Baza wiedzy

7 etapów rozwoju mózgu twojego dziecka

Rozwój dziecka od półtora roku do 3 lat

Rozwój dwulatka, a w szczególności dziecka od 1,5 roku do 3. roku życia, kojarzony jest z silnym rozwojem mowy. Nie można przy tym zapominać o doskonaleniu sprawności motorycznej i manualnej. Choć usprawnianie wszystkich tych trzech obszarów wydaje nam się intuicyjne i dość proste, to te obszary należą nadal do najbardziej zaniedbywanych. Głównie z powodu braku wiedzy na temat rozwoju mózgu, kluczowych umiejętności i poprawnych sposobów wspierania rozwoju dziecka w wieku od 18 miesiąca do 3 lat, ale także wcześniej. Stąd obszary te są najczęściej przez rodziców niechcący zaniedbane.

Poniżej znajdziesz wiele cennych informacji na temat rozwoju dwulatka, a w szczególności dziecka od 1,5 roku do 3 roku życia, ale pełną wiedzę zyskasz tylko podczas naszych szkoleń dla rodziców.

Dzięki wiedzy zdobytej podczas naszych szkoleń usprawnisz naturalne, wrodzone zdolności każdego dziecka w wieku 2-3 lata tj. słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne. Zdolności te wygasają jeśli nie są rozwijane. To dlatego nie dostrzegamy geniuszy dzieci szkolnych. Zdolności językowe zaczęły wygasać najszybciej, ale nadal można je odzyskać. Zdolności matematyczne wygasną już wkrótce, dlatego warto je ćwiczyć i usprawniać, co jest bardzo proste i zabiera pół minuty dziennie.


rozwój dziecka do 3 roku życia


Ocena rozwoju dziecka do 3 roku życia

Oceniając rozwój dziecka do 3 roku życia, powinniśmy:

 • sprawdzić 6 kluczowych umiejętności, które 2-3 latek powinien zdobyć w różnych obszarach: mowy, słuchu, dotyku, wzroku, sprawności motorycznej i manualnej,
 • dokonać oceny jakości tych umiejętności, gdyż świadczy ona o doskonałości rozwoju mózgu,
 • przeanalizować, czy dziecko osiągnęło wszystkie wcześniejsze umiejętności, charakterystyczne dla pięciu wcześniejszych etapów rozwoju.

Jest to konieczne, gdyż nie możemy budować szóstej kondygnacji, nie upewniwszy się wcześniej, że budowa pięciu wcześniejszych kondygnacji została poprawnie ukończona. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Kalendarzu rozwoju dziecka.

Na czym polega wspieranie rozwoju dziecka w wieku od 18 miesięcy do 3 roku życia

Chcąc prawidłowo wspierać rozwój dziecka od 18 miesięcy do 3. roku życia należy:

 • znaleźć i uzupełnić słabe punkty i zaniedbane wcześniej, niechcący struktury mózgu,
 • zacząć prawidłowo wspierać osiągnięcie umiejętności wymaganych na wiek 3 lat.

Zanim przejdziemy do umiejętności oczekiwanych w rozwoju dziecka w wieku 2-3 lata, spróbujmy znaleźć najsłabsze obszary.

Typowe słabe punkty w rozwoju dziecka 2-3 letniego 

Nieprawidłowy motoryczny dziecka 2-3 letniego

Wiele dzieci nie osiąga wystarczającej sprawności w zakresie pełzania i raczkowania. Jakość ruchów, tempo i osiągany dystans pozwalają wnioskować, że w niewystarczający sposób zostały rozwinięte aż trzy poziomy funkcjonalne mózgu, podczas gdy wszystkich poziomów jest 7. Tymczasem skutki tych zaniedbań będą widoczne nie tylko w nauce szkolnej, problemach z pamięcią, wyobraźnią przestrzenną, różnymi rodzajami dysfunkcji, w tym dysleksji, ale także w nauce mowy.

Tymczasem rozwój motoryczny można uzupełnić, a tempo rozwoju przyspieszyć. Można tego dokonać, mimo iż dziecko w wieku 2-3 lata powinno już osiągać kolejne umiejętności. Do 6 roku życia mózg jest na tyle plastyczny, że można uzupełnić zaniedbane obszary poprzez specjalne ćwiczenia motoryczne. Nie będziemy zachęcać dziecka do pełzania ani do raczkowania, ale do innych aktywności, które nie mają na celu rozwoju mięśni, ale rozwój mózgu.

Odruchy

Z okresu pierwszego roku życia pozostają także nieprawidłowo ukształtowane odruchy, które będą się objawiać kłopotami ze skupieniem uwagi, trudnościami w chwytaniu piłki, nieśmiałością, problemami z akceptowaniem zmian.

Polecane szkolenie

Ruch kluczem do inteligencji

rozwój dziecka 0-6 lat prawidłowy i nieprawidłowy schemat


Rozwój dziecka od 18 miesięcy do 3 roku życia

Co powinno umieć 3-letnie dziecko?

Rozwój dziecka od 18 miesięcy do 3 roku życia związany jest z szóstym poziomem funkcjonalnym mózgu: pierwotnym poziomem korowym. O rozwoju tego etapu możemy wnioskować obserwując umiejętności w sześciu obszarach: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu, mowy i sprawności manualnej. Sprawdzając wszystkie kluczowe umiejętności, spróbujmy znaleźć słabe obszary. Wtedy będziemy mogli znacząco poprawić i przyspieszyć rozwój dziecka do 3 roku życia.

Możesz pomóc dziecku, ale tylko jeśli odważysz się spojrzeć na jego rozwój krytycznym okiem.

Zróbmy to teraz, gdyż w wieku 6 lat będzie już na to za późno. Wtedy będziemy obserwować konsekwencje wcześniejszych zaniedbań w postali różnych dysfunkcji i kłopotów w szkole.

W 3 roku życia dziecko powinno osiągnąć następujące cele w sześciu obszarach:

1. WZROK: rozpoznawanie symboli wizualnych i liter w zakresie doświadczenia oraz liczb

Dziecko rozpoznaje symbole wizualne w zakresie doświadczenia. Warto zatem bawić się Kartami do stymulacji WZROKU: Cz. 1. Sylwetki i tropy zwierząt domowych oraz Cz. 2 Sylwetki i tropy zwierząt dzikich. Wtedy oczekiwać będziemy, że odróżni ono nie tylko ślady kota i psa, ale także wilka, lisa, rysia, wydry i niedźwiedzia.

Jeśli natomiast będziemy prezentować dziecku karty z wyrazami do nauki czytania, to dziecko będzie odróżniać inne podobne, ale niejednakowe symbole wizualne. Będą to wyrazy i litery. Kreując zabawy związane z nauką czytania, warto unikać 35 powszechnych błędów.

Dziecko w wieku 3 lat powinno też rozpoznawać liczby, czyli inny rodzaj znaków graficznych, które również są podobne, ale nie jednakowe. Nauczenie liczb dziecko w wieku 2-3 lata nie wydaje się trudne. Rodzice liczą schody, kroki lub klocki. To niestety niszczy naturalne wrodzone zdolności matematyczne, które ma każde dziecko w wieku 2-3 lata. Rodzice pokazują też cyfry na pilocie, telefonie lub budynkach. Specjalnie opracowane książeczki dla dzieci zachęcają nas do liczenia zwierzątek. Mimo iż robią to wszyscy, nie pozwala to zachować naturalnych zdolności liczbowych. Co więcej, większość uczniów oraz osób dorosłych nie lubi lub nienawidzi matematyki. Zatem wysiłek rodziców nie przynosi efektów. Przeczytaj zatem listę 30 najpopularniejszych błędów, jakie popełniają rodzice i nauczyciele ucząc dzieci matematyki i zrób wszystko, aby ich uniknąć.

 

2. SŁUCH: rozumienie 2000 słów i prostych zdań

Sprawdzając tą umiejętność, warto oddzielić rozumienie sytuacyjne oparte na wzroku i ogólnej znajomości zwyczajów rodziców od rozumienia mowy. Zatem odpowiednim testem będzie czytanie książki bez obrazków i zapytanie dziecka o jej zrozumienie.

W obszarze słuchu warto wspomnieć o nadwrażliwości dźwiękowej dzieci, która jest przyczyną licznych problemów z nauką szkolną. Można ujarzmić ten problem m.in. przez odpowiedni trening, o którym dowiesz się podczas szkolenia Ruch kluczem do inteligencji.

Tymczasem dzieci w wieku 2-3 lata mają słuch absolutny i zdolności językowe, które nierozwijane zanikają, ale tylko wtedy, kiedy nie są używane. Warto je zatem ćwiczyć i rozwijać. Jest to proste i wymaga niewiele czasu, ale nie polega na nauce języka angielskiego, czytaniu lub oglądaniu bajek w języku obcym. Pełną wiedzę uzyskasz na szkoleniu Mnożenie inteligencji

Polecane szkolenia

Mnożenie inteligencji

Ruch kluczem do inteligencji

3. DOTYK: rozpoznawanie dotykiem cech przedmiotów

W domu statystycznego dziecka było wiele zabawek o różnych strukturach. Mimo to są dzieci, które nie lubią być dotykane, które źle czują się, kiedy dotykają błota lub piasku, a innym przeszkadzają ubrania, które noszą. To pokazuje, jak wiele jest pracy przed rodzicami.

Nieprawidłowości w tym obszarze można zauważyć też na stopie. Bardzo wiele dzieci ma nieprawidłowo ukształtowane odruchy, a dodatkowo zmierza do płaskostopia. Tymczasem mogą temu przeciwdziałać odpowiednie ćwiczenia i buty. Niestety większość zalecanych dla dzieci butów nie spełnia koniecznych warunków i pogłębia nieprawidłowości oraz zaburza rozwój motoryczny. Efekty często nie są widoczne teraz, ale w wieku przedszkolnym. Wtedy jest już znacznie trudniej je naprawić. Więcej informacji otrzymasz na Ruch kluczem do inteligencji

4. SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA: chodzenie i bieganie doskonałym wzorcem naprzemiennym

Rozwój motoryczny jest ścisłe związany rozwojem intelektualnym. Im wyższy poziom sprawności motorycznej, tym lepiej jest przygotowany mózg na rozwój intelektualny. Zatem wnikliwie analizując osiągnięcia dziecka w tym obszarze, można przewidzieć dysfunkcje rozwojowe oraz problemy szkolne. Można im także zapobiec.

Ocena sprawności motorycznej zależna jest od jakości i dynamiki ruchów, długości pokonywanych dystansów i kilku innych czynników. Oceniać można np. komfort i możliwość podejmowania decyzji w trakcie wykonywania aktywności fizycznych. Można też ocenić rozwój dziecka w wieku do 3 lat obserwując stopy. Więcej informacji otrzymasz na Ruch kluczem do inteligencji

5. MOWA: używanie 2000 słów i budowanie prostych zdań

W wieku półtora roku dziecko używało 10-25 słów i fraz dwuwyrazowych. Do wieku 3 lat będzie mówić, używając przy tym 2000 słów. Jeśli dziecko nie osiągnęło takiego poziomu, to zadbać należy o całościowy rozwój dziecka do 3 lat. Błędem jest skupianie się tylko i wyłącznie na ćwiczeniach aparatu mowy. Mogą być one niezbędne, ale tylko w niektórych sytuacjach. Można się o tym przekonać dopiero po uzupełnieniu innych, znacznie ważniejszych obszarów: motorycznego i manualnego (w tym odruchy), intelektualnego (w tym myślenie operacyjne) i emocjonalnego. oraz modyfikacji diety.

Jeśli chcesz:

Jeszcze więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

6. SPRAWNOŚĆ MANUALNA: posługiwanie się obiema rękami z przewagą sprawności jednej ręki

Ocenie poddajemy precyzję ruchów i radzenie sobie z bardzo małymi elementami. Ręce powinny też bardzo dobrze ze sobą współpracować. Dodatkowo jedna ręka powinna przejmować rolę ręki wiodącej, a druga asystującej. Niestety na tym etapie można z łatwością zaburzyć lateralizację, która dopiero się kształtuje. Jeśli niechcący to zrobimy, to zwiększymy drastycznie ryzyko dysleksji.


Szybkość rozwoju a poziom inteligencji

Szybkość rozwoju ruchowego i manualnego pozwala ocenić poziom inteligencji. Pamiętajmy jednak, że ważna jest nie tylko szybkość, ale kolejność. Jeśli bowiem ominięta zostanie którakolwiek z kluczowych umiejętności, to dziecko będzie borykać się z wieloma problemami rozwojowymi – do momentu, aż uzupełnimy rozwój zaniedbanych struktur mózgu. Tymczasem im dziecko jest starsze, tym jest to trudniejsze, a okres największej plastyczności mózgu kończy się w wieku 6 lat.

Ocena szybkości rozwoju pomaga przewidzieć ewentualne dalsze problemy. Znaleźć należy przyczyny opóźnień i usunąć te przeszkody.


Ocena tempa rozwoju dziecka do 3 lat

 • Jeśli dziecko osiągnie wszystkie te umiejętności pod koniec 3 roku życia, to mówimy o średnim tempie. Poziom inteligencji wynosi wtedy 100.
 • Jeśli osiągnie powyższe umiejętności w czasie o połowę krótszym, wtedy tempo jest szybkie, a poziom inteligencji wynosi 200.
 • Natomiast jeśli rodzice nieświadomie blokują rozwój, lub jeśli maluch ma problemy neurologiczne albo uszkodzenie mózgu, to będzie potrzebować na osiągnięcie powyższego celu więcej czasu – może nawet 6 lat. Wtedy mówimy, że poziom inteligencji wynosi 50.

Powinno Cię niepokoić, jeśli dziecko:

 • chodzi przytrzymując się mebli lub za rękę,
 • chodząc bez pomocy upada lub zderza się z przedmiotami,
 • niechętnie i rzadko biega,
 • jest mało plastyczne w ruchach, jakby sztywne,
 • wcześniej nie pełzało ruchem naprzemiennym, dynamicznie na dystansie 50 metrów dziennie,
 • wcześniej nie raczkowało właściwym ruchem naprzemiennym, dynamicznie, na dystansie 400 metrów dziennie,
 • chodzi jakby na palcach – sprężynując i unosząc pięty,
 • staje na palcach, ale robi to nieświadomie,
 • ma trudności z równowagą, nabija sobie guzy i robi sobie rany,
 • nie lubi lub nie wykonuje jakiejkolwiek z wymienionych aktywności fizycznych jak bujanie, skakanie, przewroty, wspinanie, kręcenie, chodzenie po murkach, zjeżdżanie.
 • nie radzi sobie z segregacją przedmiotów uwzględniając ich cechy charakterystyczne,
 • mówi niewiele, używając mniej niż 2000 słów, albo nie buduje prostych zdań,
 • nie rozumie 2000 słów, nie rozumie prostych zdań,
 • nie bawi się małymi przedmiotami,
 • ręce nie współpracują przy precyzyjnych ruchach z użyciem małych przedmiotów,
 • nie chwyta wystarczająco silnie, aby podnieść całą wagę swojego ciała,
 • jest podatne na rozpraszanie uwagi,
 • ma kłopoty ze spokojnym siedzeniem podczas jedzenia lub rysowania, wierci się,
 • czuje dyskomfort, unika lub przestrasza się nagłych lub głośnych dźwięków,
 • ma brak poczucia bezpieczeństwa lub odczuwa nadmierne reakcje emocjonalne na stresujące zdarzenia,
 • nie lubi lub nie akceptuje zmian,
 • ma problemy z oceną używanej siły, przez co sprawia innym ból,
 • nie potrafi ocenić prędkości,
 • potrafi przez długi czas zająć się sobą, siedząc w miejscu i niewiele się poruszając.

Jak stymulować rozwój dziecka w wieku między 1,5 roku a 3 lata?

Pod koniec trzeciego roku życia po raz drugi znacząco spadnie plastyczność mózgu. Pierwszy raz stało się to pod koniec pierwszego roku życia.

Jak dowiedziono empirycznie, po trzecim roku życia trochę trudniej będzie nauczyć dziecko czytać, a wiele naturalnych zdolności, które nie są wykorzystywane, zacznie wygasać. Wśród nich zdolności matematyczne, słuch absolutny, zdolności językowe. Dlatego jak najszybciej naucz dziecko z nich korzystać i rozwijać.

Słuch absolutny i zdolności językowe

Możesz skupić swoją uwagę, na stymulowaniu zdolności językowych oraz słuchu absolutnego, gdyż zbliżamy się do wieku, kiedy zdolności te wygasają i zanikają  – o ile nie są wykorzystywane i rozwijane.

Jeśli chcesz poznać zabawy z instrumentami  oraz dowiedzieć się, jakie doświadczenia językowe potrzebne są, aby zachować naturalne zdolności językowe i słuch absolutny, to wybierz  Mnożenie inteligencji. Jest to bardzo łatwe – wystarczy kilkanaście minut dziennie i nie wymaga od ciebie znajomości języków czy zdolności muzycznych.

SŁUCH I MOWa w rozwoju dziecka od półtora roku do 3 lat

Do 3 roku życia oczekujemy, że dziecko będzie płynnie mówić pełnymi zdaniami, używając 2 tysięcy wyrazów.

Opóźnienia w rozwoju mowy

Zaniepokojeni rodzice szukają pomocy logopedy, co często nie przynosi poprawy. Powodów jest wiele. Problemy z rozwojem mowy bardzo często są wynikiem problemów z rozwojem mózgu – który odpowiada za bardzo wiele funkcji. Opóźnienia w rozwoju mowy są łatwo dostrzegalną konsekwencją tych problemów – jednak najczęściej nie jedyną.

Poprawę przynosi uzupełnienie zaniedbanych obszarów rozwoju.

U podstaw problemów z nauką mowy leżą nieprawidłowości w rozwoju motorycznym. Okazuje się, że wiele dzieci z problemami w nauce mowy, nie osiągnęło dojrzałości pierwszych trzech poziomów funkcjonalnych mózgu, a połączenia między prawą i lewą półkulą nie są wystarczająco sprawne.

Tymczasem wielu specjalistów szuka zaburzeń analizatora słuchowego. Jeśli więc badanie słuchu fonematycznego oraz fonetycznego nie wykazuje problemów, to wybierz Ruch kluczem do inteligencji. Słuch fonematyczny polega na odróżnianiu głosek, zanim maluch nauczy się je wypowiadać. Dziecko rozumie różnicę między „lok” i „rok,” choć może wypowiadać je tak samo.

Polecane szkolenie

Ruch kluczem do inteligencji

Słuch fonetyczny pozwala na  różnicowaniu i wymawianiu poszczególnych dźwięków.

Pełną dojrzałość słuchu fonematyczno-fonetycznego, podobnie jak pełną dojrzałość mózgu, osiągamy w wieku 7 lat. Opóźnienia w tym obszarze są przyczyną kłopotów w nauce czytania, zrozumieniu czytanego tekstu i pisaniu ze słuchu.

Nie bagatelizuj problemów z nauką mowy, bo są one symptomem problemów szkolnych, którym do 6 roku życia możesz zapobiec.
W szkolnej nauce czytania uczeń musi przyporządkować znakom graficznym odpowiadające im dźwięki, scalić je w słowo, a następnie przyporządkować znaczenie czyli znaleźć sens słowa.

Jeśli słuch fonematyczno-fonetyczny nie jest na oczekiwanym poziomie, to dziecko będzie miało problemy z syntezą głoskową, a szkolna nauka czytania może być dla niego nieosiągalna. Z tego powodu rozpocznij wczesną naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko. Będziesz jednocześnie stymulować wzrok, słuch i mowę, a przy tym uczyć czytania w atmosferze akceptacji i miłości. Dzięki temu twoje dziecko nigdy nie dowie się, że czytanie jest trudne, nawet jeśli ma kłopoty w rozwoju. Co więcej – nauka czytania pomoże w rozwoju. Poza tym dziecko będzie czytać z łatwością, radością i zrozumieniem, a wystarczy raptem pół minuty dziennie.

Polecane szkolenie

Nauka czytania

rozwój dziecka 2-3 lata od półtora roku do 3 lat


Wzrok w rozwoju dziecka od półtora roku do 3 lat

Od półtorarocznego malucha oczekiwaliśmy odróżniania znaków podobnych, ale nie jednakowych. Z tego powodu bawiliśmy się w przyporządkowywanie zwierzętom ich śladów.

Od trzylatka oczekujemy odróżniania liter i cyfr

Tymczasem stosowanie szkolnych metod nauki czytania przynosi opłakane rezultaty. Z tego właśnie powodu w 2007 roku w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zabroniono tego.

Czy masz świadomość, że ucząc przedszkolaka liter, blokujesz jego kreatywność i pamięć fotograficzną? Znajomość liter nie przyda się, jeśli nie posiada ono umiejętności analizy i syntezy głoskowej, aby je złożyć. Umiejętność ta kształtuje się dopiero w wieku 6-7 lat.

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko to jedyna metoda dla najmłodszych (0-7 lat), dostosowana do języka polskiego, która służy szeroko pojętemu rozwojowi, także intelektualnemu. Ucząc czytać wspierać będziesz rozwój wzroku, słuchu i mowy, ale także aby rozwijać myślenie operacyjne, kreatywność, pamięć fotograficzną, czyli inteligencję.

Tymczasem większość rodziców oceniło negatywnie efekty stosowania wcześniej innych metod

To, że próbowałeś innej metody, oznacza, że z łatwością zauważysz walory tej oferty: docenisz prostotę harmonogramu, a jednocześnie unikalny zysk dla rozwoju dziecka.

Skoro twoje dziecko będzie wkrótce trzylatkiem, możesz już dziś zacząć wczesną naukę czytania z zestawem „9 książek na 9 tygodni”. Jest to komplet książek, gier i kart do nauki czytania, który pozwoli ci co tydzień nagradzać dziecko książką, którą będzie umiało samo przeczytać. Codzienna nauka trwa raptem pół minuty dziennie.

Polecany produkt

Zestaw do nauki czytania

Efekty wczesnej nauki czytania w metodzie Cudowne Dziecko zostały sprawdzone w 10-letnich badaniach, unikalnych na skalę światową. Opracowana przez dr Czerską metoda rozwija intelekt, kreatywność, pamięć fotograficzną, wyobraźnię i myślenie operacyjne nawet od pierwszych dni życia. Możesz o tym przeczytać w unikalnej książce o rozwoju i wczesnej edukacji.

Polecany produkt

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Dlatego nie trać dłużej czasu. Im młodsze jest dziecko, tym mniej zabiegów wymaga nauka czytania i tym łatwiejsze jest to dla rodzica. Kiedy dziecko osiągnie 6 lat, wtedy będzie naprawdę trudno. Nie łudź się, że to szkoła, czy nauczyciel uczy dziecko czytać. Przeczytaj artykuł, dlaczego szkoła nie może nauczyć czytać.

Dzieci mogą natomiast zapamiętywać całe wyrazy jak obrazy (podobnie w metodzie Domana, czytaniu globalnym). Jednak w metodzie Cudowne Dziecko najważniejsze jest to, że przy odpowiedniej liczbie doświadczeń i obserwacji, dziecko rozszyfrowuje kod liter – same dochodzi do wniosku, która litera odpowiada za który dźwięk – dzięki czemu zaczyna czytać dowolne teksty.

Stymulacja wzroku i intelektualny rozwój dziecka do 3 roku z pomocą matematyki

Nauka matematyki opracowana przez dr Anetę Czerską również stymuluje rozwój wzroku, słuchu, mowy, a także kreatywność i myślenie operacyjne, wyobraźnię, pamięć, a więc szeroko pojętą inteligencję. Szkolenie dla rodziców jest jedynym sposobem, aby poznać metodę.

Tymczasem w nauce matematyki rodzice i nauczyciele popełniają zazwyczaj bardzo wiele błędów. To dlatego ostatecznie do wieku 7-8 lat dzieci tracą swoje naturalne zdolności matematyczne. Zdolności te zaczynają wygasać około 3 roku życia. Można temu przeciwdziałać. Na szkoleniu dla rodziców dowiesz się jak. 

Chcąc je utrzymać, nie wolno na przykład uczyć dziecka liczyć do 20. Nie należy też uczyć liczenia: 1, 2, 3, 4…  Jeśli jeszcze nie przeczytałeś listy błędów, które popełniają nauczyciele i rodzice, to zrób to teraz.

Zatem zapisz się na szkolenie dla rodziców i zacznij prawidłowo wspierać naturalne zdolności matematyczne. Wystarczy tylko pół minuty dziennie. Po 3 roku życia nauczenie matematyki staje się trudniejsze, choć nadal możliwe.

Polecane szkolenie

Wczesna nauka matematyki


Motoryczny rozwój dziecka od półtora roku do 3 lat

Do 3 roku życia dziecko powinno nie tylko sprawnie chodzić, ale również biegać – ze wspaniałym wzorcem naprzemiennym. Im sprawniejsze są ruchy dziecka w wieku 2-3 lata, im lepsza jest jego równowaga, tym wspanialszy jest rozwój mózgu.

Jeśli równowaga wymaga poprawy, spotkajmy się na Ruch kluczem do inteligencji. Dowiesz się wtedy m.in.:

 • Jakie buty kupić dziecku – które obuwie gwarantuje płaskostopie, a które powoduje deformacje postawy, jakie cechy powinny mieć dobre buty, także w kontekście pór roku.
 • Dlaczego hulajnoga może zaburzać proces lateralizacji i jakie inne zabawki zaburzają rozwój i mogą powodować późniejsze problemy szkolne,
 • Jak zdiagnozować zaniedbane obszary rozwoju i rozpocząć prawidłową ich stymulację.

Pamiętaj, że do 6 roku życia mózg jest na tyle plastyczny, że możesz wesprzeć swoją pociechę, aby zapobiec dysfunkcjom rozwojowym. 

Polecane szkolenie

Ruch kluczem do inteligencji