Baza wiedzy

Kalendarz rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia pozwoli dokonać oceny rozwoju dziecka. Rodzice chcieliby wiedzieć, co powinno umieć dziecko  w pierwszym roku, w drugim roku życia a później w trzecim roku życia i w wieku przedszkolnym. Tymczasem aby skutecznie poprawić i przyspieszyć rozwój dziecka należy prześledzić wszystkie kluczowe umiejętności zaczynając od pierwszego miesiąca życia. Okazuje się bowiem, że nieprawidłowy rozwój dziecka manualny i motoryczny z pierwszego roku życia jest przyczyną wielu kłopotów z nauką i problemów emocjonalnych w wieku szkolnym.

Rozwój dziecka w pierwszym roku jest niezwykle ważny, gdyż wtedy mózg jest najbardziej plastyczny. W pierwszym roku życia kształtuje się człowiek w sensie neurologicznym. Nie wiedząc o tym, poświęcamy całą uwagę bezpieczeństwu i opiece, zapominając o kluczowych umiejętnościach. To w pierwszym roku życia popełniamy najwięcej błędów. Stosujemy wiele gadżetów, które ułatwiają opiekę, ale blokują rozwój dziecka od urodzenia. Takich blokerów rozwoju dziecka jest ponad 30. Niestety używają ich nieświadomie wszyscy rodzice.

Rozwój dziecka w drugim roku życia jest równie ważny, gdyż pozwala na uzupełnienie zaniedbanych obszarów. Niestety rzadko je dostrzegamy. Ponadto warto wtedy ćwiczyć wiele naturalnych, wrodzonych zdolności, tj. słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne. Wygasają one, jeśli nie są rozwijane. 

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ukazuje słabości wcześniejszych etapów. Rozwój mowy niepokoi rodziców już w wieku 18 miesięcy. Zastanawiają się wtedy, co powinno umieć mówić 18-miesięczne dziecko. Niestety szukają logopedy dopiero w wieku przedszkolnym. Żaden im jednak nie odpowiada. Jedni nie mają efektów, a postępowanie drugich jest brutalne. 

Tymczasem rozwój mowy odzwierciedla rozwój intelektualny, ale także nieprawidłowy rozwój motoryczny dziecka. Niewygaszone są odruchy z pierwszego roku życia. Dziecko już wtedy wymagało rehabilitacji i wspierania rozwoju. W wieku przedszkolnym kieruje się je na zajęcia integracji sensorycznej. Czasu jest coraz mniej, a ryzyko dysfunkcji rozwojowych, w tym dysleksji, jest coraz większe. Uzupełnić zaniedbane obszary i zapobiec dysfunkcjom rozwojowym można tylko do 6 roku życia.