Aktualności

Konferencja: Przemoc seksualna wobec dzieci

W Warszawie 11 i 12 grudnia 2014 odbędzie się konferencja “Przemoc seksualna wobec dzieci”.

Konferencję rozpocznie referat dr n.med. Wiesława Czernikiewicza na temat sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci. Następnie dr Katarzyna Bojarska opowie o diagnozie przy podejrzeniu o wykorzystanie seksualne dziecka. Dorota Werner wygłosi prezentację pt. “Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”.  Później dr Katarzyna Bojarska opowie, jak ustrzec dziecko przed pedofilem. Pod koniec pierwszego dnia konferencji wystąpi dr Izabela Fornalik z referatem “Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Aspekty praktyczne.”

Drugi dzień konferencji rozpocznie prof. dr hab. Maria Beisert referatem “Wykorzystywanie seksualne dziecka: istota zjawiska, objawy, skutki”. Następnie wystąpi prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski z prezentacją na temat agresji seksualnej wśród młodocianych sprawców przestępstw. Później dr n. med. Michał Lew-Starowicz wygłosi referat pt. “Prewencja i terapie sprawców przestępstw seksualnych”.  O wykorzystaniu seksualnym dzieci w Internecie, zagrożeniach i przeciwdziałaniu opowie mgr Filip Szumski. Konferencję zakończy wystąpienie mgr Anny Roszyk na temat Konstrukcji edukacyjnych programów profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9, budynek A.