Baza wiedzy

Matematyka dla dzieci jest dla dzieci łatwa jak nauka mowy. Nauka liczenia może być podjęta już od urodzenia. Wielu rodziców zastanawia się, kiedy i jak nauczyć dziecko liczyć. Z pewnością warto uczyć liczyć już od urodzenia. To dlatego, że dzieci mają zdolności matematyczne – wrodzone, naturalne – i to już od urodzenia. Niestety zdolności te wygasają począwszy od 3 roku życia, ale tylko jeśli nie są rozwijane. Należy zatem rozpocząć zabawy matematyczne, gry, ale przede wszystkim prawidłową stymulację zdolności matematycznych, aby nie wygasły, ale rozwinęły się, służąc dziecku przez całe życie.

Matematyka dla dzieci w metodzie Cudowne Dziecko została opracowana z myślą o małych dzieciach: niemowlętach, przedszkolakach, ale również młodych uczniach. Rozwija wzrok, słuch, mowę, myślenie operacyjne, kreatywność, pamięć fotograficzną, a więc szeroko pojętą inteligencję. Autorką metody nauki matematyki dla dzieci, jak i całej metody Cudowne Dziecko, jest pedagog, matematyk, specjalista rozwoju dziecka – dr Aneta Czerska.

Szukając metody nauki matematyki, odkrywamy dziecięcą matematykę i karty matematyczne czy raczej karty z kropkami do nauki matematyki dla dzieci, niemowląt i przedszkolaków. O ile metoda Domana i karty z czerwonymi kropkami pozwalają stymulować wzrok i zdolność subitacji, to szybko nudzi się ona zdrowym dzieciom, gdyż została opracowana z myślą o dzieciach z uszkodzeniami mózgu. Bazuje też na pomysłach o edukacji dorosłych sprzed pół wieku.  

Nauka liczenia do 10, a później nauka liczenia do 20, często na palcach lub z użyciem liczmanów: patyczków lub klocków wydaje się najlepszym pomysłem na zabawy matematyczne dla dzieci. Tymczasem zabawy te zamiast wzmacniać zainteresowanie dziecka matematyką, osłabiają je. Osłabiają też zdolności matematyczne. Zatem warto przeczytać artykuły dla rodziców na temat wczesnej nauki matematyki, aby uniknąć powszechnych błędów. Tymczasem możesz poznać ciekawe gry strategiczne dla dzieci podczas szkolenia dla rodziców.