Aktualności

Jak uczyć dzieci matematyki – logicznie czy holistycznie?

Logiczne myślenie u dzieci nie jest konieczne w nauce matematyki, a nawet osłabia pamięć, myślenie operacyjne i inteligencję dziecka. A można uczyć inaczej.

Jak uczyć dzieci matematyki – logicznie czy holistycznie?

Zwykliśmy myśleć o matematyce jako o najbardziej logicznym ze wszystkich przedmiotów. Nauka matematyki w szkole jest logiczna, podobnie zresztą jak nauka czytania i pisania. Nasza cywilizacja jest oparta na logice. Nawet puzzle uczymy dzieci układać bazując i rozwijając logikę. Tak jednak być nie musi.

Myślenie logiczne u dzieci a nauka matematyki

Czym się różni nauka logiczna od holistycznej – na przykładach

Nauka czytania przez składanie głosek jest logiczna. Uczymy dziecko najmniejszych części składowych naszego języka, a następnie uczymy je jak te części składać.

Nauka pisania i czytania jest logiczna dopóki nie natrafimy na wyjątek. Skąd dziecko ma wiedzieć czy użyć Ż czy RZ, kiedy pisze wyraz MORZE? Jeśli pokażemy dziecku na mapie Morze Bałtyckie czy Morze Śródziemne, to pozwolimy mu uczyć się poprzez obserwację – holistycznie. Jeśli natomiast zaczniemy mu tłumaczyć, że RZ wymienia się na R w wyrazie MORSKI, to ta nauka będzie oparta na logice.

Nauka czytania całymi wyrazami w metodzie Cudowne Dziecko nie wymaga, aby dziecko miało rozwinięte logiczne myślenie. Nawet bardzo małe dzieci mogą obserwować obrazy słów – całe wyrazy. Z jednej strony zapamiętują wyrazy, dzięki czemu rozpoznają je w tekstach. Dodatkowo jest to dla nich okazja do obserwacji, która litera odpowiada za jaki dźwięk. Dlatego po kilkunastu miesiącach znają już alfabet, mimo iż nikt ich tego nie uczył.

Logiczne myślenie u dzieci  a nauka matematyki

Nauka logiczna opiera się na tłumaczeniu. Kiedy już dziecko nauczymy czegoś, ono nie może samo tego odkryć. Dlatego nauka logiczna nie wspiera kreatywności – ona zabija kreatywność.
Nauka holistyczna pozwala dziecku zbierać doświadczenia. Dziecko odkrywa reguły na podstawie wielu obserwacji.

Holistyczna nauka czytania i matematyki rozwija mózg dziecka, kształtuje połączenia nerwowe i zapobiega dysfunkcjom rozwojowym.

Wiek dziecka a rozwijanie logicznego myślenia

O ile siedmiolatki mogą uczyć się zarówno logicznie jak i obrazowo, to młodsze dzieci nie powinny uczyć się logicznie. Im młodsze jest dziecko tym ważniejsza jest nauka obrazowa. W przypadku dzieci poniżej 4 roku życia nie wolno stosować metod logicznych.

Umiejętności logicznego myślenia u dziecka kształtują się między 3-6 rokiem życia. Rozwój tych ośrodków w mózgu blokuje obszary odpowiedzialne za kreatywność i wyobraźnię. To dlatego nie dostrzegamy geniuszu dzieci szkolnych, podczas kiedy maluchy uczą się niezwykle szybko.

Matematyka dla dzieci – holistycznie, a nie logicznie

Przez obserwację dzieci mogą same uczyć się matematyki. Obserwując zbiory wieloelementowe i poznają ich nazwy. Obserwują działania na liczbach i same rozpoznają działające reguły.

Do takiej nauki najwygodniej stosować specjalne karty zwane flash cards, gdyż pokazuje się je bardzo krótko. Absolwenci moich szkoleń stosują najczęściej program komputerowy, który opracowałam z myślą o dzieciach od urodzenia do klasy 6. szkoły podstawowej.

Dzieci mogą nauczyć się matematyki tak samo łatwo i naturalnie jak uczą się mówić.  Codziennie, dwukrotnie w ciągu dnia, przez kilkanaście sekund obserwują wieloelementowe zbiory, liczby oraz działania na liczbach.

Dzięki temu są w stanie szybko podawać wyniki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia dowolnych liczb naturalnych, a później także  ułamków zwykłych, dziesiętnych, a nawet liczb ujemnych.

Zadania ze szkoły podstawowej traktują jak zagadki. Potrafią szybko i poprawnie podać wynik, choć nie potrafią uzasadnić, skąd to wiedzą. Po prostu wiedzą i już.

Dzieci, które uczyły się matematyki holistycznie od wczesnego dzieciństwa (na przykład od 2 roku życia), kiedy osiągną wiek szkolny, dzielą, mnożą, dodają i odejmują w pamięci ułamki szybciej od zawodowego matematyka.

Dlaczego nie logicznie

Małe dzieci widzą różnice w zbiorach wieloelementowych. Na przykład zbiory 27 i 29 elementów wydają się dorosłym niemal identyczne. Dorośli mają kłopot w ocenie ilości przy zbiorach większych niż 8 elementów. Ale nie dzieci.

Dzieci z łatwością dostrzegają różnicę w dużych zbiorach, ale najczęściej nie znają ich nazw i nie potrafią powiedzieć, co widzą.

Każda matka widzi różnicę między jabłkiem a gruszką i sądzi, że dziecko też ją widzi. Dlatego pokazuje dziecku te dwa owoce i mówi ich nazwę.

Ale tylko nieliczne matki wierzą, że dziecko widzi różnicę między 127 i 129 elementów. Te matki prezentują dzieciom takie zbiory i mówią ich nazwy. Jest to świetny wstęp do nauki arytmetyki.

Im młodsze jest dziecko, tym jest bardziej zainteresowane nauką. Im starsze jest dziecko, tym, nauka matematyki wymaga więcej wysiłku ze strony rodzica.

Po 3 roku życia dzieci zaczynają tracić zdolności matematyczne opisane wyżej. Dlatego w późniejszym wieku matematyka zdaje się być trudniejsza.

Korzyści wczesnej nauki matematyki

Wczesna nauka matematyki to okazja do wspierania rozwoju dziecka. Odpowiednio opracowany program rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, ale także zdolności takie jak kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną.

Matematyka dla dzieci opracowaną przeze mnie metodą zapobiega dyskalkulii, dysgrafii i niechęci do matematyki, na która cierpi szczególnie dużo dziewczynek.

Jeśli chcesz poznać holistyczną matematykę, spotkajmy się na szkoleniu dla rodziców.

Proponowane szkolenie

Wczesna nauka matematyki

Proponowane produkty

Program komputerowy "Cudowna matematyka"

Gry i zabawy matematyczne dla dzieci

Proponowane Artykuły

30 powszechnych błędów w nauce liczenia