Aktualności

Kobiety chcą się uczyć, a mężczyźni chcą rządzić

Wśród osób, które kończą studia wyższe aż 64% to kobiety. Mężczyźni stanowią tylko 36% wszystkich magistrów.

Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zauważyła, że tylko połowa kobiet kończących wyższe uczelnie zdobywa tytuł doktora, a tylko 20% zostaje profesorami.

Wśród doktorów 43% stanowią kobiety, a 57% jest mężczyzn.

Wśród profesorów kobiety stanowią tylko 21%, a mężczyźni 79%.

Dane te pochodzą z bazy pracowników naukowych “Nuka Plska” z grudnia 2012 roku.

Wśród rektorów tylko 13% to kobiety.

Zdaniem minister Kolarskiej-Bobińskiej, to pokazuje, że mężczyźni chcą sprawować władze.

Z innych badań wiemy, że przez ostatnie 10 lat liczba kobiet naukowców wzrosła o 12%.

Liczby te zdaniem minister Kolarskiej-Bobińskiej świadczą o tym, że kobiety muszą dokonywać wyboru pomiędzy rodziną a karierą i często wybierają rodzinę.

Aby tak nie było zaprezentowano dziś projekt “Maluch na uczelni”, aby młode matki nie musiały przerywać studiów.

W Polsce istnieje 15 żłobków przy uczelniach wyższych.

Większość z nich opiekuje się dziećmi nie studentów, ale pracowników naukowych i administracyjnych.

Dotychczas uczelnie nie miały żadnych przeszkód prawnych, aby tworzyć żłobki na swoim terenie.

Uczelnie mogły się też ubiegać o środki unijne albo pieniądze z rządowego programu “Maluch” (rocznie ponad 100 mln zł).

Przedszkola nie powstawały. Czy 10 mln zł na dofinansowanie żłobków i klubików dziecięcych na uczelniach zmieni tę sytuację?