Aktualności

Wczesna edukacja i rozwój metodą dr Czerskiej – na czym polega?

Wczesna edukacja dziecka zapewnia poprawny rozwój neurologiczny, zapobiega dysfunkcjom i rozwija zdolności dziecka. Błędnie jest rozumiana jako nauka w zabawie.

Wczesna edukacja i rozwój metodą dr Czerskiej – na czym polega?

Co to jest wczesna edukacja dziecka?

Wczesna edukacja dziecka rozumiana bywa jako edukacja dzieci w wieku przedszkolnym lub niemowlęcym. Tymczasem podstawową różnicą nie jest wiek dziecka, ale koncepcja.

Czym wczesna edukacja dziecka różni się od edukacji szkolnej?

Chcąc odpowiedzieć na pytania, czym wczesna edukacja różni się od edukacji szkolnej, najpierw przyjrzyjmy się edukacji szkolnej. 

Na czym polega edukacja szkolna?

W koncepcji edukacji szkolnej dziecko uczy się na własnych błędach. Zakładamy, że dziecko szkolne dysponuje umiejętnościami i wiedzą na niskim poziomie. Chcąc uzyskać wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie, popełnia błędy, dostrzega to i to na nich się uczy. 

Jakie są cele edukacji szkolnej?

Rolą nauczyciela w szkole jest znalezienie słabych punktów dziecka, a następnie praca z dzieckiem w celu poprawienia jego wiedzy i umiejętności. Z tego powodu nauczyciel odpytuje dziecko i robi sprawdziany. To pozwala mu zdiagnozować, na ile uczeń opanował oczekiwane umiejętności.

Na czym polega wczesna edukacja?

W odróżnieniu od edukacji szkolnej, we wczesnej edukacji dziecko nie uczy się na własnych błędach. To dlatego, że bardzo często małe dziecko nie posiada żadnej wiedzy i umiejętności. 

Zatem wczesna edukacja polega na dostarczaniu dziecku informacji i zapewnianiu mu jak największej liczby obserwacji, aby mogło uczyć się przez obserwację i naśladowanie oraz aby wyciągało wnioski.

Jakie są cele wczesnej edukacji dziecka?

Celem wczesnej edukacji jest:

 • zapewnienie dziecku poprawnego rozwoju neurologicznego,
 • zapobieganie dysfunkcjom rozwojowym m.in. dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii, dysortografii;
 • rozwijanie naturalnych, wrodzonych zdolności każdego małego dziecka.

jak nauczyć dziecko czytać zabawy z kartami bity inteligencji przedszkolak mama i pies


Zabawa i nauka

Naukę kojarzymy zazwyczaj z chodzeniem do szkoły. Tony Buzan wyróżnił 10 podstawowych słów lub pojęć, z którymi ludziom dorosłym kojarz się “Nauka”. Są to: nuda, egzaminy, zadanie domowe, strata czasu, kara, oderwanie od rzeczywistości, zostanie po lekcjach, »fuj«, nienawiść i strach. 

Paweł Błoński uważał, że „zabawa jako taka” nie istnieje, gdyż nie istnieje taki rodzaj działalności, który należałby do tego pojęcia, gdyż samo pojęcie zabawy jest pojęciem dorosłych, a dla dziecka wszystko co robi jest zajęciem poważnym.

Zdaniem Glenna Domana, każda zabawa powinna być celowa, gdyż taka jest rola zabawy w całym świecie zwierzęcym. Jeśli aktywność dziecka przygotowuje w młodości do właściwych czynności istot dorosłych, to czyż nie powinniśmy jej nazwać nauką.

Zabawa tylko dla starszaków

Ponadto w psychologii mówi się o zabawie dopiero w przypadku dzieci przedszkolnych. Młodsze dzieci – w ujęciu psychologicznym – nie bawią się. Jest to związane z definicją zabawy.

Zabawą jest nadawanie przedmiotom znaczeń, których te przedmioty nie niosą. Dla przykładu: przedszkolak może udawać, że lula butelkę wody, jakby było to dziecko, lalka lub maskotka. Tymczasem butelka wody nie jest nawet podobna do lalki czy dziecka. To właśnie jest zabawa. Dziecko udaje, że butelka wody jest bobasem.

Kiedy sprawdzą się zabawy  – w edukacji szkolnej czy we wczesnej edukacji?

Prawie każda gra i zabawa ma charakter sprawdzający. Dziecko musi już coś umieć, aby mogło grać. Gdyby nie umiało zabawa nie byłaby możliwa do przeprowadzenia.

Pokażę to na przykładzie. Jeśli chcę zagrać z dzieckiem w wojnę – grę karcianą, to musi ono wiedzieć, która karta jest silniejsza (ma większą wartość), musi wiedzieć, która liczba jest większa. Zatem gra w wojnę sprawdza, czy dziecko to wie, czy też nie. Gra bazuje na określonej wiedzy dziecka.

Zatem gry i zabawy sprawdzają wiedzę dziecka i wskazują słabe punkty. Zatem sprawdzą się w edukacji szkolnej. 

Gry i zabawy we wczesnej edukacji

Trudno jest opracować zabawy dla wczesnej edukacji, gdyż we wczesnej edukacji nie sprawdza się wiedzy dziecka. Zatem chcąc opracować gry i zabawy dla wczesnej edukacji żądamy, aby

 • nie sprawdzały wiedzy dziecka,
 • nie testowały jego umiejętności,
 • przekazywały wiedzę, ale ciągle nową, aby nie zanudzić dziecka,
 • pozwalały na obserwacje, które usprawnią myślenie operacyjne i inteligencję.

Opracowanie takich gier i zabaw jest możliwe, aczkolwiek bardzo trudne. Znaleźć je można w książce “161 gier i zabaw matematycznych dla dzieci w wieku 2-12 lat“, która jest w zestawie z kartami, specjalnie opracowanymi do tych gier.

Z powyższych powodów, we wczesnej edukacji stosuje się przede wszystkim karty edukacyjne, które przekazują wiedzę dziecku i umożliwiają mu obserwacje i wyciąganie wniosków. Do takich kart zaliczamy karty z wyrazami i zdaniami w nauce czytania oraz karty do mnożenia inteligencji.

Wczesna Edukacja Dziecka Na Czym Polega Metoda Dr Czerskiej Cudowne Dziecko


Wczesna edukacja w metodzie Cudowne Dziecko 

Opracowana przeze mnie metoda Cudowne Dziecko (zwana od mojego nazwiska metodą dr Czerskiej) wspiera prawidłowy rozwój neurologiczny, pomaga wygasić odruchy, rozwija naturalne zdolności małego dziecka. Jest to nowa, unikalna metoda o sprawdzonych rezultatach, najlepsza dla dziecka od urodzenia.

Wczesna edukacja i rozwój metodą Cudowne Dziecko składa się z kilku elementów:

 • wczesna nauka czytania – dla rozwoju – od urodzenia,
 • wczesna nauka matematyki dla rozwoju – od urodzenia,
 • program ćwiczeń fizycznych i manualnych, które wspierają rozwój neurologiczny,
 • dieta i naturalne terapie wspierające zdrowie,
 • pomnażanie inteligencji przez rozwój wiedzy encyklopedycznej, słuchu absolutnego, zdolności językowych,
 • rozwój kreatywności, pamięci fotograficznej, wyobraźni i intuicji,
 • rozwój emocjonalny.

Wspieranie prawidłowego rozwoju neurologicznego

Małe dziecko rodzi się niemal nieprzygotowane do życia – aż rok zajmuje mu nauka chodzenia, podczas gdy inne ssaki chodzą już pierwszego dnia życia. To nie przekleństwo, to dar Boży.

Mózg każdego dziecka jest niezwykle plastyczny, gotowy nauczyć się radzić sobie z każdym wyzwaniem. Choć nauka czytania jest nowszą zdobyczą ewolucyjną niż mowa, a w mózgu nie ma nawet ośrodków czytania, to wolne, niewykorzystane neurony uczą się tej nowej funkcji.

Małe dziecko może nauczyć się od urodzenia mowy, czytania, matematyki.

Do  6. roku życia mózg jest prawie całkowicie ukończony. Wielu badaczy twierdzi, że rozwój mózgu jest wtedy ukończony w 80%. Wprowadzenie poprawek i zmian w późniejszym wieku okazuje się niewiarygodnie trudnym zadaniem, wymagającym dużego wysiłku.

Rozwijanie naturalnych zdolności

Małe dziecko dysponuje też szeregiem zdolności – naturalnych, wrodzonych zdolności, które mogą i powinny być rozwijane.

Pewne zdolności poznawcze i językowe wygasają już w 6. miesiącu życia. Kolejne zdolności językowe i matematyczne około 3. roku życia.

Wygaszanie odruchów

Niemowlę dysponuje szeregiem odruchów, które po narodzeniu pomagają dziecku przeżyć i zarządzać ciałem. W pierwszych miesiącach życia powinny zostać wygaszone – powinny wejść pod kontrolę wyższych ośrodków mózgu. Ten proces świadczy o dojrzewaniu mózgu. Jeśli tak się nie stanie odruchy będą przeszkadzać w późniejszym życiu i obniżać potencjał człowieka.

Metoda Cudowne Dziecko

Cudowne jest każde dziecko, posiadające niezwykły potencjał, aby stać się zdolnym, inteligentnym, genialnym człowiekiem. Ludzki mózg jest zdolny do rozwoju zgodnie z wyzwaniami, jakie się przed nim stawia. Choć nie rodzimy się dokładnie z tym samym potencjałem, ale też zdolności nie podlegają żadnym ograniczeniom. Zgodnie z poglądem Davida Shenka, „inteligencja nie jest nam dana, aby ją mierzyć, ale aby ją rozwijać”.

 

Polecane szkolenie

Wczesna nauka matematyki

Nauka czytania

Mnożenie inteligencji

Pierwsze 18 miesięcy życia

Rozwój emocjonalny

Rozwój kreatywności i pamięci

Ruch kluczem do inteligencji

 

Polecane produkty

Zestaw do nauki czytania

Bity inteligencji

Gry i zabawy matematyczne dla dzieci

 

Polecane Artykuły

Jak wspierać rozwój dziecka w pierwszym roku

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 1-2 lata

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 3-6 lat

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 7-10 lat