tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Rozwój dziecka od półtora roku do trzech lat

Sprawdź, które umiejętności są kluczowe i co im zagraża.

Czy wiesz, że już teraz możesz ocenić poziom inteligencji?

Czy umiesz wspierać rozwój neurologiczny w sześciu obszarach?

 

Zapraszamy do wysłania zapytania

Od 19 miesiąca życia rozpoczyna się szósty poziom funkcjonalny mózgu, który kojarzony jest z intensywnym rozwojem mowy.

W wieku półtora roku dziecko używało 10-25 słów i fraz dwuwyrazowych. Do wieku 3 lat będzie mówić, używając przy tym 2000 słów.

Do około 18 miesiąca życia zakończył się rozwój piątego poziomu funkcjonalnego. To oznacza, że młody człowiek powinien osiągnąć następujące umiejętności w sześciu obszarach:

 1. Sprawność wzrokowa: rozróżnianie podobnych, lecz niejednakowych symboli wizualnych
 2. Sprawność słuchowa: rozumienie od 10 do 25 słów i wyrażeń dwuwyrazowych
 3. Sprawność dotykowa: rozróżnianie dotykiem podobnych lecz niejednakowych przedmiotów
 4. Sprawność ruchowa: chodzenie bez używania rąk do utrzymania równowagi, z rękami opuszczonymi
 5. Mowa: używanie od 10 do 25 słów i wyrażeń dwuwyrazowych
 6. Sprawność manualna: korowe przeciwstawianie kciuka w obu rękach
Przeczytaj WSTĘP do Kalendarza rozwoju dziecka, aby dowiedzieć się o 6 poziomach funkcjonalnych mózgu.

Szybkość rozwoju a poziom inteligencji

Szybkość rozwoju ruchowego i manualnego pozwala ocenić poziom inteligencji – poniżej dostarczymy ci narzędzi do tego.

Ale najważniejsza jest kolejność kluczowych etapów rozwoju. Jeśli bowiem ominięta zostanie którakolwiek z kluczowych umiejętności, to dziecko będzie borykać się z wieloma problemami rozwojowymi, do momentu, aż uzupełnimy rozwój zaniedbanych struktur mózgu.

Tymczasem im dziecko jest starsze, tym jest to trudniejsze, a okres największej plastyczności mózgu kończy się w wieku 6 lat.

Natomiast ocena szybkości rozwoju pomaga przewidzieć, ewentualne problemy, które będą utrudniać osiągnięcie kolejnych kluczowych umiejętności. Mogą być dwie przyczyny opóźnień: jedna leżąca po stronie dziecka, a druga po stronie rodzica.

 • Problemy neurologiczne dziecka (czego powodem mogą być uwarunkowania genetyczne lub uszkodzenia różnego typu na przykład w życiu płodowym lub podczas porodu, albo też później);
 • Nieświadome utrudnianie osiągania kluczowych umiejętności przez rodzica (Prawie wszyscy stosujemy gadżety, które ułatwiają opiekę nad niemowlęciem, ale blokują rozwój – co powoduje, że tak wiele maluszków nie pełza i słabo raczkuje).

Pamiętaj jednak, że ważniejsza od tempa jest kolejność. Nawet jeśli maluszek osiągnie kluczowe umiejętności nieco później, najważniejsze jest, aby niczego nie przeoczyć.

Niestety bardzo wiele polskich dzieci omija pełzanie, a dodatkowo raczkują one w sposób, który nie gwarantuje poprawnego rozwoju odpowiednich struktur mózgu. Więcej szczegółów na ten temat zamieszczone jest poniżej.

Od 18 miesięcy do 3 lat

Od dziewiętnastego do trzydziestego szóstego miesiąca życia rozwija się szósty poziom funkcjonalny mózgu: pierwotny poziom korowy. O rozwoju tego etapu możemy wnioskować obserwując sprawność dziecka w sześciu obszarach: wzroku, słuchu, dotyku, ruchu, mowy i sprawności manualnej.

 VI poziom neurologicznego rozwoju dziecka

3 lata

W wieku trzech lat dziecko powinno osiągnąć następujące cele w sześciu obszarach:

 • Sprawność wzrokowa: rozpoznawanie symboli wizualnych i liter w zakresie doświadczenia,
 • Sprawność słuchowa: rozumienie 2000 słów i prostych zdań,
 • Sprawność dotykowa: rozpoznawanie dotykiem cech przedmiotów,
 • Sprawność ruchowa: chodzenie i bieganie doskonałym wzorcem naprzemiennym,
 • Mowa: używanie 2000 słów i budowanie prostych zdań,
 • Sprawność manualna: posługiwanie się obiema rękami z przewagą sprawności jednej ręki.

Ocena tempa

 • Jeśli dziecko osiągnie wszystkie te umiejętności pod koniec 3 roku życia, to mówimy o średnim tempie. Poziom inteligencji wynosi wtedy 100.
 • Jeśli osiągnie powyższe umiejętności w czasie o połowę krótszym, wtedy tempo jest szybkie, a poziom inteligencji wynosi 200.
 • Jeśli rodzice nieświadomie blokują rozwój, lub jeśli maluch ma problemy neurologiczne albo uszkodzenie mózgu, to będzie potrzebować na osiągnięcie powyższego celu więcej czasu – może nawet 6 lat. Wtedy mówimy, że poziom inteligencji wynosi 50.

Powinno Cię niepokoić, jeśli dziecko:

 • chodzi przytrzymując się mebli lub za rękę,
 • chodząc bez pomocy upada lub zderza się z przedmiotami,
 • niechętnie i rzadko biega,
 • jest mało plastyczne w ruchach, jakby sztywne,
 • wcześniej nie pełzało ruchem naprzemiennym, dynamicznie na dystansie 50 metrów dziennie,
 • wcześniej nie raczkowało właściwym ruchem naprzemiennym, dynamicznie, na dystansie 400 metrów dziennie,
 • chodzi jakby na palcach – sprężynując i unosząc pięty,
 • staje na palcach, ale robi to nieświadomie,
 • ma trudności z równowagą, nabija sobie guzy i robi sobie rany,
 • nie lubi lub nie wykonuje jakiejkolwiek z wymienionych aktywności fizycznych jak bujanie, skakanie, przewroty, wspinanie, kręcenie, chodzenie po murkach, zjeżdżanie.
 • nie radzi sobie z segregacją przedmiotów uwzględniając ich cechy charakterystyczne,
 • nie mówi z użyciem 2000 słów, nie buduje prostych zdań,
 • nie rozumie 2000 słów, nie rozumie prostych zdań,
 • nie bawi się małymi przedmiotami,
 • ręce nie współpracują przy precyzyjnych ruchach z użyciem małych przedmiotów,
 • nie chwyta wystarczająco silnie, aby podnieść całą wagę swojego ciała,
 • jest podatne na rozpraszanie uwagi,
 • ma kłopoty ze spokojnym siedzeniem podczas jedzenia lub rysowania, wierci się,
 • czuje dyskomfort, unika lub przestrasza się nagłych lub głośnych dźwięków,
 • ma brak poczucia bezpieczeństwa lub odczuwa nadmierne reakcje emocjonalne na stresujące zdarzenia,
 • nie lubi lub nie akceptuje zmian,
 • nie potrafi ocenić używanej siły, przez co sprawia innym ból,
 • nie potrafi ocenić prędkości,
 • potrafi przez długi czas zająć się sobą, siedząc w miejscu i niewiele się poruszając.

Czy obserwujesz choćby jeden z tych niepokojących objawów,? Umów się na konsultację z dr Anetą Czerską albo weź udział w  Ruch kluczem do inteligencji. grupowym lub online Jeśli natomiast twoje dziecko jest nieśmiałe, ma kłopoty z nowymi sytuacjami lub łatwo się dekoncentruje, tylko ty możesz mu pomóc uporać się z niewygaśniętymi odruchami.

  

Chcesz wspierać  wzrok, słuch, mowę, a przy tym myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną? Nauka czytania   i dziecięca matematyka dr Czerskiej zapewni właściwe stymulujące bodźce.

Jak stymulować rozwój dziecka w wieku między 1,5 roku a 3 lata?

Pod koniec trzeciego roku życia po raz drugi znacząco spadnie plastyczność mózgu. Pierwszy raz stało się to pod koniec pierwszego roku życia.

Jak dowiedziono empirycznie, po trzecim roku życia trochę trudniej będzie nauczyć dziecko czytać, a wiele naturalnych zdolności, które nie są wykorzystywane, zacznie wygasać. Wśród nich zdolności matematyczne, słuch absolutny, zdolności językowe. Dlatego jak najszybciej naucz dziecko z nich korzystać i rozwijać.

Rozwój słuchu i mowy

Do 3 roku życia oczekujemy, że dziecko będzie płynnie mówić pełnymi zdaniami, używając 2 tysięcy wyrazów.

Brak opóźnień

Jeśli we wczesnym dzieciństwie prawidłowo wspierałeś rozwój dziecka we wszystkich sześciu obszarach, to teraz będziesz cieszyć się owocami.

Słuch absolutny i zdolności językowe

Możesz skupić swoją uwagę, na stymulowaniu zdolności językowych oraz słuchu absolutnego, gdyż zbliżamy się do wieku, kiedy zdolności te wygasają i zanikają  – o ile nie są wykorzystywane i rozwijane.

Jeśli chcesz poznać zabawy z instrumentami  oraz dowiedzieć się, jakie doświadczenia językowe potrzebne są, aby zachować naturalne zdolności językowe i słuch absolutny, to wybierz  Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka .Jest to bardzo łatwe – wystarczy kilkanaście minut dziennie i nie wymaga od ciebie znajomości języków czy zdolności muzycznych.

Opóźnienia w rozwoju mowy

Zaniepokojeni rodzice szukają pomocy logopedy, co często nie przynosi poprawy. Powodów jest wiele.

Problemy z rozwojem mowy bardzo często są wynikiem problemów z rozwojem mózgu – który odpowiada za bardzo wiele funkcji. Opóźnienia w rozwoju mowy są łatwo dostrzegalną konsekwencją tych problemów – jednak najczęściej nie jedyną.

 • Poprawę przynosi uzupełnienie zaniedbanych obszarów rozwoju.

U podstaw problemów z nauką mowy leżą nieprawidłowości w rozwoju motorycznym. Okazuje się, że wiele dzieci z problemami w nauce mowy, nie osiągnęło dojrzałości pierwszych trzech poziomów funkcjonalnych mózgu, a połączenia między prawą i lewa półkulą nie są wystarczająco sprawne.

Tymczasem wielu specjalistów szuka zaburzeń analizatora słuchowego. Jeśli więc badanie słuchu fonematycznego oraz fonetycznego nie wykazuje problemów, to wybierz „Ruch kluczem do inteligencji„.

Słuch fonematyczny polega na odróżnianiu głosek, zanim maluch nauczy się je wypowiadać. Dziecko rozumie różnicę między „lok” i „rok,” choć może wypowiadać je tak samo.

Słuch fonetyczny pozwala na  różnicowaniu i wymawianiu poszczególnych dźwięków.

Pełną dojrzałość słuchu fonematyczno-fonetycznego, podobnie jak pełną dojrzałość mózgu, osiągamy w wieku 7 lat. Opóźnienia w tym obszarze są przyczyną kłopotów w nauce czytania, zrozumieniu czytanego tekstu i pisaniu ze słuchu.

 • Nie bagatelizuj problemów z nauką mowy, bo są one symptomem problemów szkolnych, którym do 6 roku życia możesz zapobiec.

W szkolnej nauce czytania uczeń musi przyporządkować znakom graficznym odpowiadające im dźwięki, scalić je w słowo, a następnie przyporządkować znaczenie czyli znaleźć sens słowa.

Jeśli słuch fonematyczno-fonetyczny nie jest na oczekiwanym poziomie, to dziecko będzie miało problamy z syntezą głoskową, a szkolna nauka czytania może być dla niego nieosiągalna.

Z tego powodu poznaj „Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko„. Możesz jednocześnie stymulować wzrok, słuch i mowę, a przy tym uczyć czytania w atmosferze akceptacji i miłości. Dzięki temu twoje dziecko nigdy nie dowie się, że czytanie jest trudne, nawet jeśli ma kłopoty w rozwoju. Co więcej – nauka czytania pomoże w rozwoju. Poza tym dziecko będzie czytać z łatwością, radością i zrozumieniem, a wystarczy raptem pół minuty dziennie.

Rozwój wzroku

Od półtorarocznego malucha oczekiwaliśmy odróżniania znaków podobnych, ale nie jednakowych. Z tego powodu bawiliśmy się w przyporządkowywanie zwierzętom ich śladów.

 • Od trzylatka oczekujemy odróżniania liter i cyfr. 

Tymczasem stosowanie szkolnych metod nauki czytania przynosi opłakane rezultaty. z tego właśnie powodu w 2007 roku w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zabroniono tego.

 • Czy masz świadomość, że ucząc przedszkolaka liter , blokujesz jego kreatywność i pamięć fotograficzną?

Znajomość liter nie przyda się, jeśli nie posiada ono umiejętności analizy i syntezy głoskowej, aby je złożyć. Umiejętność ta kształtuje się dopiero w wieku 6-7 lat.

Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko jest jedyną metodą dla najmłodszych (0-7 lat), dostosowaną do języka polskiego, która służy szeroko pojętemu rozwojowi, także intelektualnemu.

Ucząc czytać wspierać będziesz rozwój wzroku, słuchu i mowy, ale także aby rozwijać myślenie operacyjne, kreatywność, pamięć fotograficzną, czyli inteligencję.

 • Tymczasem większość rodziców oceniło negatywnie efekty stosowania wcześniej innych metod.

To, że próbowałeś innej metody, oznacza, że z łatwością zauważysz walory tej oferty: docenisz prostotę harmonogramu, a jednocześnie unikalny zysk dla rozwoju dziecka.

Skoro twoje dziecko będzie wkrótce trzylatkiem, możesz już dziś zacząć wczesną naukę czytania z zestawem „9 książek na 9 tygodni”. Jest to komplet książek, gier i kart do nauki czytania, który pozwoli ci co tydzień nagradzać dziecko książką, którą będzie umiało samo przeczytać. Codzienna nauka trwa raptem pół minuty dziennie.

 

Efekty wczesnej nauki czytania w metodzie Cudowne Dziecko zostały sprawdzone w 10-letnich badaniach, unikalnych na skalę światową. Opracowana przez dr Czerską metoda rozwija intelekt, kreatywność, pamięć fotograficzną, wyobraźnię i myślenie operacyjne nawet od pierwszych dni życia.

Dlatego nie trać dłużej czasu. Im młodsze jest dziecko, tym mniej zabiegów wymaga nauka czytania i tym łatwiejsze jest to dla rodzica. Kiedy dziecko osiągnie 6 lat, wtedy będzie naprawdę trudno. Nie łudź się, że to szkoła, czy nauczyciel uczy dziecko czytać. Przeczytaj artykuł, dlaczego szkoła nie może nauczyć czytać.

Dzieci mogą natomiast zapamiętywać całe wyrazy jak obrazy (podobnie w metodzie Domana, czytaniu globalnym). Jednak w metodzie Cudowne Dziecko najważniejsze jest to, że przy odpowiedniej liczbie doświadczeń i obserwacji, dziecko rozszyfrowuje kod liter – same dochodzi do wniosku, która litera odpowiada za który dźwięk – dzięki czemu zaczyna czytać dowolne teksty.

  

Jeśli chcesz wiedzieć jak , to wybierz „Jak nauczyć małe dziecko czytać w pół minuty dziennie” lub przeczytaj najnowszą publikację naukową dr Anety Czerskiej „Czytanie dla rozwoju”.

Nauka matematyki opracowana przez dr Anetę Czerską również stymuluje rozwój wzroku, słuchu, mowy, a także kreatywność i myślenie operacyjne, wyobraźnię, pamięć, a więc szeroko pojętą inteligencję.

Niestety w nauce matematyki popełniamy zazwyczaj bardzo wiele błędów – zarówno rodzice, jak nauczyciele wczesnoszkolni – dlatego ostatecznie do wieku 7-8 lat dzieci tracą swoje naturalne zdolności matematyczne.

Tymczasem zaczynają one wygasać około 3 roku życia. Twoje dziecko jest coraz starsze – nie pozwól na to, tylko pomóż mu zachować je przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy.

Nie wolno na przykład uczyć dziecka liczyć do 20. Nie należy też uczyć liczenia: 1, 2, 3, 4…  Na stronie Matematyka dla dzieci – globalnie od urodzenia znajdziesz kilkadziesiąt błędów, które popełniają nauczyciele i rodzice. Dzięki nim większość społeczeństwa nienawidzi matematyki, choć wszyscy rodzimy się ze zdolnościami matematycznymi.

Dlatego wybierz Cudowną matematykę i zacznij prawidłowo wspierać naturalne zdolności matematyczne. Wystarczy tylko pół minuty dziennie. Po 3 roku życia nauczenie matematyki staje się trudniejsze, choć nadal możliwe.

Artykuły o wczesnej nauce matematyki znajdziesz na stronie:

Oto jeden z nich:

Matematyka dla niemowlaka – dowody naukowe na wrodzone zdolności matematyczne u każdego małego dziecka

Skoro udowodniono, że niemowlęta mają mózgi wyposażone w sprawne struktury odpowiedzialne za arytmetykę elementarną, to dlaczego tak wielu ludzi twierdzi, że nie jest stworzona do matematyki? Dlaczego, rodząc się z mózgiem stworzonym do obliczeń, arytmetyki, najczęściej nie potrafimy rozwinąć tych zdolności? Co powoduje, że uczniowie boją się matematyki w szkole?

Rozwój motoryczny

Do 3 roku życia dziecko powinno nie tylko sprawnie chodzić, ale również biegać – ze wspaniałym wzorcem naprzemiennym. Im sprawniejsze są ruchy dziecka, im lepsza jest jego równowaga, tym wspanialszy jest rozwój mózgu.

Jeśli równowaga wymaga poprawy, spotkajmy się na Ruch kluczem do inteligencji. Dowiesz się wtedy m.in.:

 1. Jakie buty kupić dziecku – które obuwie gwarantuje płaskostopie, a które powoduje deformacje postawy, jakie cechy powinny mieć dobre buty, także w kontekście pór roku.
 2. Dlaczego hulajnoga może zaburzać proces lateralizacji i jakie inne zabawki zaburzają rozwój i mogą powodować późniejsze problemy szkolne,
 3. Jak zdiagnozować zaniedbane obszary rozwoju i rozpocząć prawidłową ich stymulację.

Skoro zależy ci na przyszłości dziecka i już zdajesz sobie sprawę, jak ważne są pierwsze lata dla dalszych sukcesów, to zdiagnozuj najsłabsze obszary.

 • Możesz pomóc dziecku, ale tylko jeśli odważysz się spojrzeć na jego rozwój krytycznym okiem.

Czasem może się okazać, że niechcący coś zaniedbałeś. Ale najważniejsze, że masz jeszcze czas, aby uzupełnić zaniedbane obszary i zapobiec dysfunkcjom.

Rozwój nie jest procesem statycznym. Można go zarówno przyspieszyć, jak i opóźnić. Wielu rodziców nieświadomie blokuje osiągnięcie kluczowych umiejętności w pierwszym roku życia.

 • Pamiętaj jednak, że do 6 roku życia mózg jest na tyle plastyczny, że możesz wesprzeć swoją pociechę, aby zapobiec dysfunkcjom rozwojowym. 

Glenn Doman stwierdził, że jeśli zdrowe dziecko z jakiegokolwiek powodu nie przejdzie choćby jednej fazy, to nie będzie w pełni zdrowe i normalne, dopóki nie będzie miało okazji uzupełnienia tego brakującego etapu.

Pełzanie i raczkowanie są zasadniczymi etapami w programowaniu mózgu – etapami, podczas których dwie półkule mózgu uczą się jak współpracować. Żadne zdrowe dziecko nigdy nie opuszcza ani jednego z tych etapów (Glenn Doman, 1996).

Jeśli etap pełzania uległ skróceniu, uniemożliwiając dziecku osiągnięcie pełnej sprawności – dynamicznego ruchu naprzemiennego na dystansie 50 m dziennie – to będą widoczne niekorzystne efekty.

Podobnie z raczkowaniem. Przypomnij sobie, czy maluszek dynamicznie raczkował ruchem naprzemiennym, na dystansie 400 metrów dziennie.

Skutki niewłaściwego rozwoju mogą być różnorakie:

 • zaburzenia w uczeniu się,
 • słaba pamięć,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju i samooceny
 • kłopoty w poruszaniu się,
 • kłopoty z utrzymywaniem właściwej pozycji ciała,
 • kłopoty z właściwym rozpoznawaniem liter lub cyfr,
 • zespół nadaktywności ruchowej,
 • dysleksja (trudności w czytaniu),
 • dyspraksja (zaburzenia równowagi i koordynacji),
 • dysgrafia (zaburzenia pisania),
 • dyskalkulia (zaburzenia liczenia),
 • dysfazja (zaburzenia mowy),
 • dysnomia (zaburzenia nazywania),
 • zespół Aspergera (zaburzenia w odczytywaniu społecznych i uczuciowych sygnałów).

Jeśli Twoje dziecko nie pełzało, a raczkowanie możesz nazwać jednym z poniższych określeń:

 • niesymetryczne,
 • ciągnąc jedną nogę za sobą,
 • mało dynamiczne,
 • na niewielkim dystansie – kilkanaście metrów dziennie
 • niewłaściwym ruchem, zamiast naprzemiennie,

to będą widoczne negatywne skutki, ale dopiero po 6 roku życia. Wtedy zmiana organizacji neurologicznej mózgu jest już niemożliwa.

Jak najszybciej zacznij prawidłowo wspierać rozwój dziecka, a wtedy będzie najłatwiej uzupełnic zaniedbane obszary i zapobiec dysfunkcjom.

To, że jesteś na tej stronie dowodzi, że nie chcesz przegapić najbardziej kluczowego okresu dla całej przyszłości. Dotychczas próbowałeś samodzielnie dbać o swoją pociechę, ale może to już czas, aby wziąć pod uwagę warsztatyz dr Czerską.

Dołącz do rodziców, którzy prawidłowo wspierają swoje pociechy. W weekendy w Warszawie odbywają się spotkania grupowe, ale możliwa jest także indywidualna praca przez Skype.

Przestań się już martwić tym, że mogłeś zaniedbać rozwój kilku pierwszych poziomów funkcjonalnych.

Czy wiesz, jak wiele możesz jeszcze zrobić dla przyszłości dziecka?

Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci uzupełnić zaniedbane struktury mózgu.

 Na początek wybierz ZŁOTĄ TRÓJKĘ:

Później spotkajmy się na kolejnych:

Czytaj więcej

Menu