Aktualności

Przygotowanie do druku publikacji “Czytanie dla rozwoju”

Uczestnicy moich szkoleń od dawna czekają na książkę, nad którą pracuję już od wielu miesięcy.

Książka podsumuje światowe badania nad rozwojem neurologicznym człowieka, które przeprowadzono przez ostatnie pół wieku. Przedstawię w niej także efekty moich badań naukowych, które prowadziłam w latach 2003-2012.

Czytelnicy będą zaskoczeni, jak bardzo można usprawnić nie tylko pracę, ale i budowę mózgu. Zaprezentuję nowe techniki pracy umysłowej, które przekształcą naukę w fascynującą przygodę.

Wczoraj otrzymałam tekst książki po redakcji i pierwszej korekcie i przesłałam go do łamania. Po łamaniu tekst będzie właściwie rozplanowany na stronach.

Książka będzie publikacją naukową, recenzowaną przez profesorów. Adresatem będzie jednak nie tylko środowisko akademickie, ale również rodzice małych dzieci.

Dzięki tej publikacji rodzice dowiedzą się,

 • Jak rozwija się mózg człowieka, czym różni się rozwój dziecka do roku, między 1-3 lat oraz w wieku 3-6 lat?
 • Jak powinna być edukacja, aby nie podążać za rozwojem, ale aby kształtować i wspierać rozwój?
 • Jakie wrodzone zdolności mają dzieci i co się dzieje, że trudno je zaobserwować w wieku szkolnym?
 • Kiedy i jak należy stymulować zdolności?
 • Jakie błędy w wychowaniu dzieci popełniamy, które odbijają się na rozwoju i uniemożliwiają dziecku osiągnięcie sukcesu w szkole?
 • Jakie metody wspierania rozwoju i nauki czytania stosuje się w Polsce i na świecie?
 • Czy nauka czytania może być twórcza zamiast odtwórcza?
 • Jaka jest historia powstania i geneza nazwy metody Cudowne Dziecko?
 • Jakie są założenia metody Cudowne Dziecko i wskazania do pracy dydaktycznej?
 • Jak jest zbudowany harmonogram i materiały dydaktyczne do nauki czytania?
 • Jak przebiegały badania naukowe nad efektywnością metody Cudowne Dziecko?
 • Jakie jest 12 czynników od których zależy efektywność nauki czytania?
 • Jak uczyli rodzice, którzy osiągnęli największe sukcesy?
 • Jak uczyli rodzice, którzy osiągnęli porażkę?
 • Jakie są efekty metody i perspektywy wczesnodziecięcej nauki czytania?

Zazwyczaj z rodzicami spotykam się po raz pierwszy na wykładzie wprowadzającym do dalszych szkoleń. Wykład nosi tytuł “Jak nie pozbawić dziecka geniuszu?”. Już podczas tego wykładu rodzice zyskują bardzo dużo informacji o rozwoju dziecka. Przytaczane fakty i wyniki badań zaskakują, a wręcz oszałamiają. Chcielibyśmy się podzielić tymi informacjami z najbliższymi. Dlatego rodzice proszą o publikację, z której mogliby przeczytać więcej o wspomnianych zagadnieniach. Chcieliby poznać źródła, aby ich argumenty w dyskusjach ze znajomymi były poparte autorytetami naukowymi.

Już za kilka tygodni będzie to możliwe. Tekst po korekcie i redakcji trafił do łamania. Następnie zostanie przekazany dwóm recenzentom, a w oczekiwaniu na recenzje będzie przygotowywana okładka.