Czytaj więcej: Konsultacja dla absolwentów

Konsultacja dla uczestników szkolenia, aby odpowiedzieć na indywidualne pytania, które wynikły już po szkoleniu, ale dotyczą jego tematyki.