tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Edukacja małego dziecka. Tom 6, 7 i 11

Project 3 of 13

Edukacja małego dziecka

„Edukacja małego dziecka” to unikalna wielotomowa publikacja naukowa, przy której powstawaniu współpracują międzynarodowi pedagodzy – eksperci edukacji, rozwoju i wychowania małego dziecka.

Książka informuje o badaniach, metodach i innych nowinkach w pedagogice i psychologii małego dziecka.

Wśród autorów znaleźli się prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur, dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik.

Dr Aneta Czerska została zaproszona do współpracy przy tworzeniu tomu 6, 7 i 11.

Publikacja adresowana jest głównie do studentów i wykładowców akademickich, ale także do rodziców zainteresowanych rozwojem i edukacją małego dziecka.

 

  

Wczesnodziecięca nauka czytania i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka

Tematem tomu 6 jest aktywność dzieci realizująca się w czterech podstawowych formach: intelektualnej, werbalnej, sensoryczno-motorycznej i emocjonalnej.

W tomie 6 kontynuowane są zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Są w nim zaprezentowane również autorskie poglądy i wyniki cząstkowych badań prowadzonych w tym zakresie.

Pracę otwiera część zatytułowana „Aktywność językowa i literacka”, w której Aneta Czerska zaprezentowała autorskie rozwiązania w zakresie wczesnodziecięcej nauki czytania.

Recenzentem tomu jest prof. zw. dr hab. Maria Jakowickalegenda polskiej myśli pedagogicznej.

A. Czerska, Wczesnodziecięca nauka czytania i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka
[w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński (red.): Edukacja małego dziecka. T. 6. Wybrane obszary aktywności, Wy-dział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodo-wych, WSA w Bielsku-Białej (54 730 znaków).

 

Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko. Komunikat z badań

Tematem 7 tomu są przemiany współczesnej rodziny i jej funkcji. Rodzina stanowi dla dziecka pierwsze i najważniejsze środowisko we wprowadzaniu je w świat wartości. Edukacja dziecka zaczyna się już od pierwszych dni życia.

W trzeciej części omówiono różne sfery doświadczeń życiowych dziecka i rolę rodziców w ich kształtowaniu. Tam dr Aneta Czerska zaprezentowała wyniki swoich dziesięcioletnich badań naukowych nad autorską metodą nauki czytania dla dzieci od urodzenia.

Recenzentem tomu jest prof. zw. dr hab. Irena Adamek – badacz, który szuka sposobów, aby nauka wczesnoszkolna wspierała kreatywność małego ucznia.

A. Czerska, Czytanie dla rozwoju w metodzie Cudowne Dziecko. Komunikat z badań
[w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński (red.): Edukacja małego dziecka. T. 7 , Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodo-wych, WSA w Bielsku-Białej, s. 161-170.

 

Duńska szkoła postrzegana z perspektywy nauczycieli, uczniów i rodziców

Tematem tomu 11 jest nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Stanowi on wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możliwościami jej modyfikacji zgodnie z uniwersalnym systemem wartości w perspektywie kształcenia młodych pokoleń i budowania wartościowego społeczeństwa.

Pracę otwiera część zatytułowana „Współczesny nauczyciel wobec zmiany w edukacji”, w której Aneta Czerska porównuje system edukacyjny w Polsce i w Danii. Obserwacje dotyczą dwóch typów szkół podstawowych: państwowej i  prywatnej. Dodatkowo Autorka prezentuje polską szkołę w Danii, która finansowana jest przez państwo polskie. Autorka analizuje różnice i ich przyczyny w kontekście nauczycieli, rodziców i uczniów.

Recenzentem tomu jest prof. zw. dr hab. Maria Jakowickalegenda polskiej myśli pedagogicznej.

A. Czerska, Duńska szkoła postrzegana z perspektywy nauczycieli, uczniów i rodziców [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.): Edukacja małego dziecka. T. 11. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Cieszyn-Kraków.

 

Inne publikacje naukowe

A. Czerska, Pięciolatek w szkole szansą i wyzwaniem dla nauczyciela
[w:] V. Kopińska, J. Flanz (red.): Nauczyciel we współczesnej szkole. Zmiana – zadania – rozwój, Włocławek 2011, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, s. 59-80 (54 440 znaków).
A. Czerska, Edukacja małego dziecka profilaktyką dysfunkcji rozwoju
[w:] M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska (red.): Wychowanie – profilaktyka – terapia. Szanse i zagrożenia, Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls. (40 382 znaków).
A. Czerska, Edukacja rodziców i jej rola w rozwoju małego dziecka
[w:] B. Maj (red): Nierówność szans edukacyjnych-przyczyny, skutki, koncepcje zmian. Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls. (46 941 znaków).

A. Czerska, Rola rodziny w edukacji i rozwoju małego dziecka
[w:] C. Langier (red):Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, s. 62-79 (52 717 znaków).

A. Czerska, Recenzja How to teach your baby to be a physically suberb. Birth to age six. More gentle revolution
[w:] E. Ogrodzka-Mazur (red):Ruch pedagogiczny, 4/2012, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, s. 175-178.
 
A. Czerska, Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko
Warszawa 2016, Instytut Rozwoju Małego Dziecka
 
.
PUBLIKACJA
 W  DRUKU
A. Czerska, Duńska sztuka szczęścia Hygge w edukacji przedszkolnej i szkolnej
[w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, (red.): Edukacja małego dziecka. T. 12.Ostatnio coraz częściej powołujemy się w Polsce na skandynawskie wzorce. Na przykładzie duńskich leśnych przedszkoli rozważam, czy te wzorce mimo iż atrakcyjne, są nam potrzebne i możliwe do implementacji. A może w polskiej kulturze i katolickiej mentalności kryje się wszystko to, czego z tęsknotą szukamy u innych narodów.

Menu