Aktualności

Czym jest dyskalkulia? Skąd się bierze i jakie konsekwencje niesie? Jak i kiedy możemy jej zapobiec?

Jedna trzecia dzieci z dużych miast ma na tyle nie duże problemy z nauką czytania, że nie radzi sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła. Można temu zapobiec.

Uzdolnienia matematyczne ma każde dziecko, ale są one niszczone przez szkołę, ale także przez rodziców. Oczywiście niechcący i nieświadomie.

Poziom inteligencji u dziecka zmienia się w ciągu roku. Zamiast rozważać, jak mierzyć IQ – iloraz inteligencji dziecka – ćwicz, aby go poprawić.

Ośmiościan foremny to dwie złączone podstawami piramidy. Może być pretekstem do pasjonującej rozmowy zarówno o astronomii, jak i o chemii.

Czworościan foremny – najmniejsza z brył foremnych – jest pretekstem do opowieści matematycznych, ale nie tylko. Także opowieści o chemii i astronomii.

Szukasz pomysłów na opowieści lub zabawy matematyczne? Geometria nadaje się idealnie. Zobacz to na przykładzie sześcianu.

Piąty smak umami osiąga się glutaminianem sodu. Jakie zagrożenia dla mózgu niesie i jak zrobić naturalny glutaminian sodu?

Logiczne myślenie u dzieci nie jest konieczne w nauce matematyki, a nawet osłabia pamięć, myślenie operacyjne i inteligencję dziecka. A można uczyć inaczej.

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko dla dzieci najmłodszych od urodzenia, dla przedszkolaków i młodych uczniów rozwija wzrok, słuch, mowę, myślenie operacyjne, kreatywność i inteligencję.