Aktualności

Słuch absolutny – geny czy wychowanie?

Wczesna edukacja może także ocalić zdolności muzyczne. Obecnie wielu badaczy rozwoju i muzyków jest zgodnych, że człowiek rodzi się ze słuchem absolutnym. Zdaniem Ernsta Terhardta łatwo jest go stracić w niemowlęctwie lub dzieciństwie, kiedy nie jest on używany ani rozwijany przez naukę nazw dźwięków muzycznych.

Azjaci górą

Obserwuje się, że w Europie około 3% populacji posiada słuch absolutny, przy czym, badając profesjonalnych i półprofesjonalnych muzyków, u 8% obserwuje się słuch muzyczny. Jest to znikoma liczba w porównaniu z japońskimi studentami szkół muzycznych i muzykami. Obserwuje się, że aż 70% tej grupy posiada słuch absolutny. Przypuszcza się, że jest to skutkiem wczesnego szkolenia dzieci japońskich w zakresie muzyki. Od wielu lat prowadzone są badania, które miałyby rozstrzygnąć, co wpływa na szczególną muzykalność Azjatów: geny czy wychowanie.

Geny czy wychowanie

Ostatnio dowiedziono, że na uaktywnienie słuchu absolutnego nie ma wpływu język ojczysty czy też zdolności dziedziczne, a jedynie wczesna edukacja. Badaniom poddano dzieci kanadyjskie oraz dzieci azjatyckie, które były wychowywane w Kanadzie. Ustalono, iż w zakresie słuchu absolutnego i uzdolnień muzycznych nie ma różnicy między dziećmi azjatyckimi a nieazjatyckimi, jeśli te pierwsze wychowywane są poza Azją. Jeśli dzieci azjatyckie wychowywane są w Kanadzie, wtedy ich zdolności muzyczne nie różnią się od zdolności rodowitych dzieci kanadyjskich. Oznacza to, iż słuch absolutny wynika z uwarunkowań środowiska i kultury, a nie z różnic genetycznych.

 
Fragment artykułu dr Anety Czerskiej dla czasopisma Fika: “Słuch absolutny – geny czy wychowanie?”

 

Więcej informacji o tym, jak rozwijać słuch absolutny, skutecznie i poprawnie uczyć grać na instrumencie oraz pomnażać inteligencję, uzyskasz na szkoleniu dla rodziców “Jak pomnożyć inteligencję małego dziecka

 

Brakuje Ci pomysłów na zabawy, które pomnożą inteligencję, pamięć, wyobraźnię i kreatywność Twojego dziecka?

rozwoj-pierwszy-rok-niemowlatnauka-czytania-globalnematematyka-dla-dziecirozwoj-ruchowy-manualnyrozwoj-intelektualny-dzieckarozwoj-kreatywnosci-pamieci-wyobraznidieta-zdrowie-dzieckarozwoj-emocjonalny-dziecka-szkolenie-dla-rodzicow