Aktualności

Konferencja: Dziecko dwujęzyczne – problem czy skarb?

8 i 9 listopada 2015 roku odbyła się w Rzymie konferencja pod tytułem “Dziecko dwujęzyczne – problem czy skarb?”

Konferencję otworzyła dr Anna Seretny z Uniwersytetu Jagiellońskiego referatem pod tytułem “Między językiem ojczystym a obcym – polszczyzna jako język (o)dziedziczony”.

Następnie profesor Uniwersytetu Jagielońskiego Hanna Grzymała-Moszczyńska opowiedziała o dynamice tożsamości nastolatków.

Po przerwie dr Faustyna Mounis omówiła relacje z dzieckiem dwujęzycznym i powiedziała jak ją budować i jak ją utrzymać.

O dwujęzycznym przyswajaniu języka pierwszego w w warunkach emigracji wypowiadała się mgr Aneta Miękisz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Po obiedzie uczestnicy konferencji zajęli się strategiami wychowania dwujęzycznego dzieci. Wykład dla rodziców wygłosiła mgr Katarzyna Czyżycka.

Drugi wykład dla rodziców pod tytułem “Wsparcie emocjonalne dla rodziców dzieci dwujęzycznych. Metody wspierania dwujęzyczności” poprowadziła dr Faustyna Mounis.

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie dr Anny Seretny pod tytułem “Technika pisania tekstów paralelnych i wariantywnych w kształceniu językowym uczniów w wieku gimnazjalnym i licealnym”, a następnie mgr Katarzyna Czyżycka omówiła naukę języka polskiego i małych dzieci. Omawiała, jak uczyć języka polskiego najefektywniej, jako języka drugiego.

Po przerwie prof. Halina Grzymała Moszczyńska wygłosiła referat pod tytułem “Niełatwe powroty do domu wyzwania dla tożsamości”, a mgr Aneta Miękisz zaprezentowała portal dwujęzyczność.info

Po przerwie obiadowej odbyły się dwie sesje warsztatowe. Pierwsza grupa zajęła się tematem “Sztuka rozmawiania a wspieranie dwujęzyczności na różnych etapach rozwoju dziecka (Od kołyski do matury)”. Warsztaty poprowadziła mgr Aneta Miękisz.

Grupa druga wraz z mgr Katarzyną Czyżycką pracowała pod hasłem “Kim jestem? Analiza wypracowań dwujęzycznych nastolatków.”