tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Blog

Dr Aneta Czerska, pedagog rozwijający potencjał dziecka od urodzenia, twórca metody Cudowne Dziecko – pokaże Ci jak pomnożyć inteligencję małego dziecka, jak rozwinąć wzrok, słuch, mowę, a także kreatywność, wyobraźnię i pamięć – ucząc matematyki i czytania, jak dostrzec i rozwinąć naturalne zdolności małego dziecka, jak uzupełnić brakujące etapy rozwoju, jak zapobiec dysleksji, dysfunkcjom rozwojowym i…

Ucząc się grać, dziecko rozwija pamięć werbalną i połączenia nerwowe między dwoma półkulami. Gra na instrumencie rozwija zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny. Dzięki temu dziecko osiąga lepsze wyniki w nauce szkolnej. Uczy się także systematyczności, dyscypliny, skupienia uwagi i osiągania celów. Przez muzykę poznaje emocje, a także uczy się kultury innych krajów. Rozwój…

Słuch absolutny u dorosłych wynika z wczesnych lat rozwoju. Można go aktywować  we wczesnym dzieciństwie a nierozwijany zanika. Biografie wielkich muzyków dowodzą, że słuch absolutny i geniusz dziecka kształtuje się w kontakcie z rodzicem, jego pracą i zamiłowaniami. Dziecko, które nie będzie miało odpowiednich doświadczeń, jak na przykład obserwowanie grających muzyków czy bezpośredniej możliwości dotykania…

Jest wiele metod nauki czytania, a każda wymaga innych umiejętności związanych z rozwojem dziecka i jego mózgu. Szkolna nauka czytania (połączona z nauką pisania) wymaga od dziecka nie tylko umiejętności analizy i syntezy dźwiękowej, ale także sprawnego funkcjonowania zmysłu wzroku, co naukowo nazywamy analizatorem wzrokowym. Mówiąc o sprawnym funkcjonowaniu zmysłu wzroku nie mamy na myśli…

W przedszkolach nie uczy się obecnie czytania, a przygotowanie do nauki czytania obejmuje elementarne kompetencje. Dlaczego? Po opublikowaniu w roku 2008 nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wielu przedszkolach zrezygnowano z nauki czytania. Czytając podstawę programową odnosi się wrażenie, że kompetencje związane z nauką czytania oczekiwane u dzieci kończących przedszkole są bardziej elementarne niż inne opisane kompetencje,…

Wczesna edukacja może także ocalić zdolności muzyczne. Obecnie wielu badaczy rozwoju i muzyków jest zgodnych, że człowiek rodzi się ze słuchem absolutnym. Zdaniem Ernsta Terhardta łatwo jest go stracić w niemowlęctwie lub dzieciństwie, kiedy nie jest on używany ani rozwijany przez naukę nazw dźwięków muzycznych. Azjaci górą Obserwuje się, że w Europie około 3% populacji…

Mniej niż 10% dzieci je zalecaną ilość warzyw i owoców. Kluczem do sukcesu jest zwiększenie zainteresowania dziecka warzywami i ułatwienie do nich dostępu. Dziecko, które ma łatwy dostęp do słodyczy i produktów mlecznych, nie będzie sięgać po warzywa. Dlaczego? Bo słodycze natychmiast zaspakajają głód, a produkty mleczne sycą na długo. Tymczasem zgodnie z badaniami dr…

Rodzice starają się znaleźć chwilę, aby spędzić czas z dzieckiem. A czego chcą dzieci? Czy rodzice słusznie dążą do spędzania, jak najwięcej czasu z dzieckiem? Jak wygląda sytuacja? Na zlecenie The Family and Parenting Institute, firma badawcza Childwise przeprowadziła wywiady z 255 dziećmi w wieku od sześciu do dziesięciu oraz z ich rodzicami – z jednym rodzicem każdego dziecka (Wielka Brytania). Jeden na…

Wyniki nowych badań amerykańskich potwierdziły, że poziom możliwości dziecka zmienia się wraz z dietą. Spożywanie fast foodów zmniejsza możliwości poznawcze dzieci. Badacze z  UWA oraz the Telethon Kids Institute (Waszyngton) objęli badaniami 602 uczniów w wieku 14 lat i ponownie 3 lata później. Okazało się, że osoby, które spożywały w tym czasie żywność przetworzoną lub rafinowaną, słodkie…

Tylko 52% pięcioletnich dzieci w Anglii osiągnęło dobry poziom rozwoju. W niektórych częściach kraju poziom „dobry” osiągnęło tylko 28% dzieci. „Nie przestajemy zawodzić naszych dzieci. To jest nie do przyjęcia, że ​​tylko połowa z naszych 5-letnich dzieci osiąga dobry poziom rozwoju” – podsumowuje wyniki badań profesor Sir Michael Marmot, dyrektor londyńskiego the Institute of Health Equity,…

Menu