Aktualności

Jakie książki są najlepsze dla małego dziecka – patrz na ilustracje

Dziecko mające kilka tygodni nie ma ustalonych preferencji w zakresie stylu grafiki, a nierzeczywiste obrazy mogą wprowadzać je w błąd.

W okresie wczesnego dzieciństwa rozdzielenie pola wizualnego od pola sensu staje się niemożliwe.

Szczególna cecha ludzkiego spostrzegania, powstająca we wczesnym dzieciństwie, polega na tzw. rzeczywistym spostrzeganiu.

Dlatego dopiero w momencie krytycznym, w wieku około 3 lat, uproszczone lub karykaturalne rysunki będą niosły sens, jaki został im nadany.

W niemowlęctwie i wcześniejszym dzieciństwie powinno się stosować tylko obrazy realistyczne.

Rozpatrując użyteczności informacji lepiej unikać obrazów karykaturalnych i dostarczać dziecku rzetelnej wiedzy o świecie również w późniejszym wieku.

Z tych powodów wybieraj dla dziecka książki, w których ilustracje są najbardziej realne, jak w albumach.

 

ilustracje_dla_malego_dziecka_min