tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

 

Metody nauki czytania

Ranking wiodących metod nauki czytania stosowanych w Polsce

 

 

Zapraszamy do wysłania zapytania

Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę, a także wady i zalety czterech wiodących metod stosowanych w Polsce. Niezdecydowani znajdą na końcu podsumowanie.

Zanim dokonamy wyboru, warto zastanowić się, jakich efektów oczekujemy. Na szkoleniach szybkiego czytania dla młodzieży i dorosłych trenerzy przekonują nas do rezygnacji z nawyków szkolnych. Po pierwsze, powinniśmy ogarniać treść jako całość, zamiast składać litery czy sylaby. Po drugie, wyłączmy „wewnętrznego lektora”, który siedzi w naszych głowach i czyta nam tekst na głos, co nas spowalnia.

Rodzicu! Ucząc czytania, nie wpajaj dziecku nawyków, których przez całe życie będzie się oduczać. Uczy je czytać szybko i ze zrozumieniem już od najmłodszych lat.

Niżej przedstawione cztery metody nauki czytania, które nadają się dla dzieci w różnym wieku, gdyż każda korzysta z innych umiejętności mózgu.

Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że nauka czytania zmienia mózg – każda z metod inaczej.

 

Poniżej znajdziesz opis metod, ich zalet i wad, ale nie zapomnij 

przyjrzeć się skutkom stosowania różnych rodzajów metod dla rozwoju mózgu.

Przeczytaj artykuł o tym, jak nauka czytania zmienia mózg i zdolności dziecka.

 

1. Czytanie dla rozwoju metodą Cudowne Dziecko

czyli nauka czytania globalnie wg dr A. Czerskiej

Typ: metoda globalna, obrazowa, otwarta.

Autor: dr Aneta Czerska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalista rozwoju dzieci, lider wczesnej edukacji, matematyk.

Pierwsza publikacja: 2009.

Pochodzenie: Polska (Warszawa), Dania.

Dla kogo: dla dzieci w wieku 0-7 lat: może być stosowana od urodzenia, głównie do 7 roku życia, choć używana jest również później do poprawy szybkości i zrozumienia.

Charakterystyka: prezentowanie całych wyrazów, a także zdań, na kartach, nagradzanie dziecka książkami, które samo potrafi przeczytać. Technika prezentacji i harmonogram wprowadzania wyrazów i zdań rozwija myślenie operacyjne, kreatywność i pamięć fotograficzną.

Efekty: czytanie specjalnie opracowanych książek już po kilku dniach od rozpoczęcia nauki oraz rozszyfrowanie kodu liter po kilku lub kilkunastu miesiącach nauki czytania.

Działanie na mózg: wykorzystuje i silnie rozwija zdolności takie jak pamięć fotograficzną, kreatywność, wyobraźnię, dostrzeganie szczegółów, a także myślenie operacyjne.

Cel: prawidłowy rozwój neurologiczny mózgu i pomnażanie zdolności oraz odszyfrowanie kodu liter.

Badania efektywności: jedyne na świecie badania efektywności metody wczesnej edukacji oraz jedyne na świecie badania efektywności metody nauki czytania przeprowadzone w latach 2003-2013 wykazały, że efektywność metody wynosi 90,4%.

 

Zalety:

 1. Opracowana dla wspierania właściwego rozwoju neurologicznego dziecka – rozwija wzrok, słuch i mowę już od urodzenia.
 2. Naturalna – nauka czytania przebiega jak nauka mowy – dzięki wielu obserwacjom dziecko samo odszyfrowuje kod liter. Jest to niezwykłe ćwiczenie dla myślenia operacyjnego, kreatywności, pamięci fotograficznej i wyobraźni.
 3. Może być stosowana w nauce czytania dowolnie małych dzieci – nawet od drugiego dnia życia.
 4. Dzieci zdrowe, dzięki jej stosowaniu, spostrzegane są jako inteligentniejsze od rówieśników, a dzieciom z uszkodzeniem mózgu pomaga powrócić do zdrowia, poprawiając organizację neurologiczną.
 5. Rozbudza zainteresowanie i miłość do nauki czytania – nauka odbywa się w domu w atmosferze miłości i akceptacji.
 6. Wymaga bardzo mało czasu – mniej niż pół minuty dziennie.
 7. Nadaje się dla dzieci zdrowych, jak i z uszkodzeniami mózgu – zapobiega dysfunkcjom rozwojowym.
 8. Jest dostosowana do specyfiki języka polskiego – mimo iż jest to metoda globalna,  gdyż uwzględnia odmianę i zmieniające się końcówki.
 9. Jest jedyną przebadaną naukowo metodą nauki czytania na świecie.

Wady:

 1. Metoda powinna być stosowana jako pierwsza – wcześniejsze zastosowanie innych metod osłabia efektywność.
 2. Efektywność zależy od wielu czynników związanych z dzieckiem, rodzicem i wykładowcą, dlatego konieczne jest odbycie szkolenia dla rodziców.
 3. Najlepszym sposobem poznania metody jest udział w szkoleniu grupowym, które odbywa się najczęściej w Warszawie. Osoby spoza Warszawy korzystają z indywidualnego szkolenia online w formie skróconej.
 4. Wymaga systematyczności – nauka powinna być prowadzona codziennie, choć króciutko – pół minuty dziennie.
 5. Może wymagać od rodzica czasu na przygotowanie samodzielnych materiałów – około pół godziny tygodniowo, choć nie jest to niezbędnie konieczne, gdyż można zakupić gotowe zestawy książek, kart i gier oraz program komputerowy.

Sprawdź efekty metody Cudowne Dziecko

Sprawdź efekty wczesnej nauki czytania

Czy wiesz, że Twoje dziecko ma potencjał aby wybić się ponad przeciętność? Twoje dziecko też tak może czytać – płynnie i ze zrozumieniem w 6 językach i to w wieku 6 lat tak, jak dziewczynka na filmie. A wystarczy tylko kilka minut dziennie!

Szkolenie Cudowne fotoczytanie dla rodziców dzieci od urodzenia do 7 roku życia

Sprawdź efekty wczesnej nauki matematyki

Czy chcesz zacząć prawidłowo wspierać naturalne zdolności matematyczne, z którymi rodzi się każde dziecko? Nie zwlekaj! Zacznij tak szybko, jak to możliwe. Nawet jeśli Twoje dziecko ma 6 miesięcy czy 6 lat. To łatwiejsze niż sądzisz.

Szkolenie Cudowna matematyka dla rodziców dzieci od urodzenia do 9 roku życia

2. Nauka czytania metodą „Cicha Rewolucja”

czyli czytanie globalne G. Domana

Typ: metoda globalna, logiczna, zamknięta.

Autor: Glenn Doman, asystent neurochirurga, rehabilitant, prekursor globalnych metod nauki czytania.

Pierwsza publikacja: 1965.

Pochodzenie: USA.

Dla kogo: dla dzieci od urodzenia, głównie z uszkodzeniami mózgu, ale stosowana także dla dzieci zdrowych, do nauki czytania w języku angielskim.

Charakterystyka: prezentowanie całych wyrazów, a także zdań, na kartach.

Efekty: rozpoznawanie wcześniej prezentowanych wyrazów po kilku tygodniach, czytanie specjalnie opracowanych książek po kilku miesiącach.

Działanie na mózg: wykorzystuje i rozwija logikę, ćwicząc zapamiętywanie z powtórzeniami, choć wykorzystuje też widzenie obrazowe.

Cel: rozwój neurologiczny mózgu i czytanie poprzez zapamiętywanie wyrazów jako całości – co sprawdza się w języku angielskim.

Badania efektywności: brak.

Zalety:

 1. Rozwija wzrok, słuch i mowę.
 2. Może być stosowana w nauce czytania dowolnie małych dzieci – nawet od urodzenia, choć głównie dzieci z uszkodzeniem mózgu.
 3. Nauka odbywa się w domu w atmosferze miłości i akceptacji.

Wady:

 1. Nie jest dostosowana do specyfiki języka polskiego w szczególności do odmiany wyrazów i zmieniających się końcówek.
 2. Nie przeprowadzono naukowych badań efektywności, przez co nie wiadomo jaka jest efektywność metody i od czego zależy.
 3. Bardzo wielu rodziców przerywa naukę tą metodą ze względu na brak zainteresowania dziecka – często już po dwóch tygodniach – gdyż metoda jest zbyt monotonna dla dzieci zdrowych.
 4. Na rynku pojawiło się wiele nieautoryzowanych publikacji zniekształcających metodę i obniżających jej efektywność.
 5. Może wymagać od rodzica czasu na zaplanowanie nauki i przygotowanie samodzielnych materiałów – około godziny lub dwóch tygodniowo.
 6. Nauka wymaga systematyczności: kilkunastu, bardzo częstych – co pół godziny – sesji nauki dziennie.

3. Glottodydaktyka

czyli nauka czytania przez składanie głosek wg dr hab. B. Rocławskiego

Typ: metoda głoskowa, logiczna, zamknięta.

Autor: dr hab. Bronisław Rocławski.

Pierwsza publikacja: 1991.

Pochodzenie: Polska (Gdańsk).

Dla kogo: dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Charakterystyka: poznanie głosek i odpowiadających im liter (36 głosek i ponad 44 liter), opanowanie analizy i syntezy dźwiękowej, a następnie nauka czytania połączona z nauką czytania poprzez składanie głosek.

Efekty: metoda szkolna przynosząca efekty stopniowo: po kilku miesiącach czytanie prostych wyrazów, po kilku latach czytanie dowolnych tekstów.

Działanie na mózg: wykorzystuje i silnie rozwija logikę.

Cel: nauka czytania poprzez składanie głosek.

Badania efektywności: brak publikacji.

 

Zalety:

 1. Logiczna, poprawnie skonstruowana metoda czytania poprzez składanie głosek – uwzględnia wszelkie zmiany brzmienia głosek np. litera b ubezdźwięcznia się w wyrazie „babcia”.
 2. Metoda dostosowana do rozwoju neurologicznego dzieci szkolnych (zdrowych) w wieku 6-10 lat.
 3. Zwraca uwagę na trudności ortograficzne.
 4. Jest dostosowana do specyfiki języka polskiego.
 5. Może być stosowana jako metoda uzupełniająca przy wcześniejszym zastosowaniu Czytania dla rozwoju metodą „Cudowne Dziecko” dr A. Czerskiej.

Wady:

 1. Nie powinna być stosowana do nauki czytania małych dzieci – do 6 roku życia.
 2. Nauka przedszkolaków powodować będzie szybki zanik zdolności takich jak pamięć fotograficzna i kreatywność.
 3. Klasyczna metoda szkolna – zamknięta, odtwórcza – nauczyciel wykłada wiedzę, a dziecko przyswaja i wykonuje polecenia. Brak miejsca na kreatywność dziecka – dziecko nie może samo odkryć czegoś, co zostało już powiedziane.
 4. Nauczać może wykwalifikowany nauczyciel po odpowiednich szkoleniach.
 5. Metoda jest trudna dla rodzica – ilość informacji i reguł paraliżuje osoby bez wykształcenia polonistycznego.
 6. Wymaga użycia kosztownych materiałów.

4. Metoda symultaniczno-sekwencyjna 

czyli metoda krakowska prof. J. Cieszyńskiej

Typ: metoda sylabowa, logiczna, zamknięta.

Autor: prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek – psycholog-logopeda, profesor zwyczajny w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Pierwsza publikacja: 2001.

Pochodzenie: Polska (Kraków).

Dla kogo: dla dzieci w weku 3-6 lat, które posiadają umiejętność analizy i syntezy sylabowej.

Charakterystyka: poznanie samogłosek, a następnie spółgłosek w sylabach – wprowadzane są sylaby, jako wyrazy dźwiękonaśladowcze, krótkie wyrazy i pseudowyrazy, następnie stopniowo sylaby otwarte i zamknięte – w celu czytania poprzez składanie sylab, o ile dziecko dysponuje umiejętnością analizy i syntezy sylabowej (która kształtuje się między 3-6 rokiem życia).

Efekty: metoda przynosząca efekty stopniowo: po kilku miesiącach czytanie prostych wyrazów, po kilku latach czytanie dowolnych tekstów.

Działanie na mózg: wykorzystuje i rozwija logikę.

Cel: nauka czytania poprzez składanie sylab.

Badania efektywności: brak publikacji.

 

Zalety:

 1. Przeznaczona dla dzieci zdrowych oraz dzieci z problemami logopedycznymi.
 2. Jest dostosowana do specyfiki języka polskiego.
 3. Nauka może odbywać się w domu w atmosferze miłości i akceptacji, choć częściej stosują ją logopedzi.
 4. Rodzic może prowadzić naukę czytania w domu samodzielnie – korzystając ze specjalnie opracowanych zeszytów do nauki czytania.

Wady:

 1. Choć autorka proponuje stosować metodę od 3 roku życia, to spowoduje to szybszy rozwój logiki, a to oznacza zanik zdolności takich jak pamięć fotograficzna, kreatywność, wyobraźnia, spostrzeganie szczegółów.
 2. Bazuje na zasadzie „powtarzanie – rozumienie – nazywanie” czyli jest metodą zamkniętą, odtwórczą – nie pozostawia dziecku miejsca na samodzielne odkrywanie.
 3. Choć nauka odbywa się w domu, to nie zrezygnowano z elementów sprawdzania (odpytywania), co niekiedy bywa spostrzegane jako zagrożenie dla procesu nauki.
 4. Na rynku pojawiają się  nieautoryzowane publikacje zniekształcające metodę i obniżające jej efektywność.
 5. Nauka powinna być systematyczna, aby przynosiła efekty.
 6. Choć metoda wykorzystuje elementy czytania globalnego, to zasady wprowadzania wyrazów są sprzeczne z zasadami metod globalnych, dlatego metoda ta nie współgra z innymi metodami: czytaniem globalnym lub czytaniem przez składanie głosek.
Poznaj skutki stosowania różnych rodzajów metod dla rozwoju mózgu.

Przeczytaj artykuł o tym, jak nauka czytania zmienia mózg i zdolności dziecka.

Dlaczego rodzice interesują się nauką czytania małych dzieci?

Co szósty polski uczeń w wieku piętnastu lat ma na tyle duże kłopoty z czytaniem, iż nie może kontynuować edukacji oraz nie jest przygotowany do aktywności na rynku pracy. Ponadto rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła, a odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską.

Czytanie wymaga sprawności mózgu na jeszcze wyższym poziomie niż mowa, dlatego nie wolno nam zmarnować pierwszych sześciu lat życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny. Ze względu na słabe wyniki edukacji szkolnej, rodzic staje się kluczowym ogniwem w rozwoju dziecka.

Jak nauczyć czytać?

Nie ma znaczenia czy Twoje dziecko ma 6 lat czy 6 miesięcy – nadal może rozwinąć mózg ucząc się czytania łatwo, szybko, a przede wszystkim ze zrozumieniem.

Zacznij i kontynuuj przez minimum 6-9 miesięcy Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko. Jeśli będzie to konieczne, jeśli zostało Ci zbyt mało czasu do rozpoczęcia nauki szkolnej, albo byłeś nieregularny i dziecko nie osiągnęło pełnej sprawności, w wieku 6 lat możesz doszlifować efekty używając Glottodydaktyki.

Naucz czytać 9 książek w 9 tygodni

przy pomocy zestawu, który zawiera 162 karty do nauki czytania wyrazów i zdań, 9 książek oraz 66 gier. Możesz rozpocząć naukę z niemowlęciem, przedszkolakiem, albo małym uczniem.

Przeczytaj jedyną publikację naukową

o wczesnej edukacji i rozwoju, aby przekonać się, jaki potencjał ma Twoje dziecko i jak czytanie może zapobiegać dysleksji, usprawniać funkcjonowanie mózgu, rozwijać kreatywność, pamięć i wyobraźnię oraz pomnażać inteligencję.

 

Przejdź szkolenie  Nauka czytania grupowe lub indywidualne w trybie online, aby poznać nie tylko  metodę dr Anety Czerskiej „Cudowne Dziecko”, ale także inne metody i ich sposoby użycia: dostosować metodę do wieku i umiejętności dziecka.

Aby umówić się na spotkanie napisz: instytut@cudownedziecko.pl lub zadzwoń: 501 184 420.

Zapisz się na szkolenie już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Czytaniu dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko dr A. Czerskiej?

 

Chcesz dowiedzieć się, co jeszcze możesz zrobić, aby zapobiec dysfunkcjom rozwojowym i zacząć prawidłowo wspierać rozwój małego dziecka?

 

 

Menu