Aktualności

Punkty wspólne i różnice metody Domana i metody dr Anety Czerskiej

W pracy doktorskiej dr Aneta Czerska wymienia 14 obszarów, w których nauka czytania w metodzie Cudowne Dziecko różni się od metody Glenna Domana.

Punkty wspólne i różnice metody Domana i metody dr Anety Czerskiej

W metodzie Cudowne Dziecko, opracowanej przez dr Anetę Czerską, prezentuje się dziecku całe wyrazy na dużych kartach, a nie sylaby czy litery, dlatego bywa ona zaliczana do metod globalnych, całowyrazowych. Do metod globalnych należy też metoda Glenna Domana, którą autor nazwał “Cichą rewolucją”.

Nazwa “metoda globalna” nie jest nazwą żadnej z tych metod, a raczej skupia uwagę na tym, co prezentujemy dziecku. W obu metodach są to całe wyrazy. Określenie “metoda globalna” zostało wymyślone przez rodziców w Polsce, a nie przez autorów tychże metod.

Patrząc na karty edukacyjne używane w obu metodach, można odnieść wrażenie, że różnice są niewielkie. Jest to jednak mylne wrażenie. Różnice są przede wszystkim w samym sposobie użycia tych materiałów, a więc w sposobie nauki.

Stosując różne działania osiągamy różne efekty. Celem metody Domana jest nauczenie na pamięć, jak wyglądają wyrazy, aby dziecko widząc wyraz rozumiało jego znaczenie. Przy okazji Doman postuluje stymulację wzroku, słuchu i mowy.

Poprawna stymulacja mózgu jest także założeniem metody dr Czerskiej, ale o wiele ważniejsze jest zapobieganie dysfunkcjom i rozwijanie naturalnych zdolności każdego małego dziecka m.in. pamięci fotograficznej, kreatywności, wyobraźni. Dziecko oglądając całe wyrazy samo rozszyfrowuje kod liter – dochodzi do wniosku, jaki dźwięk reprezentuje dana litera. Dzięki temu w przyszłości będzie umiało przeczytać dowolne wyrazy, a nie tylko te, które zobaczyło wcześniej na kartach.

Metoda Cudowne Dziecko rozwija myślenie operacyjne, co ma bezpośrednie przełożenie na inteligencję dziecka. 

Metoda Domana Porównanie Tabela Dr Czerska Cudowne Dziecko dla kogo typ charakterystyka efekty cel


W swojej pracy doktorskiej dr Czerska przedstawiła punkty wspólne i różnice względem innych wczesnodziecięcych metod nauki czytania.

Opisuje 14 obszarów, w których metody te są różne.

Punkty Wspólne Różnice Metody Domana Anety Czerskiej Czytanie Dla Rozwoju Globalne 1024x725

 

Również w książce “Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecieca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko”, Autorka  zawarła rozdział opisujący skutki stosowania wcześniej innych metod w tym metody Domana.

Opisuje w nim, jak bardzo zniekształcają metodę Domana blogerzy w swoich krótkich instrukcjach.

Zestawy edukacyjne dostępne na polskim rynku, które powołują się na metodę Domana, kaleczą najważniejsze założenia metody Domana.

Między innymi z tych powodów rodzice nie mogą odnieść sukcesów.

Efekty Metoda Domana Opinie Metoda Cudowne Dziecko

 

Z tych powodów często na szkoleniach aż 60% uczestników stanowią rodzice, którzy wcześniej stosowali metodę Domana i zrezygnowali. Od dr Anety Czerskiej oczekują, iż przywróci ich działaniom lekkość i radość oraz że zagwarantuje efekty.

Polecane szkolenie

Nauka czytania

Polecane produkty

Program komputerowy "Cudowne czytanie"

Zestaw do nauki czytania

Polecane Aktykuły

Najważniejsze metody nauki czytania – jak zmieniają mózg dziecka?