Aktualności

Nauka czytania sylabami krok po kroku

Nauka czytania sylabami dla przedszkolaka – kiedy spodziewać się efektów, jak nauczyć dziecko czytać sylabami, karty do druku w PDF, aplikacja

Nauka czytania sylabami krok po kroku

Nauka czytania sylabami stosowana jest zwykle względem dzieci przedszkolnych. Zanim omówimy, jak nauczyć dziecko czytać sylabami, omówmy wady i zalety tej metody, a przede wszystkim zastanówmy się, jakich efektów oczekujemy i w jakim czasie.

W naszej ofercie rodzice dzieci przedszkolnych (także młodszych, jak i starszych) znajdą wiele materiałów edukacyjnych dla dzieci:

 • zestawy do nauki czytania, które zawierają książki, karty i gry do nauki czytania,
 • aplikacje online do nauki czytania na komputer, tablet i telefon,
 • karty do nauki czytania sylabami w pliku PDF do pobrania i druku.

Zestaw kart do gry nosi nazwę “Anagramy sylabowe” (na zdjęciu poniżej).

Najlepszym rozwiązaniem jest jednak udział w szkoleniu online dla rodziców Nauka czytania.

 

 

Anagramy Sylabowe Nauka Czytania Sylabami

 

Nauka czytania sylabami – twórcza czy odtwórcza?

Nauka czytania sylabami jest metodą zamkniętą, odtwórczą – dziecko jest wszystkiego uczone: sylab i ich łączenia. Nie pozostawia się dziecku okazji do samodzielnych obserwacji i odkryć. Pod tym względem metoda ta jest podobna do szkolnej metody składania liter. W szkole również podaje się dziecku wiedzę niemal “na tacy”, niszcząc jego kreatywność i naturalną ciekawość świata.


Nauka czytania sylabami a czytanie ze zrozumieniem

Nie we wszystkich metodach kładzie się nacisk na zrozumienie. Dlatego bywa, że dziecko uczy się już nawet trzy lata, a nadal nie rozumie znaczenia tekstu.

Kiedy spodziewać się efektów w nauce czytania sylabami?

Nauka czytania sylabami jest metodą lingwistyczną, podobnie jak nauka szkolna przez składanie liter. Niesie to istotne konsekwencje dla efektywności.

Metody nauki czytania dzielimy na lingwistyczne i psychologiczne.

 • W lingwistyce nauka czytania polega na zbudowaniu właściwej formy dźwiękowej na podstawie graficznego zapisu.
 • W psychologii kładzie się nacisk na zrozumienie tekstu.

Lingwiści do ćwiczeń podchodzą w sposób mechaniczny. Są zwolennikami dzielenia wyrazów na części składowe: głoski czy sylaby. Celem takiej nauki czytania jest opanowanie, jak wybrzmiewają zapisy graficzne. Oczekuje się, że po około 3 latach systematycznych ćwiczeń, dziecko nabierze takiej wprawy i szybkości, że czytanie zacznie przypominać mowę, a wtedy można zacząć pracować nad innymi typami tej umiejętności, czyli kształcić czytanie ze zrozumieniem lub krytyczne. Ten kilkuletni okres nazywany jest stadium wprawy.

Natomiast psychologowie nie godzą się na oddzielanie techniki czytania od zrozumienia nawet w początkowym etapie edukacji. Dlatego rozpoczynają naukę czytania od całych wyrazów. Można do nich zaliczyć czytanie globalne, amerykańską metodę Domana, która nie jest dostosowana do języka polskiego i została opracowana dla dzieci z uszkodzeniem mózgu.

Natomiast nowoczesna i unikalna metoda Cudowne Dziecko, opracowana przez polskiego dydaktyka, pozwala dziecku przeczytać pierwszą książkę już po tygodniu nauki. Ważniejsze jest jednak to, że obserwując wyrazy i zdania, dziecko uczy się czytać samo – przez obserwację, bez nudnego tłumaczenia i długich ćwiczeń. Rozwija przy tym myślenie operacyjne, pamięć, wyobraźnię i inteligencję. Wystarczy tylko pół minuty dziennie, ale codziennie.

 

 

Jest to jedyna metoda na świecie, której efektywność została potwierdzona naukowo. Badania trwały 10 lat, a efektywność metody wyniosła ponad 90%.

 

 

Jak Nauczyć Dziecko Płynnie Czytać Przedszkolak Czyta Książkę Do Nauki Czytania

 

Porównanie nauki czytania sylabami z metodą Cudowne Dziecko Dr Czerskiej

W metodzie Cudowne Dziecko dzieci obserwują wyrazy i zdania, aby samodzielnie odkodować, który dźwięk przypisany jest do której litery i samodzielnie czytać dowolne teksty ze zrozumieniem. Jest to metoda otwarta, twórcza, pozwalająca dziecku na samodzielne odkrycia. Jednocześnie stymuluje ona rozwój intelektualny dziecka, usprawniając myślenie operacyjne, pamięć i wyobraźnię. Przyspiesza przez to również rozwój mowy.

Obejrzyj film poniżej, aby porównać efekty wspierania rozwoju dziecka w metodzie Cudowne Dziecko z dr Anetę Czerską z efektami osiąganymi przez dzieci w klasycznej edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

Dla kogo jest przeznaczona nauka czytania sylabami?

Czytania sylab można uczyć dzieci, które dysponują już umiejętnością analizy i syntezy dźwiękowej. Umiejętność ta pojawia się wraz z dojrzewaniem mózgu, i jest charakterystyczna dla dzieci w wieku około 6 lat.

Można też ukształtować tę umiejętność wcześniej. Wtedy wywiera się presję na mózgu małego dziecka, nakłaniając go do logicznych ćwiczeń. Warto jednak pamiętać, że ćwiczenie logiki w wieku przedszkolnym wiąże się z utratą naturalnych, wrodzonych zdolności każdego małego dziecka, które często zwane są zdolnościami prawopółkulowymi. Należy do nich słuch absolutny, zdolności językowe i matematyczne.

Z tego powodu nauka czytania sylabami u przedszkolaka jest poprzedzona wielotygodniowymi ćwiczeniami analizy dźwiękowej. Dotychczas były one zarezerwowane dla dzieci 6-letnich. Więcej na ten temat dowiesz się na szkoleniu online dla rodziców Nauka czytania 2.

Nauka Czytania Sylabami Metoda Cudowne Dziecko Porównanie Tabela Cele efekty dla kogo

Jeśli chcesz poznać naukę czytania w metodzie Cudowne Dziecko, to jedynym sposobem jest szkolenie dla rodziców. Zanim weźmiesz w nim udział, przeczytaj jeszcze listę 35 najpopularniejszych błędów w nauce czytania.

 

 


Jak nauczyć dziecko czytać sylabami krok po kroku?

Krok 1 – przygotowanie do nauki czytania sylabami – ćwiczenia 

Naukę czytania sylabami można zacząć, dopiero kiedy dziecko dysponuje umiejętnością analizy i syntezy dźwiękowej. Ćwiczenia te dzielimy na

 1. Ćwiczenia analizy sylabowej bez utrudnień z podpowiedzią
 2. Ćwiczenia analizy sylabowej bez utrudnień bez podpowiedzi
 3. Zagadki dotyczące syntezy sylabowej bez utrudnień
 4. Ćwiczenia analizy sylabowej z utrudnieniami z podpowiedzią
 5. Ćwiczenia analizy sylabowej z utrudnieniami bez podpowiedzi
 6. Zagadki dotyczące syntezy sylabowej z utrudnieniami
 7. Ćwiczenia analizy głoskowej bez utrudnień z podpowiedzią
 8. Ćwiczenia analizy głoskowej bez utrudnień bez podpowiedzi
 9. Zagadki dotyczące syntezy głoskowej bez utrudnień
 10. Ćwiczenia analizy głoskowej z utrudnieniami z podpowiedzią
 11. Ćwiczenia analizy głoskowej z utrudnieniami bez podpowiedzi
 12. Zagadki dotyczące syntezy głoskowej z utrudnieniami

Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania sylabami omawiamy na szkoleniu online dla rodziców Nauka czytania 2.

Krok 2 – nauka samogłosek

Nauka czytania sylabami będzie możliwa, kiedy dziecko pozna samogłoski. Jednym ze sposobów jest pisanie wyrazów dźwiękonaśladowczych z jednej samogłoski, np. wyraz “aaaaa” może być użyty w sytuacji, gdy odczuwamy ból.

Krok 3 – nauka sylab

Zasadnicza nauka czytania sylab polega na nauce sylab, przy czym naukę zaczyna się zazwyczaj od sylab krótkich. Trzeba mieć jednak na uwadze, że są sylaby dwuliterowe, ale także trzyliterowe i dłuższe. Popatrzmy na przykłady.

 • Sylaby dwuliterowe: ma-ma, pa-pu-ga,
 • Sylaby trzyliterowe: pro-sto, kap-tur, kra-wat,
 • Sylaby czteroliterowe: pies, fry-zjer, zwie-rzę, port.

Sylab dwuliterowych z jedną tylko literą K jest 16. Mamy przy tym kilkadziesiąt spółgłosek. To daje około 600 sylab dwuliterowych. Sylab trzyliterowych jest kilka tysięcy.

Sylaby Z Litera K Nauka Czytania Sylabami Krok Po Kroku

Jest wręcz niemożliwe, aby nauczyć dziecko kilkunastu tysięcy sylab. Stosuje się zatem kilka sposobów wyboru.

 • wybranie najpopularniejszych spółgłosek i nauka sylab, które one tworzą,
 • wybranie najpopularniejszych sylab, nie ma jednak takich opracowań naukowych, zatem jesteśmy zdani na swoją intuicję.
 • uczenie sylab, które wchodzą w skład popularnych wyrazów,
 • uczenie sylab w podziale na otwarte i zamknięte, lekkie i ciężkie,
 • wybór sylab na potrzeby ćwiczeń logopedycznych.

Krok 4 – nauka czytania wyrazów przez składanie sylab 

Na tym etapie uczymy dziecko składać wyrazy z sylab. Wybieramy do tego na początek proste wyrazy. Często na tym etapie rodzice stosują liczne zabawy, które uprzyjemniają naukę sylab. Możemy do tego użyć specjalnych kart z zestawu “Anagramy sylabowe”, które w pliku PDF można pobrać i samodzielnie wydrukować.

Krok 5 – nauka czytania krótkich tekstów przez składanie sylab 

Kolejnym krokiem Jednym z najpopularniejszych tekstów do ćwiczeń nauki czytania jest prosty tekst, zamieszczony poniżej. Naprzemiennie użyte kolory: czarny i czerwony, powinny pomagać. Tekst zawiera 5 zdań złożonych z 19 różnych wyrazów, a te złożone są 31 różnych sylab.

tekst ćwiczenia nauka czytania metoda sylabowa tekst ćwiczenia nauka czytania metoda sylabowa

 

Sprawdźmy jeszcze drugi tekst do ćwiczeń. Zawiera on 4 zdania (licząc z tytułem), 31 różnych wyrazów, zbudowanych z 61 różnych sylab.

Dzieci, które potrafią płynnie przeczytać teksty sylabowo, często nie rozumieją jego znaczenia. Powodem jest to, iż nauka czytania sylabami jest metodą lingwistyczną i wymaga bardzo długiego czasu ćwiczeń.


 

Materiały edukacyjne dla dzieci

 

Karty do nauki czytania sylabami – plik PDF do druku

Zestaw “Anagramy sylabowe” zawiera 158 kart z sylabami do wydruku i samodzielnego wycięcia. Prezentują one 67 najpopularniejszych sylab, które tworzą 78 anagramów. Idealnie nadają się do gier z dzieckiem lub grupą dzieci.

Aplikacja online do nauki czytania

Nauka czytania jest procesem bardzo trudnym. Sukces jest uzależniony od wielu czynników, zależnych od dziecka, ale także od przyjętej metody, a nawet od rodzica lub pedagoga, który uczy dziecko. Jeśli nie masz pomysłu, jak prowadzić naukę czytania dziecka skorzystaj z naszych pomocy dydaktycznych opracowanych przez dydaktyka, osobę, która zajmuje się metodyką nauczania. Dużą popularnością cieszy się aplikacja do nauki czytania dla dzieci “Cudowne czytanie”, zarówno część 1, jak i część 2.

 


Nauka czytania sylabami a wiek dziecka

 

Nauka czytania sylabami dla dziecka w wieku 2-5 lat 

Przed wieloma laty czytania uczyli się uczniowie w klasie pierwszej, którzy ukończyli wiek 7 lat. Później – przez kilkanaście lat – naukę czytania rozpoczynało się w przedszkolu. Efekty były jednak znacznie gorsze. Dlatego w roku 2008 w podstawie programowej wychowania przedszkolnego pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska zabroniła nauki czytania w przedszkolach.

Dzisiaj wiemy, że nauka czytania zmienia mózg dziecka. Każda z metod inaczej. Ucząc dziecko składania liter lub sylab w wieku przedszkolnym, niszczymy jego naturalne zdolności, takie jak pamięć fotograficzną, zdolności matematyczne i językowe.

Naukę czytania należy jednak zacząć jak najwcześniej. Człowiek rodzi się bowiem z mózgiem nieprzygotowanym do nauki czytania. Połączenia odpowiedzialne za czytanie trzeba w mózgu ukształtować. Im dziecko jest młodsze, tym jest to łatwiejsze. Dowiesz się, jak to zrobić na szkoleniu Nauka czytania. 

 

Nauka czytania sylabami dla dziecka w wieku 6 lat

Jeśli dziecko dysponuje już umiejętnością analizy i syntezy dźwiękowej, to z punktu widzenia rozwoju nie ma przeszkód, aby rozpoczęło naukę czytania sylabami. Jednak w XXI wieku dziecko oczekuje efektów natychmiast, a nie po wielu miesiącach czy latach codziennych ćwiczeń. Niezależnie od wcześniejszych doświadczeń dziecka, zacznij naukę metodą Cudowne Dziecko. Nawet jeśli dziecko zna już wiele liter, a nadal nie odnosi sukcesów w nauce czytania. Tym bardziej skorzystaj ze szkolenia Nauka czytania.

Jeśli dostrzegasz trudności dziecka w nauce czytania, to nie zwlekaj. Nie czekaj, że problemy te miną wraz z wiekiem. Jak najszybciej weź udział w szkoleniach online dla rodziców:

 1. Nauka czytania – aby dziecko nauczyło się szybko czytać ze zrozumieniem,
 2. Wczesna nauka matematyki – aby rozwinąć myślenie operacyjne, które jest potrzebne w nauce czytania,
 3. Ruch kluczem do inteligencji – aby uzupełnić rozwój mózgu i osiągnąć lepsze efekty w nauce czytania.

Efekty nauki czytania są bowiem zależne od rozwoju ogólnego, także motorycznego. Jeśli dziecko nie osiągnęło pełnej sprawności w pełzaniu w pierwszym roku życia, to dziecko będzie miało trudności w nauce, dopóki rozwój zaniedbanych obszarów nie zostanie uzupełniony.

 

Nauka czytania sylabami dla dziecka szkolnego w wieku 7 lat

W wieku 7 lat dziecko powinno być gotowe do nauki czytania przez składanie głosek. Jeśli dziecko ma trudności, to rodzice szukają innych metod. Tymczasem nauka czytania sylabami jest metodą tego samego typu. Jeśli dziecko w wieku 7 lat ma problemy ze składaniem liter, to sięgnijmy po metodę innego typu – metodę Cudowne Dziecko, w której dziecko odzyska radość z nauki czytania i wiarę we własne siły.

Coraz większa liczba dzieci w klasie 1 i 2 boryka się z trudnościami. Aby ich uniknąć, należy zacząć prawidłowo wspierać rozwój mózgu dziecka,  nie tylko rozwój intelektualny, ale także motoryczny. Warto wiedzieć, że efekty w nauce czytania zależą od wcześniejszego prawidłowego rozwoju ruchowego, a także ukształtowania odruchów z pierwszego roku życia. Wiedzę na ten temat zyskasz na szkoleniu Ruch kluczem do inteligencji.

 

Proponowane szkolenia

Nauka czytania

Nauka czytania 2

Ruch kluczem do inteligencji

Proponowane Produkty

Program komputerowy "Cudowne czytanie"

Zestaw do nauki czytania

Proponowane Artykuły

JAK NAUCZYĆ DZIECKO CZYTAĆ? NAJWAŻNIEJSZE METODY NAUKI CZYTANIA – JAK ZMIENIAJĄ MÓZG DZIECKA?