Aktualności

Metoda nauki czytania dr Czerskiej

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko dla dzieci najmłodszych od urodzenia, dla przedszkolaków i młodych uczniów rozwija wzrok, słuch, mowę, myślenie operacyjne, kreatywność i inteligencję.

Metoda nauki czytania dr Czerskiej

Metoda dr Czerskiej zaliczana jest zwykle do metod globalnych, gdyż w nauce czytania rodzic prezentuje dziecku na dużych kartach całe wyrazy – jak obrazy.

Jednakże odmiennie od czytania globalnego, w metodzie dr Czerskiej nie uczymy dziecka wyrazów na pamięć – przez wielokrotne powtarzanie.

Prezentując wyrazy i zdania, rodzic daje dziecku wiele okazji do samodzielnego odszyfrowania kodu liter. Choć nikt nie uczy dziecka liter, ono samo uczy się, która litera odpowiada za który dźwięk.

Dzięki temu dziecko jest w stanie przeczytać dowolny, nowy tekst, a nie tylko teksty złożone z prezentowanych wcześniej wyrazów.

Nauka czytania metodą dr Czerskiej jest analogiczna do nauki mowy – pozwalamy dziecku w atmosferze miłości i akceptacji na wiele obserwacji, aby po kilkunastu miesiącach cieszyć się efektami.

Czytanie dla rozwoju

Najważniejsza w metodzie dr Czerskiej jest wartość rozwojowa nauki czytania.

Czytanie globalne jest okazją do stymulowania wzroku, słuchu i mowy.

Metoda dr Czerskiej rozwija także kreatywność, wyobraźnię, myślenie operacyjne i pamięć fotograficzną małego dziecka.

Edukacja rozwija myślenie i kreatywność, jeśli pozwala dziecku na samodzielne odkrywanie i budowanie reguł.

Nie możemy wymyślić tego, czego zostaliśmy już nauczeni.

Szkolna nauka czytania nie daje okazji do ćwiczenia samodzielnego myślenia, przekazując dzieciom wiedzę o dźwiękach ukrytych w znakach graficznych i o regułach, które pomagają te dźwięki łączyć w słowa i zdania.

Tymczasem w nauce czytania można pozwolić dzieciom na samodzielne odkrywanie kodu liter, poprzez stworzenie okazji do licznych obserwacji.

Nauka czytania stymuluje mózg do prawidłowego rozwoju i wzrostu, buduje połączenia nerwowe, które odpowiedzialne będą w przyszłości za czytanie.

Dzięki temu zapobiega dysleksji i innym dysfunkcjom rozwojowym, a także kłopotom z pamięcią i problemom w nauce.

 

Potwierdzone naukowo efekty

Naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko zweryfikowano w praktyce i przeprowadzono unikalne badania naukowe.

Badania efektywności metody Cudowne Dziecko trwały 10 lat, a efektywność metody przekroczyła 90%, czyli u prawie każdego dziecka rodzice zauważyli spodziewane efekty.

Okazało się, że nawet dziecko z predyspozycjami do dysleksji, może czytać płynnie i ze zrozumieniem już w wieku 3 lat, a w wieku 6 lat – tak szybko jak uczniowie nastoletni, i to w kilku językach.

Wyniki badań jakościowych zostały potwierdzone badaniami ankietowymi, w których zaobserwowano, iż 90,4% dzieci wykazuje zaangażowanie i zainteresowanie nauką czytania metodą Cudowne Dziecko. Zaobserwowano następujące efekty:

 • dzieci rozpoznają, rozumieją lub czytają na głos wyrazy i zdania, które wcześniej były prezentowane przez rodzica,
 • samodzielnie dochodzą do wniosku, który znak graficzny odpowiada za który dźwięk, 
 • czytają i rozumieją wyrazy i zdania, które są całkiem nowe i nie występowały we wcześniejszej nauce czytania,
 • łatwo uczę się czytania w kolejnym języku,
 • szkolna nauka czytania jest dla nich łatwa.

Większość badanych dzieci nie była w żaden sposób zachęcana do zaprezentowania swoich umiejętności, a wspomniane efekty najczęściej zaobserwowane zostały w naturalnych, codziennych sytuacjach, a nie planowanych testach lub badaniach.

71% ankietowanych zaobserwowało, że dzieci uczące się czytania są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim świadome świata.

Przez to spostrzegane są przez 63% badanych jako inteligentniejsze i zdolniejsze od rówieśników. Odmienne zdanie miało tylko 4% respondentów.

Badania naukowe prowadzone w latach 2003-2013 zostały zwieńczone doktoratem. Następnie autorka wydała książkę “Czytanie dla rozwoju”. Uzyskała pozytywne recenzje prof. zw. dr hab. Marii Jakowickiej, dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. dr hab. Zenona Gajdzicy, specjalistów w zakresie edukacji małego dziecka.

Dr Aneta Czerska Uroczystosc Nadania Tytułu Doktora 4.11.14

Metoda Cudowne Dziecko

Jako pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wykładowca i rodzic zaangażowany w edukację małego dziecka, dr Aneta Czerska opracowała metodę nauki czytania w języku polskim dla dzieci od urodzenia, która jest dla nich interesująca, a dla rodzica lub opiekuna łatwa do zastosowania.

Autorka nazwała swoja metodę Cudowne Dziecko, gdyż wierzy, że cudowne jest każde dziecko – każde dziecko posiada niezwykły potencjał, aby stać się zdolnym, inteligentnym, genialnym człowiekiem.

Dla kogo?

Metoda Cudowne Dziecko dedykowana jest wszystkim dzieciom:

 • zdrowym,
 • z problemami neurologicznymi, rozwojowymi lub uszkodzeniem mózgu,
 • od poczęcia do 10 roku życia.

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko jest przeznaczona dla dzieci od urodzenia do wieku wczesnoszkolnego.

 • U noworodków i niemowląt wspiera rozwój wzroku, słuchu oraz mowy.
 • Dzieci roczne i dwuletnie odkrywają, że czytanie jest łatwe i przyjemne. Przekonają się, że potrafią czytać książki, szybko i ze zrozumieniem. Rozwijają przy tym wzrok na kolejnych poziomach funkcjonalnych mózgu.
 • Dla przedszkolaków nauka czytania jest miłym sposobem spędzenia czasu z rodzicem. Przedszkolak może cieszyć się samodzielnie przeczytaną książką – po zaledwie tygodniu nauki. Dodatkowo będzie wzmacniać poczucie swojej wartości, grając w gry.
 • Pierwszoklasiści, dzięki metodzie Cudowne Dziecko, odnoszą swoje pierwsze sukcesy. Przy tym nauka nie jest  okupiona nudą i męczarnią.

Korzyści z nauki czytania metodą Cudowne Dziecko

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko jest naturalna, jak nauka mowy, a przy tym dostosowana do rozwoju dziecka.

Dziecko uczy się czytać w najprzyjemniejszy możliwy sposób, krótko, dynamicznie i ciekawie, bez tłumaczenia i zanudzania.

Niemal od początku nauki osiąga sukcesy. Już po tygodniu potrafi przeczytać swoją pierwszą książkę.

Dziecko uczy się czytać szybko i ze zrozumieniem – i to od początku, a nie po wielu miesiącach nużących ćwiczeń.

Jest też wiele korzyści dla rozwoju dziecka. Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko:

 • rozwija ośrodki w mózgu odpowiedzialne za naukę czytania, gdyż człowiek rodząc się nie posiada takich ośrodków i trzeba je dopiero ukształtować,
 • rozwija myślenie operacyjne, co przekłada się na rozwój inteligencji,
 • stymuluje rozwój wzroku, słuchu i mowy,
 • ćwiczy pamięć fotograficzną, 
 • korzystnie wpływa na kreatywność i wyobraźnię.

Została opracowana, aby dawać radość czytania każdemu dziecku, które nie potrafi jeszcze czytać szybko, samodzielnie i z pełnym zrozumieniem.

 • Dzieci, które rozpoczynają przygodę z nauką czytania, odkryją jakie jest to łatwe.
 • Dzieci, które uczą się czytać, odkryją jakie jest to przyjemne.

Zobacz efekty metody u dziecka z predyspozycjami do dysleksji.

Dziewczynka zaprezentowana na filmie ma skrzyżowaną lateralizację i predyspozycje do dysleksji, a mimo to płynnie czyta w kilku językach, mając zaledwie 4 lata. Kiedy ma 6 lat czyta tak płynnie, jak dzieci nastoletnie.

 

Na czym polega nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko przebiega równolegle kilkoma ścieżkami.

W jednej z nich dziecko obserwuje wyrazy, następnie widzi, jak się ich używa w zdaniach. To przygotowuje do czytania książek. Pierwszą książkę dziecko otrzymuje po zaledwie tygodniu nauki.

W innej ścieżce nauki prezentuje się wyrazy, aby dziecko samo doszło do wniosku, która litera lub grupa liter odpowiada za jaki dźwięk. To silnie rozwija myślenie operacyjne, a w efekcie także inteligencję.

Dobór wyrazów i zdań oraz sposób prezentacji są ukierunkowane na rozwój pamięci fotograficznej, kreatywności i wyobraźni.

Od 20 lat metoda jest nieustannie udoskonalana i wzbogacana. Autorka regularnie współpracuje z rodzicami, analizując efekty i trudności wielu dzieci.

 

Jak poznać naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko

Jedynym sposobem, aby poznać naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko jest szkolenie online: grupowe lub indywidualne, które jest prowadzone na żywo.

Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji o udziale w szkoleniu, to możesz rozpocząć naukę czytania z Kompletem 1, który zawiera 9 książeczek, a także karty z wyrazami, zdaniami oraz plansze do gier.

Kiedy zrealizujesz zestaw, możesz kontynuować naukę z Kompletem 2 do nauki czytania po polsku i angielsku albo wykupić dostęp do programu komputerowego i aplikacji “Cudowne czytanie 1”.

W każdym momencie możesz zdecydować się na udział w szkoleniu. To pozwoli Ci na samodzielne tworzenie książek dla dziecka i budowanie indywidualnego harmonogramu nauki. Dodatkowo otrzymasz zniżkę na zakup aplikacji “Cudowne czytanie 1”. Jako absolwent szkolenia, będziesz mógł wykupić dostęp do aplikacji “Cudowne czytanie 2”.

Dziecko czyta zdanie jak nauczyć małe dziecko czytać

zestaw do nauki czytania globalnego dla niemowląt i przedszkolaków

 

Ciekawostki o metodzie Cudowne Dziecko

Metoda Cudowne Dziecko to unikalna, kompleksowa, autorska metoda wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka. Nauka czytania jest jednym z wielu jej elementów.

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko z sukcesem jest stosowana w nauczaniu czytania języka polskiego oraz innych języków. Idealnie nadaje się do nauczania języków z odmianą fleksyjną, która zmienia końcówki i przedrostki wyrazów, ale może być stosowana do nauki dowolnego języka obcego.

 

Korzyści z wczesnej edukacji metodą dr Czerskiej

Czy wiesz, że od urodzenia powinieneś budować połączenia nerwowe w mózgu małego dziecka, rozwijać zdolności i wygaszać odruchy?

Budowanie ośrodków w mózgu dziecka, które będą odpowiedzialne za naukę czytania

Noworodek rodzi się niemal nieprzygotowany do życia – dysponuje tylko odruchami ratującymi mu życie w sytuacji zagrożenia. Aż rok zajmuje mu nauka chodzenia – podczas gdy inne ssaki chodzą już pierwszego dnia życia. To nie przekleństwo, to błogosławieństwo.

Mózg każdego dziecka jest bardzo plastyczny, gotowy nauczyć się radzić sobie z każdym wyzwaniem. Choć nauka czytania jest nowszą zdobyczą ewolucyjną niż mowa, a w mózgu nie ma nawet ośrodków czytania, to wolne, niewykorzystane neurony uczą się tej nowej funkcji.

W ten sposób nauka czytania będzie budować w mózgu dziecka ośrodki odpowiedzialne za czytanie.

Edukacja dostosowana do rozwoju

Skoro dziecko może uczyć się mówić od urodzenia, to może też uczyć się czytania, matematyki – z łatwością. Proces ten wymaga czasu. Z tego powodu trzeba zacząć tak wcześnie, jak to możliwe, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny, a więc najlepiej od urodzenia do 6 roku życia.

W polskich szkołach rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła. Odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską.

Zauważono, iż mimo prowadzenia nauczania czytania w przedszkolach, a następnie ponownej nauki czytania w szkole, wyniki takiej edukacji nie są zadowalające.

Okazało się, że stosowanie metod szkolnych w wieku przedszkolnym nie przynosi efektów, a wręcz utrudnia naukę czytania oraz niszczy naturalne zdolności małego dziecka.

Rozwijanie naturalnych zdolności małego dziecka

Małe dziecko dysponuje też szeregiem zdolności – naturalnych, wrodzonych zdolności, które mogą i powinny być rozwijane. Jeśli nie są rozwijane, to zanikną – jedne po pół roku życia, inne do 3. roku, a niektóre do 6 roku życia.

Małe dzieci dysponują pamięcią fotograficzną, zdolnościami językowymi, słuchem absolutnym i zdolnościami matematycznymi. Są kreatywne, mają wspaniałą wyobraźnię i intuicję. Zdolności te zanikają, jeśli nie są rozwijane. To z tych powodów ważna jest wczesna edukacja, Jednak kluczowe znaczenie ma sposób w jaki uczymy nasze dzieci. 

Pomnażanie inteligencji

Metody szkolne wymagają tłumaczenia, przez co są nudne. Są to metody odtwórcze, osłabiające kreatywność i myślenie operacyjne.

Tymczasem myślenie operacyjne jest ściśle związane z rozwojem inteligencji.

Jeśli pozwolisz dziecku na samodzielne obserwacje, to pomnożysz jego potencjał intelektualny.

Poprawa funkcjonowania mózgu

Efekty każdej nauki czytania zależą od rozwoju ruchowego. Dzieci, które nie pełzały poprawnie lub nie raczkowały dynamicznie, poprawnym ruchem, będą miały problemy z nauką. Trzeba zatem uzupełnić rozwój zaniedbanych niechcący struktur mózgu. Można to zrobić w okresie największej plastyczności mózgu, a zatem do wieku 6-7 lat.

Małe dziecko dysponuje też szeregiem odruchów, które po narodzeniu pomagają dziecku przeżyć i zarządzać ciałem. W pierwszych miesiącach życia powinny zostać wygaszone – powinny wejść pod kontrolę wyższych ośrodków mózgu. Ten proces świadczy o dojrzewaniu mózgu. Jeśli tak się nie stanie odruchy będą przeszkadzać w późniejszym życiu i obniżać możliwości człowieka.

Od kiedy zacząć

Naukę czytania metodą dr Czerskiej warto zacząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Możemy zacząć nawet od urodzenia. Karty do nauki czytania są tak skonstruowane, aby już u noworodków stymulować prawidłowy rozwój wzroku, słuchu i mowy.

Można zacząć mimo stosowania innych metod nauki czytania. Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko ułatwi naukę czytania i przyniesie niemal natychmiastowe sukcesy. Ożywi naukę i uczyni ją bardziej dynamiczną, ciekawą i radosną.

Aby prawidłowo wspierać rozwój, należy zadbać jednocześnie o rozwój motoryczny. Ważne jest także wygaszanie odruchów.

Ale…

Nauka czytania nie jest tylko bezduszną procedurą mającą na celu  rozwój mózgu. To jeden z najprzyjemniejszych sposobów spędzania czasu z dzieckiem. Rodzic i dziecko są na sobie skupieni, razem spędzają czas i są ze sobą szczęśliwi.

 

 

Polecane szkolenie

Nauka czytania

Wczesna nauka matematyki

Mnożenie inteligencji

Pierwsze 18 miesięcy życia

Rozwój emocjonalny

Rozwój kreatywności i pamięci

Ruch kluczem do inteligencji

 

Polecane produkty

Zestaw do nauki czytania

Program komputerowy "Cudowne czytanie"

Bity inteligencji

Gry i zabawy matematyczne dla dzieci

 

Polecane Artykuły

Jak wspierać rozwój dziecka w pierwszym roku

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 1-2 lata

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 3-6 lat

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 7-10 lat

 

Polecane Filmy