Aktualności

Edukacja przez zabawę, kulturę i praktykę – XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli (22-23.10.2015)

Już w najbliższy czwartek 22 października 2015 roku rozpocznie się XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół I Przedszkoli.

„Edukacja poprzez zabawę, kulturę, praktykę” jest hasłem tej konferencji. Jest to nawiązanie do Roku Otwartej Szkoły – którym to Minister Mdukacji Narodowej ołosiła bieżący rok szkolny 2015/2016.

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza” informuje Minister Edukacji Narodowej.

W tym dniu po raz pierwszy będziemy świętować Dzień Dyrektora Szkoły I Dzień Dyrektora Przedszkola. Wielu rodziców zainteresuje z pewnością fakt, że podczas konferencji ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Super Dyrektor Szkoły” i „Super Dyrektor Przedszkola” – www.SuperDyrektor.pl 

Konferencja zacznie się w czwartek 22 października i potrwa do piętku 23 października. Rozpoczęcie konferencji przewidziano na godzinę 9:45, a zakończenie na godzinę 18:30.

Plan pierwszego dnia obejmuje następujące tematy:

Polityka oświatowa, zarządzanie edukacją w skali kraju, samorządów i placówek oświatowych

 • Debata – Edukacja jako szansa rozwoju regionów i kraju
 • Problemy prawne dyrektorów szkół i przedszkoli. Możliwość indywidualnych konsultacji z prawnikiem.
 • Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 na wspieranie projektów edukacyjnych i związanych z systemem oświaty, szkolnictwem wyższym i ustawicznym – Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

Strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

 • Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 na wspieranie projektów związanych z edukacją zawodową –  Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Niemieckie doświadczenia w zakresie współpracy szkół, zakładów pracy i samorządów – dr Jürgen Hogeforster – Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego – Hanzeatyckie doświadczenia w zakresie kształcenia dualnego – Rekomendacje dla kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce
 • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia – prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • Jak wspierać edukację oraz pracodawców w dostosowaniu i wykorzystaniu dostępnych na rynku pracy zasobów ludzkich. Rola PARP w Nowej Perspektywie Finansowej – Anna Świebocka – Nerkowska (PARP)

Budowanie Innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły

 • Uroczyste rozstrzygnięcie II Edycji Konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola. Świętowanie Dnia Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola.
 • Aranżacja przestrzeni szkoły i przedszkola a zadania edukacyjne – Dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja (Politechnika Śląska)

Wellness, jako element sukcesu zawodowego – strefa rozwoju własnego

 • Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow dr Małgorzata Sidor-Rządkowska 
 • Różne formy aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju własnego – warsztaty i aktywne uczestnictwo, do wyboru: – Warsztaty taneczne, salsa – Warsztaty z żonglowania – Gra „Liderzy Europy”

Drugiego dnia wystąpienia I debaty zaplanowane zostały w godzinach 9:30-16:00.

Plan na drugi dzień konferencji obejmuje następujące tematy:

Zmiany w prawie oświatowym i priorytety rozwojowe – Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska Strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce

 • Reforma szkolnictwa zawodowego – 3 lata praktyki. Próba oceny co w zakresie szkolnictwa zawodowego zostało zrobione w ciągu 3 lat od początku reformy. Co udało się zrobić, aby szkoła zawodowa była szkołą pozytywnego wyboru? Jakie efekty przyniósł Rok Szkolnictwa Zawodowego – Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Jak przygotować pracownika XXI wieku? – Nadeja Kirova
 • 3 lata zmiany – wyzwania dla doradztwa – przedstawiciel KOWEZiU
 • Forum Dobrych Praktyk. Rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe w zakresie współpracy szkół, zakładów pracy i szkół wyższych – dobre praktyki w tym zakresie
  • Współpraca szkół z biznesem w budowaniu „inteligentnej” specjalizacji regionu: – Współpraca szkół z zakładami pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia: – Współpraca Szkoły zawodowej w mieście o zróżnicowanym  rynku pracy – mgr Renata Stępień dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach – Współpraca Szkoły zawodowej Sprofilowanej z lokalnym rynkiem pracy – mgr inż. Lidia Staniszewska w-ce dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

Budowanie innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły

Debata „Rola nauczyciela w szkole XXI wiekuudział w debacie wezmą m.in.: dr hab. Prof. Małgorzata Żytko, dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. Piotr Czekierda (Collegium Wratislaviense), dr hab. Marek Piotrowski (ORE)

 • Jakie zadania stoją przed nauczycielami w XXI w. W jakim kiernku powinny iść zmiany? Jak przygotować nauczycieli do nowych wyzwań i zadań?

Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia się i pracy

 • Neurobiologia – przekraczanie możliwości mózgu w uczeniu się. Wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się prof. Jerzy Vetulani
 • Zabawa online czy offline – kiedy Internet przyniesie korzyści dzieciom i młodzieży? – dr hab. Prof. UAM Jacek Pyżalski
 • Stymulacja rozwoju czy nadmierna presja? – dr Aleksandra Piotrowska
 • “Teoria frajdy”Czyli o tym, że ludzie są w stanie zmienić swoje negatywne nawyki czy zachowania, jeśli mają przy tym odrobinę… frajdy – Jarosław Szulski
 • Edukacyjny powrót do źródeł. Zabawa otwiera świat dziecku
 • Inny czy prawdziwy człowiek w szkole? – o zrozumieniu inności w środowisku szkolnym, dzieci ze spectrum autyzmu w przedszkolu i szkole. Kompetencje nauczycieli, pedagogów i psychologów w rozumieniu dzieci autystycznych w procesie edukacji – Wanda Jabłońska (Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie)

Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych

 • Coaching, mentoring, tutoring – skuteczne metody budowania roli nauczyciela jako przewodnika – dr Małgorzata Sidor – Rządkowska 
 • Tutoring w przedszkolu – Tutoring jako skuteczna metoda pracy w przedszkolu – Małgorzata Wasilewska (dyrektor przedszkola, mediator sądowy, trener i tutor)
 • Nauczanie uczniów skutecznych technik uczenia się – Colin Rose
 • Jak uczyć bycia Kierowcą swojego życia? – Rozwinięcie SAMOŚWIADOMOŚCI w kontekście stylów motywacyjnych – Iwona Bobrowska (Trener, konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim)