Aktualności

Dobro dziecka z punktu widzenia sędziego – konferencja

Niedawno odbyła się nietypowa konferencja, której tematem było małe dziecko, ale nie jego rozwój czy edukacja, nie zabawy ani też wychowanie, ale dobro dziecka z punktu widzenia sędziów i adwokatów.

Konferencję, która odbyła się we Wrocławiu 6 i 7 listopada zatytułowano “Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawodów biorących udział w postępowaniu sądowym”.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom prawa rodzinnego i nowym wyzwaniom, jakie wynikają z korzystania z zasady dobra dziecka w zmieniających się warunkach ustawowych, a także w zmianach społecznych i ekonomicznych naszego kraju. Miało to na celu wywołanie rozmowy sędziów i adwokatów o ochronie dobra dziecka w trudnych sprawach rodzinnych.

Konferencja została zorganizowana w formie moderowanych dyskusji przedstawicieli Palestry i sądów oraz innych specjalistów biorących udział w postępowaniach rodzinnych.

Poruszane były tematy:

  • Dobro duchowe dziecka – próba dookreślenia pojęcia
  • Kiedy dobro małoletniego dziecka skutecznie sprzeciwia się rozwodowi?
  • Problemy zachowania zasady dobra dziecka przy wykonywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem
  • Rola pełnomocnika, mediatora oraz sądu w przygotowaniu porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem w sposób zgodny z dobrem dziecka
  • Zmiana płci rodzica a zdolność wykonywania przez niego władzy rodzicielskiej – nowe wyzwania przy stosowaniu art. 111 § 1 k.r.o
  • Wysłuchanie małoletniego dziecka w sprawach dotyczących jego osoby lub majątku (art. 216 1 k.p.c. i art. 576 § 2 k.p.c.
  • Czy pełnomocnik ma prawo wypowiedzieć pełnomocnictwo bądź wnioskować o zwolnienie z prowadzenia sprawy z urzędu na tej podstawie, że ocenia dobro dziecka inaczej niż klient?
  • Terapia rodzinna jako środek ochrony dobra dziecka po myśli art. 109 § 2 pkt 1) k.r.o. – zasada proporcjonalności w stosowaniu środków ograniczających władzę rodzicielską.

Organizatorem konferencji była Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, Komisja Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.