Aktualności

Edukacja małego dziecka – 26.10.2017 – Konferencja

Program konferencji

900  Otwarcie konferencji  (sala konferencyjna Hotelu „Jawor”)

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, dr hab. Urszula Szuścik   przewodniczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji

dr hab. Andrzej Kasperek Prodziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą            

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD.   Univerzita v Ostravě, Republika Czeska

mgr Marta Kmeť Dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowo-ściowego w Czeskim Cieszynie

 

930-1030 Sesja I plenarna

Społeczne i oświatowe konteksty współczesnych przemian

rodziny, przedszkola i szkoły

Przewodniczący:

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD., dr hab. prof. UZ Marzanna Magda-Adamowicz,

prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

 

Wystąpienia wprowadzające:

prof. dr hab. Danuta Waloszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

Metodologia badań dzieciństwa. Wstępny zarys obszaru poszukiwań i pytań badawczych

 

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Słowacja)

Dieťa na prahu vzdelávania objekt výskumu a predmet edukácie

 

dr hab. prof. UR Marta Uberman (Uniwersytet Rzeszowski)

Sens pracy dziecka – historyczna konieczność dojrzała do urzeczywistnienia

 

1100-1200 dalszy ciąg obrad plenarnych

Przewodniczący:     

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD., prof. dr hab. Danuta Waloszek,

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek                                                  

 

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., prof. PhDr. Soňa Karikova, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Słowacja)

Vzdelávacie centrá pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a ich podpora pri príprave detí

na komisionálne skúšky

 

dr hab. prof. UZ Marzanna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)

Jakość dzieciństwa

 

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Univerzita v Ostravě, Republika Czeska)

Individuálně identifikované vzdělávací potřeby učitelek mateřských škol  a jejich upokojování

  

1315sesja wyjazdowa:

Dziecko w tradycji i kulturze Śląska Cieszyńskiego

1345-1445 – lekcja muzealna prowadzona przez dr hab. Grzegorza Studnickiego w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

1515-1600 – spotkanie w Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego         w Czeskim Cieszynie

 

1700  sesja posterowa:

Konteksty międzykulturowe w edukacji małego dziecka

dr hab. Anna Szafrańska (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

W oczekiwaniu na zmiany – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej o reformie oświaty 

 

dr hab. Barbara Grabowska (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Kształtowanie kompetencji informatycznych małego dziecka

 

dr Gabriela Piechaczek-Ogierman (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Plany życiowe i marzenia dzieci pogranicza polsko-czeskiego

 

dr Aleksandra Minczanowska (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Wybrane uwarunkowania samooceny dzieci i młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego

 

mgr Alicja Hruzd-Matuszczyk (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Wychowanie dziecka w rodzinie dwunarodowościowej

 

Mgr. Lenka Venterová (Univerzita Tomáše Bati w Zlíně)

Educational value from the perspective of bilinguar and multilingual pupils from a different cultural environment

 

Mgr. Iva Staňková (Univerzita Tomáše Bati w Zlíně)

Concept of educational values in the prism of pupils from Roma families

 

dr Urszula Klajmon-Lech (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Szkoła jako miejsce wsparcia dziecka z rzadką chorobą genetyczną i jego rodziny

 

mgr Tomasz Gebel (UŚ Katowice, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)

Edukacyjne konteksty funkcjonowania rodzin zastępczych z małymi dziećmi

 

1715-1900  warsztat (sala konferencyjna Hotelu „Jawor”)

Mądry śmiech w edukacji, czyli jak z lekcji nie zrobić cyrku – prowadzenie: dr hab. prof. UKW Przemysław Grzybowski

 

2000 Uroczysta kolacja