Aktualności

Rozwój kompetencji nauczycieli – Konferencja dla Nauczycieli 23.10.2015

“Rozwój kompetencji nauczycieli drogą rozwoju placówki oświatowej i kariery własnej” to hasło konferencji dla nauczycieli, która odbędzie się 23 października w Warszawie, w ramach II Kongresu Edukacji i Rozwoju.

Konferencja odbędzie się w godzinach 10-16. W programie konferencji omówione zostaną następujące tematy:

 • Zmiany w prawie oświatowym i priorytety rozwojowe – Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska
 • Debata „Rola nauczyciela w szkole XXI wieku” – udział w debacie wezmą m.in.: dr hab. prof.UW Małgorzata Żytko, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, Piotr Czekierda, Marek Piotrowski (ORE)
 • Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych
  • Coaching, mentoring, tutoring – skuteczne metody budowania roli nauczyciela jako przewodnika – dr Małgorzata Sidor-Rządkowska
  • Tutoring w przedszkolu – tutoring jako skuteczna metoda pracy w przedszkolu – Małgorzata Wasilewska
  • Nauczanie uczniów skutecznych technik uczenia się – Colin Rose
  • Jak uczyć bycia Kierowcą swojego życia? – Rozwinięcie SAMOŚWIADOMOŚCI w kontekście stylów motywacyjnych – Iwona Bobrowska
 • Stymulacja rozwoju czy nadmierna presja? – dr Aleksandra Piotrowska
 • Sprawność fizyczna i intelektualna idą ze sobą w parze – Grzegorz Więcław
 • Neurobiologia – wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się. Przekraczanie granic możliwości mózgu w uczeniu się – prof. Jerzy Vetulani– prof. Jerzy Vetulani
 • Edukacyjny powrót do źródeł. Zabawa otwiera świat dziecku – warsztat
 • “Teoria frajdy” Czyli o tym, że ludzie są w stanie zmienić swoje negatywne nawyki czy zachowania, jeśli mają przy tym odrobinę… frajdy – Jarosław Szulski
 • Zabawa online czy offline – kiedy Internet przyniesie korzyści dzieciom i młodzieży? dr hab. Prof. UAM Jacek Pyżalski
 • Samobójstwa i próby samobójcze młodzieży – niedostrzegany problem – Ewa Maksymowska
 • Zachowania autoagresywne młodzieży – samookaleczenia, czyli bolesne rany …. na ukojenie – dr Dorota Mielcarek
 • Forum Dobrych Praktyk Edukacyjnych w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej, lokalnej, szkolnej i przedszkolnej
 • Inny czy prawdziwy człowiek w szkole? – o zrozumieniu inności, dzieci ze spectrum autyzmu w przedszkolu i szkole. Kompetencje nauczycieli, pedagogów i psychologów w rozumieniu dzieci autystycznych w procesie edukacji – Wanda Jabłońska (Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie)