tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie czy wątpliwość, zadaj pytanie w komentarzach na dole strony, abyśmy mogli pomóc.

Na czym polega rozwój dziecka?

Przez długi czas neurologiczny rozwój dziecka traktowano jako proces automatyczny. Dlatego ograniczano się jedynie do jego monitorowania. Tymczasem jest to proces dynamiczny, stale się zmieniający, który można zarówno przyspieszyć, jak i opóźnić. Składa się na niego wiele czynników. Na jedne mamy wpływ, choć nie na wszystkie. Zawsze jednak można go usprawnić, przyspieszyć jego tempo – niezależnie od warunków startowych i wcześniejszych zaniedbań czy ewentualnych błędów popełnionych nieświadomie przez rodziców.

Dojrzewający mózg potrafi wykonać coraz bardziej precyzyjne i skomplikowane czynności, które wymagają coraz lepszych połączeń nerwowych. Dojrzewanie mózgu uzależnione jest od bodźców, które do niego docierają. Im więcej właściwych bodźców i im korzystniejsze otoczenie, tym bardziej dynamiczny postęp neurologiczny. Dlatego jedni rozwijają się szybciej i są spostrzegani jako inteligentni, a inni wolniej.

Na czym polega wspieranie rozwoju dziecka?

Wspieranie rozwoju dziecka polega na zapewnianiu mu doświadczeń i bodźców, aby usprawnić funkcjonowanie jego mózgu. Celem takiej stymulacji jest ukształtowanie zdrowego człowieka o wysokim potencjale intelektualnym, który szybko i z łatwością przyswajać będzie wiedzę, który będzie wolny od dysfunkcji, w tym dysleksji. Doskonalenie mózgu to także pomnażanie naturalnych, wrodzonych zdolności, bowiem każde małe dziecko posiada m.in. słuch absolutny, zdolności matematyczne i językowe, które ulegają wygaśnięciu, jeśli nie są ćwiczone. Z tych powodów za rozwój dziecka w głównej mierze odpowiedzialni są rodzice, którzy mogą stymulować go w sposób świadomy lub przypadkowy. Jednym z najważniejszych zadań rodziców jest znalezienie słabych punktów i usprawnienie tych obszarów.

Wspieranie rozwoju dziecka a jego wiek

Zasadnicze znaczenie dla przyszłości ma okres pierwszych sześciu lat życia. To właśnie na tym etapie kształtuje się człowiek w sensie neurologicznym. Szacuje się, że w wieku 6 lat proces ten jest zakończony w 70-90%. W pierwszych latach życia mózg dziecka jest niezwykle plastyczny. Im młodszy jest człowiek, tym lepiej można kształtować jego potencjał. Jednak niewielka jest świadomość społeczna, że każde dziecko ma potencjał ku temu, aby wybić się ponad przeciętność. Nawet ci, którzy są o tym przekonani, oferują dziecku wiedzę i poznanie różnych umiejętności, które człowiek mógłby opanować w późniejszym wieku.

Rozwój dziecka polega natomiast na prawidłowym kształtowaniu funkcji mózgu od urodzenia. Chcąc na przykład wychować tenisistę należałoby ćwiczyć akrobacje od najwcześniejszych lat, aby rozwinąć równowagę, koordynację ruchową i kondycję ciała (w tym serca, płuc, mięśni, kości i stawów), a dopiero w późniejszym wieku uczyć gry w tenisa. Da to znacznie lepsze efekty niż rozpoczęcie wczesnej edukacji od nauki gry w tenisa.

Nauka języków obcych i programowanie dla dzieci

Wielu umiejętności człowiek może uczyć się w późniejszym wieku, pod warunkiem jednak, że we wczesnym dzieciństwie nabył inne kluczowe sprawności – przygotowując mózg do późniejszych wyzwań. Kluczowe sprawności to te, od których zależy rozwój kolejnych sprawności – są jak klocki domino. Każdy z klocków jest potrzebny dokładnie w tym, a nie innym miejscu i gdyby go zabrakło cała prezentacja nie uda się – energia pierwszego impulsu nie dotrze do końca. Analogicznie inwestycje czasu i pieniędzy rodziców nie przyniosą spodziewanego efektu, jeśli po drodze zabraknie jednego elementu – kluczowej umiejętności.

Aby wychować zdolnego programistę, nie należy ćwiczyć logiki, ani wprowadzać nauki programowania w przedszkolu, ale od urodzenia kształtować myślenie operacyjne i zdolności matematyczne. Naturalne zdolności językowe każdego maluszka można rozwijać, aby nie wygasły i aby w przyszłości młody człowiek uczył się z łatwością każdego języka obcego, jaki wybierze – ale nie uda się tego zrobić poprzez naukę angielskich słówek i piosenek, nawet jeśli zaczniemy od urodzenia.

Rozwój zdolności dziecka

Każde dziecko dysponuje szeregiem wrodzonych, naturalnych zdolności jak słuch absolutny, czy zdolności matematyczne oraz językowe. Jest przy tym niezwykle kreatywne, ma fotograficzną pamięć i niesamowitą wyobraźnię. Umiejętności i zdolności dziecka powinny być ćwiczone od wczesnego dzieciństwa, w przeciwnym wypadku mogą ulec wygaśnięciu, najczęściej koło 3 roku życia. Ale nawet w wieku 5 lat istnieje szansa, aby je odzyskać. Edukację możemy rozpocząć od urodzenia, pod warunkiem jednak, że metoda będzie dostosowana do możliwości i zainteresowania dziecka.

Naturalne zdolności matematyczne są charakterystyczne nie tylko dla człowieka. Posiadają je także zwierzęta. Nie mają one jednak nic wspólnego z logiką. Ćwiczenie logiki osłabia nawet te zdolności. Uczenie dodawania i odejmowania na klockach lub kasztanach może poszerzyć wiedzę, ale nie wpłynie na rozwój dziecka i jego zdolności, a nawet nie ułatwi nauki matematyki w szkole. Takie metody są bowiem stosowane także w szkole, a mimo to  już po pierwszych 8 miesiącach nauki liczba dzieci z uzdolnieniami matematycznymi spada o połowę.

Co to są okresy krytyczne w rozwoju dziecka?

Okres krytyczny to optymalny okres do nabycia jakiejś umiejętności. Na przykład, jeśli mózg danej osoby nie będzie przetwarzać doznań wzrokowych przez pierwsze dwa lata życia, to osoba ta nie będzie widziała, niezależnie od doskonałości budowy mózgu. Jeśli do wieku 10 lat dziecko nie będzie słyszało słów, to nigdy nie nauczy się języka. Dzieje się tak dlatego, że określone struktury mózgu doskonalą się w związku z wysokimi wymaganiami stawianymi jednostce, a więc mózg dojrzewa zgodnie ze sposobem, w jaki jest wykorzystywany.

Choć pojęcie okresów krytycznych istnieje od 1959 roku (wprowadził je naurolog W. Penfield), a rola wczesnego dzieciństwa była podkreślana jeszcze w czasach starożytnych, to bardzo trudno jest ustalić takie przedziały czasu. Szacuje się, że po 1. roku życia ukształtowana jest połowa, w wieku 6 lat – 75%, a wieku 10 lat rozwój dziecka jest już prawie całkowicie ukończony. Praktyka pedagogiczna pokazuje, że bez stymulacji i ćwiczeń tracimy naturalną wrażliwość i zdolność nauczenia się języków obcych miedzy 4 a 6 rokiem życia, choć pierwsze zdolności językowe tracimy już w 6. miesiącu życia. Tymczasem zdolności matematyczne wygasają około 3 roku życia. Proces ten można powstrzymać. Rozpoczęcie nauki matematyki czy języków obcych w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, czyli do 3 roku życia jest bardzo łatwe.

Jak wspierać rozwój dziecka?

Działania wspierające rozwój dziecka powinny być dostosowane do efektów jakich oczekujemy. Chcąc zachować  słuch absolutny, zdolności matematyczne i językowe, należy je ćwiczyć. Ćwiczeń wymaga także wzrok, słuch i dotyk, podczas gdy mowa oraz sprawność motoryczna i manualna wymagają zorganizowania sprzyjających warunków. Tych ostatnich trzech obszarów nie można stymulować.

Matematyka dla rozwoju dziecka – od urodzenia

Każde dziecko od urodzenia wyposażone jest w sprawne struktury odpowiedzialne za arytmetykę elementarną oraz zdolność abstrakcyjnego myślenia. Jeśli chcemy utrzymać lub doskonalić te zdolności, należy je ćwiczyć i to od urodzenia. Ucząc matematyki od urodzenia, a w szczególności prezentując specjalnie opracowane prezentacje (również komputerowe), możemy także ćwiczyć wzrok, słuch i mowę oraz myślenie operacyjne, kreatywność, pamięć fotograficzną i wyobraźnię.

W jaki sposób wczesna nauka matematyki może wspierać rozwój dziecka od urodzenia? Podobnie jak nauka mowy wspiera intelekt. Nikt nie czeka z nauką mowy, aż dziecko zacznie rozumieć mowę. Mówimy do noworodka, mimo iż ono nie rozumie – a im więcej mówimy, tym szybciej ono zacznie mówić. Dodatkowo samo uczy się stosować reguły gramatyczne, których będzie się uczyć dopiero w szkole. Mózg człowieka stworzony jest do odnajdywania reguł w chaosie informacji. Dzięki nauce mowy stajemy się inteligentni. Dzięki nauce matematyki dziecko osiąga kolejny, wyższy poziom inteligencji. Wczesna nauka czytania przeniesie je na jeszcze wyższy poziom.

Czytanie dla rozwoju – od urodzenia

Nasz mózg nie jest ewolucyjnie przygotowany do czytania. Nie istnieją komórki nerwowe odpowiedzialne za umiejętność odczytywania liter. Dziecko może się tego nauczyć, gdyż wykorzystuje do tego celu inne, wolne neurony. Im dziecko jest młodsze, im bardziej plastyczny jest mózg, tym jest to łatwiejsze. Wczesna nauka czytania metodą Cudowne Dziecko opracowaną przez dr Czerską, zajmuje mniej niż pół minuty dziennie.

Karty do nauki czytania pomagają usprawnić funkcjonowanie mózgu, ćwiczyć kreatywność, pamięć i wyobraźnię, a także zapobiegać dysleksji i innym problemom utrudniającym późniejszą naukę w szkole. Stymulują wzrok w osiągnięciu wszystkich siedmiu umiejętności, które dziecko powinno osiągnąć od urodzenia do 6. roku życia. Dlatego ucząc czytania, nie trzeba wykonywać żadnych innych ćwiczeń wspierających wzrok, na przykład stosować czarno-białych kart, które stymulują rozwój dziecka tylko w zakresie jednej umiejętności wzrokowej.

Aby dowiedzieć się więcej o tej nowej, unikalnej metodzie o sprawdzonych rezultatach, najlepszej dla dziecka już od urodzenia, zobacz reportaż wideo.

Kalendarz rozwoju dziecka

Kalendarz rozwoju dziecka pozwoli ci sprawdzić, czy proces dojrzewania mózgu przebiega optymalnie i czy nie jest opóźniony. Ustalisz nawet poziom inteligencji.

W jakich obszarach dokonujemy oceny rozwoju dziecka?

Jest 6 obszarów: wzrok, dotyk, słuch, mowa, sprawność manualna i motoryczna. Poddając dziecko ocenie należy ustalić, jakie umiejętności osiągnęło w tychże sześciu obszarach, a więc na jakim poziomie jest w każdym z tych obszarów. Byłoby najkorzystniej, aby w każdym z tych obszarów dziecko osiągnęło ten sam poziom, gdyż poszczególne umiejętności wchodzą we wzajemne zależności. Opóźnienie w jednym z obszarów utrudnia osiągnięcie umiejętności charakterystycznych dla innych obszarów. Zanim jednak przystąpisz do samodzielnej oceny tempa rozwoju dziecka, dowiedź się, dlaczego ważniejsza od szybkości jest kolejność kluczowych umiejętności, które zwane są kamieniami milowymi.

Co to są kamienie milowe rozwoju dziecka?

Rozwój dziecka to seria uporządkowanych, spójnych zmian, ściśle ze sobą związanych. Kamieniem milowym nazywamy umiejętność, która świadczy o oprawnym dojrzewaniu danej struktury mózgu, ale także przygotowuje i ułatwia zdobycie kolejnych umiejętności. Pełzanie i raczkowanie jest kluczową umiejętnością, natomiast nie należy do nich siadanie lub okręcanie się wokół własnej osi.

Dlaczego pełzanie a nie siadanie jest kluczową umiejętnością?

Dynamiczne pełzanie (na brzuchu) prawidłowym ruchem naprzemiennym na dystansie 50 metrów dziennie świadczy o:

 • poprawnym przebiegu procesu dojrzewania mózgu,
 • dobrze ukształtowanych połączeniach między prawą i lewą półkulą oraz
 • zakończeniu dojrzewania dwóch spośród siedmiu poziomów funkcjonalnych mózgu.

Tymczasem samodzielne siedzenie nie tylko nie zalicza się do kluczowych umiejętności, ale nawet może blokować inne kluczowe umiejętności. Jeśli dziecko umie samodzielnie siadać, a wcześniej nie pełzało prawidłowo (jak w opisie wyżej), to jest bardzo prawdopodobne, że nie nauczy się prawidłowo raczkować – dynamicznie, ruchem naprzemiennym, na dystansie 400 metrów dziennie. Takie raczkowanie świadczy o osiągnięciu i zakończeniu trzeciego etapu neurologicznego[2].

Aby nauczyć się prawidłowego raczkowania, trzeba wcześniej opanować pełzanie. Pełzanie jest więc kluczową umiejętnością, tzw. kamieniem milowym. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom i organizacji przestrzeni, niemowlę może nauczyć się prawidłowego pełzania nawet w wieku 4 tygodni, a raczkowania nawet w wieku 4 miesięcy – i to na dystansie aż 400 metrów dziennie.

Rozwój motoryczny a rozwój intelektualny

Sprawność motoryczna, jest ściśle związana, a nawet determinuje intelekt. Dzieje się tak, gdyż sprawność ruchowa kształtuje mózg, który jest odpowiedzialny za bardzo wiele funkcji.

Jeśli zdrowe dzieci pozbawi się szansy na ćwiczenie pełzania i raczkowania z przyczyn kulturowych, środowiskowych bądź społecznych, to możliwości ich rozwoju zostaną poważnie ograniczone. Ograniczenie rozwoju ruchowego skutkować może nie tylko kłopotami z poruszaniem się i poczuciem równowagi, ale także trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysgrafią, problemami ze skupieniem uwagi, trudnościami z mową i problemami emocjonalnymi.[1]

Nawet jeśli twoje dziecko nie pełzało prawidłowo (dynamicznie, naprzemiennie, na dystansie 50 m dziennie), wciąż możesz zapobiec negatywnym skutkom ominięcia tego etapu. Ale tylko do 6. roku życia!

Jakie są etapy rozwoju dziecka?

Rozwój dziecka dzielimy na siedem etapów. Związane są one z dojrzewaniem mózgu i nabywaniem określonych umiejętności. Poszczególne stadia mają miejsce w ściśle określonej kolejności. Dziecko może wejść w kolejne stadium tylko wtedy, gdy osiągnie pewien poziom w ramach stadium wcześniejszego.

W 1. roku życia dzieje się najwięcej. Wówczas kształtują się aż cztery spośród siedmiu poziomów funkcjonalnych mózgu. Wtedy najłatwiej można poprawić organizację neurologiczną mózgu i zapobiec dysfunkcjom. Łatwo jest wtedy zaniedbać te możliwości, skupiając uwagę na zapewnieniu niemowlęciu wygody i bezpieczeństwa.

W każdym kolejnym roku coraz trudniej dokonać zmian i poprawek, ale nadal jest to możliwe – do 6 roku życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny, choć z każdym rokiem coraz mniej. Ale nawet w ostatnim roku największej plastyczności mózgu – w wieku 6 lat – dzieje się w mózgu więcej  niż od 7 lat do końca życia! Dlatego już teraz warto wiedzieć, które obszary funkcjonalne mózgu zostały nieświadomie zaniedbane i naprawić to.

Jakie są zagrożenia rozwoju dziecka?

Jeżeli kobieta przebyła ciążę unikając systematycznej aktywności fizycznej, niewiele się ruszała, urodziła przez cesarskie cięcie, jeżeli dziecko ulewa lub ma inne problemy zdrowotne, osiągnięcie kluczowych umiejętności (takich jak prawidłowe pełzanie i raczkowanie) może być utrudnione. Jeżeli jako rodzice zauważacie jakąkolwiek asymetrię ciała u dziecka albo też niechęć maluszka do leżenia na brzuchu, jak najszybciej zareagujcie. Bez waszej pomocy prawidłowy rozwój dziecka nie będzie możliwy.

Zabawki edukacyjne a rozwój dziecka

Czasopisma dla rodziców oraz portale parenting-owe są podporządkowane kampaniom marketingowym gadżetów dla najmłodszych. Tymczasem nawet maty edukacyjne blokują zdobycie kluczowych umiejętności. Okazuje się, że żadna zabawka dla niemowlęcia nie jest dostosowana do jego neurologicznych potrzeb, a jedynie zawiera informacje o tym, że jest bezpieczna w określonym wieku. Rodzice małych dzieci – absolwenci warsztatów „Cudowny start – rozwój w pierwszym roku życia” – naliczyli ponad 30 gadżetów, które od urodzenia blokują neurologiczne dojrzewanie. Niestety wszyscy ich używamy – nieświadomie.

Kompleksowa metoda rozwoju dziecka

Dr Aneta Czerska opracowała kompleksową metodę rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 6 lat. Połączyła i wykorzystała najnowsze odkrycia naukowe do doskonalenia myślenia operacyjnego, kreatywności, pamięci i wyobraźni. Metoda jest dostosowana do potrzeb neurologicznych, a jednocześnie wspiera osiągnięcie kluczowych umiejętności. Jest odpowiednia zarówno dla zapracowanych rodziców, jak i dla tych, którzy chcą poświęcić swojemu dziecku dużo czasu. Niezależnie ile czasu przeznaczysz, każda minuta może być wyjątkowa, spędzona w sposób przyjemny i z korzyścią dla intelektu i zdolności. Każdy z rodziców odkrywa, jak niezwykłe i fascynujące jest jego dziecko. A dziecko przywiera do rodzica, od którego w każdej minucie dowiaduje się pasjonujących rzeczy i którego zainteresowanie, zaangażowanie i miłość czuje.

Pomnaża inteligencję, doskonali sprawność wzrokową i mowę, pomnaża kreatywność i ciekawość świata, co zostało potwierdzone w 10-letnich badaniach naukowych. Efektywność metody wynosi 90,4% . Badania te są unikalne na światową skalę. Jest to pierwsza metoda nauki czytania, której efektywność zbadano.

Gdzie znaleźć rzetelną wiedzę na temat wspierania rozwoju dziecka?

Profesjonalne szkolenia dla rodziców

Dr Aneta Czerska uczy najnowszych technik pomnażania potencjału dziecka. Z jej usług korzystają ci, którzy już uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka dla jego dalszych sukcesów szkolnych i zawodowych. Od ponad 10 lat dr Czerska prowadzi cykl szkoleń dla rodziców. Spotkania dla kilkunastoosobowych grup prowadzone są w Warszawie. Rodzice, którzy nie mogą przyjechać do Warszawy, mogą spotkać się z doktor Czerską online za pośrednictwem Skype.

Wybierz lub zbierz je wszystkie

Najlepsza książka o rozwoju dziecka i jedyna publikacja naukowa o wczesnej edukacji

Dr Czerska jest także autorką książki, która opisuje zaniedbywany zazwyczaj potencjał małego dziecka i jego naturalne zdolności. Pokazuje, jakie niezwykłe efekty można osiągnąć w zakresie intelektu, korzystając z nowych, prostych technik. Książka jest także jedyną publikacją naukową o wczesnej nauce czytania. Prezentuje 10-letnie badania naukowe autorki, działania rodziców i sukcesy, jakie na tym polu osiągnęły dzieci.

W promocji dla rodziców oferujemy wspomnianą książkę „Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko” w najniższej cenie na rynku.

Ocena rozwoju dziecka

Oceny można dokonać na dwa sposoby:

 • kierując się wiekiem i analizując informacje charakterystyczne dla danego poziomu  (wszystkich poziomów jest 7).
 • analizując umiejętności w każdym z 6 obszarów (wzrok, słuch, sprawność manualna, dotyk, sprawność motoryczna) i ustalając aktualny poziom dla każdego z tych obszarów.

Strefa najbliższego rozwoju czyli Lew S. Wygotski i jego teoria

Poniżej znajdziesz wyszczególnione siedem okresów funkcjonalnych dla dojrzewającego mózgu z podanymi przedziałami czasu. Dotyczą one średniego tempa dojrzewania neurologicznego. Wybierając poziom przypisany do wieku dziecka dowiesz się, jakie umiejętności powinno ono osiągnąć w najbliższym czasie. Nazywamy to strefą najbliższego rozwoju. Pojęcie to w 1934 roku wprowadził Lew S. Wygotski, zwany Mozartem psychologii.

Doświadczenie i dojrzewanie mózgu warunkują się wzajemnie. Aby pobudzić dojrzewanie, potrzeba odpowiednich doświadczeń. W odpowiedzi na te doświadczenia następuje intensywny rozwój zaangażowanych struktur mózgowych i zwiększa się możliwość kolejnych odpowiednich doświadczeń[3]. Nowa umiejętność zmienia strefę najbliższego rozwoju, gdyż niesie znaczenie dla kolejnych, następujących w dalszej kolejności, form rozwojowych[4]

Jak ocenić rozwój dziecka?

Dokonując oceny uwagę należy skupić na wcześniejszych poziomach i przypisanych im umiejętnościach. Na przykład chcąc wiedzieć, co powinno umieć wykonać dziecko, które ma dwa lata, klikniemy na poziom VI „Późny wiek poniemowlęcy – od 1,5 roku do 3 lat”. Jednak wtedy dowiemy się, jakie umiejętności powinno opanować to dziecko do wieku 3 lat. Do oceny dotychczasowych umiejętności jest potrzebna analiza wcześniejszych okresów. Uwagę należy zwrócić na umiejętności charakterystyczne dla każdego wcześniejszego okresu, poczynając od pierwszego poziomu. Najwięcej zaniedbań jest bowiem na etapie pierwszego roku życia, kiedy wielu rodziców skupionych było na pielęgnacji, bezpieczeństwie i żywieniu, a nie na osiąganiu „kamieni milowych” czyli kluczowych umiejętności.

Ocena rozwoju dziecka może być wykonana drugim sposobem. Analizujemy kolejno 6 obszarów (wzrok, słuch, mowę, ruch, dotyk i sprawność manualną). Dla każdego obszaru określamy najwyższą osiągniętą umiejętność oraz sprawdzamy, czy zostały też osiągnięte wszystkie wcześniejsze umiejętności charakterystyczne dla niższych obszarów.

Błędy w ocenie

Uczciwa ocena wymaga odwagi, gdyż większość rodziców chciałaby potwierdzenia, że  proces neurologiczny przebiega poprawnie, a może nawet lekko powyżej normy. Tymczasem tylko skrupulatne wyodrębnienie zaniedbanych obszarów pozwoli nam na poprawę sytuacji. Dzięki znalezieniu obecnie najsłabszych lub wcześniej zaniedbanych obszarów ułożymy plan działania. W ten sposób przyspieszymy tempo rozwoju dziecka, ale co najważniejsze – zapobiegniemy dysfunkcjom i ewentualnym późniejszym problemom w edukacji szkolnej. Pozwolimy też dziecku korzystać z pełni jego potencjału i odnosić w przyszłości sukcesy szkolne i zawodowe.

Rozczarowująca ocena nie jest też powodem do zaprzestania stymulacji. Nie wolno nam spisywać dziecka „na straty”. W każdym momencie należy mu pomóc, a im wcześniej to zrobimy, tym większa szansa na sukces. Każdy człowiek zasługuje na to, aby uczyć się z lekkością i łatwością, aby lubić książki, aby kochać matematykę i aby czuć się w szkole zwycięzcą. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie było to tylko marzenie, ale rzeczywistość.

Przyczyny opóźnień w rozwoju dziecka

Jeśli dziecko nie osiągnęło w wymaganym czasie wyszczególnionych umiejętności, to oznaczać może problemy neurologiczne. Jeśli jednak maleństwo jest w pełni zdrowe, to znaczy, że rodzice nieświadomie blokują jego naturalne moźliwości i utrudniają mu zdobycie kluczowych umiejętności. Jak najszybciej zarezerwuj miejsce na zajęciach grupowych lub indywidualnym spotkaniu online, gdyż nie ma czasu do stracenia. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej uzupełnić zaniedbane obszary i powrócić na poprawną neurologiczną ścieżkę .

Jak zacząć prawidłowo wspierać rozwój dziecka?

Są dwie drogi postępowania. Po znalezieniu kluczowych umiejętności, które zostały ominięte, wyznaczamy najsłabsze obszary i skupiamy się na ich stymulacji. Można też od razu – bez niepotrzebnej zwłoki – przystąpić do wszechstronnej stymulacji i wspierania dziecka we wszystkich obszarach – niezależnie od wcześniejszego przebiegu i ewentualnych zaniedbań. Uzupełnimy je z czasem. Tymczasem natychmiast zwiększymy tempo rozwoju dziecka.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kluczowych umiejętności, wybierz jeden z poniższych okresów i poznaj kluczowe umiejętności:

 • okres noworodkowy
 • 1. miesiąc życia
 • kiedy dojrzewa rdzeń kręgowy i rdzeń przedłużony

 • wczesny okres niemowlęcy
 • 2. i 3. miesiąc
 • kiedy dojrzewa most

 • średni okres niemowlęcy
 • od 3 do 7 miesiąca
 • kiedy dojrzewa śródmózgowie

 • późny okres niemowlęcy
 • do 12 miesięcy
 • kiedy dojrzewa początkowy poziom korowy

 • wczesny wiek poniemowlęcy
 • od 1.roku do 18 miesięcy
 • kiedy dojrzewa wczesny poziom korowy

 • późny wiek poniemowlecy
 • od 1,5 roku do 3 lat
 • kiedy dojrzewa pierwotny poziom korowy

 • wiek przedszkolny
 • od 3 lat do 6. roku
 • kiedy dojrzewa najwyższy poziom korowy

Jak poznać metodę wspierania rozwoju dziecka dr Czerskiej?

  

Rozwój dziecka przez zabawę

Rozwój wzroku

Większość rodziców stymuluje wzrok już od urodzenia poprzez czarno-białe książki. Rozwijają w ten sposób pierwszą z siedmiu umiejętności wzrokowych. Już w 2. miesiącu życia należy wdrożyć bardziej zaawansowane zabawy i ćwiczenia, które usprawnią percepcję i pamięć wzrokową, co  w efekcie lepiej przygotuje je w przyszłości do nauki czytania. U dzieci w wieku 6-7 lat bardzo często występują zaburzenia funkcji wzrokowych. Brak interwencji pedagogicznej przyczynia się do pogłębienia trudności i ma poważne konsekwencje dla przyszłej nauki szkolnej.”W badaniach Ewy Jędrzejowskiej[5], 33,2% dzieci 6- i 7-letnich wykazuje trudności w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego, a w badaniach Hanny Spionek[6], aż 56,3% uczniów I i II klasy.[1]

Rozwój wzroku zależy od kondycji ogólnej mózgu, a zarazem ją wspiera – czyli brak stymulacji dla wzroku uniemożliwia osiągnięcie pełni potencjału neurologicznego. Dlatego też dbając o właściwy rozwój dziecka nie powinno się zapominać o dostarczaniu mu bodźców wzrokowych, które będą umożliwiać mu osiągniecie określonej sprawności. Powszechnym błędem jest bagatelizowanie ćwiczeń wzrokowych u dzieci poniżej 3. roku życia. Dzieje się tak, gdyż wiele zabaw wzrokowych wykorzystuje umiejętności logiczne, analityczne i syntetyczne oraz językowe, te zaś rozwijają się zasadniczo w wieku przedszkolnym. Tymczasem do 3. roku życia powinniśmy wspierać dziecko w osiągnięciu 6 umiejętności wzrokowych:

 • Rozróżnianie podobnych lecz niejednakowych symboli wizualnych,
 • Rozpoznawanie symboli wizualnych, liter, cyfr, wyrazów w zakresie doświadczenia,
 • Prawidłowa zbieżność gałek ocznych z poczuciem głębi,
 • Zdolność dostrzegania szczegółów
 • Postrzeganie kształtów i kolorów,
 • Reakcja źrenicy na światło.

Wszystkie te 6 umiejętności możemy ćwiczyć poprzez wczesną naukę czytania.

 

Choć szkolną  naukę czytania łączymy z nauką pisania, a młodzi uczniowie sprawnie porozumiewają się wtedy mową, to czytanie jest umiejętnością wzrokową. Aby się go uczyć, nie trzeba umieć mówić ani trzymać ołówka. O ile w nauce szkolnej czytanie bazuje na osiągniętej już siódmej, ostatniej fazie rozwoju dziecka, to wczesna nauka czytania opracowana przez dr Czerską prowadzi do rozwoju i pomaga osiągnąć dziecku wszystkie 7 umiejętności wzrokowych. Matematyka dla dzieci również usprawnia wzrok, podobnie jak nauka czytania. Może jednak w tym samym czasie stymulować naturalne zdolności matematyczne, pamięć fotograficzną, wyobraźnię i myślenie operacyjne.

Bity inteligencji

Do zabaw poprawiających percepcję i pamięć wzrokową posłużą także Bity inteligencji. Czarno-białe karty są tak opracowane, aby nie tylko ćwiczyły wzrok w pierwszych tygodniach życia, czyli widzenie silnych kontrastów i reakcję źrenicy na światło. Trenują one także rozróżnianie podobnych lecz niejednakowych symboli wizualnych dzięki czemu łatwiejsza okazuje się nauka czytania i matematyki. Kolorowe Bity inteligencji pomagają w postrzeganiu kształtów i kolorów, a także w rozróżnianiu podobnych lecz niejednakowych symboli wizualnych.

     

Rozwój mowy

Rozwój mowy zależy od bardzo wielu czynników. Obok sprawności motorycznej i manualnej należy do ścieżek wyjścia, czyli jednego z obszarów, którego nie można bezpośrednio stymulować. Powszechnie łączy się jednak postępy w mowie ze sprawnością słuchową. Dlatego im więcej rodzic mówi do dziecka, tym szybciej powinno ono zacząć mówić. Znaczenie ma jednak nie tylko ilość, ale także jakość, a więc sposób mówienia i dobór słów. Tymczasem podobnie jak we wspieraniu innych ścieżek wyjścia, także w nauce mowy należy stworzyć dziecku jak najlepsze warunki, aby wzmocnić jego motywację i chęć komunikacji za pomocą słów. Okazuje się przy tym, że sposób wychowania, stawianie granic ma tu bardzo duże znaczenie. Poziom mowy zależy także od ogólnego rozwoju dziecka, również motorycznego i manualnego, dlatego warto zidentyfikować i uzupełnić zaniedbane obszary.

Rodzice, którzy uczyli czytania metodą opracowaną przez doktor Czerską, zaobserwowali poprawę w zakresie mowy u 70% badanych dzieci. Stało się tak dlatego, iż rodzice uczą się takiego sposobu prezentacji karty do nauki czytania, aby wspierać słuch i mowę.

Zestawy edukacyjne wspierające intelektualny rozwój dziecka

Czy warto wspierać rozwój dziecka?

Rodzice, którzy poznali metodę opracowaną przez dr Czerską, są dumni z osiągnięć swojego dziecka, które:

Źródła:

[1] A. Czerska: Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko. Warszawa 2016, Instytut Rozwoju Małego Dziecka.

[2] G. Doman: Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu, czyli opóźnionym umysłowo, upośledzonym umysłowo, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi spastycznymi, wiotkim, sztywnym, z padaczką, autystycznym, atetotycznym, nadpobudliwym, z zespołem Downa. Poznań 1996, Protext.

[3] M. Spitzer: Jak uczy się mózg. Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.

[4] L. S. Wygotski: Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Red. A. Brzezińska, M. Marchow. Przeł. A. Brzezińska i in. Poznań 2002, Wyd. Zysk i S-ka.

[5] E. Jędrzejowska: Zaburzenia percepcji wzrokowej dzieci sześcioletnich przeszkodą w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

[6] H. Spionek: Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. Warszawa 1980, WSiP, s. 55. Za: E. Jędrzejowska: Zaburzenia percepcji wzrokowej dzieci sześcioletnich przeszkodą w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

1 comment:

dr Aneta Czerska10 listopada 2018 at 13:31Reply

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj je w tym miejscu, abyśmy mogli ci pomóc. Twój adres mailowy pozostanie niewidoczny.

Menu