Aktualności

Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30

Jak nauczyć dziecko liczyć to 87 kart pracy z zadaniami matematycznymi dla przedszkolaków oraz uczniów klasy I i II, aby nauka szkolna była łatwiejsza i przyjemniejsza. Plik PDF do pobrania i samodzielnego wydruku.

Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30

Jak nauczyć dziecko liczyć, a w szczególności dodawanie i odejmowanie do 10, do 20 i do 30 są tematem najnowszego zbioru zadań matematycznych dla przedszkolaków oraz uczniów klasy I i II. Zadania i aktywności zamieszczone są na 87 kartach pracy. Pozwolą dziecku samodzielnie dostrzec reguły i zależności między liczbami. To ułatwi naukę matematyki w klasie I i II. Plik PDF z zdaniami przeznaczony jest do pobrania i samodzielnego druku.

Jak Nauczyć Dziecko Liczyć Dodawanie I Odejmowanie Do 10 Do 20 Do 30 PDF Do Pobrania

DLA kogo plik PDF do druku Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10, do 20, do 30

Zadania matematyczne Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30 przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-9 lat, przedszkolaków oraz uczniów klasy I i II.

Mają one ułatwić dziecku naukę w klasie I i II szkoły podstawowej, ale mogą być już wykorzystane w wieku przedszkolnym.

Zakładam, że dziecko wcześniej dowiedziało się od rodzica, co oznaczają liczby w zakresie 1-10 i potrafi je zapisać.

Co zawiera plik PDF do druku Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10, do 20, do 30

Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30 to 87 kart pracy z zadaniami matematycznymi dla przedszkolaków oraz uczniów klasy I i II.

 • 87 kart pracy z zadaniami matematycznymi do samodzielnego wydruku,
 • 105 stron pełnych ciekawych aktywności matematycznych i działań na dodawanie i odejmowanie do 10, do 20 i do 30.

Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30 to opracowanie w formie pliku PDF do pobrania i samodzielnego wydruku.

DZIĘKI Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30:

 • powtórzy pojęcie liczb do 10,
 • przez działania samodzielnie utworzy liczby do 20 i 30,
 • nauczy się działań dodawania, w których dopełniać będzie do 10, do 20 i do 30,
 • zaobserwuje pojęcie przemienności dodawania do 10, do 20, do 30,
 • tworzyć będzie działania odejmowania na podstawie działań dodawania.

KORZYŚCI z zadań matematycznych dla przedszkolaków i uczniów klasy 1 i 2

Dziecko będzie się bawić nauką matematyki i poszerzać swoją wiedzę bez nudnego tłumaczenia. Zauważy i zapamięta relacje między liczbami. Zobaczy regularności. Będzie ich szukało na kolejnych etapach nauki.

O Autorze pliku PDF do druku Dodawanie i odejmowanie w zakresie do 10, do 20, do 30

Nazywam się Aneta Czerska. Jestem doktorem pedagogiki i matematykiem. Opracowałam metodę wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka w wieku 0-10 lat. Jestem też autorką wielu pomocy dydaktycznych, m.in. opisanego tutaj zbioru zadań. Prowadzę także szkolenia dla rodziców.

Zadania ze zbioru Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30 nie prezentują nauczania matematyki w metodzie Cudowne Dziecko. Zadanie nie są też zgodne z tą koncepcją nauczania, ale też się z nią nie kłócą. Mają ułatwić dziecku naukę w klasie I i II szkoły podstawowej, mimo iż program szkolny jest pełen błędów dydaktycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule:

Tylko podczas szkolenia Wczesna nauka matematyki poznasz naukę matematyki w metodzie Cudowne Dziecko i będziesz wiedzieć, jak przez naukę matematyki pomnożyć inteligencję, kreatywność, wyobraźnię, pamięć fotograficzną i myślenie operacyjne.

Do nauki matematyki polecam również komputerowy program do nauki matematyki, który jest dostępny w sprzedaży tylko dla absolwentów szkolenia. Aplikacja działa na każdym komputerze, tablecie i komórce. Matematyka dla dzieci z aplikacją “Cudowna matematyka” stanowi fundament, albo raczej główne rusztowanie, które następnie wypełniamy innymi aktywnościami, takimi jak gry i zabawy matematyczne.

Jeśli chcesz spędzić z dzieckiem czas mile i jednocześnie pożytecznie, to kup karty i książkę “161 gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku 2-12 lat”.

karty matematyczne z liczbami i z kropkami


Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30
Zadania dla przedszkolaków i dzieci w klasie 1-2
Plik PDF do druku

Plik PDF do druku Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30 opracowałam w taki sposób, aby nie wymagało od rodzica tłumaczenia. Najlepiej, aby dziecko samodzielnie odkrywało zależności między liczbami i reguły nimi rządzące. Jest to możliwe dzięki temu, że poziom trudności zadań rośnie bardzo nieznacznie.

Zadania matematyczne dla przedszkolaków i uczniów klas 1 – 2  zorganizowałam w formie 87 kart pracy. Uporządkowałam je w sześciu rozdziałach.

1. Znaczenie i porządek liczb w zakresie do 10

Rozpoczynając naukę liczenia, a w szczególności dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30 oczekuję, że dziecko będzie:

 • rozumiało znaczenie liczb do 10,
 • umiało pisać liczby do 10.

W pierwszym rozdziale znajdziesz 6 kart pracy, które stanowią punkt wyjścia do dalszej nauki dodawania i odejmowania.

Zadaniem dziecka będzie

 • narysować właściwą ilość elementów,
 • podpisać, ile elementów znajduje się na obrazku,
 • połączyć punkty, oznaczone kolejnymi liczbami do 10.

Kształty które otrzyma oznaczają się regularnością, co pokaże dziecku piękno matematyki.

2. Dodawanie i odejmowanie do 10

Kolejne zadania dla przedszkolaków i uczniów klas 1-2 dotyczą dodawania i odejmowania w zakresie do 10, a w szczególności są to działania na dopełnianie do 10. Następnie dziecko wykonując działania obserwuje właściwości dodawania, przemienność dodawania oraz budowania działań odejmowania na podstawie działań dodawania.

Zadania na dodawanie i odejmowanie do 10 ułożone są na kolejnych 20 kartach pracy. Dzięki nim dziecko powinno zauważyć relacje między liczbami. Dodatkowo wśród tych zadań dziecko znajdzie takie aktywności, które mają formę zabaw.

3. Tworzenie liczb do 20

Zadania, składające się na rozdział 3 części 1 zbioru Jak nauczyć dziecko liczyć, wprowadzają dziecko w liczby z zakresu 11-20. Dziecko samo je buduje dzięki działaniom dodawania.

Dodatkowo znajdują się tu działania, których celem jest powtórzenie zauważonych wcześniej zależności. Dziecko wykonuje, a nawet samo buduje działania na przemienność dodawania oraz działania odejmowania wynikające z działań dodawania.

Opisane zadania na dodawanie i odejmowanie do 20 ułożone są na kolejnych 13 kartach pracy.

4. Dodawanie i odejmowanie do 20

Dotychczasowa wiedza i umiejętności pozwoli dziecku na dokonywanie dalszych obserwacji i odkrywanie zależności. Kolejne zadania poświęcone są działaniom dodawania i odejmowania do 20. W szczególności dziecko poznaje działania dopełniające do 20. Uczy się zależności między liczbami, przez co staje się biegłe w coraz bardziej zaawansowanych działaniach.

Wspomniane zadania tworzą kolejnych 20 kart pracy.

5. Tworzenie liczb do 30

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej rozszerzyć wiedzę dziecka o działania powyżej 20. Poważnym błędem dydaktycznym jest zatrzymanie się na zbiorze liczb do 30. Powodów jest bardzo wiele. Opowiadam o nich na szkoleniu Wczesna nauka matematyka. Jednym z nich jest to, że na zbiorze liczb do 20 nie można zaobserwować zależności, a nauka matematyki staje się przez to nauką na pamięć, a nie nauką myślenia.

Z tego powodu zachęcamy dziecko odkrycia kolejnych liczb, tym razem z zakresu 20-30. Dziecko samodzielnie dokonuje obserwacji, tworząc odpowiednie działania dodawania. Przy okazji ćwiczy swoje umiejętności w zakresie przemienności dodawania i buduje odpowiednie działania odejmowania.

Temu tematowi poświęconych jest kolejnych 5 kart pracy.

6. Dodawanie i odejmowanie do 30

Kolejnych 18 kart pracy poświęconych jest dodawaniu i odejmowaniu do 30. W szczególności dziecko wykonuje działania na dopełnianie do 30. Ćwiczy przemienność dodawania oraz tworzy działania odejmowania. Tym razem na większym zbiorze liczb ma okazję zobaczyć reguły, jakim podlegają liczby w układzie dziesiętnym.

7. Zabawy i zadania na dodawanie i odejmowanie do 30

W podsumowaniu znajdziemy 7 końcowych kart pracy, które zawierają zadania i zabawy wymagające wiedzy i umiejętności, które ćwiczyliśmy we wszystkich wcześniejszych rozdziałach.

Zadania dla przedszkolaka i klasy 1-2 Jak nauczyć dziecko liczyć Dodawanie i odejmowanie


Jak nauczyć dziecko liczyć krok po kroku

Każde dziecko od urodzenia dysponuje naturalnymi zdolnościami matematycznymi. Zdolności te wygasają jeśli nie są rozwijane. Dodatkowo matematyka w przedszkolu i szkole jest odtwórcza i nadmiernie ćwiczy logikę, co przyczynia się do jeszcze szybszego zaniku naturalnego potencjału dziecka. Dziecko zmuszane jest do zrozumienia sposobu myślenia wychowawcy lub rodzica, który nie jest świadomy, jakim potencjałem dysponuje dziecko.

Dodatkowo ucząc dziecko matematyki popełniamy dziesiątki błędów, utrudniając dziecku naukę i zrozumienie reguł działających w matematyce. 30 powszechnych błędów opisałam w artykule:

Wyżej opisane zadania matematyczne dla przedszkolaków oraz dzieci w klasie 1-2,  powinny być uzupełnione nauką matematyki z programem komputerowym. Naukę matematyki z aplikacją  zacznijmy tak wcześnie jak to tylko możliwe. Aplikacja jest przeznaczona dla dzieci już od urodzenia, ale polecam, aby ją stosować do klasy 6 szkoły podstawowej (włącznie).

Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko ma 3 lata czy już chodzi do do szkoły, najlepiej byłoby, abyśmy realizowali matematykę dla dzieci w następującej kolejności:

1. Weź udział w szkoleniu Wczesna nauka matematyki

Kluczem do sukcesu jest przyjęta metoda nauki. Uczmy dziecko matematyki w sposób twórczy, bez tłumaczenia. Pozwólmy dziecku na samodzielne odkrywanie, zamiast zmuszać go do zrozumienia naszego, dorosłego sposobu myślenia.

Opracowana przeze mnie Wczesna nauka matematyki w metodzie Cudowne Dziecko:

 • wspiera prawidłowy rozwój neurologiczny, rozwój wzroku, słuchu i mowy,
 • zapobiega wygaszaniu i rozwija naturalne zdolności matematyczne każdego małego dziecka,
 • rozwija myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną dziecka,
 • zapobiega dyskalkulii i niechęci do matematyki,
 • rozbudza miłość do matematyki i matematyczny spryt.

Nauka matematyki może zajmować tylko pół minuty dziennie, ale powinna być realizowana codziennie. Jeśli chcesz poznać matematykę dla dzieci w metodzie Cudowne Dziecko, to szkolenie jest jedynym sposobem.

szkolenia dla rodziców online Zoom dr Aneta Czerska Cudowne Dziecko

2. Codziennie korzystaj z aplikacji “Cudowna matematyka”

Program komputerowy Cudowna matematyka pomaga uczyć działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych, ułamkach dziesiętnych, liczbach ujemnych, a także procentów.

Rodzice uwielbiają program matematyczny.  Aplikacja działa na każdym tablecie, komputerze i telefonie. Pomaga prowadzić codzienną naukę matematyki nawet najbardziej zapracowanym rodzicom. Wystarczy pół minuty dziennie, ale codziennie.

Naukę matematyki metodą Cudowne Dziecko można też organizować w inny sposób, bez komputera. Wszystkiego dowiesz się na szkoleniu.

Aplikacja jest dostępna w sprzedaży tylko dla absolwentów szkolenia Wczesna nauka matematyki. Program nie zawiera instrukcji. To nie program uczy, ale rodzic, który jest bogaty w wiedzę. Program jest wspaniałym narzędziem, ale to rodzic prowadzi naukę. Dlatego chcąc korzystać z aplikacji trzeba wziąć udział w szkoleniu.

Program Komputerowy Do Nauki Matematyki Aplikacja Cudowna Matematyka Jak Nauczyć Dziecko Liczyć Dodawanie Odejmowanie Mnożenie Dzielenie

3. Baw się z dzieckiem matematyką i graj, korzystając z kart i książki “161 gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku 2-12 lat”

Prawie wszystkie gry i zabawy matematyczne, które wymyślają rodzice i wychowawcy przedszkolni, mają charakter sprawdzający.  Tymczasem we wczesnej edukacji nie sprawdza się dziecka, nie testuje. Dlatego opracowałam zestaw kart i książkę 161 gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku 2-12 lat.

Znajdziesz w niej ogrom  zabaw matematycznych, które nie mają charakteru sprawdzającego. Są tam także matematyczne gry towarzyskie dla przedszkolaków i uczniów. Naucz dziecko matematycznego sprytu wspaniale się przy tym bawiąc.

 

książka 161 gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku 2-12 lat

4. Rozbudź pasję do matematyki, pokazując, że matematyka jest wszędzie

Matematyka jest wszędzie: w biologii, astronomii, sztuce, chemii, technice… Jest w płatkach śniegu, w pizzy i w paście do zębów. Na szkoleniu dowiesz się, jak pokazać dziecku matematykę w każdym aspekcie życia.

Przydadzą się do tego Karty do mnożenia inteligencji, część 8 pt. “Liczby 1-12”.

Bity Inteligencji Karty Matematyczne Do Rozwoju Inteligencji Zestaw 8 Liczby

5. Realizuj zadania “Jak nauczyć dziecko liczyć. Dodawanie i odejmowanie do 10, do 20, do 30”

Jeśli zrealizujesz wcześniejsze kroki, to nauka matematyki będzie dla dziecka czystą przyjemnością. Można to porównać do sadzenia rośliny. Uprawa będzie wielkim sukcesem, o ile wcześniej przygotujemy roślinie dobry grunt.

Nawet jeśli Twoje dziecko chodzi już do szkoły, a  Ty nie uczyłeś dziecka matematyki metodą Cudowne Dziecko, chciałabym Ci towarzyszyć w pokonywaniu trudności w edukacji szkolnej. Z tego powodu opracowałam zadania dla przedszkolaków i dzieci w klasach 1-2 w pliku PDF do druku. Mam nadzieję, że dzięki tym zadaniom nauka będzie przyjemniejsza i łatwiejsza.

 

Jak Nauczyć Dziecko Liczyć Dodawanie I Odejmowanie Do 10 Do 20 Do 30 PDF Do Pobrania

6. Graj w matematyczne gry strategiczne

Skorzystaj z zestawu 50 plansz do gier strategicznych. Graj w taki sposób, aby ułatwić dziecku wymyślenie strategii gry. Od tej pory będzie grać z pasją i zawsze wygra. Rozwinie przy tym kreatywność, wyobraźnię i matematyczny spryt.

Niemal na każdej planszy można grać w nieskończenie wiele gier. Dowiedz się, jak to zrobić na szkoleniu Wczesna nauka matematyki 2.

Gry strategiczne są przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat, a także dla całych rodzin. To wspaniały sposób na spędzenie czasu z dzieckiem. Baw się i jednocześnie rozwijaj intelekt dziecka.

Gry Strategiczne Dla Dzieci

7. Naucz dziecko odczytywać czas na zegarze

Karty do nauki odczytywania czasu na zegarze pokażą dziecku kolejny obszar, w którym znajdziemy matematykę. Dzięki temu poprawimy motywację dziecka w nauce liczenia.