Aktualności

Metoda nauki czytania dr Czerskiej

Nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko dla dzieci najmłodszych od urodzenia, dla przedszkolaków i młodych uczniów rozwija wzrok, słuch, mowę, myślenie operacyjne, kreatywność i inteligencję.

Metoda nauki czytania dr Czerskiej

Metoda dr Czerskiej zaliczana jest zwykle do metod globalnych, gdyż w nauce czytania rodzic prezentuje dziecku na dużych kartach całe wyrazy – jak obrazy.

Jednakże odmiennie od czytania globalnego, w metodzie dr Czerskiej nie uczymy dziecka wyrazów na pamięć – przez wielokrotne powtarzanie.

Prezentując wyrazy i zdania, rodzic daje dziecku wiele okazji do samodzielnego odszyfrowania kodu liter. Choć nikt nie uczy dziecka liter, ono samo uczy się, która litera odpowiada za który dźwięk.

Dzięki temu dziecko jest w stanie przeczytać dowolny, nowy tekst, a nie tylko teksty złożone z prezentowanych wcześniej wyrazów.

Nauka czytania metodą dr Czerskiej jest analogiczna do nauki mowy – pozwalamy dziecku w atmosferze miłości i akceptacji na wiele obserwacji, aby po kilkunastu miesiącach cieszyć się efektami.

Czytanie dla rozwoju

Najważniejsza w metodzie dr Czerskiej jest wartość rozwojowa nauki czytania.

Czytanie globalne jest okazją do stymulowania wzroku, słuchu i mowy.

Metoda dr Czerskiej rozwija także kreatywność, wyobraźnię, myślenie operacyjne i pamięć fotograficzną małego dziecka.

Edukacja rozwija myślenie i kreatywność, jeśli pozwala dziecku na samodzielne odkrywanie i budowanie reguł.

Nie możemy wymyślić tego, czego zostaliśmy już nauczeni.

Szkolna nauka czytania nie daje okazji do ćwiczenia samodzielnego myślenia, przekazując dzieciom wiedzę o dźwiękach ukrytych w znakach graficznych i o regułach, które pomagają te dźwięki łączyć w słowa i zdania.

Tymczasem w nauce czytania można pozwolić dzieciom na samodzielne odkrywanie kodu liter, poprzez stworzenie okazji do licznych obserwacji.

 

Nauka czytania stymuluje mózg do prawidłowego rozwoju i wzrostu, buduje połączenia nerwowe, które odpowiedzialne będą w przyszłości za czytanie.

Dzięki temu zapobiega dysleksji i innym dysfunkcjom rozwojowym, a także kłopotom z pamięcią i problemom w nauce.

Potwierdzone naukowo efekty

71% ankietowanych zaobserwowało, że dzieci uczące się czytania są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim świadome świata.

Przez to spostrzegane są przez 63% badanych jako inteligentniejsze i zdolniejsze od rówieśników. Odmienne zdanie miało tylko 4% respondentów.

Dr Aneta Czerska Uroczystosc Nadania Tytułu Doktora 4.11.14

Metoda Cudowne Dziecko

Dr Aneta Czerska nazwała swoja metodę Cudowne Dziecko, gdyż wierzy, że cudowne jest każde dziecko – każde dziecko posiada niezwykły potencjał, aby stać się zdolnym, inteligentnym, genialnym człowiekiem.

Na czym polega wczesna edukacja metodą dr Czerskiej

Czy wiesz, że od urodzenia powinieneś budować połączenia nerwowe w mózgu małego dziecka, rozwijać zdolności i wygaszać odruchy?

Noworodek rodzi się niemal nieprzygotowany do życia – dysponuje tylko odruchami ratującymi mu życie w sytuacji zagrożenia. Aż rok zajmuje mu nauka chodzenia – podczas gdy inne ssaki chodzą już pierwszego dnia życia. To nie przekleństwo, to błogosławieństwo.

Mózg każdego dziecka jest bardzo plastyczny, gotowy nauczyć się radzić sobie z każdym wyzwaniem. Choć nauka czytania jest nowszą zdobyczą ewolucyjną niż mowa, a w mózgu nie ma nawet ośrodków czytania, to wolne, niewykorzystane neurony uczą się tej nowej funkcji.

Dziecko może nauczyć się od urodzenia mowy, czytania, matematyki – z łatwością, choć proces ten wymaga czasu.

Małe dziecko dysponuje też szeregiem zdolności – naturalnych, wrodzonych zdolności, które mogą i powinny być rozwijane. Jeśli nie są rozwijane, to zanikną – jedne po pół roku życia, inne do 3. roku, a niektóre do 6 roku życia.

Jednak małe dziecko dysponuje też szeregiem odruchów, które po narodzeniu pomagają dziecku przeżyć i zarządzać ciałem. W pierwszych miesiącach życia powinny zostać wygaszone – powinny wejść pod kontrolę wyższych ośrodków mózgu. Ten proces świadczy o dojrzewaniu mózgu. Jeśli tak się nie stanie odruchy będą przeszkadzać w późniejszym życiu i obniżać możliwości człowieka.

Od kiedy zacząć

Naukę czytania metodą dr Czerskiej możemy zacząć już od urodzenia. Karty do nauki czytania są tak skonstruowane, aby już u noworodków stymulować prawidłowy rozwój wzroku, słuchu i mowy.

Aby prawidłowo wspierać rozwój, należy zadbać jednocześnie o rozwój motoryczny – pełzanie i raczkowanie ruchem naprzemiennym, a także chwyt pęsetkowy. Ważne jest także wygaszanie odruchów.

Ale…

Nauka czytania nie jest tylko bezduszną procedurą mającą na celu  rozwój mózgu. To jeden z najprzyjemniejszych sposobów spędzania czasu z dzieckiem. Rodzic i dziecko są na sobie skupieni, razem spędzają czas i są ze sobą szczęśliwi.