyki

Motoryczny rozwój dziecka w wieku 12 miesięcy

Zapewne nie możesz się już doczekać pierwszych kroków dziecka. Tymczasem słyszysz czasem, żeby niczego nie przyspieszać i pozwolić malcowi raczkować jak najdłużej. Gdzie leży prawda? Odpowiedź jest bardzo indywidualna – zależna od wcześniejszych osiągnięć oraz jakości raczkowania: rodzaju ruchów, dynamiki, dystansu.

Czy zachęcać i przyspieszać naukę chodzenia, a może lepiej opóźniać?

Z pewnością nie zaszkodzisz, jeśli przedłużysz ćwiczenia na poprzednim poziomie, kiedy twoja pociecha uczyła się raczkować. Zwłoka w nauce chodzenia jest szczególnie uzasadniona, gdy nie osiągnęliśmy jeszcze celów dla drugiego i trzeciego poziomu funkcjonalnego mózgu (dynamicznego pełzania ruchem naprzemiennym na dystansie 50 m dziennie i raczkowania naprzemiennego na dystansie 400 m dziennie).

Obserwując sposób w jaki malec raczkuje, możemy ocenić poziom rozwoju mózgu. Im raczkowanie jest bardziej dynamiczne, a przy tym ruchy są pewne i naprzemienne, tym lepiej jest przygotowany do następnych etapów i szybciej osiągnie kolejny cel – samodzielne chodzenie z poczuciem równowagi.

Maluszka, który będzie stawiać już pierwsze kroki, podtrzymując się czegoś lub kogoś, trudniej będzie namówić do ćwiczenia ruchów naprzemiennych podczas pełzania i raczkowania, a to te ruchy świadczą o jakości połączeń nerwowych.

Nauka chodzenia jest wizytówką świadczącą o stopniu zaawansowania procesów neurologicznych, podobnie jak wcześniej pełzanie i raczkowanie. Jeśli dotychczas procesy neurologiczne były przez nas prawidłowo wspierane, to malec szybko nauczy się chodzić i to bez podtrzymywania.

Osiągnięcia dzieci naszych absolwentów

Rodzice, którzy są absolwentami naszych szkoleń, od urodzenia tak organizują czas i przestrzeń dziecka, że z łatwością i całkiem samodzielnie osiąga ono kolejne kluczowe umiejętności. Ich maleństwa pełzając i raczkując, pokonują dynamicznie duże dystanse. Ćwiczą przy tym mięśnie, serce, płuca, a przede wszystkim mózgi. Nie są one otyłe. Często są zbudowane bardzo proporcjonalnie, niczym miniatury dorosłych. Nie mają też problemu, aby unieść ciężar swojego ciała, bo ciało jest stosunkowo lekkie, a malec wyćwiczony i silny. Tacy mali sportowcy mogą rozpocząć naukę chodzenia nawet w wieku 7 miesięcy.

3-tygodniowy Franio codziennie pełzał  – osiągając jednorazowo dystans 1 metra. W wieku 4 miesięcy raczkował pięknym i dynamicznym ruchem naprzemiennym, na dystansie 400 metrów dziennie. Zatem jest to naturalne, że nauczył się chodzić mając zaledwie pół roku.

Na czym jeszcze skupić uwagę w rozwoju dziecka 12 miesięcy?

Choć tempo świadczy o ilorazie inteligencji, to najważniejsza jest kolejność. Jeśli etap raczkowania (lub pełzania) ulegnie skróceniu, uniemożliwiając osiągnięcie pełnej dynamiki i wyćwiczenie prawidłowych ruchów, to będą widoczne niekorzystne efekty, zarówno w nauce chodzenia, biegania, ale także później[1]. Zwiększa się ryzyko dysleksji i problemów szkolnych [2].

Jeśli więc dotychczasowy rozwój przebiegł poprawnie, to nie blokuj chodzenia. Skup swoją wagę na kilku aspektach.

 1. Samodzielne chodzenie z rękami uniesionymi dla utrzymania równowagi – przedłużające się chodzenie przy pomocy mebli lub osoby dorosłej świadczy o złym poczuciu równowagi; konieczne są ćwiczenia, które poznasz podczas szkolenia.
 2. Przeciwdziałanie płaskostopiu – w zależności od doboru podłoża oraz ewentualnego obuwia, kapci lub skarpetek, możemy wzmocnić stopę, mięśnie i stawy, a przez to zapobiec płaskostopiu, albo możemy niechcący zaburzyć ten proces, co zdarza się najczęściej.
 3. Stanie na palcach najczęściej jest objawem nieprawidłowości w rozwoju. Często świadczy o niewygarniętych odruchach, które w przyszłości zaburzać będą chodzenie, ale także poczucie ciała i zachowanie równowagi, a to w życiu szkolnym przełoży się na problemy nie tylko na lekcji gimnastyki, ale przede wszystkim na nauce czytania, matematyki i innych przedmiotów [2].
  Jeśli dotychczasowy rozwój nie przebiegł prawidłowo i już wiesz, że mogłeś niechcący zaniedbać któryś z poziomów funkcjonalnych, którąś z ważnych, kluczowych umiejętności, to przestań się zamartwiać i jak najszybciej przystąp do działania. Im twoja pociecha jest młodsza, tym szybciej uzupełnimy zaniedbane struktury i już nie będzie to niosło konsekwencji dla dalszych struktur mózgu i kolejnych poziomów funkcjonalnych.

Zacznijmy ten projekt od początku

Już wiesz, że do 6 roku życia możesz uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów i zapobiec dysfunkcjom. Jednak im szybciej dokonasz modyfikacji swoich działań, im szybciej naprawisz zaniedbane obszary mózgu, tym lepiej i bardziej poprawnie przebiegną kolejne procesy.

To tak, jakbyś budował dom, najczęściej bez wiedzy i doświadczenia, jedynie obserwując, jak robią to inni. Popełnimy przy tym wiele błędów, bo wygląda to znacznie łatwiej, niż jest faktycznie. Jeśli już zorientowałeś się przy budowie czwartego piętra, że nie w pełni się to udało, naprawmy błędy jak najszybciej. Po co brnąć dalej i borykać się z coraz większą liczbą problemów. Zatrudnij najlepszego specjalistę od budowy mózgu twojego dziecka.

Manualny rozwój dziecka 12 miesięcy 

Niewielu rodziców myśli o rozwoju manualnym przed ukończeniem dwóch lat. Aktywność manualna kojarzona jest zwykle z ręką, tymczasem zaangażowany jest mózg. Dlatego sposób używania dłoni i precyzja ruchów świadczą o procesach neurologicznych.

Na poprzednim (trzecim) etapie – do 7 miesiąca życia – oczekiwaliśmy chwytu pęsetkowego. Niemowlę podnosiło małe przedmioty używając przy tym palca wskazującego i kciuka. Chwyt ten różnił się jednak od chwytu pęsetkowego osób dorosłych. Kciuk zbliżał się do boku palca wskazującego. Z tego powodu bywa, że mówi się o nim: chwyt nożycowy.

Na obecnym, czwartym poziomie funkcjonalnym – od 8 miesiąca życia oczekujemy, że chwyt ten będzie się zmieniał, gdyż do wieku 12 miesięcy maluch zacznie przeciwstawiać kciuk względem reszty palców, a jego ruchy powinny stać się bardzo precyzyjne.

Właściwe jest oczywiście stymulowanie chwytu pęsetkowego, ale większość proponowanych dla tego wieku aktywności jest statyczna. Tymczasem można wykorzystać chwyt pęsetkowy i ćwiczenia z nim związane po to, aby poprawić motorykę całego ciała, a wraz z nią, także usprawnić połączenia nerwowe.

Proponowane szkolenia

Ruch kluczem do inteligencji

Pierwsze 18 miesięcy życia


Źródło:

[1] G. Doman: Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu czyli Opóźnionym umysłowo, upośledzonym umysłowo, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, spastycznym, wiotkim, sztywnym, z padaczką, autystycznym, atetotycznym, nadpobudliwym, z zespołem Downa. Poznań 1996, Wydawnictwo “Protext”.

[2] S. Goddard Blythe: Jak osiągać sukcesy w nauce?, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.

[3] A. Czerska: Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko, Warszawa 2016, Instytut Rozwoju Małego Dziecka.