tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Nauka czytania metodą Domana – dlaczego nie?

Post 291 of 363

Nauka czytania metodą Domana na początku wydaje się banalnie prosta. Rodzice, którzy spróbowali, nie mają wątpliwości, że to świetna zabawa. Z czasem jednak pojawiają się problemy. Dlaczego?

Zacznijmy od początku. Prześledźmy instrukcję nauki czytania Glenna Domana i zastanówmy się, dlaczego rodzicowi jest ciężko kontynuować naukę, a dziecko traci nią zainteresowanie.

 

Jeśli nie masz czasu na samodzielną analizę wad i zalet metody Domana, a chcesz szybko odnieść sukces i nauczyć małe dziecko czytać, rozwijając przy tym wyobraźnię, kreatywność, myślenie operacyjne i pamięć fotograficzną, weź udział w szkoleniu grupowym lub szkoleniu online.

Celem nauki jest rozwój

Glenn Doman adresuje naukę czytania, do dzieci już od urodzenia, gdyż twierdzi, że to czym będzie dorosły w sensie fizycznych i neurologicznych zdolności jest określone przez pierwszy rok życia bardziej niż przez jakikolwiek inny.

W okresie pierwszych sześciu lat życia pragnienie uczenia się i poznawania świata osiąga swój szczyt.

Zazwyczaj nie uczymy dzieci czytać, gdyż nie doceniamy ich zdolności uczenia się, stąd większość małych dzieci nie umie czytać.

Jeśli tylko przedstawimy dowolny zestaw powiązanych faktów w sposób jasny i czytelny dla dziecka, wtedy ono nauczy się ich z łatwością, niezależnie czy będą to fikcyjne historie jak bajki, czy też biografie wielkich ludzi lub fakty biologiczne, geograficzne, matematyczne czy też wiedza o dźwiękach przestawionych za pomocą symboli graficznych.

Dla dzieci, ale…

Początkowo Doman kierował swoją pracę do dzieci z uszkodzeniami mózgu. Niektórym z nich zalecał naukę czytania jako jedną z terapii usprawniających pracę mózgu. Zauważył, że wzmacniając poszczególne sprawności, może poprawiać ogólną organizację mózgu a tym samym zdrowie dziecka.

Karty do nauki czytania

Podobnie jak nasza współczesna kultura i społeczeństwo odmawia małemu dziecku swobody w zakresie ruchu, tak ogranicza dziecku dostęp do treści drukowanych, a tym samym utrudnia naukę czytania, używając zbyt małej czcionki. Doman proponuje prezentować dzieciom wyrazy, a z czasem wyrażenia i zdania na białych kartonach o wymiarach 10×60 cm. Pojedyncze słowo zapisane na takiej karcie ma wysokość 8 cm, a kreska budująca literę nie powinna być cieńsza niż 1 cm. Ze względu na czasochłonność przygotowywania kart, radzi on, aby rodzic przygotował karty na zapas z miesięcznym wyprzedzeniem.

Etap pierwszy – wyrazy

Pierwszy etap nauki polega na prezentacji pojedynczych wyrazów i zaczyna się od prezentacji 15 wyrazów tworzących 3 zestawy po 5 kart. Pierwszego dnia prezentuje się trzykrotnie jeden zestaw pięciu wyrazów, przy czym przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być krótsze niż pół godziny. Drugiego dnia powtarza się trzykrotnie prezentację pierwszego zestawu oraz trzykrotnie prezentuje się drugi zestaw. Trzeciego dnia dołącza się trzeci zestaw i od tej pory prezentuje się wszystkie trzy zestawy po trzy razy dziennie.

Chwila na naukę

Kiedy samopoczucie dziecka i spokojna atmosfera w domu sprzyja nauce, rodzic podnosi kartę ze słowem „mama”, tuż poza zasięgiem rąk dziecka, i mówi do niego wyraźnie: „Tu jest napisane mama”. Nie podając żadnych dodatkowych wyjaśnień, rodzic pozwala dziecku patrzeć przez sekundę na kartę a następnie odkłada kartę i podnosi nową, po czym z wielkim entuzjazmem wypowiada: „Tu jest napisane tata”. Doman radzi, aby wśród słów znalazły się imiona członków rodziny, krewnych, domowych zwierząt, ulubionych potraw, przedmiotów w domu oraz ulubionych zajęć.

Po pięciu dniach…

Po pięciu dniach od momentu rozpoczęcia nauki wyjmuje się z pierwszego zestawu jedną kartę i zastępuje ją nową. Kontynuuje się to postępowanie każdego następnego dnia wymieniając jedną z pięciu kart. Docelowo zwiększa się ilość całodziennego materiału do pięciu zestawów kart, przy czym jedna sesja to prezentacja jednego zestawu pięciu wyrazów jednorazowo. Każdy zestaw kart prezentujemy trzy razy dziennie. Dysponując ostatecznie pięcioma zestawami, po pięć kart w każdym zestawie, gdzie każdy zestaw prezentuje się trzy razy dziennie, dochodzi się do 15 sesji dziennie. Codziennie w każdym z pięciu zestawów wymienia się po jednej karcie, czyli wprowadza się pięć nowych wyrazów dziennie. W ten sposób w toku dalszej nauki każde słowo prezentowane jest 15 razy – trzy razy dziennie przez pięć dni. Dziennie dziecko ogląda 25 wyrazów, przy czym 5 z nich jest nowych.

W praktyce…

Choć w zaleceniach Domana znajdziemy, że sesja powinna trwać 5 sekund, w praktyce tyle czasu zajmuje pokazanie jednego wyrazu. Bardzo długie karty uniemożliwiają szybką prezentację. Ponadto, wypowiadane zdanie: „Tu jest napisane…” spowalnia sesję. Jeśli kierując się zaleceniem, że powinno się pozwolić dziecku jeszcze przez sekundę spoglądać na słowo, cała sesja będzie trwała nie mniej niż 25 sekund. Kolejnym problemem, z którym borykają się rodzice jest rozplanowanie tak licznych sesji w ciągu dnia. Wykonanie 15 sesji z zachowaniem półgodzinnych przerw staje się prawdziwym wyzwaniem po odliczeniu czasu potrzebnego na sen, karmienie i prace domowe.

Rodzic czuje…

Ponadto, rodzice czują się przytłoczeniu ilością kart i powtórek, nie wiedzą które karty powinni wymieniać, szczególnie na początku kiedy wszystkie pięć kart prezentowanych jest przez 5 dni, a oni mają wybrać tylko jedną z nich i zastąpić ją nową kartą. W tych pierwszych zestawach niektóre wyrazy prezentowane są 15 razy w ciągu 5 dni, ale inne 27 razy w ciągu 9 dni. Metoda bazuje na koncepcji nauczania starszych dzieci i dorosłych. Materiał jest wielokrotnie powtarzany, ale żeby wzmocnić zainteresowanie i podnieść poziom uwagi i koncentracji, codziennie umieszcza się jedno nowe słowo w każdym zestawie.

Kiedy mamy już bazę 50 wyrazów…

Wielu rodziców nie realizuje programu aż tak intensywnie. Prezentują oni jeden lub najwyżej 3 zestawy dziennie. Po kilkudziesięciu dniach powinni dysponować bazą 50 wyrazów. Wtedy powinno się przystąpić do drugiego etapu, który polega na nauce budowania wyrażeń dwuwyrazowych. Niestety wielu rodziców przerywa naukę.

O ile na początku radość dziecka uskrzydlała ich i dodawała motywacji w niełatwej pracy, to po kilkunastu dniach dziecko nie tylko nie wykazuje radości, ale wręcz odwraca głowę lub odchodzi. Po ponownym przejrzeniu książki rodzice często znajdują fragment, że jeśli oni i dziecko nie bawią się świetnie, oznacza to, że rodzic robi coś źle i należy przerwać naukę, co czynią rodzice najczęściej. Nieliczni jednak nie zrażają się problemami i z nadzieją kontynuują naukę.

Jeśli nie masz czasu na samodzielne odkrywanie wad i zalet metody Domana, zobacz efekty wczesnej edukacji metodą Cudowne Dziecko opracowaną przez dr Anetę Czerską

Sprawdź efekty wczesnej nauki czytania

Czy wiesz, że Twoje dziecko ma potencjał aby wybić się ponad przeciętność? Twoje dziecko też tak może czytać – płynnie i ze zrozumieniem w 6 językach i to w wieku 6 lat tak, jak dziewczynka na filmie. A wystarczy tylko kilka minut dziennie!

Szkolenie Cudowne fotoczytanie dla rodziców dzieci od urodzenia do 7 roku życia

Sprawdź efekty wczesnej nauki matematyki

Czy chcesz zacząć prawidłowo wspierać naturalne zdolności matematyczne, z którymi rodzi się każde dziecko? Nie zwlekaj! Zacznij tak szybko, jak to możliwe. Nawet jeśli Twoje dziecko ma 6 miesięcy czy 6 lat. To łatwiejsze niż sądzisz.

Szkolenie Cudowna matematyka dla rodziców dzieci od urodzenia do 9 roku życia

Etap drugi – wyrażenia

Po minimum 15 dniach rodzic dysponuje bazą 50 wyrazów. Teraz powinien przystąpić do budowy wyrażeń dwuwyrazowych. Wyrażenia stanowią etap pośredni między wyrazami a zdaniami. Wyrażenia należy budować z wyrazów już wprowadzonych.

Kolory

Zgodnie z przewidywaniami Domana, większość rodziców odkrywa, że wprowadzona baza wyrazów nie pozwala na stworzenie takich wyrażeń, gdyż większość wyrazów to rzeczowniki, a nieliczne to bezokoliczniki. Doman radzi, aby w tej sytuacji nauczyć dziecko 12 nazw kolorów, które pomogą szybko tworzyć wiele wyrażeń. Etap pierwszy nieoczekiwanie wydłuża się i staje się niezwykle monotonny ze względu na jednorodny tematycznie wybór słownictwa.

Problemy

O ile wprowadzenie nazw kolorów pozwala łatwo tworzyć pary wyrazów, nie są to wyrażenia ciekawe. Dzieci uczą się przymiotników dłużej i trudniej niż innych wyrazów. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego przymiotniki są dla dzieci trudne i co zrobić, aby uniknąć kłopotów – spotkajmy się na szkoleniu „Jak nauczyć małe dziecko czytać w pół minuty dziennie”.

Czas na wyrażenia

Jeśli jednak rodzic będzie już dysponować bazą minimum 50 wyrazów, z których można ułożyć wyrażenia dwuwyrazowe, przygotowuje 10 kart z wyrażeniami. Dzieli je na dwa zestawy i pokazuje każdy zestaw trzy razy dziennie przez pięć dni. Po pięciu dniach należy wymienić jedną kartę w każdym zestawie nowym wyrażeniem. Doliczając jeszcze naukę wyrazów, której się nie przerywa, rodzic musi teraz prezentować aż 7 zestawów kart: 5 zestawów wyrazów i 2 zestawy wyrażeń. Powtarzając sesje 3 razy dziennie uzyskujemy 21 sesji, które powinny być oddzielone półgodzinnymi przerwami, co można osiągnąć pracując systematycznie przez 10 godzin dziennie.

Pomocne przymiotniki

Dalej Doman proponuje wprowadzenie kolejnej grupy 20 przymiotników. Ułatwiają one budowanie nowych wyrażeń przy jednoczesnym wykorzystaniu wyrazów dotychczas wprowadzonych.

Czy wiesz, że w metodzie opracowanej przez dr Anetę Czerską możesz w tydzień przejść od nauki wyrazów, przez zdania do książki.

Naucz czytać 9 książek w 9 tygodni

przy pomocy zestawu, który zawiera 162 karty do nauki czytania wyrazów i zdań, 9 książek oraz 66 gier. Możesz rozpocząć naukę z niemowlęciem, przedszkolakiem, albo małym uczniem. Zobacz pierwsze efekty, zanim weźmiesz udział w szkoleniu.

Zobacz zestaw;   Sprawdź promocjeZamów zestaw

Przeczytaj jedyną publikację naukową

o wczesnej edukacji i rozwoju, aby przekonać się, jaki potencjał ma Twoje dziecko i jak czytanie może zapobiegać dysleksji, usprawniać funkcjonowanie mózgu, rozwijać kreatywność, pamięć i wyobraźnię oraz pomnażać inteligencję.

Zobacz książkę;   Sprawdź promocjeZamów książkę

Etap trzeci – proste zdania

Trzeci etap polega na budowaniu prostych zdań przy użyciu kart z wyrazami, przy czym wszystkie wyrazy muszą być wcześniej wprowadzone. Na tym etapie rodzice ponownie dostrzegają, że baza wyrazów nie jest wystarczająca, aby wprowadzić zdania. Doman radzi wprowadzenie wyrazu „jest”, dzięki któremu można zbudować wiele zdań.

Zdania jak wąż boa

W praktyce rodzice zwlekają z wdrożeniem tego etapu w takim kształcie do momentu, aż dziecko ma około roku, potrafi stać i chodzić. Wcześniej trudno jest tak umieścić dziecko, aby zobaczyło pełne zdanie, które przy ułożeniu na podłodze 3 kart o długości 60 cm liczy 180 cm długości.

Nieliczni

Na ponad stu badanych rodziców, którzy korzystali z metody Domana, tylko kilku dotarło do etapu wprowadzania zdań. Twierdzili oni zgodnie, że zanim zdążyli ułożyć zdanie, dziecko odchodziło. Zachęcali je do powrotu i spojrzenia na wyrazy poprzez chodzenie po nich lub skakanie. Taka zabawa szybko jednak nudzi dziecko.

Zdania na kartach

Innym sposobem na wprowadzenie prostych zdań jest pisanie ich w całości na kartach 60 x 10 cm. Dziecko powinno znać wyrazy, z których zbudowane jest zdanie. Niestety w tym miejscu rodzic napotyka kolejną trudność. Wcześniej wprowadził słowo „Piłka” i użył go w zdaniu „Piłka jest różowa”. Teraz chciałby zbudować zdanie „Basia ma piłkę”. Książka nie daje odpowiedzi, czy słowo, które zostało wprowadzone wielką literą, możemy użyć pisząc go w zdaniu z małej litery. W polskim przekładzie angielskiej książki na próżno będziemy szukać wyjaśnień, co zrobić ze zmieniającą się końcówką rzeczownika przy odmianie.

Książka

Trzecim sposobem wprowadzania prostych zdań jest książka. Ma ona rozmiar 20 cm x 45 cm. Po rozłożeniu jej wymiar zwiększa się do 20 cm x 90 cm. Doman zaleca, aby zdanie było na innej karcie niż ilustracja i aby tekst poprzedzał obrazek. Z tego powodu co druga strona książki jest pusta. Po otwarciu okładki oczom dziecka ukazuje się zdanie wysokości 5 cm, napisane czerwoną czcionką. Po przekręceniu kartki dziecko widzi obraz i jeśli poprawnie zinterpretowało tekst, będzie miało przyjemność potwierdzić, że miało rację. Będzie to nagroda za jego wysiłek. Książka Domana składa się z pięciu zdań i pięciu ilustracji.

Metrowa płachta

Okazuje się jednak, że format książki jest tak duży, że dziecko może taką książkę oglądać tylko z rodzicem. Dzieci powyżej roku stają się bardzo samodzielne i często same chciałyby przeglądać książkę. Ze względu na to, że jest ona na tyle duża i niewygodna, szybko tracą one na to ochotę. Ponadto czerwona czcionka nie daje wystarczającego kontrastu, kiedy na stronnicy znajduje się duża ilość informacji.

Nauka czytania zmienia mózg – każda z metod inaczej.

 

Przyjrzyj się skutkom stosowania różnych rodzajów metod dla rozwoju mózgu.

Etap czwarty – długie rozbudowane zdania

W etapie czwartym rodzic zapisuje na kartach długie, rozbudowane zdania, ale proces rozbudowy zdań powinien przebiegać powoli, a rodzic stopniowo powinien zwiększać liczbę wyrazów w zdaniu. Rozbudowa zdań musi pociągać zmniejszenie czcionki, co może stanowić dodatkową trudność dla dziecka, stąd Doman proponuje dokonywać wszelkich zmian stopniowo, obserwując przy tym reakcje dziecka. Równocześnie Doman zaleca zabawę w składanie zdań z kart z pojedynczymi wyrazami. W piątym etapie dziecko powinno cieszyć się czytaniem książek, gdzie na stronicy będzie duża liczba wyrazów. Przygotowując książkę rodzic powinien kierować się poniższymi zasadami:

  • książka powinna zawierać od pięćdziesięciu do stu wyrazów,
  • na stronie powinno znajdować się tylko jedno zdanie,
  • litery nie powinny być mniejsze niż 2 cm,
  • tekst powinien poprzedzać ilustracje i znajdować się na osobnej kartce.
Zanim podejmiesz próby samodzielnej nauki czytania, przeczytaj listę 33 najpopularniejszych błędów, jakie popełniają rodzice. 

Etap czwarty i piąty

W czwartym i piątym etapie konieczne jest zmniejszenie czcionki. Doman zaleca, aby stopniowo zmniejszać wielkość liter, liczbę wyrazów, a także zmienić kolor czcionki z czerwonego na czarny. Należy przy tym przestrzegać ważnej zasady, aby nigdy nie zmniejszać liter i nie zwiększać liczby wyrazów jednocześnie.

Podsumowanie

Kilka założeń metody Domana jest cennych i wartych kultywowania. Są jednak elementy metody, które należy zmodyfikować. Niestety producenci kart do nauki czytania najczęściej nie szanują zaleceń Domana, które są cenne, podczas gdy nie wiedzą, że inne należy zmodyfikować – aby dziecko chciało się uczyć i nie uciekało rodzicowi na widok kart do nauki czytania.

Chcesz poznać nowoczesną, unikalną metodę nauki czytania o sprawdzonych rezultatach, najlepsza dla rozwoju dziecka od urodzenia?

 

Chcesz wiedzieć więcej

o wczesnej edukacji i rozwoju? Przekonaj się, jaki potencjał ma Twoje dziecko i jak czytanie może zapobiegać dysleksji, usprawniać funkcjonowanie mózgu, rozwijać kreatywność, pamięć i wyobraźnię oraz pomnażać inteligencję.To jedyna publikacja naukowa o wczesnej nauce czytania (w Polsce i na świecie).

Zacznij naukę czytania z Zestawem 1 z serii Czytanie dla rozwoju

dzięki któremu nauczysz czytać 9 książek w 9 tygodni. Zobacz jaka nauka czytania może być prosta, łatwa i przyjemna. Przekonaj się, jak zdolne jest Twoje dziecko.

Zestaw zawiera instrukcję, która pozwala rozpocząć naukę czytania nawet tym rodzicom, którzy nie wzięli jeszcze udziału w szkoleniu.

Kontynuuj naukę czytania z Zestawem 2

dzięki któremu już po 3 tygodniach Twoje dziecko przeczyta pierwszą, prawdziwą książkę o fascynującym świecie zwierząt, która liczy 38 stron.

Po pierwszym sukcesie rozpocznij naukę czytania po angielsku, aby po kolejnych 3 tygodniach przekonać się, jak łatwa i przyjemna jest nauka czytania po angielsku.

Zestaw zawiera instrukcję, która pozwala rozpocząć naukę czytania nawet tym rodzicom, którzy nie wzięli jeszcze udziału w szkoleniu.

Weź udział w szkoleniu Czytanie dla rozwoju

aby kontynuować naukę czytania i umożliwić dziecku samodzielne rozszyfrowanie kodu liter. Dzięki temu będzie czytało dowolne książki, a nie tylko te, które są specjalnie dla niego opracowane. Wczesna nauka czytania od urodzenia do 7 roku życia wspiera rozwój neurologiczny, przez co zapobiega wielu dysfunkcjom m.in. kłopotom z pamięcią czy dysleksji.

Aż 90,4% badanych rodziców zaobserwowało u maluchów oczekiwane rezultaty.

I Ty dołącz do ich grona. W ten sposób zapoczątkujesz sukces swojego dziecka, przyczyniając się do jego prawidłowego rozwoju.

Wczesnodziecięca matematyka dla rozwoju

Każdy rodzi się ze zdolnościami matematycznymi, które nierozwijane zanikają, dlatego zamiast rozwiązać zadanie z matematyki większość dzieci wolałaby zjeść brokuły, a dorośli woleliby umyć łazienkę.

Wczesna nauka matematyki wspiera rozwój neurologiczny od urodzenia do 7 roku życia, przez co zapobiega dyskalkulii czyli lękowi przed matematyką.

 

This article was written by dr Aneta Czerska

Menu