Aktualności

Wcześniejszy obowiązek szkolny – zamach na mózg małego dziecka

Od lat dzieci zaczynały szkołę w wieku 7 lat. Dlaczego?

Wcześniejszy obowiązek szkolny – zamach na mózg małego dziecka

Co dzieje się, gdy dziecko pójdzie do szkoły wcześniej?

Rozwój dziecka nie uzasadnia wcześniejszego obowiązku szkolnego. Wcześniejsze rozpoczęcie szkolnej nauki czytania i matematyki nie jest korzystne dla rozwoju dziecka przed ukończeniem 7 roku życia.

Wczesna nauka szkolna wywiera negatywny wpływ na delikatny balans, jaki panuje w mózgu – między logika a kreatywnością. Zmusza mózg do pracy, na którą będzie gotowa dopiero w wieku 7 lat.

kiedy rozpocząć naukę szkolną

Nauka szkolna nie pozwala na rozwój myślenia operacyjnego, blokuje kreatywność, naturalne zdolności językowe, muzyczne i artystyczne, a także pamięć fotograficzną. Zamiast tego każe uczyć się rozumowania dorosłego.  Dziecko uczy się przez to wolniej i potrzebuje większej ilości powtórzeń, a naukę spostrzega jako nudną.

Małe dzieci mają słuch absolutny i pamięć fotograficzną. Ich wyobraźnia i intuicja jest nieporównywalnie większa od naszej. Mogą z łatwością uczyć się języków obcych, fotograficznego czytania i błyskawicznych kalkulacji.

U dzieci w wieku 5 i 6 lat metody szkolne oparte są na logice, analizie i syntezie przyspieszają wygasanie naturalnych zdolności. To jest przyczyną, dlaczego nie dostrzegamy geniuszu naszych dzieci w wieku szkolnym.

Jak uczyć dziecko przed 7 rokiem życia?

Aby dziecko nie musiało uczyć się czytania i matematyki metodami szkolnymi, rodzice mogą wcześniej uczyć dziecko metodami globalnymi, holistycznymi w domu. Atmosfera miłości i akceptacji jest niezwykle ważna, gdyż stres uniemożliwia dziecku poprawne funkcjonowanie.

Kiedy najlepiej rozpocząć naukę?

Naukę czytania i matematyki warto zacząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Im dziecko jest młodsze, tym jego zdolności są silniejsze, tym łatwiej i szybciej się uczy. Dzieci uczone od wczesnego dzieciństwa wcześniej zaczynają mówić, z łatwością uczą się języków obcych, a także czytania w innych językach. Lepiej rozwija się u nich wzrok, a drobne wady wzroku wycofują się. U dzieci tych nie obserwuje się ADHD, ani innych chorób typu “dys-“.

Jak uczyć małe dziecko czytania i matematyki?

Metoda Cudowne Dziecko może być zaliczana do metod globalnych, ze względu na podobieństwo materiałów edukacyjnych. Sam sposób w jaki edukujemy i stymulujemy rozwój dziecka jest jednak odmienny od dotychczas opracowanych metod (np. metody Domana), gdyż nie każda metoda globalna umożliwia dziecku optymalny rozwój zdolności. Wspaniały, zbalansowany rozwój mózgu można osiągnąć codziennymi 10-15 minutowymi zabawami. Trening powinien składać się z około pół minuty czytania, pół minuty matematyki, 5 minut specjalnych ćwiczeń ruchowych usprawniających pracę mózgu oraz 5 minut zabaw  rozwijających kreatywność .

Zabaw umożliwiających dziecku wykorzystywanie jego zdolności oraz wyobraźni mogą nauczyć się rodzice podczas weekendowych szkoleń organizowanych przez Instytut Rozwoju Małego Dziecka. Osiem jednodniowych spotkań poświęconych jest wspieraniu optymalnego rozwoju zdolności dziecka od urodzenia do 6 roku życia. Autorka, dr Aneta Czerska, jest liderem wczesnej edukacji, a także autorką książek do nauki czytania i programów edukacyjnych dla dzieci. Pomaga ona rodzicom dostrzec, jak niezwykłe jest ich dziecko i pokazuje, jak może ono osiągnąć swój najwyższy potencjał.

Polecane szkolenia