tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego gospodarzem autorskiego spotkania z dr Czerską

Project 9 of 13

 

19 lutego 2016 roku odbyła się premiera książki „Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko” dr Anety Czerskiej.

Autorka książki spotkała się z rodzicami, nauczycielami i studentami.

Spotkanie odbyło się na terenie plebanii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

Gospodarzem spotkania był Proboszcz Stanisław Zarosa,

Tematem książki jest innowacyjna metoda stymulacji rozwoju małego dziecka. Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych rozwojem małego dziecka.

Reportaż ze spotkania został przygotowany przez telewizję Misericordia i zaprezentowany w wiadomościach.

Metoda opracowana przez dr Anetę Czerską jest przeznaczona dla dzieci najmłodszych – od urodzenia do 7 roku życia.

Jest jedyną na świecie metodą nauki czytania, której efektywność została sprawdzona w badaniach naukowych.

Jest to nie tylko metoda nauki czytania, ale przede wszystkim metoda stymulacji rozwoju:

  • wspiera rozwój mowy, słuchu i wzroku,
  • rozwija zdolności takie jak pamięć fotograficzną, wyobraźnię i kreatywność,
  • pomnaża inteligencję przez rozwój myślenia operacyjnego (pozwala dziecku samodzielnie odszyfrować kod liter),
  • zapobiega dysleksji dzięki wzmocnieniu połączeń nerwowych w mózgu oraz dzięki wykorzystaniu innych umiejętności charakterystycznych dla najmłodszych.

Prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka uznała publikację za indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka. Badania  podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu.

Z recenzji wydawniczej:

Na podkreślenie zasługuje, iż zaproponowana koncepcja przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem szerokiego podłoża merytorycznego. Wskazuje na to kilka kwestii.
1. Wnikliwa interpretacja założeń teoretycznych potencjału rozwojowego małych dzieci na podstawie bardzo bogatej literatury światowej i polskiej.
2. Przedstawiona koncepcja nauki zweryfikowana została bezpośrednio przez Autorkę wraz z zespołem realizującym i następnie modyfikowana w wyniku doświadczenia (badania w działaniu) bezpośredniej obserwacji i końcowych wyników badań własnych.
3. Akcentuję, iż badania przeprowadzone przez Autorkę pod kątem skuteczności, czyli efektów realizowanej koncepcji wobec malutkich dzieci w odniesieniu do nauki czytania, podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu. Stanowią więc indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.
Tak więc w ogólnej ocenie opracowania problemu zaznacza się daleko idący, twórczy wkład w wypełnienie niewątpliwie istniejących luk we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka.

Dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur  jako drugi recenzent publikacji napisała:

Recenzowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem, które w sposób teoretyczny, metodologiczny i empiryczny przedstawia walory poznawcze, dydaktyczne i praktyczne wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Zaproponowana metoda czytania traktowana jest ponadto jako możliwość szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki. Jest zarazem odzwierciedleniem i kontynuacją Jej pasji poznawczo-badawczej – pedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy i rodzica – zaangażowanego w edukację małego dziecka i weryfikującego w praktyce edukacyjnej proponowane rozwiązania teoretyczne.

 

 

Related Projects

Menu