Baza wiedzy

Jak nauczyć dziecko czytać? Najważniejsze metody nauki czytania – jak zmieniają mózg dziecka?

Nauka czytania zmienia mózg – każda z metod inaczej. Zanim dokonamy wyboru, warto zastanowić się, jakich efektów oczekujemy.

Jak nauczyć dziecko czytać? Najważniejsze metody nauki czytania – jak zmieniają mózg dziecka?

Kiedy rozważamy, jak nauczyć dziecko czytać, mamy do wyboru kilka metod. Nie możemy narzekać na brak informacji, ale na ich nadmiar. Żeby podjąć najlepszą decyzję, warto wiedzieć, co przyniesie najlepsze efekty. Znajdźmy w tym chaosie najlepszą drogę, aby dziecko chętnie czytało samo i jak najszybciej rozumiało co czyta. Dzieci XXI wieku chcą szybko odnosić sukcesy. Pomóżmy im w tym.

Jak Nauczyć Dziecko Płynnie Czytać Przedszkolak Czyta Książkę Do Nauki Czytania


Spis treści:

 1. Przedszkolna nauka czytania : Dlaczego przedszkolaki mają tyle trudności w nauce czytania? Dlaczego w latach 2008-2016 nie wolno było uczyć czytania w przedszkolu?
 2. Szkolna nauka czytania: Dlaczego to nie szkoła nauczy dziecko czytać?
 3. Jak metody nauki czytania zmieniają mózg dziecka? Zobacz schemat
 4. Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o 4 wiodące metody nauki czytania? Jakie są konsekwencje nauki liter, sylab i wyrazów?
 5. Porównanie 4 wiodących metod nauki czytania w 6 kategoriach
 6. Instrukcja: Jak nauczyć dziecko czytać?  Instrukcje dla dzieci najmłodszych, dla dzieci w wieku przedszkolnym i we wczesnym wieku szkolnym

Co warto wiedzieć o nauce czytania?

Czy i jak nauczyć czytać dziecko w wieku przedszkolnym?

Przed laty czytania uczyli się siedmioletni uczniowie w klasie pierwszej. Później – przez kilkanaście lat – naukę rozpoczynało się w przedszkolu. Efekty były jednak gorsze. Dlatego w roku 2008 (w podstawie programowej wychowania przedszkolnego) zabroniono nauki czytania w przedszkolach.

Dziś bywa, że nawet połowa sześciolatków umie czytać idąc do szkoły. Ale z drugiej strony coraz większa liczba dzieci boryka się z trudnościami. Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, problemy z pamięcią, nadwrażliwość słuchowa, trudności z koncentracją to tylko początek listy dysfunkcji, na które zdaniem nauczycieli cierpi około 60% uczniów.

Wniosek:

Względem dziecka w wieku przedszkolnym nie wolno do nauki czytania stosować metod szkolnych: składania liter, głosek czy sylab.

Jak przebiega nauka czytania w szkole?

W latach 2008-2018 przedszkolom nie wolno było uczyć czytać, ale obecnie przedszkola prześcigają się w różnorodności zajęć dodatkowych, również uczą czytać. Jeśli jednak jakiś przedszkolak umie czytać, to okazuje się, że nauczył się tego w domu, a nie w przedszkolu.

Szkoła również nie uczy czytać. Jeden nauczyciel nie jest w stanie nauczyć czytać grupy ponad 16 dzieci, z których każde dysponuje innymi umiejętnościami i jest na innym poziomie. To jakby do prawnika czy lekarza przyszło w jednym czasie 16-30 klientów i każdy prosił o poradę w innej sprawie.

Dlatego nauczyciele każą uczniom pisać literki i wykonywać zadania z zeszytu ćwiczeń, a do domu zadają nauczyć się czytać czytanki. Więc ostatecznie to rodzic w domu uczy swoje dziecko czytać. Dlatego to rodzice, a nie nauczyciele powinni znać metody nauki czytania.

Wniosek:

Rodzic uczy dziecko czytać, niezależnie czy jest ono w wieku szkolnym czy przedszkolnym. Zatem rozważ udział w szkoleniu dla rodziców Nauka czytania, bo to dobra inwestycja w przyszłość dziecka.


Jak metody nauki czytania zmieniają mózg dziecka?

Metody szkolne wymagają dobrze rozwiniętej logiki. Dzieci przedszkolne i młodsze mają jeszcze słabą logikę i jest to naturalne. Wynika to z naturalnego procesu rozwoju mózgu. Dlatego metody szkolne są dla przedszkolaków trudne.

Metody szkolne rozwijają silnie logikę – wywołując presję na dojrzewający mózg. Im silniej rozwijamy logikę w wieku przedszkolnym, tym szybciej wygaszamy naturalne zdolności, którymi dysponuje każde małe dziecko, m.in. zdolności językowe, słuch absolutny i pamięć fotograficzną. 

Jeśli dziecko w wieku przedszkolnym jest uczone czytania metodami szkolnymi, to traci swoje naturalne zdolności. Wtedy nauka czytania jest dla niego trudniejsza niż dla dzieci, które rozpoczęły naukę czytania dopiero w szkole.

Wniosek:

Przedszkolna nauka czytania powinna wykorzystywać i rozwijać naturalne zdolności każdego małego dziecka, m.in pamięć fotograficzną, zdolności językowe i kreatywność. Dlatego powinna bazować na rozwoju myślenia operacyjnego, a nie logiki. Logika powinna być rozwijana dopiero u dzieci 7-letnich, gdyż jej rozwijanie w zbyt młodym wieku przyspiesza wygaszanie naturalnych zdolności dziecka.

 

metody nauki czytania ranking

 

Jak nauczyć dziecko czytać w oparciu o 4 wiodące metody nauki czytania?

Metody nauki czytania możemy podzielić zasadniczo na trzy kategorie:

 1. składanie liter,
 2. składanie sylab,
 3. czytanie całymi wyrazami.

Każda z nich nadaje się dla dziecka w innym wieku, gdyż każda korzysta z innych umiejętności mózgu.

Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że nauka czytania zmienia mózg – każda z metod inaczej.

Poniżej znajdziesz opis każdej metody, ale najpierw przyjrzyjmy się skutkom stosowania różnych rodzajów metod dla rozwoju mózgu.

1. Jak nauczyć dziecko czytać przez składanie liter

Siedmiolatki uczą się składania liter, gdyż zdaniem wielu jest ich niewiele więcej niż 24 (tymczasem jest ich 44 oraz wiele liter niepodstawowych, czego uczą się poloniści na studiach). Dość łatwo się ich nauczyć, ale bardzo trudno ze sobą połączyć i usłyszeć wyraz. Najgorzej jednak przychodzi dziecku zrozumienie czytanego tekstu.

Składanie liter jest trudną metodą. Wielu nauczycieli i większość rodziców popełnia przy tym niezliczoną ilość błędów. Dlatego zdaniem Bronisława Rocławskiego, tak wiele dzieci cierpi na dysleksję.

Aby rozpocząć naukę liter dziecko musi dysponować analizą i syntezą dźwiękową – umiejętnościami mózgu, które są charakterystyczne dla 7-letnich dzieci. Uczeń powinien robić:

 1. syntezę sylabową,
 2. analizę sylabową,
 3. syntezę sylabową z utrudnieniami,
 4. analizę sylabową z utrudnieniami,
 5. syntezę głoskową,
 6. analizę głoskową,
 7. syntezę głoskową z utrudnieniami,
 8. analizę głoskową z utrudnieniami.

Umiejętności te kształtuje się kolejno w szóstym roku życia, aby w wieku 7 lat dziecko mogło bez przeszkód zacząć składać litery. Ćwiczenia rozwijające powyższe umiejętności omawiam na szkoleniu dla rodziców na temat nauki czytania.

Wcześniejsza nauka liter i rozwijanie analizy i syntezy dźwiękowej prowadzą do silnego rozwoju logiki, co skutkuje przyspieszonym zanikiem naturalnych zdolności m.in. pamięci fotograficznej i kreatywności.

Jakiej metody można używać wcześniej?

2. Jak nauczyć dziecko czytać przez składanie sylab

Składać sylaby mogą już dzieci w wieku 5-6 lat, ale tej metody również nie zalecam dla młodszych dzieci.

Sylaby są nieznacznie łatwiejsze do złożenia niż głoski. W troszkę mniejszym stopniu wykorzystujemy logikę, a zatem w trochę mniejszym stopniu wygaszamy naturalne zdolności, w tym pamięć fotograficzną i kreatywność. Podobnie jednak jak w poprzedniej metodzie, nie dajemy dziecku możliwości samodzielnego odkrywania. Już tłumaczę, co mam na myśli.

Jeśli główkujemy nad zadaniem z matematyki, a ktoś rozwiąże je za nas, to nie przyniesie to żadnych korzyści dla mózgu i naszych umiejętności. Choć będziemy umieli rozwiązać to właśnie zadanie, to prawdopodobnie nie poradzimy sobie z następnym. Zawsze będziemy liczyli na pomoc z zewnątrz.

W nauce czytania moglibyśmy pozwolić dziecku na samodzielne obserwacje wyrazów i odkrywanie, która litera odpowiada za jaki dźwięk. Ale nie stanie się tak, jeśli nauczymy dziecko liter czy sylab.

Dlatego metoda składania sylab przyniesie niewielkie korzyści dla mózgu.

Jeśli chcemy nauczyć składać sylaby, wymagamy od mózgu krótszej listy umiejętności. Jedynie

 1. syntezę sylabową,
 2. analizę sylabową,
 3. syntezę sylabową z utrudnieniami,
 4. analizę sylabową z utrudnieniami.

Niestety lista sylab do nauczenia się jest znacznie dłuższa niż lista liter.

Jeśli każda z 18 spółgłosek b, c, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, p, r, s, t, w, z może stworzyć z każdą samogłoską a, e, i, o, u, ó, y sylabę, to sylab typu ba, be, bi, bo, bu, bó, by, ca, ce … będzie 126. Dodatkowo możemy stworzyć sylaby ab, eb, ib, ob… co daje dodatkowe 126 sylab. Samych dwuliterowych sylab mamy 252. Tymczasem nie zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o takich głoskach jak ą, ę, ś, ć, ź …

Nawet jeśli nauczymy dziecko 252 sylab, to pierwsza próba czytania skończy się fiaskiem, bo w wyrazie sa-mo-lot mamy sylabę trzyliterową. Podobnie w wyrazie kro-ko-dyl, a także pa-ra-sol-ka. Czy już się domyślasz, że sylab jest tysiące?

3. Jak nauczyć dziecko czytać przez całe wyrazy czyli globalnie

Najmłodsze dzieci, nawet od urodzenia, uczą się całych wyrazów. Rodzic pokazuje wyraz lub zdanie na karcie i czyta je na głos. Ma przy tym nadzieję, że dziecko je zapamięta. Aby tak się stało, najczęściej wielokrotnie pokazuje dany wyraz.

Nauka taka nie wymaga żadnych umiejętności prócz widzenia i słyszenia, a co więcej – rozwija wzrok, słuch i mowę.

Choć początkowo nauka przebiega z radością, a dziecko z łatwością zapamiętuje wyrazy, to wkrótce pojawiają się wątpliwości.

 • Czy zapamiętywanie całych wyrazów można nazwać czytaniem?
 • Czy już do końca życia rodzic będzie rozpisywać każdą książkę na pojedyncze wyrazy? Jak dziecko przeczyta nowe wyrazy i nowe książki?
 • Czemu służyć ma taka nauka, jeśli jedynym sposobem nauczenia się czytania nowych wyrazów jest łączenie liter?

Przecież w języku polskim nie można czytać całymi wyrazami, tak jak w angielskim. W naszym języku mamy całą odmianę i zmieniające się końcówki. Są nawet badania, które pokazują, że aby osiągnąć pełną sprawność czytania w języku angielskim, również trzeba znać kod liter, czyli wiedzieć, która litera czy grupy liter odpowiadają za który dźwięk, czyli jaką głoskę niosą.

Dlatego również we wczesnej nauce czytania powinno nam zależeć, aby dziecko poznało litery. Ale zróbmy to zupełnie inaczej niż w szkole. Zamiast od razu dostarczać wszelkich informacji, zanim dziecko zapyta, pozwólmy mu na tak wiele obserwacji, aż samo odszyfruje kod liter. Będzie to niezwykła praca, którą dokona mózg, rozwijając przy tym myślenie operacyjne i kreatywność.

Nowa unikalna metoda – efekty zweryfikowane naukowo

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko zapewnia dziecku wystarczającą liczbę doświadczeń, aby

 1. rozszyfrować kod liter usprawniając myślenie operacyjne,
 2. usprawnić wzrok, słuch i mowę,
 3. zapobiec dysleksji,
 4. rozwinąć pamięć fotograficzną, kreatywność i wyobraźnię,
 5. nauczyć czytać szybko i ze zrozumieniem.

Jest to jedyna metoda na świecie, której efektywność została potwierdzona naukowo. Jeśli chcesz poznać naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko, to weź udział w szkoleniu: stacjonarnym lub indywidualnym online. Więcej szczegółów w linku poniżej:

Proponowane szkolenie

Nauka czytania


 

Porównanie wiodących metod nauki czytania

Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko – metoda Anety Czerskiej

 1. Na czym polega: Obserwowanie całych wyrazów i zdań w celu samodzielnego rozszyfrowania kodu liter.
 2. Od kiedy: Od jak najwcześniejszego dzieciństwa, może być od urodzenia.
 3. Do kiedy: Do samodzielnego czytania tekstów ze zrozumieniem, a także w trakcie stosowania innych metod szkolnych – do usprawniania czytania i szybszego zrozumienia – zatem w wieku 0-9 lat.
 4. Jak zmienia mózg: Rozwija wzrok, słuch i mowę małego dziecka, a także myślenie operacyjne i naturalne zdolności takie jak pamięć fotograficzną, kreatywność i wyobraźnię.
 5. Efekty: Jest to jedyna metoda na świecie, której efektywność została zweryfikowana naukowo. Badania trwały 10 lat i zostały zwieńczone pracą doktorską, a efektywność wyniosła ponad 90%
 6. Ocena: Pierwsze efekty są widoczne już w pierwszych dniach: dziecko lubi uczyć się czytać, a po tygodniu potrafi przeczytać specjalnie opracowaną książkę. Długoterminowe, zaawansowane efekty to samodzielne odszyfrowanie kodu liter i czytanie dowolnych tekstów – są dostępne po kilku lub kilkunastu miesiącach systematycznej nauki. Taka nauka przynosi ogromne korzyści dla rozwoju mózgu, a umiejętność czytania jest niejako dodatkowym efektem.  

Glottodydaktyka – metoda Bronisława Rocławskiego

 1. Na czym polega: Składanie głosek
 2. Od kiedy: Od 6-7 roku życia
 3. Do kiedy: Do osiągnięcia płynności i zrozumienia, czyli do wieku 10 lat
 4. Jak zmienia mózg: silnie rozwija logikę, co powoduje szybkie wygaszanie naturalnych zdolności
 5. Efekty: nie przeprowadzono badań efektywności
 6. Ocena: metoda jest trudna i wymaga wielu lat ćwiczeń, aby dziecko czytało ze zrozumieniem

Metoda symultaniczno-sekwencyjna zwana sylabową – Jadwigi Cieszyńskiej

 1. Na czym polega: Składanie sylab
 2. Od kiedy: Od 5-6 roku życia
 3. Do kiedy: Do osiągnięcia umiejętności analizy i syntezy głoskowej, czyli do wieku 6-7 lat,
 4. Jak zmienia mózg: Rozwija logikę, co powoduje wygaszanie naturalnych zdolności. Metoda jest wykorzystywana przez logopedów, aby rozwinąć mowę, ale wtedy ma niewielkie walory w zakresie nauki czytania.
 5. Efekty: nie przeprowadzono badań efektywności
 6. Ocena: metoda może być rozpatrywana jako etap w nauce czytania innymi metodami, ale zastosowanie kolorowych sylab i wielkich liter utrudnia czytanie elementarza w klasie I ze zrozumieniem, jak i późniejszych tekstów

Cicha rewolucja – metoda Glenna Domana

 1. Na czym polega: Zapamiętywanie całych wyrazów
 2. Od kiedy: Od jak najwcześniejszego wieku, może być od urodzenia.
 3. Do kiedy: Można dowolnie długo, ale większość rodziców przerywa naukę, kiedy dziecko traci zainteresowanie, często dzieje się to nawet po pierwszych dwóch tygodniach.
 4. Jak zmienia mózg: Rozwija wzrok, słuch i mowę, a także może zapobiegać dysleksji, kiedy jest stosowana długo i regularnie. Duża ilość powtórzeń wygasza pamięć fotograficzną i tłumi naturalne zdolności dziecka.
 5. Efekty: nie przeprowadzono badań efektywności
 6. Ocena: metoda opracowana dla dzieci z uszkodzeniami mózgu i dla nauki czytania w języku angielskim i w takim zakresie powinna być stosowana

Porównanie efektów szkolnej nauki czytania i metody Cudowne Dziecko

Większość metod nie została też sprawdzona pod kątem osiąganych efektów. Jedyne na świecie badania efektywności przeprowadzone zostały dla nauki czytania w metodzie Cudowne Dziecko. Efektywność wyniosła 90,4%.

Dzieci w wieku 6-7 lat, które uczą się w I klasie, czytają z szybkością 12-14 słów na minutę. Tymczasem dziecko 4 letnie uczone wcześniej metodą Cudowne Dziecko potrafi czytać z szybkością 55 wyrazów na minutę. Kiedy ma 6 lat osiąga szybkość 115 wyrazów na minutę. Takiej szybkości oczekuje się dopiero w klasie IV, choć tylko nieliczne dzieci czytają wtedy tak szybko.

Zobacz film, który trwa 2 minuty, aby przekonać się, które dzieci czytają ze zrozumieniem i przyjemnością.


Jak nauczyć dziecko czytać?

Nie ma znaczenia czy Twoje dziecko ma 6 lat czy 6 miesięcy – nadal może rozwinąć mózg ucząc się czytania łatwo, szybko, a przede wszystkim ze zrozumieniem. Nie ma też znaczenia, czy uczyło się wcześniej liter lub sylab, czy dopiero zaczynacie naukę czytania.

jak nauczyć dziecko czytać

Zacznij i kontynuuj przez minimum 6-9 miesięcy Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko. Jeśli będzie to konieczne, jeśli zostało Ci zbyt mało czasu do rozpoczęcia nauki szkolnej, albo byłeś nieregularny i dziecko nie osiągnęło pełnej sprawności, w wieku 6-7 lat możesz doszlifować efekty używając Glottodydaktyki.

Instrukcja: Jak nauczyć dziecko czytać krok po kroku

1. Wybierz metodę i uzupełnij swoją wiedzę 

Wybór metody, jest kluczowy. Ma znaczenie dla efektów, gdyż np. dzieci, które mają skrzyżowaną lateralizację nie nauczą się czytać metodami szkolnymi. Wybór metody jest zależny od wieku dziecka i ma znaczenie dla rozwoju dziecka. Przedszkolaki uczone czytania metodami szkolnymi osiągają gorsze efekty niż dzieci, które zaczęły się uczyć dopiero w szkole. Ale to nie oznacza, że nie powinno się uczyć czytania dzieci przedszkolnych.

Powinniśmy rozpocząć naukę czytania tak wcześnie, jak to możliwe, gdyż w mózgu dziecka trzeba ukształtować ośrodki odpowiedzialne za naukę czytania, gdyż rodząc się takich ośrodków w mózgu nie ma. Najłatwiej jest je ukształtować we wczesnym dzieciństwie, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny.

Jeśli chcesz poznać metodę Cudowne Dziecko, to zacznij od udziału w szkoleniu Nauka czytania: stacjonarnym lub online. Edukacja rodzica jest podstawą sukcesu w nauce czytania. Podczas szkolenia dowiesz się, jak nauczyć dziecko czytać i uniknąć powszechnych błędów, które popełniają prawie wszyscy rodzice, a które zniechęcają dziecko do nauki czytania. 

 

2. Zrób samodzielnie karty lub skorzystaj z gotowych zestawów do nauki czytania oraz programu komputerowego

Karty do nauki czytania można z łatwością zrobić samemu w domu. Ważny jest jednak zarówno dobór słów, jak i harmonogram nauki. Możesz zastosować Komplet 1 do nauki czytania, a równolegle stosuj program komputerowy Cudowne czytanie. Dzięki temu zobaczysz efekty już po tygodniu – dziecko będzie potrafiło przeczytać swoją pierwszą książkę.

jak nauczyć dziecko czytać karty do nauki czytania chłopiec przedszkolak czyta zdanie

3. Zrób wiele książeczek, które dziecko będzie potrafiło przeczytać

Im starsze jest dziecko, tym bardziej potrzebuje sukcesów. W przypadku dzieci półtorarocznych, dwuletnich i przedszkolaków trzeba często nagradzać dziecko książkami, które dziecko będzie umiało przeczytać.

Kiedy nie będziesz mieć przygotowanych swoich własnych książek do dalszej nauki, możesz rozpocząć naukę czytania z Kompletem 2 do nauki czytania. Nie zaprzestawaj stosowania programu komputerowego. 

Swoją motywację i zapał buduj czytając książkę „Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko”.

jak nauczyć dziecko czytać chłopiec przedszkolak czyta książkę

4. Wykorzystuj każdą sytuację, jako pretekst do nauki czytania 

Kreśl wyrazy na serwetce w restauracji i wskazuj je na fasadach budynków podczas spaceru. Więcej inspiracji znajdziesz podczas szkolenia dla rodziców i w książce podlinkowanej powyżej.

Dobrym pretekstem są karty z serii Mnożenie inteligencji. Dodatkowo w tych zestawach znajdują się karty do nauki czytania.  

jak nauczyć dziecko czytać zabawy z kartami bity inteligencji przedszkolak mama i pies

5. Baw się nauką czytania 

Trzymając się wybranej metody, możesz bawić się z dzieckiem odpowiednio:

 • wyrazami w nauce czytania w metodzie Cudowne Dziecko,
 • sylabami w metodzie krakowskiej,
 • literami w Glottodydaktyce. 

Pamiętaj jednak, że zanim zaczniesz się bawić, najpierw musisz dziecku daną wiedzę przekazać. Niemal każda zabawa ma charakter sprawdzający. Większość zabaw sprawdza ciągle te same umiejętności, dlatego są one dla dzieci nudne. Dzieci znacznie bardziej wolą się uczyć ciągle czegoś nowego, niż być poddawane testom. Nawet jeśli testy te są ukryte pod nazwą zabaw. 

Podczas wspomnianego wyżej szkolenia Nauka czytania poznasz zabawy, które nie mają charakteru sprawdzającego. 

W naszej ofercie znajdziesz zestawy edukacyjne do pobrania i samodzielnego wydruku, które pozwolą Ci na naukę czytania w zabawach pamięciowych oraz podczas spacerów.

Karty Do Rozwoju Pamięci Dla Dzieci Ilustracje Wyrazy

6. Chodź na długie, dynamiczne spacery i zadbaj o rozwój motoryczny

Efekty nauki czytania zależą od rozwoju ogólnego mózgu, dlatego zdiagnozuj i uzupełnij zaniedbane obszary w rozwoju motorycznym. Weź udział w szkoleniu Ruch kluczem do inteligencji, aby poznać, jakie ćwiczenia i ruchy mają znaczenie dla rozwoju mózgu dziecka. 

Zanim weźmiesz udział w szkoleniu, chodź z dzieckiem na długie, dynamiczne spacery. Wielu rodziców boryka się z problemem, że dziecko na takie spacery chodzić nie chce. To niestety nie świadczy dobrze o rozwoju motorycznym, dlatego tym bardziej rozważ Ruch kluczem do inteligencji. W budowaniu motywacji dziecka do spacerów i jednocześnie w nauce czytania pomogą Ci zestawy DO POBRANIA

Dzienniczek Odkrywcy karty nauka pisania 3-linie

7. Przygotuj dziecko do nauki pisania

W szkole dziecko będzie się uczyło jednocześnie czytania i pisania. Tymczasem wczesna nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko nie łączy tych dwóch umiejętności. Nawet bardzo małe dzieci, nawet te, które nie potrafią mówić, mogą uczyć się czytać, gdyż czytanie to umiejętność wzrokowa. Takie dzieci będą uczyły się pisać znacznie później. Powinniśmy natomiast dbać o rozwój manualny – i to od urodzenia.

Na naukę pisania jest czas, kiedy dziecko samodzielnie odszyfrowuje kod liter, albo kiedy będzie ono zainteresowane nauką pisania. Weź wtedy udział w szkoleniu Nauka czytania 2. Dowiesz się, kiedy i jak pomóc dziecku w nauce liter – w zgodzie z jego rozwojem i z korzyścią dla jego intelektu. 

Podsumowanie

Wielu rodziców, którzy chcą wiedzieć, jak nauczyć dziecko czytać, kupuje szereg zestawów, książek i gier. Produkty te lądują w szafie, a dziecko nadal nie umie czytać. Rodzic wydaje kolejne pieniądze, a efektów nie ma. Skończ z tym teraz. Zacznij od tego, jak nauczyć dziecko czytać, a nie czym. Przestań kupować bezużyteczne produkty. Zainwestuj w przyszłość dziecka, inwestując w swoją wiedzę. Pozwól sobie pomóc. 


Jak nauczyć dziecko czytać w w wieku przedszkolnym?

Proces nauki czytania został skonstruowany w taki sposób, aby trenować naturalny wrodzony potencjał intelektualny, w szczególności myślenie operacyjne, pamięć fotograficzną, wyobraźnię i kreatywność. Mimo iż dzieci oglądają całe wyrazy i zdania, a nie uczą się liter, to samodzielnie odkodowują, która litera przypisana jest do której głoski w języku polskim. Uczą się czytać tak, jak uczą się mowy – przez obserwacje i doświadczanie, bez tłumaczenia.  Dzięki temu po 3 miesiącach nauki czytania w języku obcym uzyskują pełną płynność, a po kilku tygodniach w trzecim języku. Płynność w kolejnych językach uzyskuje się po kilku dniach lub godzinach, tak jak pokazano na filmie wideo.

Na filmie zamieszczonym poniżej dziecko, które ma skrzyżowaną lateralizację i powinno mieć dysleksję, w wieku 4 lat czyta płynnie, z radością i pełnym zrozumieniem, aby następnie w wieku 6 lat osiągnąć szybkość oczekiwaną w klasie VI – i w kilku językach (choć rodzice znali tylko polski i angielski). Dziewczynka była uczona czytania tylko metodą Cudowne Dziecko.


Jak nauczyć dziecko czytać w wieku szkolnym?

Jeśli dziecko jest w klasie I lub w klasie II i ma już 7-8 lat, to było już uczone składania sylab i liter. Niestety często nie chce czytać – a musi, aby poprawić efekty. Dziecko ma kłopoty w nauce czytania, gdyż:

 • czytanie jest trudne,
 • teksty są infantylne i nudne,
 • czytanie nie przynosi dziecku przyjemności,
 • dziecko nie rozumie, co czyta,
 • każde ćwiczenie czytania trwa zbyt długo, a poszczególne ćwiczenia oddzielone są zbyt długimi przerwami,
 • rozwój motoryczny dziecka nie przebiegł poprawnie, co odbija się na rozwoju intelektualnym,
 • nie opanowało jeszcze analizy i syntezy dźwiękowej,
 • może mieć skrzyżowaną lateralizację, co oznacza, że metodami szkolnymi nie nauczy się czytać.

Jak skutecznie pomóc dziecku w wieku 7-8 lat w nauce czytania?

Chcąc pomóc dziecku w wieku szkolnym w nauce czytania, trzeba zająć się kilkoma obszarami.

Poprawa efektów nauki czytania

 1. Skróćmy ćwiczenia, ale róbmy je częściej i koniecznie regularnie.
 2. Przygotujmy teksty, które będą dla dziecka łatwe, ale przede wszystkim interesujące.
 3. Poprawmy analizę i syntezę.
 4. Zmieńmy metodę, wybierając naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko, co spowoduje, że dziecko będzie czytało szybko i ze zrozumieniem już od samego początku. Przy okazji usprawnimy mózg dziecka.
 5. Poprawmy motywację dziecka, pozwalając mu osiągać sukcesy.
 6. Nie zamęczajmy dziecka zadaniami, które uzmysławiają mu, czego nie umie i pogorszają jego samoocenę.
 7. Zrezygnujmy z czytania na głos, które spowalnia tempo i zmniejsza zrozumienie.
 8. Pamiętajmy, że stymulowanie (a nie sprawdzanie) przynosi korzyści. To tak jak z oszczędzaniem. Jesteśmy bogatsi kiedy wkładamy do skarbonki pieniądze, a nie kiedy sprawdzamy, ile już zgromadziliśmy. Odpytywanie, testowanie i sprawdzanie nie czyni dziecka mądrzejszym.
 9. Zaprzestańmy zabaw, które sprawdzają wiedzę dziecka. Nawet jeśli ukrywamy odpytywanie w zabawie, to tylko odpytywanie i nie czyni dziecka mądrzejszym. Zacznijmy stymulować. a nauka czytania stanie się przyjemnością.

To wszystko jest tematem szkoleń Nauka czytania i Nauka czytania 2.

Poprawa funkcjonowania mózgu 

 1. Rozwój intelektualny można poprawić przez uzupełnienie zaniedbanych obszarów w rozwoju ruchowym, motorycznym i właściwe ukształtowanie niewygaśniętych odruchów, co jest tematem szkolenia “Ruch kluczem do inteligencji“.
 2. W nauce czytanie kluczowe jest myślenie operacyjne, które można usprawnić przez naukę matematyki w metodzie Cudowne Dziecko,. Jest to tematem szkolenia Wczesna nauka matematyki.

Z tego powodu warto skorzystać z pakietu szkoleń z rabatem 20%. Przeczytaj szczegółowy opis szkoleń online grupowych i indywidualnych.


Ciekawostka o nauce czytania

Z badań wielkości czaszki z prehistorycznych wykopalisk wynika, że człowiek używa mowy od co najmniej 100 tysięcy lat, a czytanie jest stosunkowo nową zdobyczą kulturową, liczącą 5-6 tysięcy lat. W porównaniu a czasem, w którym rozwijał się mózg, biologicznie nie byliśmy w stanie przystosować się do tej czynności.

„Ktoś kto czyta maltretuje więc swój układ percepcyjny, jak glazurnik maltretuje swoje kolana czołgając się po łazienkach, albo ktoś kto gra w tenisa maltretuje swoje łokcie, każąc im przyjmować więcej ciężaru, niż są w stanie wytrzymać. Inaczej formułując: mózg ma się do czytania jak traktor do wyścigu formuły 1, gdy na przygotowanie go do startu dostaniemy dwie godziny (M. Spitzer, 2002).


Jeśli masz ograniczone zaufanie, to zacznij od wspomnianej książki “Czytanie dla rozwoju”, aby przekonać się, jakiego odkrycia właśnie dokonałeś.

Proponowane szkolenia

Nauka czytania

Nauka czytania 2

Proponowane Artykuły

35 powszechnych błędów w nauce czytania

Jak nauczyć dziecko liczyć?