Aktualności

Moje dziecko jest tak inteligentne – mówi każdy amerykański rodzic

Amerykańscy rodzice częściej spostrzegają swoje dzieci jako inteligentne, niż rodzice w Europie.

Zgodnie z badaniami Sary Harkness i Charlesa M. Supera z Uniwersytetu Connecticut, Amerykanie koncentrują się na inteligencji i umiejętnościach poznawczych swoich dzieci.

Tymczasem europejscy rodzice częściej opisują dzieci jako “szczęśliwe” i “łatwe w obsłudze”.

Ameryka ma niemal obsesję na temat rozwoju poznawczego we wczesnym dzieciństwie.

Amerykanie są też bardziej pewni niż my, że ich dzieci sią wzbogacą – są wręcz zrelaksowani.

Jak różnice w wychowaniu wpływają na zachowanie dzieci? 

Badacze skoncentrowali się na różnicach społeczeństwa amerykańskiego i holenderskiego.

Amerykańscy rodzice poświęcają w ciągu dnia pewną ilość czasu każdemu dziecku z osobna, podczas gdy holenderscy spędzają czas z całą rodziną.

Rodzice amerykańscy zabawiają dzieci, kiedy te się obudzą w nocy, podczas gdy holenderscy podkreślają rolę stałego harmonogramu dnia, stałego czasu posiłków i odpoczynku.

Sposób, w jaki rodzice myślą o dzieciach i w jaki je traktują, zmienia ich zachowanie. Badacze zauważyli, że holenderskie dzieci są wyciszone i spokojne, podczas gdy amerykańskie były częściej aktywne.

Zachowanie dzieci zmienia też sposób zachowania rodziców. Amerykanie dużo do dzieci mówią i dotykają ich, podczas gdy Holendrzy tego nie robią.

Matki amerykańskie wracają do pracy po zaledwie kilku tygodniach spędzonych z niemowlęciem. Tymczasem matki europejskie, pozostając na urlopach wychowawczych, mają więcej czasu na nauczenie respektowania harmonogramu dnia i zaszczepienie równowagi.

Jakie wnioski płyną dla rodziców z tych badań?

Amerykańscy rodzice mogą zauważyć, że kluczem do posiadania spokojnego dziecka jest prostszy harmonogram dnia – trzeba po prostu zaplanować mniej działań.

Europejscy rodzice mogliby zmienić swoje nastawienie do dzieci – z “łatwego w obsłudze” do “inteligentnego i dociekliwego”.

Moje badania pokazały, że dzieci, które uczą się czytać od bardzo wczesnego dzieciństwa są ciekawsze świata niż ich rówieśnicy i przez co spostrzegane są jako bystrzejsze i bardziej inteligentne.