Aktualności

Zazwyczaj martwimy się, a logopedzi ugruntowują nasze obawy, że dziecko, które uczy się języka obcego, później będzie mówiło w języku ojczystym. Czy jest to równoznaczne z opóźnieniem rozwoju mowy? Chcąc odpowiedzieć na...
Niegdyś uważano, że uczenie małych dzieci języków obcych jest daremnym trudem. W Polce tymczasem nadal króluje opinia, że nauka języka obcego jest szkodliwa w zbyt młodym wieku i opóźnia rozwój...
W raporcie Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse zauważono, że w Polsce brakuje świadomości, że edukacja wczesnodziecięca, od urodzenia do pójścia do szkoły, odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju dziecka. „Problem dotyczy...
Amerykańscy rodzice częściej spostrzegają swoje dzieci jako inteligentne, niż rodzice w Europie. Zgodnie z badaniami Sary Harkness i Charlesa M. Supera z Uniwersytetu Connecticut, Amerykanie koncentrują się na inteligencji i...
Rodzicom, którzy chcieliby rozwijać kreatywność i wyobraźnię swoją i dziecka,polecam "Bity kreatywności". Ich celem jest pobudzenie wyobraźni do twórczego myślenia. Rysunki o minimalistycznej formie, proste, pozornie nic nie znaczące zachęcają...