Aktualności

W jakim wieku dzieci powinny mieć prawo do korzystania z urządzeń elektronicznych?

Gry planszowe i puzzle wychodzą z modny. Są już reliktem czasów dziadków i rodziców. Dzieci coraz rzadziej wychodzą na zewnątrz. Ścieżka zdrowia jest pojęciem zupełnie niezrozumiałym dla młodego pokolenia. Puzzle, karty i planszówki zostają zastąpione przez bardziej zaawansowane, nowoczesne zabawki  – urządzenia mobilne.

Wyniki badań opublikowane w najnowszym numerze czasopisma Pediatrics ukazują, że 97% amerykańskich dzieci w wieku poniżej 4 lat używa urządzeń mobilnych – niezależnie od dochodu rodziny.

Badania objęły 350 dzieci z rodzin o niskich przychodach i pokazały, że ekspozycja na działanie urządzeń mobilnych nie zależy od dochodu i nie dotyczy tylko zamożnych rodzin. Urządzenia mobilne nie są już dobrem luksusowym, a nawet jeśli tak je będziemy traktować, to są one tak samo łatwo dostępne dla dzieci z rodzin zamożnych jak i z rodzin ubogich. Nie ma też znaczenia edukacja rodziców, płeć dziecka czy pochodzenie etniczne.

W badaniach brały udział dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Im starsze były dzieci, tym bardziej prawdopodobne było, że posiadają własne urządzenie mobilne. Do wieku 4 lat 3/4 dzieci posiada swój własny telefon, a połowa ma swój własny telewizor.

97 procent dzieci w wieku 0,5-4 lat używa urządzenia mobilnego, a więcej niż połowa z nich korzystała z wielu urządzeń i wykonywała równocześnie różne czynności na kilku urządzeniach.

Badania pokazały także, że 20% dzieci rocznych ma swój własny tablet, a 28% dzieci dwuletnich obsługuje urządzenie mobilne zupełnie samodzielnie, bez pomocy.

Byliśmy bardzo zaskoczeni, widząc, jak często dzieci wykorzystywały urządzenia mobilne, jak wiele z nich posiadało urządzenie do użytku osobistego, jak wiele korzystało z urządzenia bez pomocy, a ilu radzi sobie z wykonywaniem równocześnie wielu czynności na Internecie.

 

dr Matilde Irigoyen, autorka badań, przewodnicząca Department of Pediatric and Adolescent Medicine at Albert Einstein Medical Center

Umiejętności dzieci nie powinny dziwić, wobec faktu, że większość dzieci zaczyna korzystać z urządzeń mobilnych jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Dlaczego dzieci korzystają z urządzeń mobilnych?

Rodzi się pytanie, dlaczego dzieci tak często korzystają z urządzeń mobilnych. Rodzice przyznają, że dają dzieciom urządzenia mobilne, kiedy są zajęci, są w miejscach publicznych czy robią sprawunki. Aż 28% rodziców przyznaje, że daje dzieciom urządzenie mobilne, aby położyć je spać.

To pokazuje, że rodzice dają dziecku telefon lub tablet , gdy nie radzą sobie z daną sytuacją. Czasem potrzebują “świętego spokoju”, a czasem nie wiedzą, jak nakłonić dziecko do określonego zachowania.

Czyli…

…im słabiej rodzice radzą sobie z wychowaniem dziecka, tym częściej udostępniają dziecku urządzenia mobilne.

W gospodarstwach domowych osób badanych znajdowały się telewizory (u 97% badanych), tablety (u 83% badanych), smartphony (u 77% badanych), konsole gier wideo (56%), komputery (58%) oraz dostęp do Internetu (59%).

Pomysł na badanie zrodził się w wyniku obserwacji rodzin, które przychodziły do kliniki pediatrii w Filadelfii. Zaraz po przyjściu, rodzice wyciągali urządzenia mobilne i wręczali je dzieciom.

Autorzy badań nie zajęli się konsekwencjami i następstwami tak powszechnego korzystania dzieci z urządzeń mobilnych, ale podkreślają potrzebę dalszych badań.

Podobne badania były przeprowadzone w roku 2013 przez Common Sense Madia. Wtedy stwierdzono, że 40% dzieci w wieku poniżej 8 lat posiada tablety. 75% dzieci miało dostęp do różnego rodzaju inteligentnych urządzeń mobilnych. Zestawienie tych danych prowadzi do wniosku, że wzrasta używanie urządzeń mobilnych wśród coraz młodszych dzieci.

To pokazuje, że rodzice coraz częściej czują bezsilność i nie radzą sobie z wychowaniem swojego dziecka, a zjawisko to dotyczy rodziców coraz młodszych dzieci.