Aktualności

Chrzest Erytrejki pretekstem do robienia bitów inteligencji

W niedzielę 11 lutego 2018 w kościele katolickim w Vejle w Danii rodzina z Erytrei ochrzciła swoją córeczkę. Wszystkie kobiety z Erytrei były ubrane w tradycyjne stroje. Seniorka rodu miała przepiękną fryzurę, która wyglądała jak turban.

Erytrea leży w Afryce. Jest małym państwem nad morzem Czerwonym. Jest nieznacznie mniejsza od połowy naszego kraju. Rozmiarem przypomina Grecję czy Bułgarię.

Kształtem Erytrea przypomina lejek z bardzo długą częścią dolną (rurką). Ma 950 km długości.

Przybrzeżne niziny mają klimat zwrotnikowy suchy (roczne opady poniżej 200 mm). Niziny te są jednym z najgorętszych miejsc na Ziemi (średnia temperatura roczna wynosi 30 stopni Celsjusza). Na Wyżynie Abisyńskiej klimat jest chłodniejszy i bardziej wilgotny (roczne opady ok. 600 mm).

Przed laty była włoską kolonią, a później stała się częścią Etiopii – początkowo autonomiczną prowincją tego kraju. W 1993 roku Erytrea uzyskała niepodległość, którą wywalczyli muzułmańscy partyzanci. Od tego czasu 10% ludności wyemigrowało z Erytrei, gdyż łamane są tam prawa człowieka, a kraj jest państwem totalitarnym.

Konstytucję uchwalono w 1997 roku, ale do dzisiaj nie weszła ona w życie. Jedyną legalną partią jest Ludowy Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości. Parlament po raz ostatni zebrał w 2002 roku. Planowane na 2001 roku wybory parlamentarne bezterminowo odroczono. W Erytrei nie ma niezależnych sądów ani mediów. W 2006 roku został wydalony ostatni zagraniczny korespondent.

W 2013 roku około 10 tysięcy osób było przetrzymywanych w więzieniu bez procesu sądowego i wyroku – z przyczyn politycznych. Więźniowie umieszczani są w blaszanych kontenerach albo w budynkach do połowy wkopanych w ziemię, gdzie panują bardzo trudne warunki oraz ekstremalne temperatury. Dochodzi w nich do stosowania tortur i innych okrutnych, nieludzkich oraz upokarzających metod lub kar.

Wszyscy obywatele zobowiązani są do powszechnej służby wojskowej. Można do niej powołać każdego mężczyznę, który skończył 17 lat i ukończył szkołę. Służba może trwać do 70 roku życia. Oprócz tego można powołać każdą niezamężną kobietę. Służbę odbywa się w wojsku, ale istnieje także możliwość skierowania do cywilnej pracy w dowolnym miejscu kraju na czas nieokreślony. Według ONZ osoby powołane do wojska są w praktyce niewolniczą siłą roboczą. Wyjazd z kraju jest możliwy dopiero po odsłużeniu wojska. (źródło: Wikipedia)

Spotkanie ludzi z odległego kraju i rozmowa z nimi są dobrą okazją do zrobienia Bitów inteligencji. Mogłabym zrobić cały zestaw kart o państwach afrykańskich, albo tylko jedną kartę, która będzie stanowiła zalążek zestawu o różnych państwach z całego świata.

Bity inteligencji

Aby przygotować Bity inteligencji o Erytrei zerkam do dwóch zestawów z państwami europejskimi:

 • Zestaw 2: Polska i jej sąsiedzi
 • Zestaw 3: Kraje europejskie

.

Na wzór tych kart przygotowuję kolejną:

Erytrea

 1. Erytrea to jedno z najmniejszych państw w Afryce, bardzo suche i gorące, którego rząd został oskarżony (przez ONZ w 2016 roku) o zbrodnie przeciwko ludzkości (w tym zabójstwa, gwałty, tortury i niewolnictwo).
 2. Erytrea leży na Wyżynie Abisyńskiej, we wschodniej Afryce.
 3.  Erytrea zmieściłaby się w połowie Polski.
 4. Stolicą Erytrei jest Asmara. Miasto rozbudowywane było przez włoskich architektów głównie w latach 30. W 2017 roku miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako obiekt pod nazwą Asmara – modernistyczne miasto Afryki
 5. Przez Erytreę płynie rzeka Baraka, która ma źródło niedaleko stolicy (Asmary) i wpływa do Morza Czerwonego. Częściowo płynie też przez tereny należące do Sudanu, który jest sąsiadem Erytrei.
 6. Erytrea leży nad Morzem Czerwonym. Wokół 220 (niezamieszkanych) piaszczystych wysp archipelagu Dahlak można poławiać perły, gąbki, ryby i żółwie, a także można nurkować,, aby podziwiać koralowce.
 7. Erytrea nosi swoją nazwę od łacińskiej nazwy Morza Czerwonego – Mare Erythraeum.
 8. Flaga Erytrei składa się z trzech trójkątów – zielony trójkąt (prostokątny) symbolizuje żyzność, niebieski trójkąt (prostokątny) symbolizuje ocean, a trójkąt czerwony (równoramienny) upamiętnia krew przelaną w walce o wolność ojczyzny. Na czerwonym trójkącie znajduje się żółta gałązka oliwna otoczona wieńcem oliwnym – po każdej stronie wieńca znajduje się 14 liści.
 9. W Erytrei używa się języka arabskiego i tigrinia.
 10. Połowa Erytreiczyjków to chrześcijanie (należący do Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego), a blisko połowa to wyznawcy islamu.
 11. Prezydentem Erytrei jest Isajas Afewerkil, który jako przywódca jest odpowiedzialny za przesiedlanie ludzi i zmuszanie ich do przymusowej pracy na rzecz rządu.
 12. W Erytrei uprawia się orzeszki ziemne, kawę i tytoń.

Tak jak wspominałam podczas szkolenia “Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka”, informacje są bardzo bogate i tylko niektórym dzieciom będzie je można przeczytać od początku do końca już za pierwszym razem. Prawie wszystkim dzieciom należy te informacje dawkować zgodnie z instrukcją podaną na szkoleniu.

A ciekawostka?

Dla mnie ciekawe jest obserwowanie flagi, która daje złudzenie optyczne. Wydaje się, że po prawej stronie jest szersza niż po lewej. Tymczasem zielony i niebieski trójkąt są prostokątne, a więc wszystkie kąty tego prostokąta są proste, a flaga ma krawędzie parami równoległe.