tel. 22 292 31 42; kom. 501 184 420instytut@cudownedziecko.plpn-pt 8-17

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Cena: 69,30 (promocja 49,99)

Będziesz zaskoczony, jak znacząco można usprawnić funkcjonowanie mózgu we wczesnym dzieciństwie i jak wiele osiągnąć dzięki nowym technikom pracy umysłowej.

Wykorzystaj to!

Czytanie dla rozwoju zapobiega dysleksji,
usprawnia funkcjonowanie mózgu,
rozwija kreatywność, pamięć i wyobraźnię
oraz pomnaża inteligencję.

Tytuł książki: Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko
Autor: dr Aneta Czerska
Wydawnictwo: Instytut Rozwoju Małego Dziecka
ISBN: 978-83-62294-37-4
Objętość: 240 stron
Oprawa: twarda
Cena książki w drugim wydaniu: 69,30 zł
Czasowa promocja dla osób prywatnych: 49,99 zł
Jeśli chcesz zamówić książkę, przeczytaj, jakie masz możliwości.

 

Przy zamówieniu kilku produktów możesz otrzymać rabat 17% i zaoszczędzić nawet 110,80 zł. Zacznij rozwijać inteligencję swojego dziecka, zanim weźmiesz udział w zajęciach Uniwersytetu Rodziców.

Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko

Dla kogo:

Czytanie dla rozwoju jest książką przeznaczoną dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem małego dziecka, zarówno pedagogów, jak i rodziców.
Pozwoli na wzbogacenie warsztatu specjalistów, jak również uniknięcie wyważania otwartych drzwi przez młodych rodziców.
Wykładowcy i studenci pedagogiki i psychologii oraz dyrektorzy i wychowawcy przedszkolni
i wczesnoszkolni też powinni umieścić ją w swojej bibliotece.

O czym:

To książka z ogromem interesujących faktów o rozwoju dziecka.

 • Czego potrzebuje dziecko, aby mogło się dobrze rozwijać?
 • Jakie są kluczowe umiejętności (tzw. kamienie milowe) w rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia oraz jak niechcący rodzice utrudniają maluszkowi ich osiągnięcie?
 • Jakie są następstwa ominięcia kamieni milowych rozwoju oraz czy i jak w takiej sytuacji można zapobiec dysfunkcjom?
 • Co to są okresy krytyczne?
 • Jakie umiejętności powinno osiągnąć dziecko w zakresie wzroku, słuchu, dotyku, motoryki, mowy i sprawności manualnej kolejno do pierwszego miesiąca, do wieku 2,5 miesiąca, do 7 miesięcy, do roku, do 18 miesięcy, do 3 lat, a następnie do 6 lat?
 • O czym świadczą częste upadki, kłopoty z odczytywaniem godzin na zegarze, kłopoty w nauce jazdy na rowerze, trudności ze skupieniem uwagi, niechęć do głośnych dźwięków i wiele innych?
 • Dlaczego tak wiele dzieci omija pełzanie właściwym ruchem naprzemiennym, dlaczego jest ono takie ważne dla dalszego funkcjonowania i jak uzupełnić rozwój zaniedbanych obszarów mózgu, aby zapobiec dysfunkcjom?
 • Jak to możliwe, że mimo iż każde dziecko rodzi się ze słuchem absolutnym, to w Europie tylko 3% populacji posiada tę naturalną, wrodzoną zdolność?
 • Jak nauczanie może wspierać rozwój, zamiast się za nim ciągnąć i dlaczego wczesna edukacja, nauka czytania i matematyki głęboko zmienia dynamikę naturalnego rozwoju intelektualnego?
 • Czy zaznajamiać od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa z językami obcymi? Czy dziecko musi najpierw poznać podstawy języka ojczystego, aby mogło zacząć się uczyć języka obcego?
 • Jakimi naturalnymi zdolnościami dysponuje ludzki mózg i jak we wczesnym dzieciństwie doprowadzamy do zaniku tych zdolności?
 • Jaką rolę odgrywała wczesna edukacja w życiu ludzi sukcesu, znanych sportowców, polityków, naukowców?

Spotkanie z autorem

Zobacz reportaż ze spotkania z rodzicami, nauczycielami, studentami i właścicielami przedszkoli, aby w skrócie dowiedzieć się, na czym polega Czytanie dla rozwoju.

Przeczytaj jak zamówić książkę

Streszczenie:

W polskich szkołach rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła, a odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską.

Podczas gdy Komisja Europejska zaleca przygotowanie uczniów do nauki czytania w ramach edukacji przedszkolnej, to w podstawie programowej nie wymaga się nauczania czytania dzieci przedszkolnych, a zapisy podstawy programowej mają przeciwdziałać wymuszaniu przez rodziców nauczania czytania na nauczycielach przedszkolnych.

Zauważono, iż mimo prowadzenia nauczania czytania w przedszkolach, a następnie ponownej nauki czytania w szkole, wyniki takiej edukacji nie są zadowalające. Okazało się, że stosowanie metod szkolnych w wieku przedszkolnym nie przynosi efektów, a wręcz utrudnia naukę czytania oraz niszczy naturalne zdolności małego dziecka.

Czytanie należy traktować jako bardzo złożoną funkcję mózgu, w którą zaangażowanych jest wiele jego obszarów, i która rozwija się przez wiele lat, gdyż wymaga bardzo dobrych połączeń między różnymi obszarami mózgu.

Czytanie wymaga sprawności mózgu na jeszcze wyższym poziomie niż mowa, dlatego konieczne staje się przeznaczenie na kształtowanie tej umiejętności pierwszych sześciu lat życia, kiedy mózg jest najbardziej plastyczny.

Tematem publikacji jest wczesnodziecięca nauka czytania dla dzieci najmłodszych.

Po raz pierwszy została przedstawiona metoda nauki czytania w języku polskim dla dzieci od urodzenia, która jest dla nich interesująca, a dla rodziców łatwa do zastosowania.

Metoda Cudowne Dziecko rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie operacyjne oraz świadomość otaczającego świata.

Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów.

Nawet dzieciom uczonym sporadycznie daje dobre podstawy do dalszej nauki czytania, gdyż w odpowiedzi na doświadczenia w krytycznym okresie rozwoju dokonuje się rozwój zaangażowanych struktur nerwowych.

Po raz pierwszy została zbadana efektywność nauki czytania. Po raz pierwszy metoda nauki czytania została poddana weryfikacji. W tym celu określono różne przejawy zachowania dziecka świadczące o efektywności nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Poznano czynniki sprzyjające nauce czytania i zwiększające jej efektywność oraz określono czynniki utrudniające naukę czytania i zmniejszające efektywność.

Badania efektywności metody Cudowne Dziecko trwały 10 lat, a na ich podstawie ustalono, że efektywność metody wynosi ponad 90%, czyli u prawie każdego dziecka rodzice zauważyli spodziewane efekty.

Dokonano też konfrontacji teorii dotyczących rozwoju jako wyniku nauczania, teorii dotyczących wczesnodziecięcej edukacji i znaczenia stymulacji mózgu w krytycznym okresie życia dla dalszej edukacji i rozwoju.
Nowe koncepcje nauczania zostały zestawione z teorią kulturowo-historyczną Lwa S. Wygotskiego, praktycznymi wnioskami z prac Glenna Domana i Makoto Shichidy. Na tej podstawie skonstruowano teorię dotyczącą
wczesnodziecięcej nauki czytania i opracowano metodę nauki czytania dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.

Motywem przewodnim książki jest przekonanie, że wartość człowieka nie leży w wiedzy, ale w miłości do niej i chęci jej pogłębiania.

Z recenzji wydawniczych:

Na podkreślenie zasługuje, iż zaproponowana koncepcja przedstawiona w niniejszej pracy jest efektem szerokiego podłoża merytorycznego. Wskazuje na to kilka kwestii.
1. Wnikliwa interpretacja założeń teoretycznych potencjału rozwojowego małych dzieci na podstawie bardzo bogatej literatury światowej i polskiej.
2. Przedstawiona koncepcja nauki zweryfikowana została bezpośrednio przez Autorkę wraz z zespołem realizującym i następnie modyfikowana w wyniku doświadczenia (badania w działaniu) bezpośredniej obserwacji i końcowych wyników badań własnych.
3. Akcentuję, iż badania przeprowadzone przez Autorkę pod kątem skuteczności, czyli efektów realizowanej koncepcji wobec malutkich dzieci w odniesieniu do nauki czytania, podjęte zostały po raz pierwszy w literaturze problemu. Stanowią więc indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki.
Tak więc w ogólnej ocenie opracowania problemu zaznacza się daleko idący, twórczy wkład w wypełnienie niewątpliwie istniejących luk we wzmacnianiu roli edukacji w rozwoju małego dziecka.

prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka

Recenzowana praca jest pierwszym tego typu opracowaniem, które w sposób teoretyczny, metodologiczny i empiryczny przedstawia walory poznawcze, dydaktyczne i praktyczne wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko. Zaproponowana metoda czytania traktowana jest ponadto jako możliwość szerszego oddziaływania na całościowy rozwój dziecka i stanowi indywidualny, koncepcyjny dorobek Autorki. Jest zarazem odzwierciedleniem i kontynuacją Jej pasji poznawczo-badawczej – pedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wykładowcy i rodzica – zaangażowanego w edukację małego dziecka i weryfikującego w praktyce edukacyjnej proponowane rozwiązania teoretyczne.

dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur

O autorze:

Aneta Czerska jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki i twórcą nowej, unikalnej metody wszechstronnej stymulacji rozwoju Cudowne Dziecko, najlepszej dla dzieci od urodzenia do siódmego roku życia. Znana jest jako ekspert, który uczy najnowszych technik rozwoju potencjału dziecka. Z jej usług korzystają ci, którzy już uświadomili sobie, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka dla jego dalszych sukcesów szkolnych i zawodowych. Jest jednym z nielicznych pedagogów, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia naukowe do rozwoju inteligencji,
pamięci, wyobraźni, kreatywności i naturalnych zdolności dziecka.

Przy zamówieniu kilku produktów możesz otrzymać rabat 17% i zaoszczędzić nawet 110,80 zł. Zacznij rozwijać inteligencję swojego dziecka, zanim się spotkamy. 

Spis treści:

O Autorce … 9
Wstęp … 11

1. Pedagogika i edukacja małego dziecka … 15

1.1. Wybrane krytyczne aspekty edukacji małego dziecka … 15
1.2. Współczesne tendencje wczesnej edukacji w kontekście rozwoju dziecka … 20

2. Wczesna stymulacja w rozwoju dziecka … 23

2.1. Okresy krytyczne i konsekwencje braku stymulacji w interpretacji Glenna Domana … 23
2.2. Wychowanie ograniczające stymulację przyczyną dysfunkcji rozwoju … 28
2.3. Stymulacja zdolności w krytycznych okresach rozwoju … 32
2.4. Znaczenie wczesnego nauczania dla dalszego rozwoju w interpretacji Lwa S. Wygotskiego … 35
2.5. Aktywność poznawcza jednostki jako efekt doświadczeń wczesnego dzieciństwa i możliwości stworzonych przez rodzica … 39
2.6. Umiejętności niesymboliczne, artystyczne, wynikające z bezpośredniej obserwacji … 44
2.7. Różnice w rozwoju mózgu oraz wynikające z tego implikacje dla wczesnodziecięcej edukacji w interpretacji Makoto Shichidy … 49
2.8. Edukacja i pedagogizacja rodziców jako obowiązek społeczny … 52

3. Wartości rozwojowe nauki czytania małego dziecka … 55

3.1. Rozwój wzroku a rozwój ogólny … 55
3.2. Stymulacja rozwoju wzroku … 56
3.3. Percepcja dziecka i implikacje wynikające dla nauki czytania … 58
3.4. Nauka czytania jako samodzielne odszyfrowanie kodu liter … 60
3.5. Implikacje dla procesu nauki czytania wynikające z analizy rozwoju mowy i nauki języków obcych w interpretacji Lwa S. Wygotskiego … 64

4. Założenia metody nauki czytania Cudowne Dziecko … 69

4.1. Rys historyczny metody Cudowne Dziecko … 69
4.2. Geneza nazwy Cudowne Dziecko … 70
4.3. Założenia metody Cudowne Dziecko … 74
4.4. Wskazania do pracy dydaktycznej … 79
4.5. Budowa materiałów dydaktycznych … 81
4.6. Budowa harmonogramu nauki – dwie równorzędne koncepcje i ścieżki nauki … 83
4.7. Sprawdzanie … 85

5. Zagadnienia metodologiczne badań własnych … 87

5.1. Cele i przedmiot badań … 89
5.2. Problemy badawcze i hipotezy … 90
5.3. Dobór zmiennych i ich wskaźników … 96
5.4. Wybrane metody i narzędzia badawcze … 100
5.5. Organizacja i przebieg badań … 107

6. Dziecko a efektywność wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 109

6.1. Wiek dziecka … 111
6.2. Częstotliwość sesji … 117
6.3. Wcześniejsza nauka czytania i zastosowanie innych metod … 129
6.4. Ogólny rozwój dziecka … 134

7. Rodzice jako nauczyciele dziecka a efektywność wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 147

7.1. Zaangażowanie rodziców … 149
7.2. Nastawienie rodziców … 153
7.3. Motywacja rodziców … 159
7.4. Kreatywność i inwencja rodziców … 165

8. Wykładowca jako nauczyciel rodziców a efektywność wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko w opinii rodziców … 169

8.1. Osobowość wykładowcy … 170
8.2. Doświadczenie wykładowcy … 173
8.3. Kwalifikacje zawodowe wykładowcy … 179
8.4. Przyjęta przez wykładowcę metoda nauczania … 182

9. Efektywność i perspektywy wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko… 189

9.1. Efekty wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 189
9.2. Perspektywy wczesnodziecięcej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko … 201

Zakończenie … 205

Bibliografia … 211

Druki zwarte … 211
Druki ciągłe … 218
Akty normatywne … 220
Netografia … 220

Zestaw do nauki czytania:

Materiały edukacyjne do nauki czytania nie mogły zostać załączone do niniejszej publikacji ze względu na swój rozmiar i wagę. Chcąc jednak pobudzić motywację i chęć podjęcia przez niektórych czytelników własnych prób wczesnej nauki czytania metodą Cudowne Dziecko, Autorka opracowała unikalny zestaw edukacyjny pod tytułem Czytanie dla rozwoju.

Naucz dziecko czytać 9 książek w 9 tygodni

przy pomocy zestawu do nauki czytania globalnego, który zawiera 162 karty do nauki czytania wyrazów i zdań, 9 książek oraz 66 gier.

Możesz rozpocząć naukę z niemowlęciem, przedszkolakiem, albo małym uczniem.

Przeczytaj opis, zobacz zdjęcia i zamów.

Informacja dla bibliotek, dystrybutorów, księgarni i redakcji czasopism:


Okładka książki Czytanie dla rozwoju – plik do pobrania
Zamieszczając zdjęcie, proszę o podanie źródła wraz z linkiem do strony: www.CudowneDziecko.pl

Doktor Aneta Czerska – plik do pobrania

Zamieszczając zdjęcie, proszę o podanie źródła wraz z linkiem do strony: www.CudowneDziecko.pl oraz informacją, że zdjęcie zostało wykonane przez Fotoreakcja.

Dr Aneta Czerska chętnie udzieli wywiadu, przygotuje unikalny artykuł lub recenzję zgodną z zapotrzebowaniem.

Patroni medialni:

Czas Dzieci – portal informacyjno-rozrywkowy dla rodziców, dzieci oraz wszystkich związanych z branżą dziecięcą

Miasto Dzieci – Informator dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi.

Bookeriadawyrusz w podróż w najdalsze zakątki wyobraźni! Portal poświęcony książce. Jego dewiza brzmi: Czytanie nie jest nudne! To znajdziesz recenzje, wywiady i artykuły o wszystkim, co interesujące dla Moli Książkowych 🙂

Oh!me – magazyn dla kobiet Małgorzaty Ohme

Patronom medialnym serdecznie dziękuję za objęcie opieką medialną mojej najnowszej publikacji.

1 comment:

Agnieszka21 lutego 2017 at 13:07Reply

Kupiłam książkę razem z zestawem do nauki czytania, potem brałam też udział w szkoleniu. Książka stanowi dobre uzupełnienie do instrukcji do zestawu, a nawet do szkolenia. Ułatwia zdobyć szerszego spojrzenia na zagadnienie i zyskać właściwe nastawienie oraz urealnić oczekiwania wobec siebie i dziecka. Zaletą jest także to, że książka, mimo, że jest pracą naukową, nie jest napisana bardzo specjalistycznym językiem. Ułatwia to zrozumienie opisanych zagadnień także osobom bez przygotowania pedagogicznego.

Menu