Aktualności

Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse

W raporcie Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse zauważono, że w Polsce brakuje świadomości, że edukacja wczesnodziecięca, od urodzenia do pójścia do szkoły, odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju dziecka.

„Problem dotyczy wszystkich poziomów życia społecznego: od administracji państwowej – rząd i poszczególne ministerstwa, poprzez władze ustawodawcze i samorządowe, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, aż po rodziców”.

Powszechnie przyjmuje się, iż małym dzieciom, szczególnie do 3 roku życia, należy zapewnić jedynie opiekę, a nie warunki rozwoju.

Osoby pracujące z małymi dziećmi mają niski status społeczny, a placówki, które powinny być miejscami edukacji najmłodszych, traktuje się jako miejsca spędzania czasu, a nie edukacji.

Dlatego wspieranie finansowe tych instytucji traktowane jest jako koszt zapewnienia opieki dzieciom, a nie jako inwestycja rozwojowa.

To powoduje, że przedszkola, a tym bardziej żłobki, mają negatywny społeczny wizerunek.

„Pokutuje przekonanie, że są ‘przechowalniami’ dla dzieci, których rodzice muszą pracować. Zły wizerunek instytucji edukacyjnych jest po części dziedzictwem PRL, po części konsekwencją faktycznie złej jakości współcześnie działających usług opiekuńczo-wychowawczych”.

 

Fragment:

Aneta Czerska: Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko. Założenia – efektywność – perspektywy.