Aktualności

Jak rozwijać logiczne myślenie, aby rozwinąć inteligencję?

Szukasz sposobów, aby rozwinąć logiczne myślenie? Czy wiesz, że nie poprawia to inteligencji, a przyspiesza zanik naturalnych zdolności każdego dziecka?

Jak rozwijać logiczne myślenie, aby rozwinąć inteligencję?

Logiczne myślenie jest powszechnie spostrzegane jako najważniejsza składowa inteligencji dziecka. Rodzice, którzy szukają sposobów, jak rozwijać logiczne myślenie, nie zdają sobie sprawy, że im bardziej rozwijają logikę, tym bardziej osłabiają naturalne zdolności, jakie posiada od urodzenia każde dziecko. Mam na myśli między innymi zdolności matematyczne, kreatywność, pamięć fotograficzną i wyobraźnię. Zatem w ostatecznym rozrachunku ćwiczenia na logiczne myślenie szkodzą rozwojowi inteligencji.

Jak rozwijać logiczne myślenie dziecka wpływ na inteligencję Definicja

Jak rozwinąć inteligencję?

Jeśli jesteś rodzicem małego dziecka i szukasz sposobów, aby rozwinąć inteligencję dziecka, to z pewnością zaciekawi  Cię artykuł:

ale pełną wiedzę na ten temat uzyskasz podczas szkoleń dla rodziców, które organizujemy w dwóch formach:

 

Czy trenować logiczne myślenie?

Za każdym razem, gdy umysłowi dziecka stwarzamy warunki do myślenia operacyjnego, ma miejsce rozwój inteligencji u dziecka. Zatem dzieci, które częściej używają myślenia operacyjnego, będą częściej rozwijać inteligencję.

Wszelkie zabawy logiczne blokują wspomniane wcześniej naturalne zdolności małego dziecka, kreatywność, pamięć fotograficzną i wyobraźnię. Zatem nacisk na logiczne myślenie nie rozwija inteligencji małego dziecka, ale ją ogranicza.

Dlaczego powszechnie uważa się, że logiczne myślenie stanowi ważną składową inteligencji dziecka?

Kiedyś wierzono, ze testy na inteligencję są w stanie przewidzieć sukces człowieka. Z tym poglądem nie zgadza się ogrom badaczy na czele z Robertem Sternbergiem, który w 1985 roku ogłosił triarchiczną teorię inteligencji. Niezależnie od tego, jak rozumiemy inteligencję, testy na inteligencję badają jedynie logiczne myślenie, a nie inteligencję. Nie są też w stanie przewidzieć sukcesu człowieka i określić przygotowania do funkcjonowania w życiu dorosłym.

Logiczne myślenie u dziecka a myślenie operacyjne

Co to jest logiczne myślenie?

Logiczne myślenie używamy w szachach, gdzie trzeba zastosować się do ścisłe określonych, narzuconych z góry reguł. Reguły te są dziecku zazwyczaj przekazane, nauczone, objaśnione. Postępując zgodnie z nimi, dziecko ma za zadanie osiągnąć cel. Logiczne myślenie u dzieci polega najczęściej na postępowaniu według ustalonego wzorca.

Czym logiczne myślenie różni się od myślenia operacyjnego?

Porównajmy myślenie do przejścia przez labirynt. Można to zrobić na wiele sposobów. Jeśli nie znamy labiryntu, możemy polegać na instrukcjach innej osoby. Wielokrotnie przechodząc labirynt zgodnie z instrukcjami, nauczymy się go. Podobnie jest z logicznym myśleniem.

Tymczasem można labirynt przejść inaczej. Wyobraź sobie, że patrzysz na labirynt z góry i znajdujesz rozwiązanie. Tak dzieje się w myśleniu operacyjnym.

Logiczne myślenie polega na postępowaniu zgodnie z regułami, które ktoś inny opracował, podczas gdy myślenie operacyjne polega na samodzielnym znalezieniu drogi przez obserwację.

czym różni się logiczne myślenie i myślenie operacyjne

Kiedy należy rozwijać logiczne myślenie?

Logiczne myślenie jest charakterystyczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży szkolnej, a więc powyżej 7 roku życia. Jest to związane z rozwojem neurologicznym dziecka.

Rozwijanie logiki wcześniej – przed 7 rokiem życia – nie jest korzystne dla inteligencji dziecka, gdyż rozwój logiki blokuje naturalne zdolności każdego małego dziecka, m.in. zdolności matematyczne, językowe, kreatywność, pamięć fotograficzną czy wyobraźnię.

Matematyka a logiczne myślenie

Logiczne myślenie jest potrzebne do rozpoczęcia nauki szkolnej, która w dużym stopniu bazuje na logicznym myśleniu i silnie je rozwija. To dlatego przez dziesiątki lat dzieci rozpoczynały naukę szkolną dopiero w wieku 7 lat.

Logiczne myślenie jest w takim samym stopniu potrzebne do szkolnej nauki czytania, jak i do szkolnej nauki matematyki. Można jednak nauczyć dziecko czytać oraz matematyki  – podobnie jak mowy – znacznie wcześniej, a co najważniejsze – nie jest do tego potrzebne logiczne myślenie.

Dla przykładu dzieci uczą się mówić od urodzenia, aby w wieku 2-3 lat zaprezentować swoje umiejętności. Wtedy nie dysponują jeszcze logicznym myśleniem. Ponadto nauka mowy rozwija, ale też wymaga myślenia operacyjnego.

Dzieci mogą się też nauczyć czytać i matematyki  – jak mowy – w bardzo wczesnym dzieciństwie, bez udziału logiki, ale z korzyścią dla myślenia operacyjnego i inteligencji. Zauważmy bowiem, że dzieci które opanowały mowę bardzo wcześnie, uważane są za bardzo inteligentne.

Jak można nauczyć matematyki bez udziału logiki, skoro matematyka jest logiczna?

Matematyka słynie z logiki, ale nie tylko matematyka jest logiczna. Język ojczysty, mowa, jak i pisanie i czytanie też są logiczne. Udowodnię to.

Zacznijmy jednak od matematyki. Zaobserwujmy to, że jest ona logiczna na poniższych działaniach:

20 + 1 = 21
30 + 1 = 31
40 + 1 = 41
50 + 1 = ….

Nawet jeśli wyobrazimy sobie, że pochodzimy z Marsa i nawet nie rozumiemy, co to jest 50 i 1, to i tak będziemy potrafili uzupełnić ostatni wiersz. Matematyka rządzi się ścisłymi, logicznymi regułami. Jest przewidywalna. Dlatego nawet dziecko, które nie zna matematyki, uzupełni ostatni wiersz. Użyje do tego myślenia operacyjnego.

Na tej samej zasadzie można uzupełnić ostatnią kolumnę w poniższej tabeli. Tylko obserwuj i pozwól, aby Twoje myślenie operacyjne zrobiło resztę.

matematyka-dla-dzieci-a-logika-tabela-dr-Czerska-Cudowne-Dziecko

Nasze mózgi są stworzone do myślenia operacyjnego. Dopiero teraz przypomnij sobie lekcje polskiego, kiedy uczono nas, na jakie pytania odpowiada dopełniacz, celownik itd. Uczono nas logicznie, dając nam instrukcje. To nie jedyna metoda nauki.

Gramatyki można uczyć bez udziału logiki, wykorzystując jedynie myślenie operacyjne. Tak uczą się gramatyki  dzieci 2-letnie, kiedy uczą się mówić. Popełniają wtedy urocze błędy, mówiąc np. “pyszne jajko z solem”. Rzeczownik “sól” nie ma końcówki “-a”, zatem powinien być rzeczownikiem rodzaju męskiej, tj “stół”. Skoro mówimy “ze stołem”, to i “z solem”. Tak się nie mówi, bo słowo “sól” jest wyjątkiem. Mimo braku końcówki “-a” jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego”.

Te urocze błędy pokazują, że dziecko nie uczy się mowy “na pamieć”, zapamiętując i powtarzając całe sformułowania i  zdania. Dziecięcy umysł tworzy reguły na podstawie obserwacji. Potwierdziły to badania na niemowlętach i noworodkach. Są one bardziej skupione na gramatyce niż na znaczeniach.

Jeśli chcesz poznać wczesną naukę czytania i matematyki, która rozwija inteligencję dziecka i poprawia rozwój neurologiczny, to spotkajmy się na szkoleniu dla rodziców.

 

Co robić, kiedy dziecko ma problemy z logicznym myśleniem?

Niektórzy specjaliści rozwoju dziecka przykładają bardzo dużą uwagę do rozwoju logiki. Są dwie przyczyny.

  1. Chcą przygotować dziecko do nauki szkolnej jak najlepiej i robią to od wczesnego dzieciństw, gdyż nie mają pomysłu na inne edukacyjne zabawy z dzieckiem.
  2. Nie zdają sobie sprawy, że rozwijanie logicznego myślenia we wczesnym dzieciństwie jest dla inteligencji i zdolności dziecka szkodliwe.

To dlatego niektóre dzieci, które we wczesnym dzieciństwie spędziły masę czasu na zabawach na podwórku i na drzewie, są mają ogromny potencjał intelektualny. Okazuje się bowiem, że wspaniały rozwój motoryczny przekłada się na sukcesy szkolne. Mam tu na myśli sprawność ruchową, manualna i odruchy, które prawidłowo zostały ukształtowane.

Tymczasem kiedy rodzice usłyszą, że ich dziecko ma problemy z logicznym myśleniem, szukają odpowiednich ćwiczeń, aby je poprawić.

Warto zdać sobie sprawę, że małemu dziecku, poniżej 6 roku życia, logiczne myślenie nie jest potrzebne. Będzie ono potrzebne na etapie nauki szkolnej.

Jeśli rodzic faktycznie dostrzega problemy z logicznym myśleniem, to należy zastanowić się w jakich sytuacjach. Być może są to sytuacje nie na miarę dziecka i jego młodego wieku. Być może zbyt wiele od dziecka się wymaga w zbyt młodym wieku.

Jeśli dziecko ma 6 lat i ma problemy z logicznym myśleniem, to nie należy puszczać go do szkoły, gdyż nauka szkolna sprawi mu dużą trudność. Lepiej odczekać rok i rozpocząć naukę szkolną w wieku 7 lat.

Jeśli wszystko wskazuje na to, że dziecko w wieku 6-7 lat będzie miało problemy z logicznym myśleniem, a zatem również z nauką szkolną, to jak najszybciej rozpocznij naukę czytania i matematyki metodą Cudowne Dziecko, która nie wymaga od dziecka rozumienia sposobu myślenia osoby dorosłej.  Co więcej, taka nauka czytania i matematyki rozwija inteligencję, myślenie operacyjne, pamięć, wyobraźnie i kreatywność dziecka. Wtedy dziecko będzie spostrzegane jako inteligentniejsze od rówieśników, co potwierdziły 10-letnie badania naukowe. Przypomnijmy bowiem, że jest to jedyna metoda na świecie, której efektywność została potwierdzona naukowo.

 

Przykłady logicznego myślenia w życiu codziennym

Rodzice znajdują wiele sposobów, aby rozwijać logikę. Niemal w każdej chwili ćwiczą u dziecka logiczne myślenie, często nieświadomie. Robią to nie tylko w licznych grach i zabawach, ale również w wychowaniu. Ma to miejsce podczas każdego tłumaczenia.

Rodzice tłumaczą bowiem, co dziecko powinno, a czego nie powinno robić. Używają przy tym logicznej argumentacji, opisując logiczny ciąg zdarzeń, które po sobie nastąpią. Przykładów można byłoby w tym miejscu mnożyć bez liku.

Ćwiczenia na logiczne myślenie – gry i zabawy

Słusznie uważa się szachy za najsławniejszą grę uczącą logicznego myślenia. Gra w szachy zarówno wymaga logicznego myślenia, jak i je rozwija.

Można byłoby jednak uczyć dziecka grać w szachy w taki sposób, aby nie rozwijało logiki, a myślenie operacyjne, co radzę w przypadku małych dzieci, w trosce o ich naturalny potencjał.

Zatem to nie szachy są ćwiczeniem na logiczne myślenie, ale sposób, w jaki uczymy dziecko gry w szachy logikę rozwija. Zazwyczaj tak jest, choć można byłoby uczyć inaczej – z wykorzystaniem myślenia operacyjnego.

Podobnie rzecz ma się z grą w warcaby, czy nawet układaniem puzzli. Nie można powiedzieć, że same puzzle są ćwiczeniem na logiczne myślenie. Jednak sposób, w jaki rodzice wspierają dzieci w układaniu puzzli, jest już działaniem na logikę. Tymczasem puzzlami można byłoby wspierać naturalny potencjał intelektualny małego dziecka, zamiast go osłabiać.

Zatem to nie zabawki, ale sposób w jaki je wykorzystujemy, rozwija logiczne myślenie lub nie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zacząć poprawnie bawić się z dzieckiem i używać puzzle i inne gry jak memo, szachy, warcaby itp. z korzyścią dla potencjału dziecka, to spotkajmy się na szkoleniu Rozwój kreatywności.

Dodatkowo logiczne myślenie ćwiczy i rozwija szkolna nauka czytania i matematyki. Zatem to jest powodem, dlaczego szkolne metody nauki czytania i matematyki nie powinny być stosowane w wieku przedszkolnym. Jak zauważyła to pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, taka nauka nie przynosi oczekiwanych spodziewanych efektów. Dzieci, uczone czytania w przedszkolu metodami szkolnymi, opanowują naukę czytania znacznie gorzej od rówieśników, którzy w przedszkolu nie byli uczeni czytania w ogóle.

Książka, którą warto przeczytać, zanim zaczniesz rozwijać logiczne myślenie u dziecka

Jeśli jesteś rodzicem małego dziecka i szukasz ćwiczeń, aby rozwinąć logiczne myślenie, to najpierw przeczytaj książkę o wczesnej edukacji małego dziecka i jej wpływie na rozwój dziecka. Dowiesz się jakim naturalnym potencjałem dysponuje dziecko od urodzenia i jak ten potencjał rozwijać.

 

książka o nauce czytania dla dzieci i niemowląt jak nauczyć dziecko czytać

Testy na logiczne myślenie dla dzieci

Testy na inteligencję są typowymi testami na sprawdzenie poziomu logicznego myślenia. Zatem bez problemu znajdziesz szereg książek z testami oraz testów online. Są to testy dla dorosłych i młodzieży.

Nie znajdziesz natomiast testów na logiczne myślenie dla małych dzieci, do wieku 7 lat. To dlatego, że logika dojrzewa u dziecka wraz z rozwojem lewej półkuli, między 3 a 6 rokiem życia. Zatem powinna być rozwinięta dopiero w wieku 7 lat, jak wspomniałam wyżej. Dopiero od tego wieku można dziecko w tym zakresie testować.

Wcześniej, przed ukończeniem wieku 7 lat, można określić poziom inteligencji dziecka. Robi się to na podstawie szybkości rozwoju neurologicznego: czasu osiągnięcia kluczowych umiejętności *tzw. kamieni milowych) oraz jakości tych umiejętności. Najłatwiejszym sposobem jest określenie poziomu inteligencji na podstawie rozwoju motorycznego, np. sprawności ruchowej. Jak wspomniałam wyżej, poziom rozwoju motorycznego przekłada się na sukcesy w rozwoju intelektualnym i osiągnięcia szkolne.

Zagadki i zadania na logiczne myślenie

Jeśli lepiej chcesz zrozumieć związek logicznego myślenia z matematyką, a nawet nauką czytania, to przeczytaj artykuł dotyczący nauki liczenia dla dzieci.