Aktualności

Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka ”Gorszego Boga” – konferencja

Na początku miesiąca, 3 listopada 2015, na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie odbyła się konferencja pt.: Szukanie dróg wyjścia ze stygmatu dziecka ”Gorszego Boga”. Dotyczyła ona problemu stygmatyzacji dzieci oraz młodzieży wśród rówieśników.

Zaproszeni prelegenci

cieszyn_us_konferencja_2015_stygmatyzacja

Konferencja była kontynuacją zeszłorocznej konferencji, gdyż zdaniem organizatorów w dalszym ciągu jest potrzeba rozmów nad stygmatyzacją dzieci i młodzieży. Zaproszeni prelegenci podkreślali, że zjawisko stygmatyzowania jest wciąż żywo obecne w naszym społeczeństwie, mimo że sporo mówi się o szeroko rozumianej tolerancji, akceptacji. W praktyce często nie przekłada się to na konkretne zachowania, gdy stykamy się z kimś, kto wygląda czy zachowuje się inaczej.

Dotyczy to dzieci, pochodzących z zaniedbanych środowisk, wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dzieci z pogranicza normy intelektualnej, dzieci z zaburzonym zachowaniem i osób niepełnosprawnych. Grupy te wskazano na ubiegłorocznej konferencji, a w tym roku skupiono się na szukaniu dróg wyjścia. Jedną z dróg wyjścia ze stygmatu są mieszkania treningowe i mieszkania ochronne dla wychowanków domu dziecka, pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych

W konferencji uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Olga Stoszek – kierownik do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Danuta Mryka – S. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, Katarzyna Konewecka-Hołój – Prezes Stowarzyszenia „Piękne Anioły”. .

W drugiej części konferencji głos zabrali Jan Potysz, dzieląc się swoimi doświadczeniami w budowaniu procesu usamodzielniania jako forma przygotowania do wejścia w dorosłe życie. Anna Banaś podzieliła się refleksją z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Natomiast Magdalena Niezabitowska omówiła obszary rodzinnej opieki zastępczej zmierzające do usamodzielnienia dziecka. Jako ostatnia wystąpiła Dorota Kohut ukazując trudną drogę rodzica zastępczego pomiędzy instytucją, formalnością, a rzeczywistością.

Konferencję prowadziła Małgorzata Ratajczak – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Tęczowa Przystań” oraz dr Dorota Prysak adiunkt Zakładu Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego.