Aktualności

Połowa dzieci w I i II klasie ma problemy z nauką czytania

Połowa dzieci w I i II klasie ma problemy z nauką czytania

Jest wiele metod nauki czytania, a każda wymaga innych umiejętności związanych z rozwojem dziecka i jego mózgu.

Szkolna nauka czytania (połączona z nauką pisania) wymaga od dziecka nie tylko umiejętności analizy i syntezy dźwiękowej, ale także sprawnego funkcjonowania zmysłu wzroku, co naukowo nazywamy analizatorem wzrokowym.

Mówiąc o sprawnym funkcjonowaniu zmysłu wzroku nie mamy na myśli dobrego widzenia szczegółów z różnych odległości, które sprawdza okulista.

Pedagodzy oczekują od dziecka odróżniania kształtów klocków, liter, cyfr; dostrzegania różnic i podobieństw; porządkowania ich w zbiory w zależności od zauważonych cech charakterystycznych.

Ze sprawnością wzrokową związana jest także pamięć wzrokowa.

Dlatego w pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi zaleca się stosowanie zabaw i ćwiczeń usprawniających percepcję i pamięć wzrokową, co ma lepiej przygotować je do nauki czytania.

U dzieci w wieku 6-7 lat bardzo często występują zaburzenia funkcji wzrokowych, a brak interwencji pedagogicznej nie tylko przyczynia się do pogłębienia trudności w nabywaniu umiejętności czytania, ale może mieć poważne konsekwencje dla przyszłej nauki szkolnej dziecka, dla opanowania przez nie treści różnych przedmiotów wykładanych w szkole.

W badaniach Ewy Jędrzejowskiej[1], 33,2% dzieci sześcio- i siedmioletnich wykazuje trudności w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego, a w badaniach Hanny Spionek[2], aż 56,3% uczniów pierwszej i drugiej klasy.

Zgodnie z profilem rozwojowym Domana – Delacato sprawność wzrokowa rozwija się od urodzenia do szóstego roku życia, dlatego funkcjonowanie wzroku powinno się rozwijać od urodzenia.

Błędem jest bagatelizowanie rozwoju wzroku dzieci poniżej trzeciego roku życia.

Rozwój percepcji wzrokowej można ćwiczyć już od urodzenia, dostarczając dziecku odpowiednich bodźców do rozwoju wzroku – zarówno poprzez odpowiednie urządzanie wnętrza, jak i przygotowując specjalne karty edukacyjne lub też karty do nauki czytania globalnego.

 

[1] E. Jędrzejowska: Zaburzenia percepcji wzrokowej dzieci sześcioletnich przeszkodą w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

[2] H. Spionek: Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka. Warszawa 1980, WSiP, s. 55. Za: E. Jędrzejowska: Zaburzenia percepcji wzrokowej dzieci sześcioletnich przeszkodą w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.): Edukacja małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 

Polecane szkolenie

Nauka czytania

 

Polecane produkty

Zestaw do nauki czytania

 

Polecane Artykuły

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 1-2 lata

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 3-6 lat

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 7-10 lat