Aktualności

Jak nauczyć czytać 8-latka?

Jak nauczyć czytać 8-latka, gdy dziecko zna litery, ale nie potrafi ich złożyć i nie rozumie, co czyta? Zmień metodę lub popraw rozwój mózgu.

Jak nauczyć czytać 8-latka?

Rodzice pytają, jak nauczyć czytać 8-latka w sytuacji, gdy dziecko zna litery, ale nie umie złożyć ich w cały wyraz lub nie rozumie znaczenia czytanego tekstu. 

Szanowna Pani Doktor, moja córka ma 8 lat. I ma problem z czytaniem. Chodzi o to, że ona przeczyta każdą literę po kolei, ale nie umie tego złożyć w całość. Jak można jej pomóc? Czy mogę teraz uczyć równolegle metodą Cudowne Dziecko?

Coraz więcej rodziców dzieci 8-letnich, będących w 2 klasie, skarży się na problemy z nauką czytania. Odpowiedzmy zatem na  pytania:

  • Dlaczego dziecko 8-letnie ma kłopoty z nauką czytania?
  • Jak pomóc dziecku w nauce czytania?
  • Czy można zastosować metodę Cudowne Dziecko?

8 Letnie Dziecko Zna Litery Nie Rozumie Co Czyta Jak Nauczyć Czytać Dziecko 8 Letnie

Jak nauczyć czytać dziecko 8-letnie?

1. Zmień strategię nauki czytania

Rodzice, którzy chcą wiedzieć, jak nauczyć czytać dziecko 8-letnie, pytają, czy w wieku 8 lat można nadal  rozpocząć naukę czytania metodą Cudowne Dziecko. Skoro dziecko nie nauczyło się czytać metodami szkolnymi, które odwołują się do logiki oraz wymagają dużej sprawności w zakresie analizy i syntezy dźwiękowej, to warto spróbować innej metody, która takich wymagań nie stawia.

Być może twoje dziecko ma problemy z logiką, analizą i syntezą dźwiękową, a może ma skrzyżowaną lateralizacją. W wieku 8 lat jest późno na wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu mózgu. Zatem warto zmienić metodę, bo metody szkolne mogą być dla twojego dziecka nieosiągalne.

2. Uzupełnij swoją wiedzę i poznaj wybraną metodę nauki czytania

Krytykujemy szkołę za zamknięte, odtwórcze metody pracy. Dziecku wiedza podawana jest niemal na tacy. Zdaniem dr hab. B. Rocławskiego, nauczyciele są źle przygotowani do pracy i brak im wiedzy, jak nauczyć dziecko czytać. Dlatego zdaniem Rocławskiego są odpowiedzialni za problemy z nauką, a nawet dysleksję. Nie popełniajmy tych samych błędów. Przygotujmy się do nauki czytania lepiej niż nauczyciele. Choć nauka czytania wydaje się łatwa, to wcale taka nie jest. 

Najwyższy czas, aby przestać bagatelizować sytuację. Spotkajmy się na szkoleniu dla rodziców online Nauka czytania, aby omówić, jak nauczyć dziecko 8-letnie czytać. Wspólnie opracujemy strategię nauki czytania dla Twojego dziecka. Polecam też szkolenie Nauka czytania 2, gdzie omawiamy naukę pisania, przygotowanie do nauki szkolnej i spełnianie oczekiwań nauczyciela. Przyspieszamy efekty nauki, którą poznajemy na pierwszej, podstawowej części tego szkolenia.

Szkolenia organizujemy w dwóch formach: indywidualnej lub grupowej.

3. Uzbrój się w cierpliwość i znajdź w sobie więcej wyrozumiałości

Choć za problemy w nauce czytania zwykliśmy obwiniać szkołę i dziecko, to my, rodzice, też pewnie nie jesteśmy bez winy. Być może sami uczyliśmy dziecko czytać, nie mając odpowiedniej wiedzy. Być może nie wiedzieliśmy, że stosowanie metod szkolnych względem dziecka przedszkolnego utrudnia naukę czytania i nie przynosi spodziewanych efektów.

Być może zignorowaliśmy wcześniejsze symptomy dysfunkcji rozwojowych. Na przykład skrzyżowana lateralizacja sygnalizuje wysokie ryzyko dysleksji i problemów z nauką szkolną.

4. Buduj wiedzę i umiejętności dziecka przez codzienne prezentacje wyrazów i zdań

Jak nauczyć czytać dziecko 8-letnie w sytuacji, kiedy ono nie chce ćwiczyć. Aby poprawić swoje umiejętności, dziecko musi mieć codzienny kontakt ze słowem pisanym: z wyrazami, zdaniami i tekstami. Organizujmy odpowiednie doświadczenia w formie prezentacji specjalnie dobranych wyrazów i zdań, aby przekonać dziecko, że nauka czytania jest łatwa, aby pokazać mu, że może rozumieć, co czyta. 

5. Czytaj z dzieckiem książki wzmacniając motywację dziecka 

Książki mogą motywować do dalszej nauki czytania, ale tylko pod warunkiem, że są właściwie dobrane. Książki zbyt trudne będą dziecko demotywować. Jest jeszcze więcej czynników od których zależą efekty nauki czytania. Znaczenie ma to, czy dziecko czyta samo, czy z rodzicem, a także ile minut czyta.

6. Popraw szybkość czytania, a przez to zrozumienie

Faktem jest, że dziecko zacznie lepiej rozumieć tekst, kiedy będzie szybciej czytać. Dotychczas szybkość czytania dziecko ćwiczyło przez czytanie na głos codziennie przez 15-20 minut dziennie. Zmieńmy strategię!

Składanie liter lub sylab jest metodą lingwistyczną, wymagającą lat systematycznych ćwiczeń. Dziecko XXI wieku chciałoby osiągać sukcesy od razu – inaczej się zniechęca. Pokażemy, że można czytać łatwiej i przyjemniej.

7. Codziennie trenuj myślenie operacyjne

Tworząc prezentacje specjalnie dobranych słów możemy dziecku pomóc rozwinąć myślenie operacyjne, które przekłada się na rozwój inteligencji. Zastanawiasz się pewnie, jaki udział ma myślenie operacyjne w nauce czytania. Większość rodziców spostrzega czytanie jako prostą czynność składania mniejszych cząstek (takich jak głoski i sylaby) w słowa. Nie widzimy, jak miałaby się do tego zadania przydać inteligencja i myślenie operacyjne.

Tymczasem czytanie nie jest czynnością prostą, ale niezwykle skomplikowaną. Prześledźmy przykład. Kiedy kilkanaście lat temu planowałam emigrację do Danii, chciałam dowiedzieć się jak najwięcej o tym kraju. Wpisałam słowo Dania do wyszukiwarki Google, która w odpowiedzi wyświetliła mi same książki kucharskie. Google nie wiedział, czy szukam kraju skandynawskiego, czy też przepisów ciekawych dań. Jeden wyraz można przeczytać na dwa różne sposoby, bo w mowie brzmią te wyrazy bardzo różnie, choć wyglądają tak samo. Jak to wytłumaczyć dziecku, które uczy się czytać? Lepiej pozostawić swobodę umysłowi i pozwolić mu na obserwacje, wyciąganie wniosków i samodzielne pokonanie trudności. 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda baza, która pozwala na trening myślenia operacyjnego, to zobaczysz ją na szkoleniu Nauka czytania 2 lub w aplikacji “Cudowne czytanie 1” w module “Odkrywanie liter”. 

8. Systematycznie ćwicz pamięć fotograficzną

Kiedy dzieci czytają teksty, często każdy wyraz czytają, jakby widziały go po raz pierwszy, mimo iż widzą go kolejny raz w tym samym tekście. Czyż nie powinno być tak, że widząc wyraz po raz kolejny, dziecko powinno go już rozpoznawać? Zatem zmieńmy strategię, aby osiągnąć lepsze efekty.

9. Dobierz narzędzia interesujące dla twojego dziecka: tradycyjne książki, e-booki, aplikacje do nauki czytania

Chcemy nauczyć dziecko miłości do książek, dlatego w nauczaniu wybieramy książki jako narzędzia do nauczania. Dziecko poczuje do nich miłość, jeśli będzie czuć się szczęśliwe czytając je. Musi zajść kilka warunków:

  1. Książka musi być ciekawa lub zabawna.
  2. Dziecko musi ją czytać z łatwością i przyjemnością.
  3. Dziecko musi ją rozumieć.

Jeśli przeczyta wiele takich książek, to wtedy pokocha książki.

Wiele dzieci preferuje używanie komputerów, tabletów i komórek. Jednak programy komputerowe i aplikacje edukacyjne nie są w stanie dorównać grom. Jeśli ograniczymy gry, a w nauczaniu czytania połączymy narzędzia komputerowe i książki, mamy szanse na sukces.

10. Uzupełnij zaniedbane obszary rozwoju motorycznego

Liczne badania naukowe pokazują ogromna korelację nieprawidłowego rozwoju motorycznego z problemami w nauce szkolnej i dysleksją. Spróbuj przypomnieć sobie, jak bardzo dynamicznie pełzało twoje dziecko jako niemowlę. Poprawne, bardzo dynamiczne, naprzemiennie pełzanie na dystansie 50 metrów dziennie gwarantuje rozwój pierwszych dwóch poziomów funkcjonalnych mózgu. Dwóch z siedmiu. To blisko 30%. Uzupełnienie zaniedbanych obszarów rozwoju ruchowego i manualnego, poprawi skupienie uwagi i lepszą koncentrację na nauce czytania i pisania. Wiedzę, jak to zrobić, uzyskasz na szkoleniu “Ruch kluczem do inteligencji“.

11. Zmodyfikuj dietę dziecka

Zdajesz sobie sprawę, że śmieciowe jedzenie wpływa na zdrowie dziecka, ale czy wiesz, że ma też wpływ na szybkość i jakość myślenia. odpowiednia dieta może uczynić Twoje dziecko bystrym, ale nieodpowiednia dieta może wywołać ociężałość umysłową lub agresję. 

12. Wzmocnij poczucie własnej wartości u dziecka

Nauka czytania jest priorytetem w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Jeśli dziecko czuje się przegrane w nauce czytania, to czuje się przegrane w edukacji szkolnej w ogóle. Pomóż dziecku zacząć odnosić sukcesy w innej ważnej dziedzinie – np. w matematyce. Zacznijmy naukę matematyki z poszanowaniem naturalnych zdolności matematycznych każdego małego dziecka. Pozwól, aby dziecko poczuło się wygrane, lepsze i mądrzejsze od rówieśników. Pokażę Ci, jak uczyć dziecko matematyki, aby czuło, że ma skrzydła, a nie kulę u nogi.

Polecane szkolenia

Nauka czytania

Nauka czytania 2

Ruch kluczem do inteligencji

Dieta i terapie naturalne

Wczesna nauka matematyki

Wczesna nauka matematyki 2

polecane produkty

Program komputerowy "Cudowne czytanie"