Aktualności

Zrównoważony rozwój – czyli jak nie przebodźcować dzieci

Jak rozpoznać przebodźcowane dzieci? Kiedy dzieci są przebodźcowane? Jak zadbać o zrównoważony rozwój i nie przestymulować?

Zrównoważony rozwój – czyli jak nie przebodźcować dzieci

Przebodźcowane dzieci

W dzisiejszym świecie dzieci są przebodźcowane, co można zauważyć po problemach emocjonalnych, problemach w budowaniu relacji i kłopotach ze snem. Przyczyn jest wiele.

Pierwszy problem tkwi w dostępie do urządzeń z ekranami, a wiec komputerów, smartphonów i telewizora. Drugą przyczyną jest nadmiar zajęć i brak balansu między aktywnością i odpoczynkiem. Trzecim problemem jest dieta, która ma ogromne przełożenie na emocje. Kolejna przyczyna tkwi w otoczeniu i stresie, który z tego otoczenia pochodzi. Niestety ta stymulacja odciska swe piętno na rozwoju dziecka.

Są jednak rodzice, którzy regularnie stymulują rozwój dziecka w sposób zrównoważony, dbając o optymalny rozwój dziecka. Ci mądrzy, merytorycznie przygotowani rodzice, nie obserwują, aby ich dzieci były przebodźcowane.

Przebodźcowane Dzieci Zrównoważony Rozwój Dziecka

Zrównoważona stymulacja w trosce o optymalny rozwój dziecka

Staramy się stworzyć naszym dzieciom środowisko, które będzie pobudzać je do wszechstronnego rozwoju. Dodatkowo staramy się dbać o inteligencję emocjonalną, językową, interpersonalną i wrażliwość na sztukę. Musimy też zarezerwować czas na sport.

Czy prawdą jest, że im większa liczba stymulujących zajęć, większa różnorodność odbieranych bodźców i bardziej intensywna aktywność, do jakiej pobudzamy dzieci, tym bardziej będą one inteligentne, utalentowane i kompetentne?

A może nadmiar dodatkowych zajęć i propozycji ogranicza czas na spontaniczną, nieplanowaną zabawę, na spędzanie czasu z kolegami i podejmowanie czynności zbliżających do siebie członków rodziny?

Jaką stymulację oferuje szkoła czy przedszkole?

Jedna z moich klientek, matka dwóch dziewczynek i lektorka języka niemieckiego, zarzuca szkole, że odpowiada na pytania, które w ogóle nie padły. Naucza się tam dzieci, zanim rozbudzi się ich ciekawość.

Szkoła, a często nawet przedszkole, nie pozostawia miejsca na kreatywność. Wspominam o tym, gdyż zbyt często działania rodziców przypominają edukację szkolną. Chcąc wspierać rozwój i edukację nawet małego dziecka, najczęściej sięgamy po wzorce, które znamy – a więc techniki i metody szkolne.

Na czym polega zrównoważona stymulacja rozwoju?

Stymulacja rozwoju polega na utrzymaniu w równowadze kilku czynników:

  1. pomnażanie wiedzy dziecka, przez co stymulujemy rozwój intelektualny,
  2. rozwój zdolności (kreatywności, pamięci i wyobraźni)
  3. prawidłowa stymulacja sprawności ruchowej i manualnej, co jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju także intelektualnego,
  4. prawidłowa dieta zapewniająca optymalne warunki dla funkcjonowania układu neurologicznego,
  5. balans emocjonalny.

Poznaj szczegóły, jak stymulować i nie doprowadzić do przebodźcowania dziecka.

Rozwój intelektualny przez pomnażanie wiedzy

Abyśmy mogli uruchomić naturalną ciekawość dziecka, o której mówiliśmy wcześniej, musimy najpierw pozwolić mu na obserwacje i zbieranie informacji o świecie. Dziecko wiąże ze sobą fakty i na tej podstawie wnioskuje o istniejących w świecie zależnościach. Kiedy widzi rozbieżności, wtedy zadaje pytania.

Od kiedy możemy rozwijać dziecko intelektualnie?

Stymulować  ten aspekt rozwoju możemy już od urodzenia. Pierwszą okazją jest nauka mowy. Już noworodek zbiera informacje i na tej podstawie wnioskuje o znaczeniu poszczególnych słów, ale przede wszystkim odnajduje reguły rządzące strukturą zdań i odmianą (na przykład rzeczowników przez przypadki).

Odszyfrowując reguły jakie stosujemy w mowie, dziecko rozwija myślenie operacyjne. Rocznemu dziecku nikt nie organizuje lekcji polskiego, a mimo to potrafi ono odnaleźć reguły gramatyczne. Kiedy po śniadaniu wyciągałam dziecko z fotelika, zapytałam czy smakowało mu śniadanie. “Tak, pyszne jajko z solem” – usłyszałam. Rzeczownik sól, podobnie jak stół nie ma końcówki -a i powinien być rzeczownikiem rodzaju męskiego. Wtedy odmieniał by się: ze stołem, z solem. Ale sól, mimo braku końcówki -a, jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Dlatego odmienia się inaczej. Dziecko odnalazło regułę, ale jeszcze nie zorientowało się, że ten wyraz jej nie podlega. To dowód na to, że w ogromie informacji odnalazło zależności i potrafi już je zastosować.

Jak możemy rozwijać dziecko intelektualnie?

Inną okazją do rozwoju myślenia operacyjnego jest nauka czytania. Dzięki wczesnej nauce czytania opracowaną przeze mnie metodą Cudowne Dziecko, dzieci od urodzenia rozwijają wzrok, słuch i mowę, ale także kreatywność, pamięć i wyobraźnię. Jest to jedne z najlepszych ćwiczeń na myślenie operacyjne od najmłodszych lat. Dzięki obserwacjom słów i zdań, dziecko samo odszyfrowuje kod liter – odgaduje, które znaki graficzne odpowiadają za które głoski. Dzięki temu jest w stanie czytać, a przede wszystkim rozumieć znaczenie zupełnie nowych wyrazów.

Wczesna nauka matematyki, podobnie jak wczesna nauka czytania, jest równie dobrym sposobem, aby rozwinąć wzrok, słuch i mowę dziecka, ale także kreatywność, pamięć fotograficzną i myślenie operacyjne. Sama edukacja jest “skutkiem ubocznym” właściwej stymulacji, gdyż wybór samego tematu jest mniej istotny. Najważniejsze są właściwe bodźce dla rozwoju mózgu, które pozwolą na taki właśnie rozwój. Równie dobrze moglibyśmy uczyć czytania w języku farsi, choć nauka czytania po polski i nauka matematyki wydają się bardziej przydatne.

Tak jak nauka mowy, nauka czytania i matematyka może odbywać się od urodzenia. Jeśli jednak dziecko jest starcze, zacznij tak szybko, jak to tylko możliwe. Zapisz się na najbliższe szkolenie, gdyż im dziecko jest mlodsze, tym będzie Ci łatwiej je uczyć, a wczesna edukacja będzie kształtować plastyczny mózg małego dziecka.

Skoro wybrany przedmiot nauki nie jest istotny, a jedynie sposób bodźcowania, to już od urodzenia możemy prezentować dziecku wiedzę encyklopedyczną. W tym celu stworzyłam bity inteligencji wraz z kartami do nauki czytania.

Rozwój zdolności

Stymulując rozwój i pomnażając wiedzę musimy zostawić przestrzeń na samodzielną aktywność umysłową dziecka.  Metoda Cudowne Dziecko stwarza taka możliwość w każdym z obszarów tematycznych – zarówno przy nauce czytania, matematyki czy wiedzy encyklopedycznej.

Dzieje się tak, gdyż prezentujemy dziecku dużą ilość informacji i pozwalamy, aby ono samo dostrzegło reguły rządzące wśród tych informacji. W nauce czytania będzie to kod liter – oznacza to, że dziecko mimo iż nigdy nie było uczone liter, samo odgadnie, która litera odpowiada za jaką głoskę.

W matematyce dziecko samo odszyfrowuje, co oznaczają poszczególne działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, co to są ułamki zwykłe i dziesiętne i jak wykonuje się na nich wspomniane działania.

Wczesna edukacja wspiera więc rozwój kreatywności, pamięci i wyobraźni. Jest także najlepszym ćwiczeniem myślenia operacyjnego w tak wczesnym wieku.

Od 3 roku życia można dodatkowo bawić się z dzieckiem, a przykłady takich zabaw pokazuję na szkoleniu Rozwój kreatywności, gdzie nieustannie bawimy się rozwijając nasze zdolności: pamięć, wyobraźnię, kreatywność, dostrzeganie szczegółów. Dlaczego zabawy te są przeznaczone dla dzieci przedszkolnych? Dlatego, że od tego okresu psycholodzy mówią o zabawie. Wcześniej dziecko poznaje świat i nie jest w stanie nadawać przedmiotom odmiennych znaczeń, na przykład nie potrafi lulać do snu butelki udając, że jest ona dzieckiem. Maluchy poniżej 3. roku życia nie potrafią też uszanować reguł gry. Z tych powodów zabawy omawiane na szkoleniu adresowane są głównie do przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych.

Rozwój ruchowy i manualny

Sprawność ruchowa i manualna jest najbardziej zaniedbanym obszarem u większości dzieci. Tymczasem to przekłada się na rozwój intelektualny, gdyż mózg odpowiada za bardzo wiele funkcji. Dzieci sprawne ruchowo i manualnie osiągają wysokie wyniki w nauce, a dzieci, których te obszary zostały zaniedbane, borykają się z dysfunkcjami. Rodzice nie wiedzą, że o te sprawności powinni dbać już od urodzenia. Nie mają świadomości, jak ważne jest pełzanie i raczkowanie. Nie wiedzą, że od urodzenia mogą dbać o sprawność manualną. Tymczasem bardzo wiele gadżetów, które ułatwiają nam opiekę nad niemowlakiem, blokuje rozwój dziecka.

Pamiętaj jednak, że do 6 roku życia mózg jest na tyle plastyczny, że można uzupełnić zaniedbane obszary i uzupełnić rozwój.

Czy można przestymulować dziecko?

We wczesnej edukacji metodą Cudowne Dziecko nie można przestymulować dziecka, dlatego że nauka opiera się na dobrowolnym udziale dziecka i jego akceptacji działań rodzica. Jeśli stymulacja byłaby nieprzyjemna dla dziecka, ono odejdzie lub odwróci wzrok. Oznaczałoby to porażkę rodzica. Dlatego ilość i rodzaj bodźców jest tak dobrany, aby takie sytuacje się nie zdarzały. Zatem rodzice nie obserwują, aby dzieci były przebodźcowane. Są one zrównoważone, ciekawe świata, inteligentne i dobrze rozwinięte.

 

Polecane szkolenia

Wczesna nauka matematyki

Nauka czytania

Mnożenie inteligencji

Rozwój emocjonalny

Rozwój kreatywności i pamięci

Ruch kluczem do inteligencji

Dieta i terapie naturalne

Ruch kluczem do inteligencji

 

Polecane Artykuły

Jak wspierać rozwój dziecka w pierwszym roku

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 1-2 lata

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 3-6 lat

Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 7-10 lat