Aktualności

Edukacja małego dziecka – IV konferencja naukowa

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w IV międzynarodowej konferencji naukowej Edukacja małego dziecka.

W tym roku konferencja odbędzie się pod hasłem: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian.

Konferencja odbędzie się 23-24 listopada 2015 roku w Cieszynie i Ustroniu.

Konferencja organizowana jest już po raz czwarty w cieszyńskim ośrodku akademickim. Jest częścią cyklu międzynarodowych spotkań naukowych, poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie.

Tegoroczna tematyka koncentruje się wokół następujących zagadnień:

–     trójpodmiotowość (rodzice, dziecko, nauczyciel) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
–     interakcyjność w procesie edukacji,
–     dylematy funkcjonowania nauczyciela w zawodzie – między indywidualnym a społecznym wymiarem pracy,
–     nowe technologie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dziecka.

Intencją organizatorów jest, aby to międzynarodowe spotkanie naukowe miało interdyscyplinarnych charakter. Zapraszamy do wspólnych obrad, rozmów i dyskusji specjalistów oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którym bliskie i istotne wydają się nakreślone kręgi tematyczne.

Do udziału zapraszają przewodniczące Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Urszula Szuścik, dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur.

Organizatorami konferencji są:

  • UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań
  • OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě, Pedagogická fakulta
  • UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
  • AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki
  • UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Teorii i Filozofii Wychowania
  •  WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI w Bielsku-Białej, Wydział Pedagogiki

Z-ca przewodniczących: dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

Komitet Naukowy Konferencji

prof. zw. dr hab. Irena Adamek

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

dr hab. prof. UZ Marzenna Magda Adamowicz

dr hab. Anna Boguszewska

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

dr hab. Anna Gajdzica

dr hab. Barbara Grabowska

prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka

prof. dr hab. Gabriela Kapica

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski

dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska

dr hab. prof. UAM Hanna Krauze-Sikorska

dr hab. prof. UAM Kinga Kuszak

prof. zw. dr hab. Tadeusz Lewowicki

dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa

dr hab. Renata Michalak

dr hab. prof. UŚ Andrzej Murzyn

dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur

dr hab. Beata Pituła

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

dr hab. Alina Szczurek-Boruta

dr hab. Urszula Szuścik

dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński

dr Jadwiga Gazda

dr Bożena Grzeszkiewicz

dr Ewa Kowalska

dr Elżbieta Marek

mgr. Ondřej Šimik, PhD

dr Joanna Skibska

dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

dr Małgorzata Zalewska-Bujak

Sekretarze:

dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

dr Małgorzata Zalewska-Bujak

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://weinoe.us.edu.pl/edukacja-malego-dziecka