tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

 • Sprawdź, które umiejętności są kluczowe i co im zagraża.
 • Czy wiesz, że już teraz możesz ocenić poziom inteligencji?
 • Czy umiesz wspierać rozwój neurologiczny w sześciu obszarach?

Zapraszamy do wysłania zapytania

Do 6 roku zakończy się najważniejszy okres w życiu – okres największej plastyczności mózgu. Od tej pory wprowadzenie jakichkolwiek poprawek i zmian w rozwoju neurologicznym będzie niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe.

Dlatego to ostatni moment, aby spojrzeć krytycznym okiem na dotychczasowy rozwój i zlokalizować problemy.Jeśli odważysz się to zrobić, będziesz mieć szansę uzupełnić zaniedbane obszary rozwoju.

Teraz możesz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dysfunkcje, ale co najważniejsze – możesz jeszcze im zapobiec.

Liczba dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi stale rośnie. Ta wzrostowa tendencja prowadzi do tego, że w 2025 roku aż 25% uczniów będzie miała dysleksję. Mamy jeszcze szansę to zmienić!

Zdaniem nauczycieli aż 60% uczniów pierwszej klasy boryka się z problemami rozwojowymi, które uniemożliwiają uczenie się.

Jeśli więc obserwujesz u przedszkolaka problemy ze skupieniem uwagi, rozpraszanie się lub problemy ze spokojnym usiedzeniem na miejscu, to musisz wiedzieć, że to „samo” nie minie. Nie pomoże też strofowanie i wprowadzanie dyscypliny.

Możesz jednak pomóc dziecku. Do 6 roku życia możesz uzupełnić zaniedbane obszary i zapobiec problemom szkolnym. I tylko TY możesz to zrobić.

Powyższy rysunek pokazuje, jak u statystycznego polskiego dziecka nie w pełni rozwinięte są pierwsze trzy poziomy funkcjonalne mózgu, tylko dlatego że nie jesteśmy świadomi, jakie umiejętności są kluczowe dla rozwoju, a jakie nie.

W okresie wczesnego dzieciństwa możemy nie zauważać problemów, gdyż mózg nie jest narażony na intensywną pracę, a dziecko głównie się bawi. Tymczasem kiedy pójdzie do szkoły, wyzwania zaczną się mnożyć. Rodzice oczekują wtedy, że młody człowiek nauczy się czytać, liczyć, a do tego będzie biegać, skakać i wspinać się po drabinkach. Nie uda się to o ile nie uzupełnimy zaniedbanych obszarów rozwoju.

Koncentracja

Większość pierwszoklasistów ma kłopoty z koncentracją i nie potrafi siedzieć przez kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, co jest wymagane i konieczne przy nauce czytania, pisania i matematyki.

U podłoża tych problemów leży nieprawidłowy rozwój ruchowy, manualny oraz niewygaśnięte odruchy z pierwszego roku życia, których istnienia rodzice nie byli świadomi i nie wiedzieli, że powinny wygasnąć.

Przypomnij więc sobie, jak przebiegał rozwój w pierwszym roku. Okazuje się, że pełzanie i raczkowanie są kluczowymi umiejętnościami w zakresie programowania mózgu i świadczą o rozwoju aż 3 poziomów funkcjonalnych mózgu, przy czym wszystkich poziomów jest 7.

Niemowlę powinno pełzać ruchem naprzemiennym, z ogromną dynamiką na dystansie 50 m dziennie. Powinno następnie raczkować – prawidłowym ruchem naprzemiennym, z ogromną dynamiką na dystansie 400 m.

Niestety istnieje bardzo wysoka korelacja między dysleksją, a nieprawidłowym przebiegiem rozwoju motorycznego, co zostało dowiedzione w badaniach naukowych. Dlatego zanim maluch pójdzie do szkoły, warto poprawić organizację neurologiczną.

Lateralizacja

W okresie 3-6 lat oczekujemy, że ustali się lateralizacja, czyli dominująca strona ciała. Większość rodziców zbyt szybko stwierdza, że u ich pociechy wiodąca jest prawa ręka (rzadziej lewa).

Wczesne określenie wiodącej ręki nie jest do niczego potrzebne, a może doprowadzić do skrzyżowania lateralizacji, a to oznacza kłopoty z nauką szkolną, w tym problemy z czytaniem.

Mimo iż nikt dzisiaj nie wiąże lewej ręki dziecka i wiemy, że mózg musi sam dokonać wyboru ręki wiodącej, to nadal nie zdajemy sobie sprawy, jak codziennie, wiele razy dziennie sugerujemy dziecku wybór ręki i zaburzamy proces lateralizacji. Robią to rodzice, wychowawcy przedszkolni, a nawet logopedzi.

O tym jak możemy zniszczyć rozwój dziecka, dając mu w nieodpowiednim czasie hulajnogę, informuje dr Czerska na Ruch kluczem do inteligencji.

Ingerencja w proces wyboru dominującej ręki ma katastrofalne skutki. Rodzice i opiekunowie skupiają swoją uwagę na rękach, zbyt szybko twierdząc, że proces się zakończył i ćwicząc w ich mniemaniu właściwą rękę. Najczęściej proces nadal trwa, a dziecko mogłoby dokonać zmiany. Niestety dorośli w tym przeszkadzają.

Proces lateralizacji dotyczy też wyboru dominującego oka, ucha oraz nogi. Oko i ucho są najczęściej pozostawione same sobie. Dzięki temu mózg sam może dokonać wyboru. Niestety noga nie ma tyle szczęścia.

Przykład

Załóżmy dla ustalenia uwagi, że mózg chciałby wybrać za wiodącą stronę lewą. Tymczasem dorośli, działając w dobrej wierze, na podstawie mylnych przesłanek, sądzą, że jest to strona prawa. Ćwiczą więc prawą rękę. Tymczasem prawa ręka nigdy nie będzie tak sprawna, jak lewa mogłaby być, gdyby pozwolono jej ćwiczyć.

Dodatkowo dorośli nieodpowiednio dobranymi zabawkami (jak na przykład hulajnogą) zaburzają również proces wyboru wiodącej nogi. Wybór wiodącego oka i ucha następuje najczęściej samoistnie.

Wtedy w wieku 6-7 lat okazuje się, że dziecko jest praworęczne, obunożne, lewooczne i lewouszne – czyli ma skrzyżowaną lateralizację.

W tym układzie dysleksja jest gwarantowana.Będzie miało bardzo duże problemy, aby nauczyć się czytać przez składanie liter. Po wielu monotonnych ćwiczeniach może nauczyć się składania liter, ale będzie czytać bez zrozumienia.

Jedynym sposobem, aby uniknąć szkolnych problemów w nauce czytania, jest „Czytanie dla rozwoju” czyli wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko.

W metodzie tej rodzic pozwala dziecku na obserwacje wyrazów po to, aby ono samodzielnie odszyfrowało, która litera odpowiada za jaki dźwięk. Pozwala mu także samodzielnie dojść do wniosku, jak składa się litery. Dzięki temu przedszkolak uczy się samoistnie czytać zanim pójdzie do szkoły. W ten sposób nigdy nie przekona się, że miałby problemy z nauką szkolną.

Badania stwierdzające dysleksję są przeprowadzane dopiero, kiedy dziecko ma 10 lat, ale wtedy jest już za późno na stymulację mózgu i zmianę organizacji neurologicznej. Nadal możemy uczyć czytania metodą Cudowne Dziecko, aby pomóc dziecku w nauce, jednak niewielkie są szanse na poprawę połączeń nerwowych.

Nauka czytania skutkiem prawidłowej stymulacji wzroku

Umiejętność czytania jest najbardziej zaawansowaną umiejętnością, świadczącą o rozwoju wzroku. Do wieku półtora roku maluch uczy się rozpoznawać znaki podobne, ale nie jednakowe, takie jak figury geometryczne, znaki drogowe czy oznaczenia na toalecie.

Do 3 roku życia dziecko powinno umieć rozpoznawać litery, a do 6 roku powinno umieć czytać – gdyż mózg jest do tego gotowy. Niestety empirycznie sprawdzono, że użycie szkolnych metod nauki czytania w wieku przedszkolnym nie przynosi pożądanych rezultatów. Z tego powodu w 2009 roku w podstawie programowej dla nauczania przedszkolnego zabroniono nauki czytania.

 • Ucząc liter lub sylab w zbyt młodym wieku, blokujesz kreatywność i pamięć fotograficzną małego dziecka.

Znajomość liter nie przyda się dziecku, jeśli nie posiada ono umiejętności analizy i syntezy głoskowej, która jest charakterystyczna dla dzieci sześcioletnich.

 • Czy wiesz, że większość rodziców oceniło negatywnie efekty stosowania wcześniej innych metod?

Skoro próbowałeś innej metody, to z łatwością zauważysz walory tej oferty: docenisz prostotę harmonogramu, a jednocześnie unikalne zalety dla rozwoju dziecka.

Są cztery wiodące metody nauki czytania. Każda nadaje się dla dziecka w innym wieku, gdyż:

 • korzysta z innych umiejętności mózgu, które wcześniej zostały ukształtowane,
 • wpływa na rozwój – zmienia mózg i sposób jego pracy. 

Kliknij na ilustrację, aby przeczytać artykuł i  przyjrzeć się skutkom stosowania różnych rodzajów metod nauki czytania dla rozwoju mózgu.

W 10-letnich badaniach, unikalnych na skalę światową, dr Aneta Czerska zbadała efekty wczesnej nauki czytania. Opracowane przez nią „Czytanie dla rozwoju” rozwija intelekt, kreatywność, pamięć fotograficzną, wyobraźnię i myślenie operacyjne u każdego dziecka w wieku 0-7 lat.

Przedszkolaki mogą zapamiętywać całe wyrazy jak obrazy, podobnie jak w metodzie Domana lub czytaniu globalnym. Najcenniejsze jest jednak to, że rozszyfrowują kod liter – same wpadają na pomysł, która litera odpowiada za jaki dźwięk – a dzięki temu zaczynają czytać dowolne teksty samodzielnie.

Aby poznać tę nową, unikalną metodę możesz przeczytać najnowszą publikację naukową dr Anety Czerskiej „Czytanie dla rozwoju”, ale lepiej wybrać zajęcia grupowe lub indywidualne online „Jak nauczyć małe dziecko czytać w pół minuty dziennie„.

  

Matematyka dla dzieci sposobem na rozwój intelektualny

Matematyka jest dla najmłodszych bardzo łatwa, gdyż od urodzenia dysponują one zdolnościami matematycznymi, które nieużywane wygasają.

Glenn Doman zaobserwował, że zdolności matematyczne dzieci tracą około 3 roku życia. Możemy je jednak odzyskać. Im szybciej rozpoczniemy ich prawidłową stymulację, tym będzie to łatwiejsze.

Rodzice przedszkolaków muszą włożyć w naukę matematyki więcej pracy niż rodzice noworodków, ale warto, gdyż poświęcając zaledwie pół minuty dziennie możemy

 • odzyskać zdolności matematyczne, aby nauka matematyki była łatwa i przyjemna,
 • nauczyć dziecko wykonywać działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i to nie tylko na liczbach naturalnych, ale także na ułamkach zwykłych, dziesiętnych i liczbach ujemnych,
 • zapobiec dyskalkulii i niechęci do matematyki, którą pierwszoklasiści przejmują od swoich nauczycielek (co udowodniono naukowo).

Dlatego jak najszybciej zacznij prawidłową stymulację naturalnych zdolności matematycznych, jak pokazuje dr Czerska na Cudowna matematyka.

Choć ze zdolnościami matematycznymi rodzą się wszystkie dzieci, to w klasie zerowej nadal ponad połowa dzieci jest obdarzona uzdolnieniami matematycznymi, a 1/4 jest wybitnie uzdolniona. Po ośmiu miesiącach nauki liczba wybitnie uzdolnionych uczniów spada o połowę, wskazują wyniki badań prof. zw. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Badając młodzież szkolną uważa się, że uzdolnienia matematyczne przejawia 8-12 procent uczniów. Oznacza to, że edukacja szkolna nie tylko nie rozwija zdolności matematycznych, ale je zabija. Tylko kochający i zaangażowany rodzic może się temu przeciwstawić. Nie pozwól, aby brak wiedzy na temat potrzeb rozwojowych spowodował dyskalkulię czy inne trudności w szkolnej nauce matematyki.

Artykuły o wczesnej nauce matematyki znajdziesz na stronie:

 

Do około 3 roku życia zakończył się rozwój szóstego poziomu funkcjonalnego.

To oznacza, że powinno do 3 roku życia osiągnąć następujące umiejętności w sześciu obszarach:

 • Sprawność wzrokowa: rozpoznawanie symboli wizualnych i liter w zakresie doświadczenia,
 • Sprawność słuchowa: rozumienie 2000 słów i prostych zdań,
 • Sprawność dotykowa: rozpoznawanie dotykiem cech przedmiotów,
 • Sprawność ruchowa: chodzenie i bieganie doskonałym wzorcem naprzemiennym,
 • Mowa: używanie 2000 słów i budowanie prostych zdań,
 • Sprawność manualna: posługiwanie się obiema rękami z przewagą sprawności jednej ręki.
Przeczytaj WSTĘP do Kalendarza rozwoju dziecka, aby dowiedzieć się o 6 poziomach funkcjonalnych mózgu.

Trzylatek wchodzi w ostatnią fazę.  W wieku 6 lat zakończy się siódmy poziom funkcjonalny mózgu: pierwotny poziom korowy. O rozwoju tego etapu możemy wnioskować obserwując sprawność dziecka w sześciu obszarach.

 VII poziom neurologicznego rozwoju dziecka

od 3 do 6 lat

W wieku sześciu lat dziecko powinno osiągnąć następujące cele w sześciu obszarach:

 • Sprawność wzrokowa: czytanie z ustaloną dominacją jednego oka
 • Sprawność słuchowa: rozpoznawanie słownictwa w pełnym zakresie
 • Sprawność dotykowa: zdolność identyfikowania przedmiotów dotykiem,
 • Sprawność ruchowa: sprawne posługiwanie się jedną nogą zgodną z dominacją półkulową,
 • Mowa: używanie pełnego słownictwa i budowanie złożonych zdań o prawidłowej strukturze,
 • Sprawność manualna: używanie ręki do pisania zgodnie z dominacją półkulową.

Ocena tempa

 • Jeśli dziecko osiągnie powyższe umiejętności pod koniec 6 roku życia, to mówimy o średnim tempie. Poziom inteligencji wynosi wtedy 100.
 • Jeśli osiągnie powyższe umiejętności w 3 lata, to mówimy wtedy, że poziom inteligencji wynosi 200, a tempo jest szybkie.
 • Przedszkolaki, których rozwój jest przez rodziców nieświadomie blokowany, lub które mają problemy neurologiczne albo uszkodzenie mózgu, mogą potrzebować na osiągnięcie tego celu więcej czasu, czasem nawet 12 lat – poziom inteligencji wynosi wtedy 50.

Powinno Cię niepokoić, jeśli dziecko:

 • ma skrzyżowaną lateralizację: dominująca ręka, noga, oko i ucho nie leżą po tej samej stronie ciała,
 • chodzi nie w pełni samodzielnie lub nie w pełni sprawnie, a chodząc samodzielnie upada lub zderza się z przedmiotami,
 • niepewnie, niechętnie lub rzadko biega,
 • wcześniej nie pełzało lub nie raczkowało właściwym ruchem naprzemiennym, z właściwą dynamiką na dystansie 50 m dla pełzania i 400 m dla raczkowania,
 • chodzi na palcach – sprężynując i unosząc pięty,
 • staje na palcach, ale robi to nieświadomie,
 • ma trudności z równowagą, nabija sobie guzy i robi sobie rany,
 • nie lubi lub nie wykonuje jakiejkolwiek aktywności fizycznych jak bujanie, skakanie, przewroty, wspinanie, kręcenie, chodzenie po murkach, zjeżdżanie.
 • nie umie segregować przedmiotów uwzględniając ich cechy charakterystyczne,
 • ma problemy z identyfikacją liter (jeśli wcześniej było ich uczone), myli np. p, d, b.
 • o ile było uczone czytania, robi to od tyłu lub czyta bez zrozumienia,
 • nie mówi z użyciem pełnego słownictwa lub nie buduje zdań złożonych,
 • nie rozumie pełnego słownictwa, nie rozumie poleceń słownych,
 • nie lubi bawić się małymi przedmiotami,
 • ręce nie współpracują przy precyzyjnych ruchach z użyciem małych przedmiotów,
 • nie lubi rysować lub malować, nie osiąga zamierzonych efektów,
 • nie chwyta wystarczająco silnie, aby podnieść całą wagę swojego ciała,
 • jest podatne na rozpraszanie uwagi,
 • ma kłopoty ze spokojnym siedzeniem podczas jedzenia lub rysowania,
 • czuje dyskomfort, unika lub przestrasza się nagłych dźwięków,
 • ma brak poczucia bezpieczeństwa lub odczuwa nadmierne reakcje emocjonalne na stresujące zdarzenia,
 • nie lubi lub nie akceptuje zmian,
 • nie potrafi ocenić używanej siły, przez co sprawia innym ból,
 • nie potrafi ocenić prędkości,
 • potrafi przez długi czas zająć się sobą, siedząc w miejscu i niewiele się poruszając.

Jeśli obserwujesz choćby tylko jeden z niepokojących objawów, umów się na konsultację z dr Anetą Czerską lub wybierz zajęcia  Ruch kluczem do inteligencji grupowe lub indywidualne online Twoje dziecko jest nieśmiałe, ma kłopoty z nowymi sytuacjami lub łatwo się dekoncentruje? Pomóż mu uporać się z niewygaśniętymi odruchami.

 

Chcesz wspierać  wzrok, słuch, mowę, a przy tym myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną? Nauka czytania metodą dr Czerskiej  i dziecięca matematyka dr Czerskiej zapewnią właściwe bodźce stymulujące rozwój neurologiczny, rozwój zmysłów oraz pomnażanie zdolności.

Jak stymulować rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Pod koniec trzeciego roku życia znacząco spadła plastyczność mózgu. Z tego powodu wygasają naturalne zdolności, z którymi rodzi się każdy człowiek, o ile nie były wcześniej wzmacniane i rozwijane.

Mózg dziecka coraz bardziej przypomina mózg osoby dorosłej. Do 6 roku życia przyjmujemy, że mózg będzie ukształtowany w 80%. Wprowadzenie poprawek i zmian, będzie wtedy bardzo trudnym zadaniem.

Nawet jeśli Twoje dziecko ma 5 lat i pozostał ostatni rok okresu największej plastyczności mózgu, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Podczas tego nadchodzącego roku w mózgu dziecka dzieje się więcej niż od szóstego roku do końca życia. Dlatego możesz zrobić dla dziecka więcej TERAZ niż przez wszystkie lata edukacji.

Naturalne zdolności można jeszcze przywrócić. Im szybciej zaczniesz, tym będzie to łatwiejsze. Nadal warto rozwijać zdolności matematyczne, słuch absolutny, zdolności językowe, choć czas jest naszym przeciwnikiem.

Rozwój inteligencji

Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko oraz matematyka dla dzieci została tak opracowana, aby wspierać rozwój wzroku, słuchu, mowy, pamięci, wyobraźni, myślenia operacyjnego i kreatywności. Taka prawidłowa stymulacja zajmie minutę dziennie.

Jeśli chcesz przedłużyć wasze edukacyjne zabawy, to możesz sięgnąć po Bity inteligencji. Wiedza, która jest na nich zaprezentowana zadziwi nie tylko ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum, ale nawet dorosłego.

     

Na odwrocie kart znajdziesz setki informacji, z których będziesz korzystać przez wiele tygodni, jeśli weźmiesz udział w warsztatach dla rodziców  „Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka„.

Dodatkowo dowiesz się, jak uczyć języków obcych, aby przedłużyć zdolności językowe. W ten sposób młody człowiek będzie mógł z równą łatwością nauczyć się dowolnego języka obcego jaki wybierze, niezależnie od tego, czy będzie mieć lat 3, czy 13, a może 23.

Omawiamy także zabawy i sposoby, aby utrzymać i rozwinąć słuch absolutny. Zakładamy, że statystyczny rodzic nie potrafi grać na żadnym instrumencie i nie umie czytać nut. A mimo to po każdy rodzic wychodzi z umiejętnością zagrania 4 utworów na pianinie. Skoro udaje się to z dorosłymi, którzy nie dysponują słuchem absolutnym i innymi zdolnościami, to jakie sukcesy osiągną ich dzieci!

 Jeśli chcesz zacząć prawidłowo dbać i przestać blokować rozwój dziecka, już teraz wybierz i zapisz się na interesujący cię temat.

Wykładowcą jest dr Aneta Czerska – pedagog, dydaktyk, matematyk, autor metody wszechstronnego rozwoju „Cudowne Dziecko”. Aby zgłosić swój udział , napisz: instytut@cudownedziecko.pl lub zadzwoń: 501 184 420. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rodzice, którzy nie mogą przyjechać na weekend do Warszawy, mogą zrealizować wybrane tematy podczas indywidualnych spotkań online, ale jest to forma skrócona, zastępcza i nie zapewnia tak gruntownego przygotowania jak znacznie dłuższe zajęcia grupowe.

Czytaj więcej

Chcesz przeczytać wprowadzenie i poznać teorię, aby lepiej rozumieć rady praktyczne?

Chcesz wiedzieć, jakie kluczowe umiejętności musi osiągnąć dziecko na poprzednim etapie?

Menu