Aktualności

Nauka czytania metodą dr Czerskiej

Świadomi, zainteresowani rozwojem dziecka rodzice nie ograniczają przestrzeni ani sytuacji stymulujących rozwój.

Nie używając gadżetów ułatwiających opiekę nad dzieckiem, pozwalają noworodkowi nauczyć się pełzać i raczkować ruchem naprzemiennym – z właściwą dynamiką.

Matki gimnastykują się z dziećmi lub chodzą na basen, starając się zapewnić im bodźce do rozwoju równowagi, której rola jest niedoceniana.

To właśnie rozwój ruchowy stanowi fundament dalszego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Nauka czytania dla rozwoju

Coraz większą popularnością cieszą się karty z wyrazami i specjalnie opracowane książeczki do nauki czytania globalnego. Rodzice pokazują dziecku białe, duże, podłużne karty z wielkimi, czerwonymi wyrazami.

Karty te stymulują rozwój wzroku, ale w zależności od sposobu prezentacji, mogą także przyspieszać rozwój słuchu i mowy.

Od czego się zaczęło?

Pionierem metody globalnej był Glenn Doman, Amerykanin, który 50 lat temu opracował metodę nauki czytania w języku angielskim dla małych dzieci z uszkodzeniem mózgu.

Później naukę czytania globalnego zmodyfikowali Japończycy, uwzględniając wyniki nowszych badań naukowych.

Nauka o rozwoju mózgu zmienia się równie szybko jak kształt telewizorów. To, co zadziwiało nas 50 lat temu, dziś wydaje się przestarzałe.

Podążając za najnowszymi światowymi badaniami, dokonałam dalszych udoskonaleń metody.

Nazwałam ją Cudowne Dziecko, gdyż wierzę, że cudowne jest każde dziecko – posiada niezwykły potencjał, aby stać się zdolnym, inteligentnym, genialnym człowiekiem.

Ludzki mózg jest zdolny do rozwoju zgodnie z wyzwaniami, jakie się przed nim stawia

Ucząc czytania metodą Cudowne Dziecko, rozwiniesz wzrok, słuch i mowę dziecka od urodzenia.

Dziecko będzie inteligentniejsze, gdyż rozwiniesz myślenie operacyjne, kreatywność, wyobraźnię i pamięć fotograficzną.

Ponadto nauka czytania służy prawidłowemu rozwojowi mózgu i zapobiega problemom rozwojowym, dysleksji, dysgrafii, problemom z pamięcią i uczeniem się.

Nie każda droga wiedzie do sukcesu

Efekty takiej nauki zależą od 12 czynników, które badałam w latach 2003 – 2012.

Biorący udział w badaniu rodzice uczyli czytania swoje małe dziecko opracowaną przeze mnie metodą.

Dzieci roczne i młodsze stanowiły około 27%,dwuletnie 22%, trzyletnie 25%. Również dzieci czteroletnich i starszych było około 25%.

Aż 90,2% rodziców zauważyło oczekiwane rezultaty, co dowodzi bardzo wysokiej skuteczności metody.

65,5% dzieci osiągnęło wysoką efektywność.

Oprócz czerpania radości z nauki czytania dzieci rozpoznawały wyrazy, zdania i teksty zarówno wcześniej prezentowane, jak i nowe.

Dzieci te samodzielnie rozszyfrowały kod liter, czyli wiedziały, która litera oznacza który dźwięk.

Umiały też samodzielnie czytać nowe teksty.

25% dzieci osiągnęło średnią efektywność, wyrażając tylko entuzjazm i zaangażowanie, a 9,5% dzieci

nie osiągnęło zadowalających wyników.

Ustalono, iż warunkują je czynniki związane z dzieckiem, z rodzicem, będącym nauczycielem dziecka, oraz z wykładowcą metody Cudowne Dziecko, który szkoli rodziców.

Czy każde dziecko nauczy się czytać metodą dr Czerskiej?

W zakresie czynników związanych z dzieckiem efektywność zależna jest od: wieku dziecka, jego ogólnego rozwoju, a w szczególności rozwoju ruchowego, ale także częstotliwość sesji oraz wcześniejszej nauka czytania i zastosowania innych metod.

Kiedy zacząć?

Okresem, w którym nauczanie czytania, przekazywanie wiedzy oraz umiejętności okazuje się najłatwiejsze i najbardziej owocne, jest okres pierwszych trzech lat życia dziecka.

Dzieci, które rozpoczęły naukę czytania metodą globalną przed ukończeniem trzeciego roku życia, odszyfrowywały kod liter i rozpoznawały znaczenie nowych wyrazów już po pół roku nauki. Wiek determinuje także zainteresowanie dziecka.

Dzieci poniżej trzeciego roku życia są zainteresowane nauką czytania bardziej niż dzieci, które zaczęły naukę w późniejszym wieku.

Zainteresowanie można podtrzymać poprzez odpowiednie pokierowanie nauką czytania, co wymaga wysiłku: czasu i pracy rodziców.

Ruch kluczem do inteligencji

Zdaniem 69% rodziców nauka czytania metodą Cudowne Dziecko rozwija wzrok dziecka, a 59% zauważyło, że dzieci uczone czytania rozwijają się lepiej w zakresie mowy niż rówieśnicy. 71% ankietowanych zaobserwowało, że dzieci uczące się czytania są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim świadome świata.

Przez to spostrzegane są przez 63% badanych jako inteligentniejsze i zdolniejsze od rówieśników. Odmienne zdanie miało tylko 4% respondentów.

O ile nauka czytania metodą globalną wspiera rozwój intelektualny, rozwój wzroku i mowy, to zależą one od rozwoju fizycznego, gdyż to on determinuje rozwój w ogóle.

Sprawność ruchowa kształtuje i rozwija mózg, który jest odpowiedzialny za bardzo wiele funkcji.

Ograniczenie rozwoju ruchowego skutkować może nie tylko kłopotami z poruszaniem się i poczuciem równowagi, ale także trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysgrafią, problemami ze skupieniem uwagi, trudnościami z mową i problemami emocjonalnymi.

Zgodnie z doświadczeniem 54% respondentów dzieci dobrze rozwinięte ruchowo i manualnie osiągają lepsze efekty w nauce czytania niż dzieci, których rozwój jest przez rodziców blokowany.

Jeśli zdrowe dzieci pozbawi się szansy na ćwiczenie pełzania i raczkowania z przyczyn kulturowych, środowiskowych bądź społecznych, to możliwości ich rozwoju zostaną poważnie ograniczone.

Z tego powodu dzieci źle rozwinięte ruchowo, które tych czynności nie wykonywały i były przez rodziców ograniczane, osiągnęły mniejszą efektywność niż dzieci sprawne ruchowo i manualnie.

Tymczasem dzieci, które nie wykazywały zainteresowania nauką czytania, zmieniały nastawienie i prezentowały różnorodne jej efekty po wdrożeniu opracowanego przeze mnie programu ćwiczeń ruchowych i manualnych „Ruch kluczem do inteligencji”, gdyż rozwój neurologiczny jest dynamicznym i stale zmieniającym się procesem.

Kropla do kropli aż…

Wiele rezultatów, choć nie wszystkie, zależy od systematyczności i długości nauki oraz od liczby wprowadzonych wyrazów.

Do tych efektów należy samodzielne odszyfrowanie kodu liter przez dziecko oraz umiejętność samodzielnego czytania nowych wyrazów i tekstów.

Rodzice uczący nieregularnie musieli poczekać na efekty dłużej.

W wieku szkolnym dzieci, uczone wcześniej metodą Cudowne Dziecko, osiągnęły bardzo dużą szybkość czytania, charakterystyczną dla dzieci starszych, wyprzedzając statystyki nawet o cztery lata.

Ponadto nauka czytania w jednym języku wzbudza zainteresowanie drukiem i ułatwia naukę czytania w innych językach.

Dzieci, które rozszyfrowały kod liter w języku polskim, uzyskują płynność czytania w innym języku z dużą łatwością nawet po dwóch miesiącach nauki.

Czy każdy rodzic nauczy swoje dziecko czytać metodą dr Czerskiej?

W zakresie czynników związanych z rodzicami, będącymi nauczycielami dziecka, efektywność warunkuje: zaangażowanie, nastawienie, motywacja oraz kreatywność.

Im więcej działań rodzice podejmują, im więcej różnorodnych materiałów dydaktycznych do nauki czytania używają, tym więcej efektów obserwują.

Tymczasem aż 52% rodziców nie kreuje żadnych zabaw z dzieckiem w ramach nauki czytania metodą globalną.

Efektywność nauki czytania determinuje też nastawienie rodziny i bliskich do wczesnodziecięcej edukacji.

Rodzina większości respondentów jest pozytywnie nastawiona, lecz niemal co piąty respondent (18,6%) nie powiedział rodzinie, że uczy swoje dziecko czytać, 23% badanych nie mówi znajomym, a 6% respondentów nie powiedziało swojemu współmałżonkowi, a więc 6% współmałżonków pozostaje nieświadoma tego faktu.

Cicha rewolucja

Najmłodsze dziecko, które nauczyło się czytać, miało 9 miesięcy. Oglądając całe wyrazy, rozszyfrowało kod liter, dzięki czemu rozpoznaje znaczenie zupełnie nowych wyrazów, których nigdy wcześniej nie widziało.

Inne dziecko rozszyfrowało kod liter jeszcze szybciej – już po 6 miesiącach nauki, ale było trochę starsze.

A wszystko to w zaciszu domowego ogniska, w atmosferze miłości, bliskości i akceptacji.

Przeprowadzone przeze mnie badania są unikalne na świecie, gdyż dotychczas nikt nie badał efektywności metody nauki czytania, w szczególności dla tak małych dzieci.

 

metoda-nauki-czytania-Czerskiej3