Aktualności

Co oznacza „prawidłowe pełzanie”?

Na podstawie jakości ruchów przy pełzaniu i dystansu oraz wieku można ocenić poziom inteligencji dziecka.

Co oznacza „prawidłowe pełzanie”?

Pełzanie jest kluczową umiejętnością, konieczną do tego, aby dojrzały 2 z siedmiu struktur mózgu. Jeśli pełzanie nie jest wystarczająco dynamiczne i naprzemienne, to drastycznie zwiększa się ryzyko dysfunkcji rozwojowych, które diagnozuje się dopiero w wieku 7-10 lat, a wtedy nie można już im zapobiec.

Niestety statystyczne dziecko pełza, ale niewystarczająco płynnie i dynamicznie, abyśmy mogli powiedzieć o prawidłowym rozwoju neurologicznym. Jest to m.in. przyczyną tak licznych dysfunkcji i problemów w nauce, na które cierpi około 60% uczniów.

Nauczenie się pełzania nie jest łatwe. Efekty jakie osiągnie niemowlę zależą od ogromnej ilości czynników:

 • wagi dziecka,
 • ubrania,
 • powierzchni, na której dziecko leży,
 • pozycji ciała dziecka w trakcie snu,
 • pozycji ciała w trakcie dnia,
 • sposobu noszenia,
 • czasu spędzonego na brzuchu,
 • odruchów, które ułatwiają naukę pełzania, o ile umiemy je wykorzystać i o ile nie doprowadzimy do zbyt wczesnego ich wygaszenia,
 • innych aktywności, w tym ćwiczeń rąk oraz na koordynację.,
 • zastosowaniu gadżetów, które ułatwiają opiekę nad niemowlęciem, ale blokują rozwój.

Takich gadżetów blokujących prawidłowy rozwój dziecka jest ponad 30. Niestety każdy rodzic stosuje nieświadomie minimum 5 takich blokerów. Pełne informacje zyskasz tylko na szkoleniu dla rodziców online lub stacjonarnym “Pierwsze 18 miesięcy rok życia”. Możesz umówić się na konsultację, ale szkolenie jest korzystniejsze.

prawidłowe pełzanie


 

Prawidłowe pełzanie:
dystans i charakterystyka ruchów

 

Co oznacza „pełzanie niemowlaka”?

Niemowlę leżąc na brzuchu, porusza rękami i nogami, dzięki czemu przemieszcza swoje ciało. Ruch ten bywa nazywany czołganiem.


Czym pełzanie różni się od raczkowania?

Pełzanie różni się od raczkowania tym, że pełzając przesuwa się brzuchem po podłodze, a podczas raczkowania brzuch nie dotyka podłogi. Podczas raczkowania dziecko porusza się na dłoniach i kolanach.


Dlaczego pełzanie jest ważne?

Jeśli dziecko pełza prawidłowo, to świadczy to o poprawnym rozwoju dwóch poziomów funkcjonalnych w rozwoju mózgu. Wszystkich poziomów jest siedem. Rozwijają się one od urodzenia do 6 roku życia. Mimo iż dziecko ma zaledwie kilka miesięcy, brak prawidłowego pełzania oznacza, że aż 2 poziomy z siedmiu nie zostały poprawnie rozwinięte. To blisko 30%.

 

rozwój dziecka 0-6 lat prawidłowy i nieprawidłowy schemat

 

Pełzanie świadczy o dobrym rozwoju ciała modzelowatego, które łączy prawą i lewą półkulę i jest później przydatne nie tylko w nauce raczkowania, chodzenia i biegania, ale także wyrażania myśli i grania na instrumencie.

Dzięki pełzaniu dziecko zdaje sobie sprawę ze swojego miejsca w przestrzeni. Dowiaduje się, że może je zmienić oraz że ma wpływ na własne ciało. Mózg uczy się także ruchów naprzemiennych.


 

Prawidłowe pełzanie:
Na co zwrócić uwagę

 

Jakie pełzanie jest prawidłowe?

Abyśmy mogli wnioskować o poprawnym rozwoju mózgu, a zatem także o poprawnym neurologicznym rozwoju dziecka, pełzanie musi być dynamiczne. Ruchy rąk i nóg muszą być naprzemienne, czyli lewa ręka musi współpracować z prawą nogą, a prawa ręka z lewą nogą. Pełzanie musi być tak dynamiczne, aby niemowlę było w stanie przemieścić się każdego dnia na łącznym dystansie 50 metrów.

W ocenie pełzania dużą rolę odgrywa wiek niemowlęcia. Oceniając jakość ruchów i dystans – na dany wiek – możemy ocenić inteligencję. Ważniejsze jest jednak, aby na tej podstawie ocenić szanse na poprawne pełzanie lub na ominięcie tego etapu. Jeśli dojdziemy do wniosku, że niechcący dopuściliśmy do opóźnień, to jak najszybciej trzeba zlokalizować przyczyny, usunąć je i przyspieszyć rozwój.

Co znaczą niesymetryczne ruchy podczas pełzania?

Czasami dziecko przemieszcza się sunąc brzuchem po podłodze, jednak jego ruchy są dalekie od ideału. Może odpychać się dwiema nogami. Dziecku mogą grzęznąć dwie rączki pod klatką piersiową. Bywa, że pełzanie nie jest symetryczne. Czasem niemowlę nie używa do przemieszczania się jednej nogi albo jednej ręki – czyli jedna kończyna nie jest w pełni aktywna. Wszystkie rodzaje ruchów, które są inne niż ruch naprzemienny, nie są poprawne. Niestety świadczą o nieprawidłowym rozwoju neurologicznym. Ale w  każdym takim przypadku rozwój można poprawić i przyspieszyć. Jeśli chcesz wiedzieć jak, pełną wiedzę uzyskasz podczas szkolenia.

Jeśli dziecko nie osiągnie wymaganych ruchów naprzemiennych, dynamiki i dystansu, to niestety będą widoczne niekorzystne efekty, w tym dysfunkcje rozwojowe i trudności w nauce, a nawet problemy emocjonalne – co potwierdzają badania brytyjskich badaczy (o czym donosi w swoich publikacjach Sally Goddard Blythe). Pamiętaj proszę o tym, że możesz poprawić rozwój i zapobiec dysfunkcjom rozwojowym, ale tylko we wczesnym dzieciństwie, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.


Pełzanie Rozwój dziecka w pierwszym roku życia

 

Kiedy dziecko powinno umieć pełzać i na jakim dystansie?

 

W pierwszych tygodniach życia

Noworodek porusza rękami i nogami – początkowo nie przemieszczając swojego ciała.


Miesięczne niemowlę

Zgodnie z wytycznymi i normami opracowanymi przez amerykański instytut IAHP,  w wieku 4 tygodni prawidłowo rozwinięte dziecko powinno przemieszczać się na niewielkie odległości, dążąc do osiągnięcia dystansu 90 cm. Może poruszać się w dowolnym kierunku. Nie wymagamy także żadnego konkretnego rodzaju ruchu.

W kolejnych tygodniach życia ruchy powinny być coraz bardziej ergonomiczne. Dzięki doświadczeniom i ćwiczeniu przemieszczania się, maluch uczy się, który ruch jest najefektywniejszy.

Początkowo dziecko może odpychać się obydwiema nogami i podciągać używając obu rąk razem. Przypomina to ruchy żaby. Czasem niemowlaki wyciągają do przodu prawą rękę i prawa nogę, aby po chwili odpychać się lewą ręka i lewą nogą. Tak poruszają się żyrafy i wielbłądy. Oba opisane wyżej ruchy nie są prawidłowe, ale w wieku 4 tygodni nie są one jeszcze przesłanką do niepokoju. 


3-miesięczne niemowlę

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej normami, w wieku 3 miesięcy niemowlę powinno dynamicznie pełzać ruchem naprzemiennym w jednym kierunku: do przodu.

Jeśli niemowlę w wieku 3 miesięcy przemieszcza się na dystansie 90 cm, to świadczy to o poprawnym rozwoju w średnim tempie.

Dzieci, które rozwijają się w szybkim tempie, w tym wieku będą już pełzać idealnym, wzorcowym ruchem naprzemiennym na dystansie 50 metrów. Lewa ręka współpracuje wtedy z prawą nogą, a prawa ręka z lewa nogą. Ruch powinien być bardzo dynamiczny, dzięki czemu dziecko z łatwością osiągnie wspomniany łączny dystans 50 metrów dziennie. Taki ruch świadczy o prawidłowym rozwoju neurologicznym.

Dystans 50 metrów podaje się, aby określić właściwą dynamikę ruchów. O prawidłowym rozwoju mózgu świadczą ruchy bardzo dynamiczne.

Tylko nieliczni badacze rozwoju podkreślają, że tak dynamiczne pełzanie jest możliwe i świadczy o poprawnym rozwoju mózgu. Przyczyna jest prosta. Tylko ci nieliczni specjaliści wiedzą, jak do tego doprowadzić i które zachowanie rodziców oraz stosowanie których gadżetów utrudnia pełzanie i opóźnia rozwój. Osoba, która nie potrafi pokazać rodzicom, co zrobić, aby noworodek pełzał tak dynamicznie, będzie twierdzić, że pełzać powinny niemowlęta znacznie starsze.

Osiągnięcia 3-miesięcznego niemowlęcia zależą od bardzo wielu czynników. Rodzaj pełzania i osiągany dystans jest wynikiem nie tylko stanu neurologicznego dziecka, ale bardzo często wiedzy rodzica. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla rodziców “Pierwsze 18 miesięcy życia”. Przekonaj się, jak wiele jest sposobów, aby ułatwić dziecku naukę pełzania.


Nauka pełzania w wieku 4-7 miesięcy

Jeśli dziecko w wieku 3 miesięcy nie osiągnęło jeszcze wspomnianej dynamiki ruchów i nie potrafi przemieścić się na dystansie 50 metrów dziennie ruchem naprzemiennym, wykazując się przy tym symetrią ciała, to możemy pomóc dziecku, wprowadzając następujące modyfikacje:

 • usunąć wszystkie lub prawie wszystkie blokery rozwoju – gadżety, które ułatwiają opiekę nad niemowlęciem, ale utrudniają prawidłowy rozwój neurologiczny – jest ich ponad 30 i wszyscy ich nieświadomie używamy;
 • wdrożyć ćwiczenia ruchowe, które poprawią koordynację ruchową niemowlęcia i pomogą mu zrozumieć położenie ciała w przestrzeni;
 • wykorzystać odruchy, do ułatwienia dziecku nauki pełzania;
 • zmodyfikować przestrzeń wokół dziecka;
 • zmodyfikować plan dnia;
 • zmienić sposób noszenia;
 • zmienić pozycję podczas snu;
 • zmodyfikować dietę matki (a przez to również dietę dziecka);
 • zaprzestać takich rodzajów masażu, które wygaszają odruchy, których rolą jest ułatwienie dziecku nauki pełzania.

Nauka pełzania w wieku 4 miesięcy

Jeśli niemowlę ma 4 miesiące i nie pełza dynamicznie, naprzemiennie, na dystansie 50 metrów dziennie, to nie oznacza jeszcze, że ominie ten etap. Oznacza to, że dotychczas miało trudności. Należy je znaleźć i usunąć, aby ułatwić dziecku naukę pełzania. Dodatkowo warto wdrożyć specjalne ćwiczenia ruchowe, które poprawią sprawność motoryczną i przyspieszą naukę pełzania.

Nauka pełzania w wieku 5 miesięcy

Jeśli w wieku 5 miesięcy niemowlę podciąga nogi i unosi pupę, to znaczy, że przyjmuje pozycję do raczkowania. Nie wolno jednak do tego dopuścić, jeśli wcześniej maluch nie pełzał poprawnie: dynamicznie, naprzemiennie, na dystansie 50 metrów dziennie.

Jeśli do wieku 5 miesięcy dziecko nie pełza, to nauczenie pełzania w tym wieku nie jest łatwym zadaniem. Powodów jest kilka.

 • Z każdym dniem dziecko jest coraz cięższe. Zatem przemieszczanie ciała po podłodze wymaga coraz większego wysiłku.
 • Tymczasem statystyczne dziecko nie wykonuje żadnych ćwiczeń, zatem nie ma okazji do wzmocnienia swoich mięśni, ani koordynacji ruchów.
 • Dodatkowo rodzice nieświadomie wygaszają odruchy, które ułatwiają naukę pełzania. Szczególnie tyczy się to rodziców zaangażowanych, którzy sądzą, że zapewniają maleństwu najlepsze warunki.

W takiej sytuacji należy usunąć wszystkie przeszkody, które utrudniają pełzanie. Dokonać analizy czasu i aktywności w ciągu dnia, ubrania, podłoża, a nawet jedzenia, które spożywa karmiąca matka lub ewentualnie dziecko. Dietą zajmujemy się na szkoleniu “Dieta i terapie naturalne“.

Nauka pełzania w wieku 6 miesięcy

Jeśli dziecko ma 6 miesięcy i nadal nie pełza poprawnie: naprzemiennie, dynamicznie, na dystansie 50 metrów dziennie, to sytuacja jest już poważna. Jest to związane nie tylko z wymienionymi wyżej czynnikami:

 • Półroczne niemowlę jest coraz cięższe.
 • Przemieszczenie ciała wymaga coraz większej siły.
 • Dziecko nie pełza, a zatem nie ćwiczy i nie ma siły, aby przemieścić ciało.
 • Dodatkowo większość rodziców niechcący wygasza odruchy, których rolą jest pomoc w nauce pełzania.

Dodatkową rolę odgrywa czas i kolejne umiejętności, jakie dziecko zdobywa.

Większość niemowląt uczy się samodzielnie siadać w wieku 6 miesięcy. Tymczasem dzieci, które potrafią samodzielnie siadać, a wcześniej nie nauczyły się pełzania, najczęściej omijają pełzanie. Jeśli pełzały, ale jakość ruchów była niewystarczająco dobra, to kiedy nauczą się siadać, nie potrafią już poprawić jakości swoich ruchów, ani tempa, ani dystansu.

Znajdują inne sposoby na przemieszczanie się i nie mają okazji usprawnić pełzania, a zatem nie doprowadzają do rozwoju aż dwóch poziomów funkcjonalnych mózgu.

Nauka pełzania w wieku 7 miesięcy

Niemowlę w wieku 7 miesięcy powinno bardzo sprawnie, dynamicznie, pełzać ruchem naprzemiennym, w takim samym stopniu aktywując każdą kończynę. Powinno pełzać na dystansie 50 metrów dziennie. To świadczy o prawidłowym ukształtowaniu dwóch struktur mózgu.

Ponadto dziecko w wieku 7 miesięcy powinno uczyć się raczkować, ale tylko i wyłącznie, jeśli wcześniej pełzało POPRAWNIE.

Jeśli dziecko w wieku 7 miesięcy

 • pełza jednostronnie lub
 • nie aktywuje choćby jednej nogi lub ręki lub
 • ręce blokują się pod klatką piersiową lub
 • odpycha się obiema nogami lub
 • ciągnie ciało używając obu rąk jednocześnie lub
 • przesuwa się na pupie lub
 • przemieszcza się turlając lub
 • porusza się niewiele,

to rozwój dziecka nie przebiega poprawnie, a nauczenie go pełzania w tym wieku będzie bardzo trudnym zadaniem, a być może nawet niemożliwym.

Zgodnie z wcześniej opisanymi brytyjskimi badaniami (Sally Goddard Blythe), jeśli nie uzupełnimy zaniedbanych struktur mózgu, to będą widoczne niekorzystne efekty i dysfunkcje rozwojowe.

 

Polecane szkolenie

Pierwsze 18 miesięcy życia

 

Jakie sygnały świadczą, że dziecko może nie osiągnąć właściwej jakości ruchów przy pełzaniu lub może pełzanie ominąć?

Dziecko samodzielnie nie nauczy się pełzania, jeśli robi samolocik, unosząc nogi i ręce do góry. Koniecznie trzeba wtedy dziecku pomóc.

pełzanie jakie są zagrożenia i konsekwencje

Ominąć pełzanie może dziecko, które nie umie jeszcze pełzać na dystansie 50 metrów prawidłowym ruchem naprzemiennym, a które:

 • nauczyło się obracać z brzucha na plecy i z pleców na brzuch,
 • lub które umie już samodzielnie siadać.

To z tego powodu obracanie się z brzucha na plecy i z pleców na brzuch nie jest kluczową umiejętnością. Podobnie jest z samodzielnym siadaniem. Zatem nasuwa się pytanie, dlaczego tak wiele portali dla rodziców podkreśla ich rolę.

Autorami artykułów w czasopismach oraz na portalach dla rodziców nie są specjaliści rozwoju dziecka. Teksty na internecie służą do pozycjonowania stron (im wyższa pozycja strony, tym wyższa cena reklamy na tej stronie), a więc muszą zawierać słowa, których czytelnik szuka. Długie teksty znacznie łatwiej się pozycjonuje niż krótkie. Zatem na portalach dla rodziców podkreśla się dziesiątki umiejętności. Tymczasem wiele z nich nie ma kluczowego znaczenia. One wręcz odciągają uwagę rodzica od tego, co naprawdę ważne.

Jeśli chcesz zyskać naprawdę cenne informacje, wybierz nasze szkolenia dla rodziców, które prowadzi doktor Czerska, specjalista rozwoju, wychowania i edukacji małego dziecka.

 

 

Dlaczego pełzanie jest kluczowym etapem rozwoju, a samodzielne siedzenie nie?

Pełzanie jest kluczową umiejętnością, to znaczy, że:

 • kształtuje budowę mózgu.
 • ma wpływ na dalsze kluczowe umiejętności.

Natomiast powyższych warunków nie spełnia samodzielne siadanie. Okazuje się nawet, że ta umiejętność hamuje rozwój, a nawet utrudnia naukę innych, kluczowych umiejętności. Dziecko, które samodzielnie siada znacznie trudniej jest nauczyć pełzania.

Również obracanie się z pleców na brzuch i z brzucha na plecy nie jest kluczową umiejętnością. Niekiedy uważa się, że umiejętność ta może ułatwić dziecku naukę pełzania. Tymczasem często zdarza się, że takie dziecko znajduje własny sposób na pokonywanie przestrzeni – niestety odmienny od pełzania. Zatem umiejętności ta ostatecznie może utrudnić naukę pełzania. Więcej informacji na ten temat zyskasz dzięki wspomnianemu szkoleniu Pierwszy rok życia dziecka.

 

rozwój dziecka od 3 do 7 miesiąca

Pełzanie a ocena szybkości rozwoju dziecka

Po co chcemy określić tempo rozwoju?

Oceniając tempo rozwoju możemy:

 • ocenić poziom inteligencji dziecka
 • stwierdzić na ile jest prawdopodobne, że dziecko ominie dany etap, co wpłynie niekorzystnie na cały dalszy rozwój dziecka.

Drugi cel jest znacznie ważniejszy. W ten sposób możemy zapobiec późniejszym dysfunkcjom rozwojowym, z którymi boryka się obecnie około 60% dzieci szkolnych. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, pełzanie ma duży związek z późniejszymi sukcesami lub trudnościami w nauce szkolnej. Dlatego warto zrobić wszystko, aby ułatwić osiągniecie tej umiejętności.

Choć to niełatwe, znalezienie słabego punktu rozwoju powinno cieszyć, gdyż od tego momentu możemy zacząć prawidłowo wspierać rozwój dziecka. Jednak krytyczne spojrzenie na kluczowe umiejętności i rozwój neurologiczny dziecka wymaga odwagi.

Rozwój neurologiczny nie jest z góry zaplanowanym procesem, a pełzanie nie jest jak „północ”, która wybije na zegarze biologicznego rozwoju. Pełzanie może nigdy nie nastąpić, jeśli nie stworzymy dziecku warunków do rozwoju tej umiejętności.


Jak ocenić tempo rozwoju dziecka?

W ocenie tempa rozwoju ważna jest jakość i rodzaj ruchów. Oceny tej dokonujemy zestawiając:

 • wiek dziecka,
 • jakość ruchów: dynamikę, rodzaj ruchu i dystans,

Pamiętajmy, że wolne tempo rozwoju może świadczyć o nieprawidłowościach rozwoju, ale często jest sygnałem trudności, jakie napotyka dziecko, oraz zapowiedzią nieprawidłowości, które dopiero nastąpią, jeśli dziecko ominie tą kluczową umiejętność.

Średnie tempo rozwoju

Wielu lekarzy oraz autorów poradników oczekuje, że dziecko nauczy się poprawnie pełzać w wieku 6-7 miesięcy.  Przy powyższych normach niemowlę powinno pełzać każdego dnia o metr dalej, aby w osiągnąć dzienny dystans 50 metrów. Ruch musi być przy tym naprzemienny.


Szybkie tempo rozwoju

Jeśli niemowlę jest zdrowe, w dobrej kondycji neurologicznej, a rodzic nie blokuje rozwoju to niemowlę może osiągnąć tą umiejętność na wspomnianym poziomie (dynamiczne, naprzemienne ruchy i łączny dystans 50 metrów dziennie) w dwukrotnie szybszym czasie: w wieku 3-3,5 miesiąca.

Świadczy to nie tylko o prawidłowym rozwoju niemowlęcia. Zazwyczaj to mądrość rodziców kryje się za tym sukcesem. Rodzice, którzy ukończyli szkolenie „Pierwszy rok życia” wiedzą, jak ułatwić maleństwu naukę pełzania i jak wykorzystać odruchy, aby stało się to łatwiejsze. Dlatego ich pociechy osiągają ten etap nawet w wieku 3 miesięcy.


Wolne tempo rozwoju

Jeśli maluch miałby uszkodzenie mózgu lub problemy neurologiczne, to będzie potrzebował dużo więcej czasu na osiągnięcie celu. W tym przypadku nie jest ważny czas, a jedynie kolejność tych kluczowych umiejętności: najpierw pełzanie, później raczkowanie, a ostatecznie chodzenie i bieganie.

Dzieci rehabilitowane ruchowo bywają początkowo w tyle, ale dzięki prawidłowemu wspieraniu rozwoju przez rodziców, potrafią często dogonić dzieci zdrowe, a nawet je przegonić.

Jeśli dziecko miało problemy neurologiczne, ale osiągnęło dynamikę ruchów i naprzemienność oraz dystans 50 metrów dziennie w wieku 12 miesięcy, czyli w dwukrotnie dłuższym czasie względem normalnego tempa rozwoju, to nadal jest to powód do radości i dumy. Najważniejsze bowiem – nie kiedy – ale że w ogóle to się udało. Rodzice mają prawo świętować zakończenie drugiego, bardzo ważnego etapu funkcjonalnego mózgu.

Jeśli dziecko jest zdrowe, a mimo to rozwój dziecka przebiega w tempie wolnym, to znaczy, że rodzice nieświadomie blokują osiągnięcie tej kluczowej umiejętności, jaką jest pełzanie. W takiej sytuacji wolne tempo zapowiada nieprawidłowości i informuje o ogromnym ryzyku ominięcia tego kluczowego etapu.

 

 


 

Przyczyny i konsekwencje opóźnień

Dlaczego dziecko nie pełza?

Jeśli Twoje dziecko ukończyło już 3 miesiące i nie potrafi przemieścić się nawet na dystansie 90 cm, to może oznaczać, że:

 • niemowlę ma problemy neurologiczne i wymaga konsultacji neurologicznej i rehabilitacji,
 • rodzic lub opiekun nieświadomie utrudnia naukę pełzania i osiągnięcie tej umiejętności.

Często problemy neurologiczne są niewielkie i typowe dla większości dzieci, dlatego bywają bagatelizowane przez neurologów i rehabilitantów. Niektóre dzieci mogą same sobie poradzić, pod warunkiem jednak, że rodzice prawidłowo wspierają rozwój dziecka i ułatwiają osiągniecie poszczególnych umiejętności – kluczowych dla rozwoju mózgu.

Jak blokujemy naukę pełzania?

Niestety większość rodziców nieświadomie blokuje naukę pełzania. Tylko biorąc udział w szkoleniu prowadzonym przez doktor Czerską zdasz sobie sprawę, od jak wielu czynników zależy poprawny rozwój ruchowy:

 • ubranie,
 • powierzchnia, na której dziecko leży,
 •  dzienny czas, jaki dziecko spędza na brzuchu,
 • zmysł równowagi, który może być rozwijany od urodzenia przez ćwiczenia,
 • dieta (w przypadku karmienia piersią będzie to dieta matki),
 • słabe mięśnie rąk lub rzadziej słabe mięśnie nóg,
 • masaż ciała noworodka lub niemowlęcia, wykonywany przez rodziców w pierwszych tygodniach życia, który prowadzi do wygaszenia odruchów, które to odruchy ułatwiały pełzanie,
 • zaniedbanie rozwoju sprawności manualnej, która jest mocno związana ze sprawnością ruchową,
 • wiele rodzajów mat edukacyjnych dla niemowląt.

Absolwenci szkolenia „Rozwój w pierwszym roku życia” naliczyli blisko 30 gadżetów, które używają młodzi rodzice, a które blokują prawidłowy rozwój dziecka. Używa ich każdy z nas. Warto ograniczyć ich liczbę i czas stosowania, szczególnie w pierwszych miesiącach życia maleństwa.

Polecane szkolenie

Pierwsze 18 miesięcy życia

 

niemowle nie pełza co oznacza prawidlowe pełzanie rozwój dziecka pierwszy rok


Jakie będą skutki ominięcia kluczowej umiejętności mózgu jaką jest pełzanie?

Pełzanie i raczkowanie są bardzo ważnymi etapami w rozwoju neurologicznym. Wtedy dwie półkule uczą się współpracy.

Żadne zdrowe dziecko nigdy nie opuszcza ani jednego z tych etapów (Glenn Doman, 1996). Jeśli natomiast ulegną one skróceniu, uniemożliwiając dziecku osiągnięcie pełnej sprawności, to będą widoczne niekorzystne efekty.

Jeśli zdrowe dziecko nie przejdzie choćby jednego etapu (z jakiegokolwiek powodu), to nie będzie w pełni zdrowe i normalne, dopóki nie będzie miało okazji uzupełnienia tego brakującego etapu, wynika z profilu rozwoju mózgu opracowanego przez zespół badawczy The Institutes for the Achievement of Human Potential w Filadelfii.

„Fizyczna, motoryczna nauka” tworzy podstawę dla wszelkiego uczenia się – w tym czytania, pisania, arytmetyki i muzyki, twierdzi J. Hartigan. Natomiast P. Blythe i D.J. McGlown wśród skutków niewłaściwie wykształconego systemu przedsionkowego wymieniają zarówno trudności w uczeniu się, problemy ze skupieniem uwagi, trudności w czytaniu, problemy emocjonalne i wiele innych.

Skutki niewłaściwego rozwoju mogą być różnorakie:

 • zaburzenia w uczeniu się
 • słaba pamięć,
 • zespół nadaktywności ruchowej,
 • dysleksja (trudności w czytaniu),
 • dyspraksja (zaburzenia równowagi i koordynacji),
 • dysgrafia (zaburzenia pisania),
 • dyskalkulia (zaburzenia liczenia),
 • dysfazja (zaburzenia mowy),
 • dysnomia (zaburzenia nazywania),
 • zespół Aspergera (zaburzenia w odczytywaniu społecznych i uczuciowych sygnałów)
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju i samooceny
 • kłopoty z poruszaniem się,
 • problemy z utrzymywaniem właściwej pozycji ciała,
 • kłopoty z właściwym rozpoznawaniem cyfr.

Im szybciej rozpoczniesz prawidłowo wspierać rozwój dziecka, tym łatwiej będzie uzupełnić zaniedbane obszary i zapewnić mu optymalny start.


Jak pomóc dziecku w nauce pełzania?

Jeśli niemowlę jest zdrowe (nie urodziło się z problemami neurologicznymi czy uszkodzeniem mózgu), a mając 4-5 miesięcy nie umie dynamicznie pełzać na dystansie 50 metrów dziennie, to nie oznacza, że nie nauczy się tego w najbliższych tygodniach. Nie oznacza to także, że będzie miało wszystkie wymienione wyżej dysfunkcje rozwojowe.

Opóźnienie w nauce pełzania oznacza, że istnieją trudności, z którymi maleństwo sobie nie radzi, a rodzic prawdopodobnie ich nie dostrzega. Jeśli rodzic byłby świadomy, co sprawia dziecku trudność, z pewnością usunąłby te przeszkody.

Pomóc niemowlęciu można na bardzo wiele sposobów. Niestety na bardzo wiele sposobów można też zablokować rozwój motoryczny. Rodzice, którzy są świadomi jak pomóc i jak nie przeszkadzać, cieszą się z osiągniętego przez niemowlę tego etapu w wieku 3 miesięcy. Zatem sytuacja, kiedy 10-tygodniowe maleństwo nie porusza się na dystansie 50-90 cm, powinna niepokoić rodziców i skłonić do rozpoczęcia prawidłowej, przemyślanej stymulacji rozwoju.

Rodzic, który czyta tę stronę dowodzi, że nie chce przegapić najbardziej kluczowego okresu dla całej przyszłości. Jeśli dotychczas próbowałeś samodzielnie dbać o maleństwo, to może już czas, aby wziąć pod uwagę udział w szkoleniu prowadzonym przez doktor Czerską: stacjonarnym grupowym lub indywidualnym online, aby jak najszybciej ułatwić rozwój motoryczny, ale także zapobiec dysfunkcjom.

Dołącz do grona rodziców, którzy już wiedzą, jak prawidłowo wspierać rozwój dziecka. Szkolenia grupowe odbywają się w formie wideokonferencji live. 

Dowiesz się na nim,

 • w jaki sposób masując niemowlę wygaszamy odruchy, które ułatwiają naukę pełzania,
 • jakie ćwiczenia wykonywać z dzieckiem, aby rozwinąć jego równowagę i ułatwić określenie położenia ciała w przestrzeni, co ułatwi pełzanie, raczkowanie, a w przyszłości także chodzenie i bieganie,
 • jakie gadżety ułatwiające opiekę (a jest ich ponad 30) blokują rozwój,
 • dlaczego czarno-białe karty i książki nie stymulują wzroku niemowlęcia w wieku 10 tygodni i jakie inne bodźce są potrzebne dziecku do rozwoju wzroku, słuchu i mowy.
 • w jaki sposób można ćwiczyć sprawność manualną od urodzenia i dlaczego jest to takie ważne,
 • dlaczego dzieci, które ominęły pełzanie stają na palcach przy nauce chodzenia i dlaczego prowadzi to do dalszych nieprawidłowości rozwoju,
 • dlaczego zabawki o różnych strukturach nie poprawiają rozwoju dotyku oraz jak poprawnie stymulować dotyk,
 • w jakim ubraniu najłatwiej się pełza i raczkuje, a w jakich butach najłatwiej uczy się chodzić,
 • dlaczego informacje na zabawkach o wieku dziecka nie dotyczą rozwoju, tylko bezpieczeństwa i jakie przedmioty ułatwiają osiągnięcie kluczowych umiejętności w pierwszym roku życia,
 • czy i jak wolno trzymać dziecko podczas nauki chodzenia oraz wiele innych bardzo przydatnych informacji.

Znaczenie dla pełzania ma także sposób noszenia niemowlęcia oraz pozycja podczas snu.


Kiedy wiadomo, że dziecko nie nauczy się prawidłowego pełzania?

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy niemowlę przybiera na wadze około 33% względem swojej masy urodzeniowej. Aby zrozumieć, jaki ma to związek z rozwojem motorycznym, obliczmy, ile przybiera na wadze kobieta w trakcie ciąży – do 26%. Pod koniec 9 miesiąca ciąży większość pań czuje się jak hipopotam i z utęsknieniem czeka na rozwiązanie. Noworodek przybiera na wadze znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. Z każdym tygodniem pełzanie staje się coraz trudniejsze.

Im większe i cięższe jest niemowlę, im szybciej przybiera na wadze, tym rozwój motoryczny będzie trudniejszy. Jest kilka dodatkowych symptomów, które pozwalają przewidzieć, że dziecko ma trudności. Jest też kilka symptomów, że pozwalają stwierdzić, że dziecko ominęło ten etap.

Niemowlę rozwój dziecka 2-6 miesięcy

Objawy zapowiadające kłopoty w nauce pełzania:

 • leżąc na brzuchu niemowlę unosi nogi i ręce do góry, robiąc tzw. samolocik – oznacza to, że dziecko nie wie, jak wykorzystać nogi i ręce do przemieszczania swojego ciała;
 • dziecko odpycha się nogami, a wtedy jego ręce grzęzną pod klatką piersiową, a maluch nie potrafi ich samodzielnie wyciągnąć spod siebie;
 • leżąc na brzuchu unosi do góry pupę, opierając się na kolanach;
 • umie już przewracać się z brzucha na plecy lub z pleców na brzuch, a jeszcze nie potrafi sprawnie pełzać;
 • protestuje płaczem, nie chcąc leżeć na podłodze na brzuchu;
 • potrafi utrzymać pozycję pionową siedząc;
 • samodzielnie przyjmuje pozycję siedzącą;
 • na stopie nie występuje już odruch Babińskiego – kiedy rodzic przeciągnie palcem po stopie niemowlęcia, ono już nie rozkłada palców w wachlarz,

Jeśli występuje choć jedna z wymienionych sytuacji, osiągnięcie pełzania będzie trudnym zadaniem, choć nadal jeszcze możliwym. Stwórzmy najlepsze środowisko dla rozwoju twojego dziecka. Poznaj ćwiczenia, które ułatwią dziecku osiągnięcie tej kluczowej umiejętności.

Kiedy wiadomo, że dziecko ominęło pełzanie?

Jeśli dziecko znalazło inny sposób na przemieszczanie się, a dodatkowo jest w nim bardzo sprawne, to wiemy, że nie nauczy się już prawdopodobnie pełzania. Maluszki potrafią się toczyć przekręcając się z brzucha na plecy i z pleców na brzuch. Czasem poruszają się siedząc, na pupie. Czasem przemieszczają się na pupie, ale używają także rąk i jednej nogi do pomocy. Nie nauczy się pełzania także to dziecko, które próbuje już raczkować.

Jeśli już się to stało, to nadal możemy uzupełnić rozwój dwóch pierwszych struktur mózgu, które przez ominięcie pełzania pozostały nierozwinięte. Możemy tego dokonać przez odpowiednie ćwiczenia motoryczne. Poznasz je podczas szkolenia dla rodziców Ruch kluczem do inteligencji.

Polecane szkolenie

Ruch kluczem do inteligencji


Dlaczego niektóre niemowlęta z łatwością osiągają pełzanie na dystansie 50 metrów dziennie?

Patrząc na dynamicznie pełzające niemowlę, wydaje się, że jedne dzieci potrafią to zrobić, a inne nie. Wydaje się, że zależy to od dziecka. Tymczasem jest wiele elementów, które na to się składają, a których zwyczajny obserwator nie zauważa. Mądry rodzic jest jak iluzjonista, jak magik na scenie. Wszystko mu się udaje, ale tylko on sam wie, jak wiele drobnych elementów i ćwiczeń składa się na jego sukces.

Polecane szkolenia

Pierwsze 18 miesięcy życia

Dieta i terapie naturalne

Nauka czytania

Wczesna nauka matematyki

Polecane Artykuły

Jak wspierać rozwój niemowlęcia

Kalendarz rozwoju dziecka